1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Мөнгөний тооллого

Байгууллагын 384 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Мөнгөний тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Мөнгөний тооллогонд зориулсан программын боломжууд

 • Дурын валюттай ажиллахыг дэмждэг
  Дурын валютууд

  Дурын валютууд
 • Байгууллагын бүх нэгжүүд интернэтээр дамжин мэдээлэлийн нэгдсэн системд ажиллаж болно
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Программ дурын касс эсвэл банкны дансаар бодит хугацааны үлдэгдлийг харуулдаг
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Та санхүүгийн бүрэн хэмжээний тооллогыг явуулж : орлого, дурын зардлууд, ашгийг харах ба янз бүрийн дүн шинжилгээний тайлангуудыг үзэж болно
  Орлого, зарлаганууд

  Орлого, зарлаганууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Гэрээт талууд

  Гэрээт талууд
 • Та дурын харилцагчаар ажил хэргээ төлөвлөж болно
  Ажил хэрэг

  Ажил хэрэг
 • Программ тодорхой үед зардлуудыг төлөвлөх боломжийг өгдөг
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • Касс нэг бүрээр эсвэл данс бүрээр нарийвчилсан тайлан нь үргэлж “таны “гарын дор байх болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Программ таньд зардлуудын хэтрэл эсвэл хэмнэлтийн статистикийг харуулдаг
  Хэмнэлт

  Хэмнэлт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Хандалтын эрхийн хуваалтыг дэмждэг. Ажилчин нэг бүр нь түүнд зөвшөөрсөн зүйлийг харах болно
  Хандалтын эрх

  Хандалтын эрх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно.
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Мөнгөний тооллогын манай программ нь IT технологийн хүрээний тэргүүлэх ололт дээр тулгуурлан бүтээгдсэн.
 • Манай компаний программ хангамжийн суулгалтыг бид өөрсөддөө авна.
 • Программ хангамж нь бүрэн автоматжлагдсан, "хүний алдаа" түүний ажилд нөлөөлөхгүй, мөнгө нарийвчлал ба тооллогондоо цэвэр байдалд дуртай.
 • Захиалагчийн базыг бөглөх явцад тухайн файлаас импортыг хийх хэдхэн минут л шаардлагатай.
 • Мөнгөний тооллого хийгддэг захиалагчийн баз нь интернетээр ажиллан хэрэглэгчийн өөрийн компаний мөнгөний урсгалуудыг хянаж хязгаарлалтгүйгээр дурын газраас интернеттэй л бол хөдөлгөөн хийх боломжийг олгоно.
 • Баз нь санах ойн хэмжээ ба хадгалалт, боловсруулж байгаа өгөгдлүүдийн тооноос хамаарахгүйгээр ажилладаг.
 • Тооллогыг бүхэлд нь явуулж: гэрээ бүрээр, касс нэг бүрээр хийдэг.
 • Робот мөнгөний төлбөр бүрийг "тунгалаг" болгодог.
 • Компаний ажилтнуудын цалинг автоматаар хуримтлуулна.
 • Касс ба салбар бүрээр мөнгөний тухайн үеийн үлдэгдлийг тооллоно.
 • Хяналтын байгууллагуудад зориулсан робот автоматаар тайлангууд бэлтгэж өөрөө цахим шуудангаар хэрэглэгчийг шалгасны дараа илгээнэ.
 • Программ хангамж нь үндэсний банкны шаардлагыг тооцон үзэж энэ зохицуулганд зориулан компаний мөнгөний үйл ажиллагааны талаар тусгай тайланг бэлтгэдэг.
 • Компани агуулахтай бол робот агуулахын тооллого явуулна.
 • СМС функцийг олныг хамарсан болон хувь хүнд зориулан ашиглаж болно. Робот хэзээ ч юуг ч мартахгүй бөгөөд цаг хугацаанд нь мэндчилгээг явуулна.
 • Qiwi-р дамжуулан мөнгөний шилжүүлэлтийг дэмждэг.
 • Компаний ажилтан нэг бүрт зориулан ажлын төлөвлөгөөг өдрөөр(сараар, долоо хоногоор) автоматаар хийдэг.
 • Мөнгөний асуудлууд хий дэмий яарах ба түргэсгэхийг тэвчдэггүй тул" манай менеджерүүдтэй холбогдон программын тухай илүү тодорхой мэдээрэй!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Та Хятадын "мөнгөний бурхан" Хотэгийн гэдсийг хичнээн олон илсэн ч гэсэн та хэрвээ мөнгийг ажиллан олж, хэмнэж чадахгүй бол таний мөнгө нэмэгдэхгүй! Мөнгөний тооллогыг нэг биш хэдэн зуун компани буруу явуулсан бөгөөд бид танийг тэдний нэг болж бүү тооллогдоосой гэж бодож байна. Иймээс бид санхүүгийн хэрэгслүүдийн тооллогонд зориулсан компьютерийн төгс программыг боловсруулсан. Манай боловсруулалтын төгс байдал нь юуны өмнө, программ нь санхүүгийн хяналтыг явуулахад хэрэглэгддэг тооллогын бүх систем ба хэрэгслүүдийг дэмждэгт оршино. Тухайн программын урьдал хэлбэр Help Desk бөгөөд энэ нь бизнесийг тохируулахад зориулсан систем байж оросын зах зээл хөрш орнуудад танигдаж амжилттайгаар ажилласан болно. Сайжруулсан программ хангамж нь илүү найдвартай ба хялбархан байдаг. Программыг урьд нь хүн бүр удирдаж чаддаг байсан бол одоо энэ нь чиг хандлага болоод байгаа ба бидний боловсруулалт нь төгс ба зохиогчийн эрхийн гэрчилгээтэй! Программ хангамж нь дурын тооны мэдээлэлийг хүлээн авдаг тул том компани ба түүний бүх салбаруудын мөнгөний тооллогыг хийдэг. Программын суулгалтыг манай мэргэжилтнүүд зайнаас хандан хийж үүний дараа түүн дээр ажиллаж эхлэхийн тулд захиалагчийн базыг бөглөх шаардлагатай. Санхүүгийн хяналтыг дэлхий даяар холбогдон ажилладаг хадгалагдсан базаар дамжуулан явуулдаг. Программ хангамж нь дурын орны мөнгөний хэсгүүдтэй ажиллахдаа үндэсний банкны шаардлагыг тооцон үзэж явуулдаг. Программ хангамж нь үндэсний банканд зориулан шаардлагатай тайлангуудыг автоматаар хийдэг. Санхүүгийн үйл ажиллагааны тооллогыг робот бүхэлд нь хангаж касс , төлбөр, салбар, тасаг бүрээр цаг хугацааны дурын огтлолд гаргана. Төлбөрүүдийг захиалагчийн базаар дамжуулан хийж, дурын зочлогч захиалга хийн Qiwi-р дамжуулан мөнгөн шилжүүлгийг хийж болно. Мөнгөний үлдэгдлүүдийг робот автоматаар тушаалаар хийн касс бүрээр хангалттай тооны мөнгө гаргалтыг хянадаг. Хавсралтаар терминалд хийх гэж байгаа төлбөрийг урьдчилан тооцоолж терминалын(касс) балансыг дүүргэх талаар сануулдаг. Программ хангамж нь мөнгөний зардлын статистикийг тооцоолон зардлыг төлөвлөж болно. Манай боловсруулалт нь санхүүгийн бүрэн хэмжээний тооллогыг хийж, мөнгөний хэрэгслийн орж ирэлт, зарцуулалт, тэнцэтгэл, зарцуулалт ба орлогыг гаргана. Энэ бүхэн нь бүгд ил тод байдаг нь хуулийн хүрээнд ажилладаг бизнес эрхлэгчид ба хяналтын байгууллагуудад маш ашигтай. Захиалагчийн базын нэгдсэн бүтэц нь бизнест оролцогчид: менеджер ба харилцагч, харилцагч ба удирдагч, нэг хэсгийн ажилтан нөгөө хэсгийн ажилтантай харьцах зэргээр бүх харилцагчдыг нягт харьцаанд оруулдаг. Робот ажилтан нэг бүрийн ажлын өдрүүдийг төлөвлөн хянаж ажилтан нэг бүрээр энэ төлөвлөгөөг биелүүлэхэд анхаардаг. Хэрэглэгчийн нүдний өмнө(компьютерийн дэлгэц дээр) өдөр бүр компаний мөнгөний үйл ажиллагааны тухайн цаг үеийн бүх чухал мэдээлэлүүд гарч ирдэг. Гэрээний тооллого нь захиалга авахаас эхлээд худалдан авагчид түүнийг өгөх хүртэл шат бүрт явагдана. "Мөнгөний асуудлууд" -г бүгдийг нь робот анализийн тайлангаар хийж, хамгийн их "мөнгөний" чиглэлийг ба алдагдлыг зааж, мөн түүнчлэн гэрээнүүдээс төлбөр төлөлт хийгдээгүй буюу ямар нэгэн шалтгаанаар зогсоогдсон гэрээг илрүүлэн гаргадаг.

Манай боловсруулалт нь таний санхүүгийн бүрэн хяналтыг хангаж, таний амжилтын шалтгаан нь -таний ширээн байгаа мөнгөний мод гэдгийг өөрийн хамтрагч нартаа та дараа ярих болно. Гэхдээ та бид юу таньд ашиг авчрахыг нарийн мэдэж байгаа тул-манай менеджерүүдтэй холбогдож өөрийн мөнгөө үржүүлээрэй!

Программын харагдах байдал

Мөнгөний тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Мөнгөний тооллогонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Санхүүгийн тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими
  цэвэрлэгээ
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн
  байгууллага
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Мөнгөний тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Мөнгөний тооллогонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: