1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Бизнесийн автоматжуулалт

Байгууллагын 515 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Бизнесийн автоматжуулалт

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Бизнесийг автоматжуулах системийн боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Бизнесийг оновчтой болгон автоматжуулах манай боловсруулалт нь комьютерийн удирлагын шилдэг ололтууд дээр бүтээгдсэн бөгөөд зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан!
 • Хавсралтанд ажиллахыг комьютер ашигладаг дурын хүн хийж болох : хүн бүр өөрийн ажлыг хийх ёстойг бид ойлгож байна, өөрийн үйлдвэрлэлийг автомажуулахын тулд бүгд программист болох хэрэггүй.
 • Программ хангамжийн захиалагчийн баз нь эзэлхүүний хувьд хязгаарлалтгүй тул дурын тооны өгөгдлүүдийг боловсруулж чадна. Захиалагчийн базаар дамжуулан автомажуулалтыг хийх тул харилцагчид ба менеджерүүдийн харьцааг цахим шуудан ба Viber мессенджерээр явуулж болно. Нэмэлт төхөөрөмжүүдийг суулгах үед онлайн хурлыг зохион байгуулж бизнесийн чухал талуудыг бодит хугацааны хэмнэлд ажиглаж болно. СМС- сэрэмжүүлэгийн дэмжлэг байгаа. Тухайн функци нь хэд хэдэн төвшинд: олныг хамарсан мэдээлэл( жишээ нь, харилцагчдад зориулсан акци эсвэл хөнгөлөлтийн талаар) , тодорхой бүлэгт зориулсан(VIP харилцагчдад) ба тодорхой хүнд зориулсан байдаг. Сүүлийн тохиолдолд тохируулгыг хамтрагчид ба бусад чухал хүмүүст баяр хүргэхэд ашигтайгаар хэрэглэж болно. Баяр хүргэлтийн текстийг урьдчилан бичээд базад хадгалан заагдсан хугацаа нь болонгуут робот хаягаар нь илгээнэ. Qiwi-түрийвч-н дэмжлэг байгаа: танай компаний харилцагчид бүтээгдхүүн эсвэл үйлчилгээг интернетээр захиалан бас шууд төлж болно. Өртэй болон төлөөгүй хүмүүсээр тусад нь тайлан гаргадаг. Бизнесийн гэрээний бүх асуудлуудыг робот хэрэглэгчид улаан өнгөөр тэмдэглэж өгнө. Ажилтнуудаар хийсэн анализын тайлангаар илүү чадвартай болон илүү ажилсаг хүмүүсийг илрүүлж тэдэнд шагналын бонусыг төлөх үндэслэл болдог. Робот үйл хэргийн эмх журмыг өдрөөр(7 хоногоор, сараар) ажилтан нэг бүрт зориулан тооцож чухал уулзалт эсвэл хурлын талаар сануулдаг. Бизнесийн автоматжуулалт ба удирлагыг зөвхөн захирал хийхгүй: программ хангамж нь бүрэн эрхийнхээ хэсгийг бусад хүмүүст дамжуулах боломжийг дэмждэг. Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй бөгөөд хандалтын төвшинг хэрэглэгчийн албан тушаалд тохируулан зохицуулж болно. Дурын албан маягт, захиалгуудыг автоматаар бөглөнө. Үйлдвэрлэлийн ажиллагаа нэг бүрийн тооцоололыг хийх ба түүний өөрийн өртөгийг үйлчилгээ эсвэл бүтээгдхүүний үнийн хэлбэлзэлд зориулан тооцдог. Аж ахуйн ажилтан нэг бүрт хэлцэлт цалинг автоматаар хуримтлуулна. Бизнесийн орлогын тайлан: гэрээний хамгийн ашигтай чиглэл, хамгийн хэрэгцээтэй үйлчилгээ ба бараануудыг харуулдаг. Та манай менеджерүүдээс үргэлж үнэгүй зөвлөгөөг авч болох тул-утасдаарай, бид танийг хүлээж байна.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Манай программистуудын үйлдвэрлэлийг оновчтой болгоход зориулсан «Help Desk-систем»-н сайжруулагдсан софт «Бизнесийн автоматжуулалт»-г танилцуулж байгаадаа баяртай байна!

«Help Desk-систем» нь Орос ба бусад орнуудад танигдсан бөгөөд янз бүрийн чиглэлийн олон зуун аж ахуйнуудад ашигтай болоход нь тусалсан. Үндэслэлтэйгээр, гарч болох асуултуудыг тооцон хэлэхэд, автоматжуулалтын комьютерийн программ өөрийн тодорхойлолтоор төгс: робот тооллогын хэрэгслүүдтэй холбоотой байж, программистын зорилго нь хэрэгслүүд ба системийн тодорхой багцуудыг дэмждэг программыг боловсруулахад оршдог. Манай баг нь 2010 оноос зах зээлд гаран янз бүрийн чиглэлийн бизнесийг удирдахад зориулсан олон тооны программ хангамжийг боловсруулсан. Өнөөдөр бидний харгалзан тооцож үзээгүй тийм чиглэл байхгүй. Тийм бизнес байсан ч манай боловсруулалт шинэчлэгдэхэд бэлэн! «Автоматжуулалт» гэдэг нэр томъёолол нь манай программын чадварын хүрээнд илүү өргөнөөр хүлээн авагдана. Энэ нь таний өмнөөс бизнесийн ажлуудыг чинь хийх боломжуудын ямар нэгэн жагсаалт биш - энэ нь ажлыг оновчтой болголтын талаархи арга хэмжээнүүдийн иж бүрдэл мөн. Арга хэмжээний иж бүрдэл юунд орших вэ? Робот өгөгдлүүдийг тооцоолон тэдэнд анализ хийж шаардлагатай тооцоололыг явуулахад оршино.

Мэдээжээр үүнийг танай нягтлангуудыг нэг нь хийж болох ч хэдэн жил ажиллах хэрэг гарах бөгөөд харин робот үүнийг цагийн дотор л хийнэ - автоматжуулалтын эргэлзээтэй аналог! Энд программ хангамжийн үнэ нь ардчилсан бөгөөд манай үзэл баримтлал - компанийг удирдахад ашгийн төвшинд нэмэлт зардлыг гаргахгүйгээр үйлдвэрлэлийг оновчтой болгон автоматжуулах байдаг. Захиалагчийн компьютерт манай мэргэжилтнүүд программыг зайны хандалтыг ашиглан суулгах ба хэрэглэгч процессуудын автоматжуулалт явагддаг захиалагчийн базыг бөглөхийг ажиглан харж байхад л болно. Автоматжуулалтын баз нь үзүүлэлтүүдийг хязгааргүй тоогоор хүлээн авах тул дурын хэмжээний бизнесийн автоматжуулалтыг явуулахад хангалттай хүрэлцдэг. Робот бүртгүүлэх үед захиалагч нэг бүрээр төгс дугаарыг бэхлэж түүгээрээ дараа нь ялган таних тул ямар ч будлиан эсвэл алдаа ердөө ч гарахгүй. Программ бүрэн автоматжуулагдсан гэхдээ программ хангамж нь хэрэглэгччид цаашдын алхамын талаархи хувилбаруудыг шаардлагатай бол өгдөг. Компьютерийн туслах нь захиалагч нэг бүрийг тус тусад нь «харж» базад хайлт тэр дороо хийгдэж хэрэгтэй мэдээлэлийг эхний 2 үсгээр л олдог! Бизнесийн автоматжуулалтын баз нь нэгдсэн бөгөөд дурын харилцагч өөрт хэрэгтэй менеджертэй интернетээр холбогдож болох ба менеджер ч бас харилцагчидтай эсвэл сайтын зочинтой (боломжит харилцагч) харьцаж болно. Харилцагчийн талаархи мэдээлэлүүдийг бүртгүүлэхэд тэдний зургийг бас оруулж болно. Бизнесийн автоматжуулалт нь үйлдвэрлэлийн бүх талуудыг бараануудын (үйлчилгээнүүдийн) үйлдвэрлэлийн циклээс эхлэн ажилтны хяналтыг хүртэл бүгдийг хамардаг. Бизнест агуулах байгаа бол робот агуулахын төхөөрөмжүүдийг дэмжин хэдхэн минутанд шалгалтыг явуулах буюу тухайн үеийн үлдэгдлүүдийг тэдгээрээс авдаг. Программ хангамж нь санхүүгийн тайлангуудад бүрэн хяналтыг тавьж нягтлангийн шугамаар дурын тайланг бэлтгэдэг. Комьютерийн туслах нь ажилтанд цалинг автоматаар хуримтлуулах ба хэрэглэгч зөвшөөрсний дараа ажилтны картанд Qiwi-түрийвчээр дамжуулан шилжүүлдэг. Хэрвээ хэд хэдэн гэрээгээр төлбөр бүрэн хийгдээгүй эсвэл саатсан бол программ хангамж энэ талаар хэрэглэгчид мэдээлдэг. Бизнесийн асуудалтай гэрээнүүдийг робот базад улаанаар ялгадаг тул тэднийг хэрэглэгч захиалагчийн базыг нээнгүүтээ харж болно. Бизнесийн төрөл ба түүний автоматжуулалтаас хамааран өөр өөр харагдаж болох ч түүний үр дүн нь ижил: компаний ашиг өсөх болно. Автоматжуулалтын роботын анализийн тайлангууд бизнесийн эрхлэгчид бидний үгийн зөвийг нотлон харуулдаг. Үүний тулд юу хэрэгтэй вэ? Автоматжуулалтанд зориулсан манай программыг суулгах!

Программын харагдах байдал

Бизнесийн автоматжуулалт

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Бизнесийг автоматжуулах системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими цэвэрлэгээ
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн байгууллага
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Бизнесийг автоматжуулах системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Бизнесийг автоматжуулах системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.

Мөн түүнчлэн хараарай:


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: