Тооллогын Төгс систем

 • Манайд зохиогчийн эрх байгаа. Тэр нь манай программуудад ашигладдаг бизнесийг автоматжуулах төгс аргуудыг хамгаалдаг.
  Зохиогчийн эрх

  Зохиогчийн эрх
 • Бид программ хангамжийн шалгагдсан боловсруулагч билээ. Энэ нь манай программуудын танилцуулах хувилбаруудыг нээхэд харагдах болно.
  Шалгагдсан боловсруулагч

  Шалгагдсан боловсруулагч
 • Багаас том бизнестэй дэлхийн бүх байгууллагуудтай бид ажилладаг. Манай аж ахуй нь компаний олон улсын бүртгэлд орсон ба бид итгэлцлийн цахим тэмдэглэгээтэй
  Итгэлцлийн тэмдэглэгээ

  Итгэлцлийн тэмдэглэгээ


Тооллогын Төгс Систем нь-автоматчлах программ юмаа.Түлхүүр үг нь төгс-энэ нь тухайн программыг бизнесийн бүх хүрээнд чиглэлээс нь хамаарахгүйгээр хэрэглэж болно гэсэн үгээ. Захиалагчийн хүсэлтийг харгалзан системийг суулгахаас өмнө «Нарийвчлал» г

суулгана.Тооллогын Төгс систем нь «Тооллогын Төгс Систем»-р боловсруулагдсан.

«Тооллогын Төгс Систем» Таньд ийм каламбур ямар санагдаж байна? «Тооллогын Төгс Систем» энэ нь янз бүрийн программуудыг боловсруулж нэвтрүүлэгч бөгөөд эдгээрийн үндэс нь «Тооллогын Төгс Систем» бөгөөд энэ нь компаний гол бүтээгдхүүн бөгөөд бусад салбарын программ хангамжийн гол баз нь болдог.Түүний чанарын талаар тогтож ярилцая.Үндсэн зорилго Тооллогын Төгс Систем нь –энэ нь тооцоололын бүх үйл ажиллагаанууд түүнчлэн тооллого явуулахад ба тайлан хийх тооцоонуудыг оролцуулан бүгдийг автоматжуулах юм.

Тооллогын Төгс Систем нь тооны хувьд хязгаарлалтгүй өгөгдлүүд дээр суурилан тэдгээрийн хэмжээ нь программын бүтээмжинд огт нөлөөлдөггүй.

Мөн түүнд тоон холбогдлуудын онцлогууд ,ямар компьютер(суурин ба зөөврийн комьютер, планшет) дээр суулгасан, түүн дээр ажилладаг хэрэглэгчийн чадвар зэрэг нь нөлөөлдөггүй.Нэг үгээр бол, Тооллогын Төгс Систем нь бүгдэд тохирсон төгс систем юмаа.

Бизнесийг автоматжуулах

Таньд сайн программын хангалт байхгүй байна уу?
Манай программ Таний бизнесийг илүү ашигтай болгоно!

Товчоор бол, программ нь 3-хан үндсэн хэсэгтэй бөгөөд тэдгээрийг нь «Лавлах», «Модулиуд» ба «Тайлангууд»гэж нэрлэдэг ба программ дээр ажиллахад хэрэгтэй бүх сонголтууд хадгалагдаж байдаг.Эхний хэсэг нь «Лавлахууд»-ажлын эхний оролтоор нэг удаа л бөглөдөг. Энд л ажлын бүх хэсгүүдийн зохицуулга бүрдэж үүний тулд энд анхны мэдээлэлийг оруулах ба түүний агуулгаас программын гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагаа хамаардаг. Энэ блокт бизнесийн өвөрмөц байдал ажил үйлчилгээний тооцоолол, зарцуулсан материал ба нэмэлт зардлуудын тооцоололыг суулгасан байдаг.

«Модулиуд» хэсэгт Тооллогын Төгс Системийн хэрэглэгчдийн ажилладаг ганц хэсэг бөгөөд тэнд хэрэглэгч ажиллаж үйл ажиллагааны явцынхаа талаар тэмдэглэдэг тул энд гүйцэтгэсэн дурын ажлын үр дүн ба тэдгээрийн цаашдын өөрчлөлтүүд бүртгэгдэнэ.

Тооллогын Төгс Систем нь түүнд оруулсан ямар нэг мэдээлэл түүнд хийгдсэн залруулгыг бүгдийг нь хадгалах бөгөөд найдвартай байлгахын тулд нөөц хуулбаруудыг хийдэг.

Энэ хэсэг үйл ажиллагааны нэрээр нэрлэгдсэн хэд хэдэн хавтаснаас тогтох бөгөөд тэдгээрт тэмдэглэгээ хийгдэх бөгөөд будлиан гарахгүйгээр нэрлэгдсэн байдаг.Жишээ нь «Мөнгө-энэ хэсэгт мөнгөний тухай бүхнийг- орсон, зарцуулсан, тооцоо, квитанци ба бусад мэдээлэлийг олж болох нь ойлгомжтой.

«Тайлангийн хэсэгт Тооллогын Төгс Системийн хэрэглэгчийн ажлын хэсэг биш бөгөөд энд анализ хийгдсэн ба статистик тайлангууд үүсдэг бөгөөд энэ нь программын давуу талын нэг нь юмаа.Түүнд үйл ажиллагаа нь бүх үзүүлэлтээрээ нийтдээ болон хэсэг тус бүрээр дэлгэрэнгүйгээр бичигдэнэ.

Тайлангуудад амжилт ба уналтыг болон тэдний шалтгааныг илрүүлсэн график ба диаграммууд байх бөгөөд алдаан дээрээ суралцан үйл ажиллагаагаа бодитоор төлөвлөх боломжийг олгодог. Тооллогын Төгс Систем нь ажилтны ажлыг мэдэгдэхүйц хөнгөвчилдөг хэд хэдэн зохиосон функцитэй. Жишээ нь, автоматаар бөглөх-үүний тусламжтайгаар ажилтан автоматаар бий болсон баримтууд- санхүүгийн, дотоод ба бусад баримтуудыг хүлээн авна.

Амжилтанд хүрэхэд ердөө 4 алхам хэрэгтэй

Гэрээ байгуулцгаая
Гэрээ байгуулцгаая

Харилцагч бүртэй бид гэрээг заавал байгуулдаг. Энэ нь Та үнэхээр хэрэгтэй программаа авч байгааг баталгаажуулж байгаа хэрэг. Та программтай болоход гарын үсэг зурагдсан гэрээнийхээ скан хуулбарыг явуулахад л хангалттай. Эх хувийг нь бид Таньд программ хангамжийг суулгасны дараа хаалтын бичиг баримтуудын хамт илгээх болно.

Төлбөрөө урьдчилан төлнө үү
Төлбөрөө урьдчилан төлнө үү

Төлбөрийг эхлээд бүгдийг нь төлөх хэрэггүй, гэрээний дагуу Та программыг суулгахаас өмнө хэсэгчлэн төлөх боломжтой. Таньд тохиромжтой байлгахын тулд төлбөрийг янз бүрийн аргуудаар хийхийг зөвшөөрдөг ба тэдгээрийн талаар Таньд манай хамтрагчид хэлж өгнө.

Программ суулгалт
Программ суулгалт

Манай техникийн ажилтнууд Таний компьютерт интернетээр холбогдон шаардлагатай программыг суулгана. Үүний дараагаар шууд сургалтаа эхлэх бөгөөд энэ үедээ Skype-р дуу хоолойгоор ярьж харьцах боломжтой.

Үр дүнг нь хүртээрэй!
Үр дүнг нь хүртээрэй!

Программыг суулган тохируулсны дараа Та эхний сараасаа эхлэн бүрэн дүүрэн ажиллаж хүлээж байсан үр дүнгээ харж болно.Танай байгууллагад хяналт сайжирч, ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэж, ашиг өсөх болно.

Тооллогын төгс систем нь өөрийн мэдээлэлийн системээс өгөгдлүүд ба хэрэгтэй бланкийг олон тооны маягтуудын дундаас бие даан олж сонгодог.Манай компани нь программд байгаа бүх баримтууд нь цаг үеийн ба тухайн үед ач холбогдлын хувьд хүчин төгөлдөр байдгийг баталж байна.

Өөр багагүй ач холбогдолтой функцийн нэг нь импортын функци бөгөөд үүгээр ажилтнуудын оролцоогүйгээр программ дурын форматтай цахим файлуудаас их хэмжээний мэдээлэлүүдийг зөөвөрлөдөг.

Зөөвөрлөлт нь Тооллогын Төгс Системийн бусад үйл ажиллагаатай адил хэдхэн секундэд явагдана.

Зөөгдсөн өгөдлүүд нь импорт хийхийн өмнө заасан тэр үүрнүүдэд өөрсдөө бие даан тараан байрлуулагдана.Энэ функцийг барааны нэр төрлийн жагсаалт болон харилцагчдын базыг программ нэвтрэхээс өмнө өөр форматаар хийгдсэн үед идэвхитэйгээр ашиглаж болно.

Үгүй бол, ийм чухал базын өгөгдлүүдийг оруулахад Тооллогын Төгс Систем нь энэ процессыг хурдасгахын тулд мэдээлэлүүдийг гараар оруулахад тохиромжтой арга хэрэгслүүдийг санал болгодог. Энэ нь байж болох хариултуудын сонголттой бөглөх талбайнуудтай –цонх гаргаж өгөх бөгөөд зөвхөн компьютерийн хулганаа дарахад л хангалттай. Тооллогын Төгс Системийн бүх өгөгдлүүд нь хоорондоо харилцан холбоотой бөгөөд үүгээр тодорхой тооллогыг хангаж, юу ч программын хяналтын гадна үлддэггүй.

Жишээ нь, бараа зарагдсан бол худалдан авагчийн базын орлогот , худалдагчийн ажлын төлөвлөгөөнд мөн агуулахын программд бичигдсэн байна.

Яагаад зөвхөн бид гэж?

Аугаа их туршлага
Аугаа их туршлага

Манай хамтрагчид Таний шаардлагыг хагас үгнээс л ойлгохоор тийм олон байгууллагын бизнесийг автоматжуулсан. Тэр бүү хэл, Танийг бодож амжаагүй зүйлийн талаар санал болгох боломж бидэнд байгаа.

Зөвхөн мэргэжилтнүүд
Зөвхөн мэргэжилтнүүд

Манайд олон жилийн ажлын туршлагатай хамгийн шилдэг мэргэжилтнүүд ажилладаг! Тэр бүү хэл техникийн дэмжлэгийг компьютерийн ертөнцийн элитууд-программистууд үзүүлдэг. Иймээс тэд зөвхөн сургалт явуулаад зогсохгүй, программын функцийг хувь хүний шаардлаганд нийцүүлэн өөрчилж бас чадна.

Шинэчлэгдсэн технологи
Шинэчлэгдсэн технологи

Бид манай программ дээрхи Таний ажлыг дээд хэмжээгээр тохиромжтой ба өндөр бүтээмжтэй байлгахын тулд зөвхөн хамгийн шилдэг ба шинэчлэгдсэн компьютерийн технологийг ашигладаг.

Боломжийн үнэ
Боломжийн үнэ

Манайд ямар ч сар бүрийн ээлжит төлбөр гэж байхгүй, Та нэг л удаа төлнө! Бид хамгийн шилдэг чанарыг бүх компаниудад боломжийн үнээр санал болгож байна.

Манай программууд нь өргөн хүрээний боломжтой:

 • Төгс Систем нь ашиглагчдын ажиллах хүрээг тэдний бүрэн эрхээр нь хязгаарлан ажилтан нэг бүрт нэвтрэх нэр, хувийн цахим журнал ба ажиллах бүсийг гаргаж өгдөг.
 • Хувийн ажиллах бүсэд хандах эрхийг зөвхөн хэрэглэгч ба өгөгдсөн үүргийн биелэлтийн хугацаа ба нэмэгдсэн мэдээлэлийн үнэн магадлалтайг хянадаг түүний удирдлага эзэмшинэ.
 • Ажлын тухайн мэдээлэлийг хурдан шалгахад зориулан удирдлагад нь явцын дунд нэмэгдсэн өөрчлөлтүүдийг том өргөн, өнгөт үсгээр ялгасан байдаг.
 • Төгс программ нь харилцагсдыг барьж байх, тэдний идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд тэдэнд зориулан урамшуулалын систем нэвтрүүлэх явдлыг урьдчилан харсан байдаг.
 • Төгс систем нь харилцагчидтай холбогдоход цахим холбоо:гар утасны зурвас, цахим шуудан,Viber, дуут шуудан зэргийг санал болгодог.
 • Төгс программ нь дурын форматаар илгээх боломжтой илгээлтийн(олныг хамарсан, хувь хүнд болон бүлгийн)бичиглэлийн маягтуудын багцыг агуулдаг.
 • Төгс систем нь харилцагч талуудын тэдгээрийн харьцааны түүхийг хадгалах боломжтой, харилцагчийн файлд хичнээн ч тооны мэдээлэл байсан хавсарч болох форматтай харилцагч талуудын базыг санал болгодог.
 • Төгс программ нь зар сурталчилгааны ба бусад мэдээлэлүүдийг авахыг зөвшөөрсөн тийм харилцагч нарын холбогдох хаягаар илгээлтийг явуулахыг хянаж байдаг.
 • Төгс системийн гаргасан тайлангууд харилцагч тус бүрээр тодорхой мэдээлэлийг гаргаж : хэн бусдаас илүү төлсөн, хэн илүү олон ирсэн, хэн бусдаасаа илүү их ашиг авчирсан гэх мэтээр мэдээлэлийг гаргадаг.
 • Төгс системийн гаргасан тайлангуудад ажилтан нэг бүрээр тодорхой тайланг гаргах бөгөөд хэн илүү их хэмжээний ажлуудыг биелүүлсэн ба хэн бидэнд илүү ашгийг авчирсан зэрэг мэдээлэлүүд байдаг.
 • Төгс системийн гаргасан тайлангуудад санхүүгийн тодорхой мэдээлэлүүд: тухайн үед хамгийн ихийг төлсөн, зардлын доторхи хамгийн өндөр зарцуулалт, олсон ашиг гэх мэтээр бүгд тодорхой гарсан байдаг.
 • Төгс системийн гаргасан тайлангуудад бүтээгдхүүний талаархи тодорхой мэдээлэлүүд: хамгийн алдартай, хамгийн ашигтай, хамгийн эрэлттэй, хамгийн ашиггүй барааг гаргана.
 • Төгс систем нь ажилтны хэлцэлт шагналыг нь түүний ажлын бүртгэгдсэн хэмжээнээс хамааран автоматаар тооцоолдог.
 • Төгс программ нь ажлыг нийтэд нь болон хувь хүн тус бүрээр төлөвлөх боломжийг олгох ба тогтоосон хугацааг хянах ба тэднийг бэлэн болсныг сэрэмжлүүлэх системийг ашигладаг.
 • Автоматчилтын Төгс систем нь санхүүгийн тооллогыг тохиромжтой болгож, статистик тооллогыг явуулж, агуулахын тооллогыг удирдаж, удирдлагыг дэмжин ажилладаг.

   Таньд асуулт үлдсэн үү?

   Call us Email E-mail: info@usu.mn
   Skype Skype: nikolay_usu
   Монгол улс Монгол улс: 976-70130637
   Азербайжан Азербайжан: +994 55 252 98 44
   Армен Армен: +374 95 286 888
   Беларусь Беларусь: +375 (44) 555 72 74
   Босни ба Герцеговина Босни ба Герцеговина: +382 6886 45 17
   Гүрж Гүрж: +995 (32) 242 19 08
   Казахстан Казахстан: +7 (727) 279 99 38
   Киргизстан Киргизстан: +996 (551) 90 24 24
   Молдова Молдова: +373 (68) 55 40 92
   Монтенегро Монтенегро: +382 6886 45 17
   ОХУ ОХУ: +7 (495) 241 25 65
   Серби Серби: +382 6886 45 17
   Тажикистан улс Тажикистан улс: +992 (92) 703 81 81
   Туркменистан Туркменистан: +993 (65) 13-02-29
   Узбекистан улс Узбекистан улс: +998 (99) 403 87 64
   Украин Украин: +380 (44) 337 17 55
   Хорват Хорват: +382 6886 45 17
   Бүх холбоо: