1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний тооллого

Байгууллагын 430 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Нийтийн үйлчилгээний тооллогын системийн боломжууд

 • Программ хүн амтай ажилладаг нийтийн үйлчилгээний бүх аж ахуйнууд ба бусад байгууллагуудын онцлогуудыг тооцоолдог
  Дурын байгууллага

  Дурын байгууллага
 • Дурын тооны захиалгуудтай тохиромжтойгоор ажиллаж, бүх шаардлагатай өгөгдлүүдийг тоолдог
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Хүн ам суурьшсан хэсгүүд, гудамж, дүүрэг, байр, орон сууцаар бүртгэл ба хайлтыг хурдан хийх
  Хаягууд

  Хаягууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар явуулж, бас хувийн мэдээлэлийг, жишээ нь, өр төлөх шаардлагатай байгаа талаар явуулахаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлтийг явуулах нь таньд захиалгын дурын цахим баримтыг, жишээ нь, зохицуулгын акт буюу квитанцийг илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессэнджерээр илгээлт явуулах нь танай орчин үеийн ирээдүйтэй компаний нэр хүндийг дэмжих болно
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Амьдрагсдын тоогоор хуримтлалыг тооцох
  Амьдрагсад

  Амьдрагсад
 • Тооллогын төрөл бүрийн хэрэгслүүдтэй ажиллаж, хэрэглээний хэвийн хэмжээгээр хуримтлалыг тооцох
  Хэрэгслүүд ба хэвийн хэмжээнүүд

  Хэрэгслүүд ба
  хэвийн хэмжээнүүд
 • Орон сууцны эсвэл байрны талбай ба бусад Танд шаардлагатай үзүүлэлтүүдээр тооцоолох
  Талбай

  Талбай
 • Туслан гүйцэтгэгч байгууллагын ерөнхий данснаас захиалгуудын дагуу хувиарлалт хийх
  Ерөнхий данс

  Ерөнхий данс
 • Манай программ захиалгуудыг шаардлагатай төрлүүдэд хувиарлаж, тэдгээрт тохирох үнэлгээг тогтоох боломжийг өгдөг
  Төрөл бүрийн

  Төрөл бүрийн
 • Систем ямар ч төрлийн үйлчилгээнүүд ба үнэлгээний төрлүүдтэй тэр дундаа ялгавартай үнэлгээнүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Үнэлгээнүүд

  Үнэлгээнүүд
 • Та нэг удаагийн дурын үйлчилгээ ба ажлыг хялбар тооцож болно
  Ажлуудын тооллого

  Ажлуудын тооллого
 • Манай программ хэрэгтэй захиалгыг хурдан олох боломжийг өгч, өгөгдсөн үзүүлэлтүүдээр бүлэглэж эсвэл ялган гаргадаг
  Хайлт

  Хайлт
 • Тооллогын хэрэгслүүдгүйгээр олон тооны захиалгуудад бүгдэд нь хуримтлалыг тооцоолох ба хэрэгслүүдийн заалтуудаар захиалга нэг бүрт хуримтлалыг тооцдог нь танай ажиллагсдын ажлын цагийг оновчтой болгодог
  Хуримтлал

  Хуримтлал
 • Бүх төлбөрүүд бэлэн болон бэлэн бус төлбөрүүдийг оролцуулан бүгд таны хяналтын дор байх болно
  Төлбөрүүд

  Төлбөрүүд
 • Программ төлөөгүй хүмүүст торгууль хуримтлуулах ба тохиромжтой дахин тооцоололтыг хангадаг
  Торгууль ба дахин тооцооололт

  Торгууль ба
  дахин тооцооололт
 • Захиалгуудын өрнүүд эсвэл илүүдэл төлөлтийг хялбархан мэдэж болно
  Тэнцвэр

  Тэнцвэр
 • Та орчин үеийн цахим форматуудаас импортын функцийн тусламжтайгаар анхдагч өгөгдлүүдийг хялбархан оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ Тооцооны Нэгдсэн төвийн хүрээнд ажлыг дэмждэг. Бүх хуримтлалууд ба төлбөрүүдийг хялбархан экспортолж эсвэл системд импортолж болно
  Нэгдсэн төв

  Нэгдсэн төв
 • Төлбөрийн квитанцийг хурдан хэвлэж тэднийг хавсралтаар захиалагчийн цахим шууданд илгээж болно
  Квитанцийг хэвлэх

  Квитанцийг хэвлэх
 • Бараанууд ба материалуудын зарцуулалтыг нарядаар ба үйлчилгээгээр таны хатуу хяналтын дор байх болно
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Программ ямар бараанууд ба материалуудыг худалдан авах хэрэгтэйг хэлж өгдөг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Үйлчилгээ үзүүлэх болон ажлын захиалгын – нарядыг шаардлагатай мэдээлэлээр автоматаар бөглөдөг
  Захиалгын наряд

  Захиалгын наряд
 • Программаас зохицуулгын акт, нэхэмжлэх болон бусад шаардлагатай баримтуудыг хэвлэх эсвэл цахим шуудангаар илгээх боломжтой
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйн тооллогын систем нь хяналтын байгууллагуудад зориулсан бүртгэл ба захиалгуудын жагсаалтыг бий болгодог
  Захиалгуудын жагсаалт

  Захиалгуудын
  жагсаалт
 • Төрөл бүрийн товч тайлангуудаар та өөрийн компаний бизнесийн чухал ажиллагаануудыг үнэлж болно
  Товч тайлангууд

  Товч тайлангууд
 • Ашгийн дүрслэлтэй хөдлөл зүй нь танд компаний орлого ба үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээг хялбархан хийх боломжийг өгдөг
  Санхүүгийн тооллого

  Санхүүгийн тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Захиалагчид Qiwi-терминалаар дамжуулан төлж болох ба Та кассчидгүйгээр хэмнэж болно
  Qiwi-р дамжуулах төлбөр

  Qiwi-р дамжуулах
  төлбөр
 • Kaspi Bank –ны терминалаар дамжуулан төлөхтөй программыг нэгдүүлэх нь Танд захиалгатай шинэ огт өөр төвшинд ажиллах боломжийг өгдөг
  Kaspi-р дамжуулах төлбөр

  Kaspi-р дамжуулах
  төлбөр
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Манай компанийн боловсруулсан нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний тооцоо, бүртгэлийн энэхүү программ нь цор ганц бөгөөд хуурамч программаас сэргийлээрэй.
 • Бидний үнэ маш ардчилсан учир компанийн төсөвт нөлөөлөхгүй.
 • Худалдан авагчийн компьютер дээр программыг суулгах ажлыг манай мэргэжилтнүүд гүйцэтгэнэ. Харин программыг ажиллуулахад хэрэглэгчээс хүчин чармайлт шаардахгүй. Учир нь тэр бүрэн автомат.
 • Энэхүү программын тусламжтай тооллогыг ямар ч хүн гүйцэтгэж чадна.
 • Робот юуг ч андуурч, мартаж эсвэл алдаа гаргаж чадахгүй. Үүнийг түүний загварчлалд тусгаагүй.
 • Харилцагчийн мэдээллийн санг (түүгээр дамжуулан тооллого явагддаг) бүрдүүлэхэд хэдхэн минут шаардагдана.
 • Систем нь нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний бүх багаж, хэрэгслийг дэмжин ажилладаг.
 • Худалдааны болон кассын тоног төхөөрөмжийг мөн дэмждэг.
 • Робот нь агуулахын тооллогыг гүйцэтгэдэг. (агуулахын бүх төрлийн системтэй харилцан ажилладаг)
 • Харилцагчийн мэдээллийн сан нь дурын хэмжээтэй өгөгдлийг боловсруулж, хадгалах чадамжтай ба нэг томоохон компани болон түүний бүх нэгжүүдэд нэг л программ хангамж байхад хангалттай.
 • Мэдээллийн нэгдсэн сан нь үйлчлүүлэгчдийн талаар маш өргөн мэдээллийг хадгалдаг. Тэдний сонирхол, санал хүсэлтийг ч мөн харуулна.
 • Программ хангамж нь үнийн тариф, түүний өөрчлөлтийг автоматаар тооцоолон бодож үйлчлүүлэгчдэд СМС мессежний тусламжтай илгээдэг.
 • СМС мессежний горим ажиллана.
 • Иргэдийн төлбөр төлөлтийн мэдээлэлийг үйлчлүүлэгчдэд бүх ангиллын дагуу тооцоолон автоматаар илгээнэ.
 • Ажилчдын цалинг автоматаар бодно.
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бүрэн тайланг боловсруулна.
 • Байгууллагын санхүүг ил тод болгоно. Бүх төлбөрийн мэдээллийг хэрэглэгч харах боломжтой ба программ тэдгээрийн тайланг гаргана.
 • Үйлчлүүлэгч нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний төлбөр болон төлбөртэй ажил, үйлчилгээний захиалга, тооцоог интернетээр гүйцэтгэх боломжтой.
 • Төлөвлөгөөт бус ажлыг тооцоолно. Мөн улирлын ажил болон зохицуулгат ажлын графикийг хянана.
 • Программ хангамж нь үйл ажиллагааны өртгийг тооцоолон ажлын захиалгыг автоматаар бүртгэх боломжтой.
 • Байгууллагын ашигт хийсэн дүн шинжилгээ нь хөгжлийн чиглэл, хамгийн ашигтай төсөл болон эрэлттэй үйлчилгээг харуулна.
 • Та өөрийн компани дээрээ программ хангамжийг суулгаснаар түүний талаар илүү ихийг мэдэж болно. Манай менежерүүдтэй холбогдоорой.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлдэг жижигхэн компанид ч газ (хий), цахилгаан, дулаан, ус хэрэглэдэг хэдэн зуун хэрэглэгч байдаг. Харин энэ нь хэдэн зуун тоолуур байна гэсэн үг юм. Ийм нөхцөлд нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний тооцоог хэрхэн гаргах вэ? Бас хэрэглэгч бүрийн үнийн тариф өөр бол бүр яах билээ? Үүнд хариулт бий: манай программын тусламжтай нийтийн аж ахуйн тооцоог гүйцэтгэж болно.

Танилцуулж буй энэхүү программ хангамж нь төрөл бүрийн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээнд туршигдсан бөгөөд өндөр нарийвчлал, үр ашигтай байдлаа харуулсан юм. Юуны түрүүнд программ хангамж нь нарийвчилсан тооцоо гаргах, олон үйл ажиллагааг автоматжуулах, тэдгээрийг тусгай хэрэгслээр хянах боломж олгодог учир нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагын ажлыг харьцангуй хялбаршуулдаг.

Программ нь тоолууруудын өгөгдлийг авч, дүн шинжилгээ хийхдээ цаг хугацааны огтлолд болон бусад шалгууруудаар харьцуулдаг. Тэрээр нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбарт болон хүн амтай харилцан ажиллаж олон тооны захиалгуудын тооллогыг явуулдаг бүх компаниудад тохиромжтой. Бидний программ нь нийтийн аж ахуйн салбарт ашиглагддаг бүх төрлийн тоолуур болон хяналтын системийг дэмжин ажилладаг. Үүний зэрэгцээ программ хангамж маань кассын болон худалдааны тоног, төхөөрөмжийг дэмждэг ба ингэх нь түүнд үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын талбарыг өргөжүүлэхэд тусална.

Манай компанийн инженерүүд компьютерт программ хангамжийг суулгах ба харин хэрэглэгч нь зөвхөн харилцагчийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх явцыг хянана. Гэхдээ “хянах” гэдэг ойлголт нь энд тийм ч тохиромжтой биш юм. Программ нь бүх төрлийн файлыг таних учир мэдээллүүдийг оруулах явц автоматаар хийгдэнэ. Тооллогыг дамжуулан явуулдаг харилцагчийн мэдээллийн сан нь интернет орчинд ажиллах учир хэрэглэгч нь нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний компаниа веб сүлжээнд холбогдсон ямар ч цэгээс удирдах боломжтой. Хэрэглэгч ажлаасаа хол байх үедээ ч өөрийн компанид өрнөж буй үйл явдлыг мэдэж чадна. Робот нь өдөр бүр компьютерын дэлгэцэн дээр явагдаж буй гэрээ, хэлэлцээр болон асуудалтай төлбөрийн (төлбөрийн үлдэгдэлтэй болон төлбөрөө төлөөгүй үйлчлүүлэгчид) талаар мэдээлэл өгнө. Мэдээллийн сан нь хязгааргүй их мэдээллийг хүлээн авч, боловсруулан хадгалах чадамжаараа онцлог. Менежер нь харилцагчдыг бүртгэхдээ роботын санах ойд байнгын үйлчлүүлэгчдийн фото зураг болон тэдний дадал зуршил, сонирхлын талаар мэдээлэл оруулж болно. Мөн мэдээллийн сан нь нэгдмэл учир үйлчлүүлэгч болон ажилтнуудад хоорондоо чөлөөтэй харилцах боломж өгөх ба өөр өөр тасаг, нэгжийн ажилтнууд ч хамтдаа бий болсон асуудлыг эхний үе шатанд нь шийдэх боломжтой. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний тооллогын программ нь интернет төлбөрийн системийг (Qiwi-түрүүвч) дэмждэг учир үйлчлүүлэгч нь гэрээсээ гаралгүйгээр төлбөрөө төлж чадна. Төлбөрөө төлөөгүй, төлбөрийн үлдэгдэлтэй үйлчлүүлэгчдийн тайланг тусад нь хөтөлдөг. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээнд хэрэглэгддэг багаж, хэрэгслүүдээр тооллогыг гаргах төдийгүй мөн санхүүгийн тайлан, тооцоог ч боловсруулна. Робот төлбөр бүрийн мэдээллийг тайланд тусгадаг. Гүйцэтгэлийн үе шатандаа явж байгаа болон хийгдэхээр төлөвлөгдөж буй гэрээ, хэлэлцээрүүдийн талаархи мэдээлэлийг хэрэглэгчийн компьютерын дэлгэцэн дээр өдөр бүр харуулна. Программын санах ой бүх төлөвлөгөөт ажлын графикийг хадгалах ба программ түүний гүйцэтгэлийг хянадаг.Бүх ажлуудаар тэр дундаа нэг удаагийн ажлаар ч тооллого хийгдэнэ:жишээ нь ослын үр дагаврыг арилгах ажил.

Робот нь захиалгуудын талаарх статистик мэдээллийг боловсруулан компанийн цаашдын төлөвлөгөө гаргана. Программ агуулахын төхөөрөмж хэрэгслийг дэмжин ажиллах тул түүний тооцоо бүртгэлийг мөн хөтөлдөг. Агуулахын тооллогыг хэдхэн минутын дотор гүйцэтгэдэг. Программ ажилчдын цалингийн тооцоо, бүртгэлийг хөтөлж цалинг автоматаар бодно.

Бидний энэхүү программ нь зөвхөн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг бүрэн хянах боломжийг олгохын зэрэгцээ байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлыг хангадаг. Манай менежерүүдтэй холбогдон программ өөр юу хийх боломжтойг мэдэж аваарай.

Программын харагдах байдал

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Нийтийн үйлчилгээний тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Нийтийн үйлчилгээний компанид зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Төвлөрсөн усан хангамж

  Төвлөрсөн усан
  хангамж
 • Халаалтын сүлжээ, бойлерийн өрөө

  Халаалтын сүлжээ,
  бойлерийн өрөө
 • Дотоод харилцаа холбооны компани

  Дотоод харилцаа
  холбооны компани
 • Кабелийн телевиз

  Кабелийн телевиз
 • Хийн түлш үйлдвэрлэл

  Хийн түлш
  үйлдвэрлэл
 • Цахилгаан холбооны компани

  Цахилгаан холбооны
  компани
 • Эрчим хүчний компани

  Эрчим хүчний
  компани
 • Хатуу болон ахуйн хог хаягдал зөөвөрлөа

  Хатуу болон
  ахуйн хог
  хаягдал зөөвөрлөа
 • Ханган нийлүүлэгч

  Ханган нийлүүлэгч
 • Орон сууц, нийтийн үйлчилгээ. Гэрийн эздийн хамтрал. Орон сууцны байрны эздийн хоршоо. Хотын нийтийн аж ахуйн нэгж. Цэцэрлэгжүүлэлтийн арилжааны-бус түншлэл

  Орон сууц, нийтийн үйлчилгээ.
  Гэрийн эздийн хамтрал.
  Орон сууцны байрны эздийн хоршоо.
  Хотын нийтийн аж ахуйн нэгж.
  Цэцэрлэгжүүлэлтийн арилжааны-бус түншлэл
 • Удирдлагын компани

  Удирдлагын компани
 • Орон сууцны хоршоо

  Орон сууцны
  хоршоо
 • Бусад өдөр өнжүүлэх бүлгүүд

  Бусад өдөр
  өнжүүлэх бүлгүүд
 • Нэг удаагийн баримт

  Нэг удаагийн
  баримт
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага


Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Нийтийн үйлчилгээний тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Нийтийн үйлчилгээний тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: