1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний программ

Байгууллагын 587 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Нийтийн үйлчилгээний программын боломжууд

 • Программ хүн амтай ажилладаг нийтийн үйлчилгээний бүх аж ахуйнууд ба бусад байгууллагуудын онцлогуудыг тооцоолдог
  Дурын байгууллага

  Дурын байгууллага
 • Дурын тооны захиалгуудтай тохиромжтойгоор ажиллаж, бүх шаардлагатай өгөгдлүүдийг тоолдог
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Хүн ам суурьшсан хэсгүүд, гудамж, дүүрэг, байр, орон сууцаар бүртгэл ба хайлтыг хурдан хийх
  Хаягууд

  Хаягууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар явуулж, бас хувийн мэдээлэлийг, жишээ нь, өр төлөх шаардлагатай байгаа талаар явуулахаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлтийг явуулах нь таньд захиалгын дурын цахим баримтыг, жишээ нь, зохицуулгын акт буюу квитанцийг илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессэнджерээр илгээлт явуулах нь танай орчин үеийн ирээдүйтэй компаний нэр хүндийг дэмжих болно
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Амьдрагсдын тоогоор хуримтлалыг тооцох
  Амьдрагсад

  Амьдрагсад
 • Тооллогын төрөл бүрийн хэрэгслүүдтэй ажиллаж, хэрэглээний хэвийн хэмжээгээр хуримтлалыг тооцох
  Хэрэгслүүд ба хэвийн хэмжээнүүд

  Хэрэгслүүд ба
  хэвийн хэмжээнүүд
 • Орон сууцны эсвэл байрны талбай ба бусад Танд шаардлагатай үзүүлэлтүүдээр тооцоолох
  Талбай

  Талбай
 • Туслан гүйцэтгэгч байгууллагын ерөнхий данснаас захиалгуудын дагуу хувиарлалт хийх
  Ерөнхий данс

  Ерөнхий данс
 • Манай программ захиалгуудыг шаардлагатай төрлүүдэд хувиарлаж, тэдгээрт тохирох үнэлгээг тогтоох боломжийг өгдөг
  Төрөл бүрийн

  Төрөл бүрийн
 • Систем ямар ч төрлийн үйлчилгээнүүд ба үнэлгээний төрлүүдтэй тэр дундаа ялгавартай үнэлгээнүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Үнэлгээнүүд

  Үнэлгээнүүд
 • Та нэг удаагийн дурын үйлчилгээ ба ажлыг хялбар тооцож болно
  Ажлуудын тооллого

  Ажлуудын тооллого
 • Манай программ хэрэгтэй захиалгыг хурдан олох боломжийг өгч, өгөгдсөн үзүүлэлтүүдээр бүлэглэж эсвэл ялган гаргадаг
  Хайлт

  Хайлт
 • Тооллогын хэрэгслүүдгүйгээр олон тооны захиалгуудад бүгдэд нь хуримтлалыг тооцоолох ба хэрэгслүүдийн заалтуудаар захиалга нэг бүрт хуримтлалыг тооцдог нь танай ажиллагсдын ажлын цагийг оновчтой болгодог
  Хуримтлал

  Хуримтлал
 • Бүх төлбөрүүд бэлэн болон бэлэн бус төлбөрүүдийг оролцуулан бүгд таны хяналтын дор байх болно
  Төлбөрүүд

  Төлбөрүүд
 • Программ төлөөгүй хүмүүст торгууль хуримтлуулах ба тохиромжтой дахин тооцоололтыг хангадаг
  Торгууль ба дахин тооцооололт

  Торгууль ба
  дахин тооцооололт
 • Захиалгуудын өрнүүд эсвэл илүүдэл төлөлтийг хялбархан мэдэж болно
  Тэнцвэр

  Тэнцвэр
 • Та орчин үеийн цахим форматуудаас импортын функцийн тусламжтайгаар анхдагч өгөгдлүүдийг хялбархан оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ Тооцооны Нэгдсэн төвийн хүрээнд ажлыг дэмждэг. Бүх хуримтлалууд ба төлбөрүүдийг хялбархан экспортолж эсвэл системд импортолж болно
  Нэгдсэн төв

  Нэгдсэн төв
 • Төлбөрийн квитанцийг хурдан хэвлэж тэднийг хавсралтаар захиалагчийн цахим шууданд илгээж болно
  Квитанцийг хэвлэх

  Квитанцийг хэвлэх
 • Бараанууд ба материалуудын зарцуулалтыг нарядаар ба үйлчилгээгээр таны хатуу хяналтын дор байх болно
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Программ ямар бараанууд ба материалуудыг худалдан авах хэрэгтэйг хэлж өгдөг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Үйлчилгээ үзүүлэх болон ажлын захиалгын – нарядыг шаардлагатай мэдээлэлээр автоматаар бөглөдөг
  Захиалгын наряд

  Захиалгын наряд
 • Программаас зохицуулгын акт, нэхэмжлэх болон бусад шаардлагатай баримтуудыг хэвлэх эсвэл цахим шуудангаар илгээх боломжтой
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйн тооллогын систем нь хяналтын байгууллагуудад зориулсан бүртгэл ба захиалгуудын жагсаалтыг бий болгодог
  Захиалгуудын жагсаалт

  Захиалгуудын
  жагсаалт
 • Төрөл бүрийн товч тайлангуудаар та өөрийн компаний бизнесийн чухал ажиллагаануудыг үнэлж болно
  Товч тайлангууд

  Товч тайлангууд
 • Ашгийн дүрслэлтэй хөдлөл зүй нь танд компаний орлого ба үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээг хялбархан хийх боломжийг өгдөг
  Санхүүгийн тооллого

  Санхүүгийн тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Захиалагчид Qiwi-терминалаар дамжуулан төлж болох ба Та кассчидгүйгээр хэмнэж болно
  Qiwi-р дамжуулах төлбөр

  Qiwi-р дамжуулах
  төлбөр
 • Kaspi Bank –ны терминалаар дамжуулан төлөхтөй программыг нэгдүүлэх нь Танд захиалгатай шинэ огт өөр төвшинд ажиллах боломжийг өгдөг
  Kaspi-р дамжуулах төлбөр

  Kaspi-р дамжуулах
  төлбөр
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Бидний нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагад зориулсан энэхүү программ нь энэ салбарт ажилладаг бүх компаниудад (үйл ажиллагааны онцлогоос үл хамааран) зориулагдсан.
 • Роботын санах ой нь ямар ч хэмжээтэй мэдээллийг хүлээн авах боломжтой.
 • Нэг томоохон компани, түүний салбаруудын дунд нэг л программ байхад хангалттай.
 • Программ дээр компьютер хэрэглэж чаддаг ямар ч хүн ажиллаж чадна.
 • Компанийн үйл ажиллагааны хяналтыг хэрэгжүүлдэг харилцагчийн мэдээллийн сан нь интернет орчинд ажиллах тул хэрэглэгчийн “хөдөлгөөн” чөлөөтэй явагдана.
 • Хэрэглэгч бүр бүртгүүлэх үедээ нууц код хүлээн авах ба түүгээр дамжуулан систем түүнийг таньдаг. Роботод андуурах, алдаа гаргах боломж үгүй.
 • Программ маань тоолуурын заалт болон орон сууц тус бүрээр тооцоо гаргах чадвартай.
 • Хөнгөлөлт эдэлдэг иргэдийн төлбөрийг автоматаар боддог.
 • Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний бүх хөнгөлөлт, хямдралыг тооцоолон төлбөрийг автоматаар хуримтлуулна .
 • Иргэдийн төлбөрийн үлдэгдлийг тусад нь тооцон гаргана. Программ тэдгээрийг мэдээллийн нэгдсэн санд улаан өнгөөр харуулах ба ингэснээр хэрэглэгч гэрээнд гарсан асуудлыг харах боломжтой болно.
 • Үнэ, төлбөрт өөрчлөлт орсон бол түүнийг тэр даруйд тооцоолон, оршин суугчдын төлбөрийг шинэ үнэлгээгээр бодож гаргана.
 • Орон сууцны үйлчилгээний төлбөрийн нэхэмжлэлийг хэрэглэгчдэд цахим шуудангаар автоматаар илгээнэ.
 • “Qiwi-түрүүвч”-ийг ашиглан үйлчилгээний төлбөрийг төлөх боломжтой.
 • Харилцагчийн мэдээллийн сан нь интернет орчинд ажилладаг учир компанийн сайтад нэвтэрсэн ямар ч зочин төлбөртэй ажил, үйлчилгээг захиалж, төлбөрөө хийх боломжтой.
 • Гүйцэтгэсэн төлөвлөгөөт ажил бүрийг бүрэн тооцоолох ба роботын санах ойд бүх үйлчилгээний хуваарь, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл хадгалагддаг.
 • Программ хангамж нь “хувийн нарийн бичиг” –ийн горимоор ажиллаж : чухал хурал, уулзалт төдийгүй системд төлөвлөгөөт засвар, үйлчилгээ хийх цаг болсон тухай болон бусад мэдээллийг сануулна.
 • Санхүүгийн бүрэн хяналт: Компанийн бүх төлбөрийн мэдээлэл тайланд тусгагддаг.
 • Захиалга бүрийг гүйцэтгэлийн үе шат (захиалга хүлээн авах, бэлтгэх, гүйцэтгэх, хүлээлгэн өгөх) бүрд хянана
 • Өөрийн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний компаниа амжилтад хүргээрэй: Манай менежертэй холбогдон манай программыг захиална уу.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Дэлхийн утга зохиолын сонгодогуудын нэг нь “орон сууцны асуудал” хэмээх нэгэн зүйл хүмүүсийг улам дордуулж байна гэж ямар гярхай бичсэн юм бэ. Тэрээр үүндээ хотын оршин суугчдыг хамаатуулсан байна. Хэрэв тэр оросын гүн рүү орсон бол бүр хүн төрөлхтөнд итгэх итгэлээ бүр мөсөн алдах байсан биз. Мэдээ хэрэг, “орон сууцны асуудал” гэдэгт зохиолч маань юуны түрүүнд нийтийн аж ахуйн тухай ойлголтыг авч үзсэн. Өнгөрсөн зууны 20-иод оноос, өөрөөр хэлбэл энэхүү ёжлол гарах тэр үеэс хойш маш их цаг хугацаа урсан өнгөрсөн ч өдгөө ч энэ үг ач холбогдлоо алдаагүй билээ. Хэдийгээр төрийн нийтийн үйлчилгээний хөтөлбөрүүд идэвхтэй ажиллаж байгаа ч бүгдэд, бүх газар орныг хамарч чадахгүй байна. Хүмүүс энэхүү системийн дутагдалтай талыг тэвчин өнгөрүүлж эсвэл шүүхэд ханддаг хэдий ч төдийлөн амжилтад хүрдэггүй.

Бид хэнийг ч буруутгахыг хүссэнгүй. Нийтийн аж ахуйн тогтолцооны дутагдалтай талууд маш тодорхой. Санхүүжилт, цахилгаан, дулаан, ус хангамжийн шугамын хоолойн элэгдэл (ямар бид ч элэгдүүлсэн биш), засвар үйлчилгээ гээд ... энэ бүхнийг шүүмжлэх нь ямар ч үр дүнд хүргэхгүй.

Гэхдээ ямар нэг юмнаас эхлэх хэрэгтэй шүү дээ. Манай компани та бүхэнд хот, дүүрэг, байшин бүрийн нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх шинэхэн программ хангамжийг танилцуулж буйдаа баяртай байна. Энэхүү программ улсын төсөв, санхүүжилт болон цаг агаарын нөхцөл байдлыг үл харгалзан ямар ч аж ахуйд болон орон нутагт хэрэглэхэд үнэхээр үр дүнтэй байж чадна. Программ нь нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн бүх систем, тоолуурыг дэмжин ажилладаг учраас түүнийг зөвхөн удирдах компаниуд төдийгүй, нийтийн хэрэглээний үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд (цахилгаан станц, цахилгаан түгээх газар, уурын зуух, ус хангамжийн газар г.м ), мөн олон нийттэй хамтран ажилладаг ямар ч компанид ашиглаж болно. Хүн амтай харилцан ажиллахад маш олон тооны санал хүсэлт, уулзалт, гэрээ хэлэлцээрүүд шаардагддаг ч робот үүнийг төвөггүй гүйцэтгэдэг. Программ хангамж маань тоолуур бүрийн өгөгдлийг уншиж ерөнхий тооцоог гаргадаг. (Ингэж тэр орон сууц бүрийн нөхцөл байдлыг “хардаг”). Программын санах ойд хязгаар гэж үгүй учраас хэрэглэгч нь ямар ч хэмжээний өгөгдөл, мэдээллийг оруулахдаа санаа зовох зүйл үгүй.

Программын хангамжийг компьютерт хэрхэн суулгах талаар бодох шаардлагагүй. Манай компанийн ажилтнууд үүнийг алслагдсан зайнаас гүйцэтгэх боломжтой. Суулгасны дараа өгөгдөл, мэдээллүүдийг түүний хэрэглэгчийн санд оруулах хэрэгтэй. Программ ямар ч форматтай (өргөтгөлтэй) цахим файлыг дэмжин ажилладаг тул бүх мэдээллийг автоматаар импортолдог.

Манай нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний программ нь интернет орчинд ажиллах ба хэрэглэгчийн нэгдсэн сан ч тэнд байршдаг. Энэ нь маш олон боломжуудыг олгохын зэрэгцээ давуу талуудыг бүрдүүлдэг. Нэгдсэн сан гэхийн учир нь тэрээр өөртөө ажилтан, компани болон хэрэглэгчийн талаарх мэдээллийг хадгалж байдаг юм. Энэ арга нь хоёр талд хоёуланд нь ашигтай: үйлчлүүлэгчид тодорхой мэргэжилтэнтэй хялбархан харилцаж, харин байгууллагын удирдлага нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний хэрэглэгчидтэй холбогдох боломжтой. SMS мессежийн үйлчилгээ нь нийт хэрэглэгчдэд илгээх, тусдаа бүлэг хүмүүст, мөн хувь хүнд зориулсан мессеж илгээх гэсэн гурван горимоор ажилладаг. Цахим төлбөрийг дэмждэг бөгөөд хэрэглэгч өөрийн байрны мөнгөө гэрээсээ төлөх боломжтой. Робот тоолуурын заалт, төлөв байдлыг харгалзан оршин суугч бүрийн төлбөрийн хэмжээг автоматаар тооцоолон гаргана. Хэрэв тоолуурын багаж хэрэгсэл үгүй бол төлбөрийг дундаж үнэлгээгээр гаргана. Байгууллагын удирдлагад зориулсан тайлан, дүн шинжилгээний багц нь нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг удирдан явуулахад болон хамгийн ашигтай төлбөрт үйлчилгээг хөгжүүлэхэд туслах болно. Бидний программ танай компанийг нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний диваажинд хүргэхгүй. Учир нь диваажин гэж үгүй. Харин программ байгаа. Манай менежерүүдтэй холбогдож программын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

Программын харагдах байдал

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Нийтийн үйлчилгээний программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Нийтийн үйлчилгээний компанид зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Төвлөрсөн усан хангамж

  Төвлөрсөн усан
  хангамж
 • Халаалтын сүлжээ, бойлерийн өрөө

  Халаалтын сүлжээ,
  бойлерийн өрөө
 • Дотоод харилцаа холбооны компани

  Дотоод харилцаа
  холбооны компани
 • Кабелийн телевиз

  Кабелийн телевиз
 • Хийн түлш үйлдвэрлэл

  Хийн түлш
  үйлдвэрлэл
 • Цахилгаан холбооны компани

  Цахилгаан холбооны
  компани
 • Эрчим хүчний компани

  Эрчим хүчний
  компани
 • Хатуу болон ахуйн хог хаягдал зөөвөрлөа

  Хатуу болон
  ахуйн хог
  хаягдал зөөвөрлөа
 • Ханган нийлүүлэгч

  Ханган нийлүүлэгч
 • Орон сууц, нийтийн үйлчилгээ. Гэрийн эздийн хамтрал. Орон сууцны байрны эздийн хоршоо. Хотын нийтийн аж ахуйн нэгж. Цэцэрлэгжүүлэлтийн арилжааны-бус түншлэл

  Орон сууц, нийтийн үйлчилгээ.
  Гэрийн эздийн хамтрал.
  Орон сууцны байрны эздийн хоршоо.
  Хотын нийтийн аж ахуйн нэгж.
  Цэцэрлэгжүүлэлтийн арилжааны-бус түншлэл
 • Удирдлагын компани

  Удирдлагын компани
 • Орон сууцны хоршоо

  Орон сууцны
  хоршоо
 • Бусад өдөр өнжүүлэх бүлгүүд

  Бусад өдөр
  өнжүүлэх бүлгүүд
 • Нэг удаагийн баримт

  Нэг удаагийн
  баримт
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага


Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Нийтийн үйлчилгээний программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Нийтийн үйлчилгээний программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: