1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

Байгууллагын 473 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программын боломжууд

 • Бүтээгдхүүн нэг бүрээр тооцоололыг хийж, программ автоматаар шаардлагатай түүхий эдийн тооцоог хийдэг
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Гаргасан бүтээгдхүүн нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцох боломжтой
  Өөрийн өртөг

  Өөрийн өртөг
 • Та дурын бүтээгдхүүнийг дурын материалууд эсвэл хагас бэлэн зүйлүүдийг ашиглан бэлтгэж болгож болно
  Бүтээгдхүүний тооллого

  Бүтээгдхүүний
  тооллого
 • Хангалтын хэсэг түүхий эдийг илгээж, үйлдвэрлэлийн хэсэгт өгч бичиж болно
  Хангалт

  Хангалт
 • Программ дурын тооны агуулахууд ба нэгжүүдтэй ажиллаж болно
  Агуулахууд

  Агуулахууд
 • Таньд харилцагчдын холбоо барих бүх шаардлагатай өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз бий болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Бүх захиалгууд өгөгдлүүдийн базад хадгалагдаж тэдгээрийн тоогоор үйлдвэрлэлийн хэмжээг төлөвлөж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Захиалгуудыг жолоочийн дагах ёстой маршрутаар нь нэгтгэж болно
  Маршрутууд

  Маршрутууд
 • Агуулахад бэлэн бүтээгдхүүний хөдөлгөөнийг өдөр бүр хийж, түүхий эдийн бодит хэргэцээг төлөвлөсөнтөй харьцуулж болно
  Үйлдвэрлэл

  Үйлдвэрлэл
 • Гэрээ, маягт, захиалгуудын бичиг ба бусад олон зүйлүүдийг автоматаар бий болгоно
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Захиалга нэг бүрт дурын файлуудыг жишээ нь, захиалгын загварыг бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Үйлчилгээ нэг бүрийг тодорхой ажлуудад ба үе шатуудад хуваан хялбархан хянаж болно
  Үйлдвэрлэлийн үе шатууд

  Үйлдвэрлэлийн
  үе шатууд
 • Та ажилтнуудаар ажлын гүйцэтгэлийг хянаж болох ба тэдний үр бүтээмжийг хянаж болно
  Ажлын хяналт

  Ажлын хяналт
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг хоорондоо амжилттайгаар харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Программ үйлдвэрлэлийн дундаж үзүүлэлтээр агуулахад байгаа түүхий эд хэд хоногийн тасралтгүй ажилд хангалттайг харуулдаг
  Таамаглах

  Таамаглах
 • Та санхүүгийн бүрэн хэмжээний тооллогыг явуулж : орлого, дурын зардлууд, ашгийг харах ба янз бүрийн дүн шинжилгээний тайлангуудыг үзэж болно
  Санхүүгийн тооллого

  Санхүүгийн тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Манай компаний автоматжуулалтанд зориулсан шинэ программ хангамж нь төгс бөгөөд үр дүнтэй!
 • Суурин компьютертэй бөгөөд интернет рүү байнга ордог дурын хүн хэрэглэж болно.
 • Худалдан авагчийн компьютерт программыг суулгах ажлыг бид өөртөө авч байна.
 • Программ хангамж нь өөрийн үр дүнгээ бодит үйлдвэрлэл дээр харуулсан болно.
 • Захиалагчийн баз нь дурын тооны өгөгдлүүдийг авдаг тул нэг программ бүх том компаниуд ба тэдний салбаруудыг автоматжуулахад хангалттай.
 • Программ дээр үндсэн хэрэглэгчээс хандалтыг авсан дурын ажилтан ажиллаж болно. Энэ үед өгөгдөлд хандалтын хэмжээг ажилд нь шууд хамааралтай тэр мэдээлэлүүдийг ашиглах боломжийг олгон зохицуулдаг.
 • Харилцагч ба ажилтан нэг бүрт сэрэмжлүүлэг хүргэдэг СМС функци байдаг. Тэднийг олныг хамарсан болон хувь хүнд чиглэсэн болгож тохируулж болно.
 • Робот хэрэглэгчид чухал хурал эсвэл уулзалт, хамтрагчдаа төрсөн өдрөөр нь баяр хүргэх зэргийг сануулах ба цахим шууданг нь шалгадаг.
 • Qiwi -н тусламж нь бүтээгдхүүний төлбөрийн асуудлуудыг хялбаршуулна.
 • Автомат тооллогонд төлөөгүй ба өртэй хүмүүс байхгүй.
 • Ажилтанд цалинг нь автоматаар хуримтлуулна.
 • Үйлдвэрлэлийн бүх процессуудыг нарийвчлалтайгаар тооцоолох.
 • Бүх захиалгуудыг хийх ба тэдгээрийг хийхийн тулд материалуудын бичилтийг автоматаар хийнэ.
 • Түүхийн эдийн хангалтын тооцоог хийж робот өөрөө агуулахад татах хэрэгтэйг урьдчилан мэдээлнэ.
 • Харилцагчдын тооллогыг захиалгаар, төлбөр төлөлтөөр автоматаар явуулна.
 • Захиалгуудын тооллогыг хэд хэдэн үзүүлэлтүүдээр: хүлээн авалт, захиалга хийлт, үйлдвэрлэл, бүтээгдхүүний өгөлтөөр хийдэг.
 • Захиалгын хуудсыг бөглөхийн тулд шаардлагатай тооны түүхий эдийн хасалтыг автоматаар хийнэ.
 • Үйлдвэрлэлтийг автоматжуулах программ нь үйлдвэрлэлийн дотоод журмыг(ажлаас хожигдсон ба тасалсан ажилчдыг) хамгаалалтын терминалаар хянаж, тэдгээрээс өгөгдлүүдийг урьдчилан авдаг.
 • Хяналтын байгууллагуудад зориулсан автомат тайлангууд нь бүх хэлбэрүүдээрээ хугацаандаа бэлэн болно.
 • Компаний санхүүгийн бүх урсгалыг бүрэн хянадаг.
 • Манай менеджерүүдтэй холбогдон Таний үйлдвэр буюу бизнесийг яаж ашигтай болгохыг мэдээрэй!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Үргэлж ба бүх цаг үеүдэд манай гариг дээр анхны үйлдвэр үүсэн тэр үеэс л түүнийг дагаад анхны автоматжуулалт үүсэж эхэлсэн. Автоматжуулалт нь үргэлж тодорхой байр суурьтай байж байнга өөр харагдаж байдаг. Хэдэн мянган жилийн өмнө манай өвөг дээдэс «олдувайскийчоппер»( энэ нь хажуу захаар ирлэсэн ба нөгөө үзүүр нь цохиход зориулан хавтгай байх чулуу) гаргаж ирсэн нь автоматжуулалтын салбарын жинхэнэ нээлт болсон! Ингэснээр хүн арьс эсвэл махыг хялбархан зүсэж, самрыг амархан хагалж чаддаг болсон. Гэвч автоматжуулалтыг энгийн зүйл гэж бодох хэрэггүй бөгөөд орчин үеийн нэг ч хүн чулуун зэвсэгийг хийж чадаагүй, манай зөвлөхүүд эрдэмтдийн тусламжийн дараагаар л эртний зүйлтэй адилхан зүйл бий болдог. Генрий Фордын үйлдвэрт хийсэн анхны ачаа шилжүүлэгчийг харахад л автоматжуулалтын өөрийнх нь "ижил төстэй технологи"-н үр дүнгийн жишээг ойлгож болно. Бидний цаг үед юу ярьж болох бол...

Ярих л хэрэгтэй дээ! Автоматжуулалт-нийлмэл процесс бөгөөд бүх зүйлийг харахад манжинг уураар болгохоос хялбар юм шиг байгаа ч бид энд анхаарал хандуулан саатахгүй. Компьютерийн автоматжуулалт нь мэргэжлийн программыг шаарддаг бөгөөд ийм программ байна! Манай программистуудын энэ программ хангамж нь ажил хэргийг үнэхээрийн энгийн болгож хамаг хүнд ажлуудыг робот хийдэг. Компьютерийн программ автоматжуулалтыг яаж хийх вэ? Программ хангамж нь төрөл бүрийн аж ахуйд хэрэглэх боломжтой тооллогын бүх системүүд ба арга хэрэгслүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг. Орос болон бусад орнуудад бизнесийн хүрээнд 2010 оноос программ хангамжийн чиглэлийн хэдэн зуун бүтээгдхүүнүүдийг бий болгосны хувьд бид баталж байна. Үйлдвэрлэлд зориулсан компьютерийн дурын программ нь үйлдвэрлэлийн (бизнесийн) процессыг оновчтой болгон компаний ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлдэг! Программ хангамжийг манай программистууд зайнаас хандалтаар суулгаж , дараа нь программыг ачаалан захиалагчийн базад өгөгдлүүдийг оруулж тэдгээрээр дамжин автоматжуулалт явагдана. Программ хангамж нь цахим баримтуудын бүх форматуудыг "таньдаг" учраас өөрөө өгөгдлүүдийн импортыг хийдэг тул хэдхэн минут зарцуулна.

Компаний автоматжуулалтын эхний пункт нь программ хангамж нь захиалагчийн нэгдсэн базыг бий болгох ба тэнд нь харилцагчдын өгөгдлүүд, менеджерүүд ба удирлагын өгөгдлүүдтэй хамт байдаг. Ийм үйлдэл нь компаний хамт олныг бие биенээсээ хамаарсан нягт харьцаатай гайхамшгийг бүтээхгүй юм гэхэд үйл ажиллагаа нь дээд хэмжээний үр бүтээлтэй байх нэг махбод шиг болгодог. Менеджмент нь гар дороо бүх мэдээлэлүүдийг агуулан харилцагчтай нягт хамтран ажиллах боломжтой. Роботы санах ой нь хэмжээний хувьд хязгааргүй тул менеджер нь харилцагчийн талаар бүх мэдээлэлүүдийг түүний шохоорхол ба хүсэл сонирхолыг оролцуулан хадгалж болно. Өгөгдлүүдтэй хийх ажлын хэмжээнээс айлтгүй тул программ нь асар том үйлдвэрлэлийн процесс ба түүний бүх салбаруудын ажиллагааг автоматжуулж чадна. Хэрвээ таний бизнес үнэхээр онцгой өвөрмөц бол бид таний хэрэгцээнд зориулан программ хангамжаа өөрчлөхөд бэлэн байгаа бөгөөд үүнийг бид маш олон хийсэн. Харилцагчдын баз нь дэлхий даяар тархсан сүлжээнд ажилладаг бөгөөд автоматжуулалтыг дэлхийн аль ч өнцгөөс интернет байвал хийж болно! Жишээ нь, танай бүтээгдхүүний ашиг өсөхийн ирмэгт ирсэн иймээс ямар нэгэн юм хийх-түүхий эдээ солих эсвэл бүтээгдхүүний үнийг нэмэх хэрэгтэй гэж үзье. Энэ нь эхлээд харахад тэгж л хэлж байна. Робот статистикийг явуулж хаана хэмнэх хэрэгтэй, ямар чиглэлүүд нь илүү ашигтай байгааг тоон үзүүлэлтүүдээр харуулна.

Үүний дараа программ нь үйлдвэрлэлийн процесс бүрийг тооцоолон процесс бүрийн өөрийн өртөгийг гаргаж үйлдвэрлэлд аль нэг бүтээгдхүүнүүдийг үнийн хуудсанд хадгалан захиалах боломжтой. Робот автоматаар ажилтны цалинг шилжүүлэх ба нягтлангийн тайланг бий болгодог. Автоматжуулалт нь үйлдвэрлэлийн бүх процессыг хамардаг. Өөрийн бизнест манай программыг хэрэглээрэй, баяжаарай!

Программын харагдах байдал

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Посмотрев это видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Посмотрев данное видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Посмотрев данное видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программыг татах

Хувилбар 1.Бүтээгдхүүн болон түүхий эдийг тооцоолох шаардлагатай үйлдвэрийг удирдахад зориулсан программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 2. Гүйцэтгэлийн үе шатыг хянах шаардлагатай үйлдвэрлэлийг тооллоход зориулсан программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 3. Бүтээгдхүүн ба гүйцэтгэсэн ажлыг тооцоолох шаардлагатай үйлдвэрлэлийг автоматжуулахад зориулсан программ. Гүйцэтгэгч ба үйлдвэрлэлийн үе шат нэг бүрийн үр дүнг тоолж болно.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 4. Бүтээгдхүүн гаргах тогтсон үе шатуудтай үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Үйлдвэрлэлийг удирдахад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Худалдаа аж үйлдвэрийн компани

  Худалдаа аж
  үйлдвэрийн компани
 • Аж үйлдвэрийн болон аж үйлдвэрийн цогцолбор

  Аж үйлдвэрийн
  болон аж үйлдвэрийн
  цогцолбор
 • Худалдааны байгууллага

  Худалдааны
  байгууллага
 • Аливаа үйлдвэрлэл

  Аливаа үйлдвэрлэл
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программын талаархи сэтгэгдлүүд

chistota

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Центр Чистоты»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


ИП Акулову Николаю Николаевичу

Эрхэм хүндэт Николай Николаевич, Хуурай хими цэвэрлээний үйл ажиллагааг автоматжуулахын тулд программ хангамжийг бэхжүүлэх.

Өнөөдөр бизнесийн үйл ажиллагаанд тулгарч буй сорилтууд, ялангуяа үйлчилгээний салбарт тулгардаг, гадны хүчин зүйлсэд түргэн шуурхай хариу өгөх, дотоод бүх үйл ажиллагаа болон бизнесийн үйл явцыг тодорхой гүйцэтгэж, үйлчилгээний чанарыг байнга сайжруулж байхыг шаарддаг.

Зах зээл дээрх олон тоглогчид байх нь үйлчилгээний чанарыг нягт баримтлах, өөрсдийн захиалагч нартаа шинэ шинэ үйлчилгэнүүдийг санал болгох, үйлчилгээнүүдийг цаг тухайд бүрэн гүйцэд үзүүлэх болон үйлчлүүлэгчидтэйгээ эргэн холбогдох зэрэг шаардлагууд тулгардаг.

Бусад зүйлээс гадна үйлчилгээний салбарт ажиллах нь тогтмол зар сурталчилгааны ажил, урамшуулал, бонус хөтөлбөр, лоялти хөтөлбөрийг бий болох шаардлагатай байдаг.

Дурын хэмжээний ядахдаа хамгийн бага хэмжээтэй байсан ч хамаагүй мэдээллийн сангийн бүртгэл болон мөнгөн дүнгийн хөдөлгөөн, орлого болон зарлагын бүртгэл зэргийг шаардаж байдаг.

Ийм нөхцөлд бизнесийг амжилттай явуулахын тулд аж ахуйн нэгж шаардлагатай бүхий л үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжтой бөгөөд үүнтэй зэрэгцэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд стандарт бус программ хангамж хэрэгтэй болно. Хуучны аргаар бүртгэлийн цаасан дээр бүртгэх нь хяналт болон удирдлагын үйл явцыг алдагдуулдаг ба, түүнчлэн тайлангийн баримт бичгүүд гарах үед их хэмжээний алдаанууд гарж, удирдлагын зүгээс буруу шийдвэр гарахад нөлөөлж болдог.

Хуурай хими цэвэрлэгээний "Цэвэрлэгээ төв"-өөс энэхзз программыг сонгох чухал хүчин зүйл нь тухайн улс оронд нутагшуулах байсан ба, үнэн хэрэгтээ баримтуудыг украин хэл дээр украин валютаар тооцон гаргах, тодорхой цэгийн хаягуудыг ашиглах болон бусад хүчин зүйлүүд орно.

"Цэвэр байдлын төв" төрөл бүрийн өгөгдлүүдийн шийдвэрлэлтийг харсны дараа үүнийг сонгох шийдвэрийг гаргасан ИП Николая Акулова: Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем – Хуурай хими цэвэрлэгээний ажлыг автоматжуулах.

Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем Орлого, зарлагын бүртгэлийг хөтлөх, захиалгын гүйцэтгэлийг хянах, захиалга тус бүрээр ажилчдыг хянах боломжтой болгосон. Бүртгэл болон дүн шинжилгээг өгөгдсөн нөхцлүүд буюу дурын цаг хугацааны мөчлөгөөр, ажилтан бүрээр эсвэл байгууллагаар гаргаж болдог.

" Цэвэр байдлын төв " хуурай хими цэвэрлэгээний хамгийн үнэ цэнэтэй зүйлсийн нэг нь санхүүгийн тайлан юм. Үүний тусламжтайгаар бид кассан дах мөнгийг хянах, захиалга бүрийн мөнгөн дүн, касс бүрийн ажиллагааны хяналт буюу бэлэн болон бэлэн бус мөнгөний тооллого, нийт бэлэн мөнгө цуглуулах зэрэг хийж байна.

Бид програм хангамжийн багцыг байрлуусан хурд болон програм хангамжийг хэрэгжүүлсэн багийн мэргэжлийн ур чадварыг тусад нь онцолмоор байна. Хүлээн авагчийн бүрэн ажиллагаатай ажлын байрыг бий болгох үйл явц, түүний дотор програм хангамж болон зааврыг суурилуулах зэрэг нь төлбөр төлснөөр эхлэн ажлын 1 өдөр шаардана. Энэхүү ажлын арга барил нь бизнесийн өргөн хүрээний шатанд мөнгө хэмнэх боломж олгодог.

Уян хатан систем нь хэрэглэгчдэд суурь үйлчилгээ болон үнийн жагсаалтыг янз бүрийн түвшинд үүсэж (VIP, ахмад, оюутан) үйлчлүүлэгчдэд зориулсан урамшуулал хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болон тэдний хэрэглээг хянах боломжтой болгосон.

Тохируулсан мэссэжийн мэдээлэл болон илгээмж нь тэр дор нь захиалга болон урамшууллын эрхийн талаар, шинэ үйлчилгээ, бонус хөтөлбөр болон бусад зүйлсийг мэдэгдэх боломжийг олгодог. Энэ үйл ажиллагааны үнэ цэнэ нь шууд үнэнч үйлчлүүлэгч нартайгаа ямар нэгэн зуучлагч буюу интернэт зар сурталчилгаа, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өлгөсөн эсвэл том самбар дээрх зар сурталчилгаа ашиглахгүйгээр холбогдох юм. Иймэрхүү мэдээллээр "Цэвэр байдлын төв" нь үйлчлүүлэгч нар нь үнэн мэдээллийг хүлээн авдагт итгэж болохоор байна.

Хуурай хими цэвэрлэгээний газрын автоматжуулалтыг чанартайгаар хэрэгжүүлж бий болгосон НББЕС багийн хамт олонд баярласнаа илэрхийлье.

Хүндэтгэсэн

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Центр Чистоты»

ФО-П Киевской Елены Валериевной.


evrasia

Хэлний төв «Евразия»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Бид үйлчлүүлэгч нартайгаа харьцахдаа НББЕС програмыг ашигладаг. Программ нь хангалттай тохиромжтой, ажлын процессыг оновчтой болгох, илүү чухал ажил үүргийг гүйцэтгэх ажилчдыг чөлөөлөхөд тусалдаг бөгөөд мөн шаардлагатай бүх л модулиудыг нэг мэдээллийн санд нэгтгэдэг.

Программыг боловсруулсанд тань баярлалаа «НББЕС».


ind_chistoty

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Индустрия чистоты»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


«Индустрия чистоты» НББЕС-ийн програм хангамж хөгжүүлэгчдэд хуурай хими цэвэрлэгээ болон угаалгын үйлчилгээ үзүүлсэнд талархаж байна.

Программын нэр - Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий систем - өөрөө өөрийгөө илэрхийлж байна.

Программ нь хуурай хими цэвэрлээний бүхий л үйл ажиллагааг хамардаг. Химийн болон угаалгын бодисын зарлагаас хэрэглэгчдэд мессэж мэдэгдэл хүрэх хүртэлх бүх шат дамжлагуудыг оруулж өгсөн . Үнийн жагсаалт болон өртөгийг оруулсны дараа программ нь захиалгын зардлыг тооцоолж, цалин хөлс тооцох зэргээр бидний ажилд ихээхэн хөнгөвчилж байна.

Программ нь үнэхээр цогц бөгөөд хөгжүүлэгч нь программын үндсэн суурийг бий болгосноор аж ахуйн нэгжийн техникийн даалгаврын дагуу дасан зохицоход бэлэн байдаг.

Программ нь ерөнхийдөө тодорхой болон ойлгомжтой байдаг. Аж ахуйн нэгжийн бүх дотоод нягтлан бодох бүртгэлийг хийж, статистикийн тайлангуудыг гаргаж, хэд хэдэн ажилтнууд сүлжээнд зэрэг ажиллах боломжийг олгодог.

Сайн бодож бүтээгдсэн бүтээгдэхүүн зөв хэрэглээндээ хэрэгцээтэй үр дүнгүүдийг өгдөг.

ИП «Индустрия чистоты» програм хангамж боловсруулагч нартаа хийсэн ажилд нь талархал илэрхийлж, цаашдаа хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.


mir

ТОО «МИР-5»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


2017 оны эхээр "МИР-5"ХХК нь бизнесийн үйл ажиллагааг оновчтой болгож, компанийн ажилчдын бүтээмжийг дээшлүүлэхээр шийдсэн. Энэ зорилгоор энэхүү програмыг сонгов «УСУ – Универсальная Система Учета».

Энэ хөтөлбөрийн ханган нийлүүлэгчийг сонгохдоо бид хэд хэдэн компанийг судалж, "НББЕС" программыг сонгосон. Бид "НББЕС"-г зах зээлд байгаа ижил төстэй програмуудтай харьцуулахад хамгийн хөгжсөн ажиллагаатай, түүнчлэн санал болгосон тайланууд болон хөтөлбөрийн функцүүд нь бидний шаардлагад бүрэн нийцсэн тул сонгосон.

Программын ажиллагааны талаархи олон тооны эерэг шүүмжүүд болон дундаж үнэ болон өндөр чанартай байдал зэрэг нь сонгон чухал хүчин зүйлийн нэг болсон юм.

Системийн хэрэгжилтийн анхны үр дүн бидний хүлээлтийг хуураагүй юм: автоматжуулалт нь шийдэгдээгүй, олон асуудлыг цэгцэлсэн. Шинэ тогтолцоог нэвтрүүлснээр бизнесийн гол үйл явц нь ил тод болж, аж ахуйн нэгжийг жинхэнэ удирдлагаар хангах боломжийг бий болгосон: тодорхой бараа бүтээгдэхүүний эрэлтийг оновчтой тооцох боломжийг бий болгож болзошгүй бараа материал, эд зүйлсийг олж авах зардлыг бууруулсан. Мөн түүнчлэн манай компани аж ахуй нэгжүүдийн хооронд худалдан авсан барааг шилжүүлэх замаар зарим материаллаг хөрөнгийг эргэлтэнд оруулсан.

Бид танай компанийн мэргэжлийн үйлчилгээ болон хамтын ажиллагаанд талархаж цаашдаа олон жил хамтран ажиллана гэж итгэж байна.

Захирал ТОО «МИР-5» Миронюк И.Н.


textil

Бутик «Текстиль для дома»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Дэлгүүрийн бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Текстиль для дома»


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: