1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

Байгууллагын 473 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программын боломжууд

 • Бүтээгдхүүн нэг бүрээр тооцоололыг хийж, программ автоматаар шаардлагатай түүхий эдийн тооцоог хийдэг
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Гаргасан бүтээгдхүүн нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцох боломжтой
  Өөрийн өртөг

  Өөрийн өртөг
 • Та дурын бүтээгдхүүнийг дурын материалууд эсвэл хагас бэлэн зүйлүүдийг ашиглан бэлтгэж болгож болно
  Бүтээгдхүүний тооллого

  Бүтээгдхүүний
  тооллого
 • Хангалтын хэсэг түүхий эдийг илгээж, үйлдвэрлэлийн хэсэгт өгч бичиж болно
  Хангалт

  Хангалт
 • Программ дурын тооны агуулахууд ба нэгжүүдтэй ажиллаж болно
  Агуулахууд

  Агуулахууд
 • Таньд харилцагчдын холбоо барих бүх шаардлагатай өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз бий болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Бүх захиалгууд өгөгдлүүдийн базад хадгалагдаж тэдгээрийн тоогоор үйлдвэрлэлийн хэмжээг төлөвлөж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Захиалгуудыг жолоочийн дагах ёстой маршрутаар нь нэгтгэж болно
  Маршрутууд

  Маршрутууд
 • Агуулахад бэлэн бүтээгдхүүний хөдөлгөөнийг өдөр бүр хийж, түүхий эдийн бодит хэргэцээг төлөвлөсөнтөй харьцуулж болно
  Үйлдвэрлэл

  Үйлдвэрлэл
 • Гэрээ, маягт, захиалгуудын бичиг ба бусад олон зүйлүүдийг автоматаар бий болгоно
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Захиалга нэг бүрт дурын файлуудыг жишээ нь, захиалгын загварыг бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Үйлчилгээ нэг бүрийг тодорхой ажлуудад ба үе шатуудад хуваан хялбархан хянаж болно
  Үйлдвэрлэлийн үе шатууд

  Үйлдвэрлэлийн
  үе шатууд
 • Та ажилтнуудаар ажлын гүйцэтгэлийг хянаж болох ба тэдний үр бүтээмжийг хянаж болно
  Ажлын хяналт

  Ажлын хяналт
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг хоорондоо амжилттайгаар харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Программ үйлдвэрлэлийн дундаж үзүүлэлтээр агуулахад байгаа түүхий эд хэд хоногийн тасралтгүй ажилд хангалттайг харуулдаг
  Таамаглах

  Таамаглах
 • Та санхүүгийн бүрэн хэмжээний тооллогыг явуулж : орлого, дурын зардлууд, ашгийг харах ба янз бүрийн дүн шинжилгээний тайлангуудыг үзэж болно
  Санхүүгийн тооллого

  Санхүүгийн тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Манай компаний автоматжуулалтанд зориулсан шинэ программ хангамж нь төгс бөгөөд үр дүнтэй!
 • Суурин компьютертэй бөгөөд интернет рүү байнга ордог дурын хүн хэрэглэж болно.
 • Худалдан авагчийн компьютерт программыг суулгах ажлыг бид өөртөө авч байна.
 • Программ хангамж нь өөрийн үр дүнгээ бодит үйлдвэрлэл дээр харуулсан болно.
 • Захиалагчийн баз нь дурын тооны өгөгдлүүдийг авдаг тул нэг программ бүх том компаниуд ба тэдний салбаруудыг автоматжуулахад хангалттай.
 • Программ дээр үндсэн хэрэглэгчээс хандалтыг авсан дурын ажилтан ажиллаж болно. Энэ үед өгөгдөлд хандалтын хэмжээг ажилд нь шууд хамааралтай тэр мэдээлэлүүдийг ашиглах боломжийг олгон зохицуулдаг.
 • Харилцагч ба ажилтан нэг бүрт сэрэмжлүүлэг хүргэдэг СМС функци байдаг. Тэднийг олныг хамарсан болон хувь хүнд чиглэсэн болгож тохируулж болно.
 • Робот хэрэглэгчид чухал хурал эсвэл уулзалт, хамтрагчдаа төрсөн өдрөөр нь баяр хүргэх зэргийг сануулах ба цахим шууданг нь шалгадаг.
 • Qiwi -н тусламж нь бүтээгдхүүний төлбөрийн асуудлуудыг хялбаршуулна.
 • Автомат тооллогонд төлөөгүй ба өртэй хүмүүс байхгүй.
 • Ажилтанд цалинг нь автоматаар хуримтлуулна.
 • Үйлдвэрлэлийн бүх процессуудыг нарийвчлалтайгаар тооцоолох.
 • Бүх захиалгуудыг хийх ба тэдгээрийг хийхийн тулд материалуудын бичилтийг автоматаар хийнэ.
 • Түүхийн эдийн хангалтын тооцоог хийж робот өөрөө агуулахад татах хэрэгтэйг урьдчилан мэдээлнэ.
 • Харилцагчдын тооллогыг захиалгаар, төлбөр төлөлтөөр автоматаар явуулна.
 • Захиалгуудын тооллогыг хэд хэдэн үзүүлэлтүүдээр: хүлээн авалт, захиалга хийлт, үйлдвэрлэл, бүтээгдхүүний өгөлтөөр хийдэг.
 • Захиалгын хуудсыг бөглөхийн тулд шаардлагатай тооны түүхий эдийн хасалтыг автоматаар хийнэ.
 • Үйлдвэрлэлтийг автоматжуулах программ нь үйлдвэрлэлийн дотоод журмыг(ажлаас хожигдсон ба тасалсан ажилчдыг) хамгаалалтын терминалаар хянаж, тэдгээрээс өгөгдлүүдийг урьдчилан авдаг.
 • Хяналтын байгууллагуудад зориулсан автомат тайлангууд нь бүх хэлбэрүүдээрээ хугацаандаа бэлэн болно.
 • Компаний санхүүгийн бүх урсгалыг бүрэн хянадаг.
 • Манай менеджерүүдтэй холбогдон Таний үйлдвэр буюу бизнесийг яаж ашигтай болгохыг мэдээрэй!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Үргэлж ба бүх цаг үеүдэд манай гариг дээр анхны үйлдвэр үүсэн тэр үеэс л түүнийг дагаад анхны автоматжуулалт үүсэж эхэлсэн. Автоматжуулалт нь үргэлж тодорхой байр суурьтай байж байнга өөр харагдаж байдаг. Хэдэн мянган жилийн өмнө манай өвөг дээдэс «олдувайскийчоппер»( энэ нь хажуу захаар ирлэсэн ба нөгөө үзүүр нь цохиход зориулан хавтгай байх чулуу) гаргаж ирсэн нь автоматжуулалтын салбарын жинхэнэ нээлт болсон! Ингэснээр хүн арьс эсвэл махыг хялбархан зүсэж, самрыг амархан хагалж чаддаг болсон. Гэвч автоматжуулалтыг энгийн зүйл гэж бодох хэрэггүй бөгөөд орчин үеийн нэг ч хүн чулуун зэвсэгийг хийж чадаагүй, манай зөвлөхүүд эрдэмтдийн тусламжийн дараагаар л эртний зүйлтэй адилхан зүйл бий болдог. Генрий Фордын үйлдвэрт хийсэн анхны ачаа шилжүүлэгчийг харахад л автоматжуулалтын өөрийнх нь "ижил төстэй технологи"-н үр дүнгийн жишээг ойлгож болно. Бидний цаг үед юу ярьж болох бол...

Ярих л хэрэгтэй дээ! Автоматжуулалт-нийлмэл процесс бөгөөд бүх зүйлийг харахад манжинг уураар болгохоос хялбар юм шиг байгаа ч бид энд анхаарал хандуулан саатахгүй. Компьютерийн автоматжуулалт нь мэргэжлийн программыг шаарддаг бөгөөд ийм программ байна! Манай программистуудын энэ программ хангамж нь ажил хэргийг үнэхээрийн энгийн болгож хамаг хүнд ажлуудыг робот хийдэг. Компьютерийн программ автоматжуулалтыг яаж хийх вэ? Программ хангамж нь төрөл бүрийн аж ахуйд хэрэглэх боломжтой тооллогын бүх системүүд ба арга хэрэгслүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг. Орос болон бусад орнуудад бизнесийн хүрээнд 2010 оноос программ хангамжийн чиглэлийн хэдэн зуун бүтээгдхүүнүүдийг бий болгосны хувьд бид баталж байна. Үйлдвэрлэлд зориулсан компьютерийн дурын программ нь үйлдвэрлэлийн (бизнесийн) процессыг оновчтой болгон компаний ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлдэг! Программ хангамжийг манай программистууд зайнаас хандалтаар суулгаж , дараа нь программыг ачаалан захиалагчийн базад өгөгдлүүдийг оруулж тэдгээрээр дамжин автоматжуулалт явагдана. Программ хангамж нь цахим баримтуудын бүх форматуудыг "таньдаг" учраас өөрөө өгөгдлүүдийн импортыг хийдэг тул хэдхэн минут зарцуулна.

Компаний автоматжуулалтын эхний пункт нь программ хангамж нь захиалагчийн нэгдсэн базыг бий болгох ба тэнд нь харилцагчдын өгөгдлүүд, менеджерүүд ба удирлагын өгөгдлүүдтэй хамт байдаг. Ийм үйлдэл нь компаний хамт олныг бие биенээсээ хамаарсан нягт харьцаатай гайхамшгийг бүтээхгүй юм гэхэд үйл ажиллагаа нь дээд хэмжээний үр бүтээлтэй байх нэг махбод шиг болгодог. Менеджмент нь гар дороо бүх мэдээлэлүүдийг агуулан харилцагчтай нягт хамтран ажиллах боломжтой. Роботы санах ой нь хэмжээний хувьд хязгааргүй тул менеджер нь харилцагчийн талаар бүх мэдээлэлүүдийг түүний шохоорхол ба хүсэл сонирхолыг оролцуулан хадгалж болно. Өгөгдлүүдтэй хийх ажлын хэмжээнээс айлтгүй тул программ нь асар том үйлдвэрлэлийн процесс ба түүний бүх салбаруудын ажиллагааг автоматжуулж чадна. Хэрвээ таний бизнес үнэхээр онцгой өвөрмөц бол бид таний хэрэгцээнд зориулан программ хангамжаа өөрчлөхөд бэлэн байгаа бөгөөд үүнийг бид маш олон хийсэн. Харилцагчдын баз нь дэлхий даяар тархсан сүлжээнд ажилладаг бөгөөд автоматжуулалтыг дэлхийн аль ч өнцгөөс интернет байвал хийж болно! Жишээ нь, танай бүтээгдхүүний ашиг өсөхийн ирмэгт ирсэн иймээс ямар нэгэн юм хийх-түүхий эдээ солих эсвэл бүтээгдхүүний үнийг нэмэх хэрэгтэй гэж үзье. Энэ нь эхлээд харахад тэгж л хэлж байна. Робот статистикийг явуулж хаана хэмнэх хэрэгтэй, ямар чиглэлүүд нь илүү ашигтай байгааг тоон үзүүлэлтүүдээр харуулна.

Үүний дараа программ нь үйлдвэрлэлийн процесс бүрийг тооцоолон процесс бүрийн өөрийн өртөгийг гаргаж үйлдвэрлэлд аль нэг бүтээгдхүүнүүдийг үнийн хуудсанд хадгалан захиалах боломжтой. Робот автоматаар ажилтны цалинг шилжүүлэх ба нягтлангийн тайланг бий болгодог. Автоматжуулалт нь үйлдвэрлэлийн бүх процессыг хамардаг. Өөрийн бизнест манай программыг хэрэглээрэй, баяжаарай!

Программын харагдах байдал

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Посмотрев это видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Посмотрев данное видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Посмотрев данное видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программыг татах

Хувилбар 1.Бүтээгдхүүн болон түүхий эдийг тооцоолох шаардлагатай үйлдвэрийг удирдахад зориулсан программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 2. Гүйцэтгэлийн үе шатыг хянах шаардлагатай үйлдвэрлэлийг тооллоход зориулсан программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 3. Бүтээгдхүүн ба гүйцэтгэсэн ажлыг тооцоолох шаардлагатай үйлдвэрлэлийг автоматжуулахад зориулсан программ. Гүйцэтгэгч ба үйлдвэрлэлийн үе шат нэг бүрийн үр дүнг тоолж болно.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 4. Бүтээгдхүүн гаргах тогтсон үе шатуудтай үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Үйлдвэрлэлийг удирдахад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Худалдаа аж үйлдвэрийн компани

  Худалдаа аж
  үйлдвэрийн компани
 • Аж үйлдвэрийн болон аж үйлдвэрийн цогцолбор

  Аж үйлдвэрийн
  болон аж үйлдвэрийн
  цогцолбор
 • Худалдааны байгууллага

  Худалдааны
  байгууллага
 • Аливаа үйлдвэрлэл

  Аливаа үйлдвэрлэл
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: