1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Үйлдвэрлэлийн хяналт

Байгууллагын 521 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Үйлдвэрлэлийн хяналт

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Үйлдвэрлэлийг хянах программын боломжууд

 • Бүтээгдхүүн нэг бүрээр тооцоололыг хийж, программ автоматаар шаардлагатай түүхий эдийн тооцоог хийдэг
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Гаргасан бүтээгдхүүн нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцох боломжтой
  Өөрийн өртөг

  Өөрийн өртөг
 • Та дурын бүтээгдхүүнийг дурын материалууд эсвэл хагас бэлэн зүйлүүдийг ашиглан бэлтгэж болгож болно
  Бүтээгдхүүний тооллого

  Бүтээгдхүүний
  тооллого
 • Хангалтын хэсэг түүхий эдийг илгээж, үйлдвэрлэлийн хэсэгт өгч бичиж болно
  Хангалт

  Хангалт
 • Программ дурын тооны агуулахууд ба нэгжүүдтэй ажиллаж болно
  Агуулахууд

  Агуулахууд
 • Таньд харилцагчдын холбоо барих бүх шаардлагатай өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз бий болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Бүх захиалгууд өгөгдлүүдийн базад хадгалагдаж тэдгээрийн тоогоор үйлдвэрлэлийн хэмжээг төлөвлөж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Захиалгуудыг жолоочийн дагах ёстой маршрутаар нь нэгтгэж болно
  Маршрутууд

  Маршрутууд
 • Агуулахад бэлэн бүтээгдхүүний хөдөлгөөнийг өдөр бүр хийж, түүхий эдийн бодит хэргэцээг төлөвлөсөнтөй харьцуулж болно
  Үйлдвэрлэл

  Үйлдвэрлэл
 • Гэрээ, маягт, захиалгуудын бичиг ба бусад олон зүйлүүдийг автоматаар бий болгоно
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Захиалга нэг бүрт дурын файлуудыг жишээ нь, захиалгын загварыг бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Үйлчилгээ нэг бүрийг тодорхой ажлуудад ба үе шатуудад хуваан хялбархан хянаж болно
  Үйлдвэрлэлийн үе шатууд

  Үйлдвэрлэлийн
  үе шатууд
 • Та ажилтнуудаар ажлын гүйцэтгэлийг хянаж болох ба тэдний үр бүтээмжийг хянаж болно
  Ажлын хяналт

  Ажлын хяналт
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг хоорондоо амжилттайгаар харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Программ үйлдвэрлэлийн дундаж үзүүлэлтээр агуулахад байгаа түүхий эд хэд хоногийн тасралтгүй ажилд хангалттайг харуулдаг
  Таамаглах

  Таамаглах
 • Та санхүүгийн бүрэн хэмжээний тооллогыг явуулж : орлого, дурын зардлууд, ашгийг харах ба янз бүрийн дүн шинжилгээний тайлангуудыг үзэж болно
  Санхүүгийн тооллого

  Санхүүгийн тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Дурын төрлийн бизнес ба үйлдвэрлэлийн хяналтанд зориулсан манай программ нь төгс бөгөөд зохиогчийн эрхийн гэрчилгээтэй!
 • Нэмэлт программ дээр ажиллахад программчлалын талаархи мэдлэг шаардлагагүй тул дурын хүн ажиллаж болно.
 • Худалдан авагчийн компьютерт программын суулгалтыг манай компаний мэргэжилтнүүд зайны хандалтаар хийх болно.
 • Захиалагчийн базыг ачаалах нь автоматаар хийгдэж робот бүх төрлийн файлуудыг дэмждэг.
 • Хамтрагчид ба харилцагчдын талаархи өгөгдлүүдтэй захиалагчийн нэгдсэн баз нь процессын хоёр талд аль алинд чөлөөтэй харьцах боломжийг өгдөг.
 • Захиалагчийн базын өгөгдлүүдийн хэмжээ ямар ч байж болох бөгөөд робот үүнийг хүлээн авч чадна!
 • Нэг программаар том үйлдвэрийг ба түүний бүх салбаруудыг хянахад хангалттай.
 • Өгөгдлүүдийн базад бүх захиалгууд ба түүний түүхүүд: гүйцэтгэлийн хугацаа, төлбөр, гүйцэтгэлийн чанар г.м нь бүгд хадгалагдана.
 • Захиалгын бланкийг автоматаар: нэмэлт программ үйлдвэрлэлийн бүх төрлийн бүтээгдхүүн ба үйлчилгээний бэлтгэлийн тооцоололыг хийдэг.
 • Захиалга биелүүлэхэд орсон түүхий эдийн тоог автоматаар хасдаг.
 • Нэмэлт нь түүхий эдийг хангалттай байлгахын тулд хянан материалын төрөл бүрээр хяналтыг явуулдаг.
 • Агуулахын тооллогыг робот мөн л өөртөө авах бөгөөд агуулахын тоо хэд ч байж болно.
 • Компьютерийн тооллогыг зөвхөн захирал биш түүний орлогч, тасгийн дарга нар, хэсгийн дарга нар ба менеджерүүд хийж болно. Үүний тулд үндсэн хэрэглэгч буюу программ хангамжийг эзэмшигч нь мэргэжилтэнд хандалт өгөх ёстой.
 • Хяналтын бүрэн эрхийг зохицуулж: хэрэглэгч үйлдвэрлэлийн зөвхөн өөрийн хариуцдаг хэсгийн мэдээлэлийг эзэмшдэг байж болно.
 • Санхүүгийн бүрэн хяналт: программ нь санхүүгийн үйлдэл бүрийг касс нэг бүрээр, наряд бүрээр тоолдог.
 • Ажилтанд хэлцэлт цалинг тэдний үйлдвэрлэлийн үзүүлэлт бүрээр нь тооцон автоматаар хуримтлуулж олгоно.
 • Үйлдвэрлэлийн хамгаалалтын терминалын өгөгдлүүдээр үйлдвэрлэлийн горимын хяналтыг явуулж болно.
 • Нэмэлт төхөөрөмжүүдийг суурилуулах үед үйлдвэрлэлийн процессыг өөрийг нь бодит хугацааны хэмнэлд хяналтандаа барьж байх болно.
 • Манай хяналтын программыг үнэгүй суулгах боломжтой – Та бидэнтэй холбогдон илүү дэлгэрэнгүй мэдээрэй!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Хяналтгүй үйлдвэрлэл нь маш хурдан ялзарсан аж ахуй болж хувирдаг. Эсрэгээрээ бол, үйлдвэрлэлийн хяналт хатуу байх тусам аж ахуй тэр хэмжээгээр амжилттай байх болно. Манай комлани үйлдвэрлэлд бүх талын хяналтыг тавихад зориулан шинэлэг программ хангамжийг санал болгож байна. Манай программын бүтээгдхүүнүүд нь бизнесийг тогтворжуулахад зориулагдсан бөгөөд 2010 оноос эхлэн танигдаж хэдэн зуун аж ахуйд тусалсан. Оновчтой болгох ба хяналтанд зориулсан компьютерийн программд – тохирсон өгөгдлүүдийг хэрэгслүүдээс аваагүй тохиолдолд ямар ч оновчтой болголт ба хяналт байхгүй. Роботын хэлээр бол хаана оновчтой болгож байна тэнд хяналт байна. Компьютерийн программ нь ялангуяа программистууд хичээнгүйлэн ажиллан янз бүрийн үйлдвэрлэлд зориулсан хяналтын бүх систем ба хэрэгслүүдийг программ хангамж нь дэмждэг бол үргэлж төгс байх болно. Олон жилийн туршид бид нэг бус удаа төрөл бүрийн өвөрмөц үйлдвэрлэлтэй тулгарсан бөгөөд одоо программ хангамжийг өөрчлөх нь илүү ховор хийгдэх болж ийм практик нь бидэнд илүү танил болж асуудал үүсгэхгүй болсон.Үйлдвэрлэлийн хяналт нь интернэтэд холбогдсон захиалагчийн базаар дамжин хийгддэг тул хэрэглэгч замд явж байхдаа ч хяналтаа хийх боломжтой. Базыг бөглөх нь автоматаар өгөгдлүүдийг импортлон бүх төрлийн файлаас оруулж ирснээр хийгдэнэ. Хэлсэнчлэн роботд өвөрмөц байдал чухал биш бөгөөд программ нь хэрэгслүүдтэй хамт хяналтанд ажилладаг. Танай аж ахуй ямар ч бүтээгдхүүн гаргадаг байсан энэ бүхэн нь тоогоор (тоон хяналтын хэрэгслүүд өгдөг) илэрхийлэгдэн тэдгээртэй робот ажилладаг. Өгөгдлүүдийн базад мэдээлэлүүдийн бүртгэл нь захиалагч нэг бүр нь өөрийн кодоор хадгалагдаж түүнийг дараа нь таних ба робот будлихгүй бас алдаа гаргахгүйгээр бүтээгдсэн байдаг. Нэмэлтийн санах ой нь дурын тооны мэдээлэл ба үзүүлэлтүүдийг хүлээн авч боловсруулах болон хадгалахад оролцдог. Нэг нэмэлт программ нь том үйлдвэрлэл ба түүний бүх салбаруудыг хянахад хангалттай! Тооллого бүх салбаруудад ба үйлдвэрлэлийн бүх шатнуудад явагдаж үйлдвэрлэлийн горимын хяналт, түүхий эдийн ба гарах бүтээгдхүүний чанар, үйлдвэрлэлийн явц нэг бүр ба санхүүгийн ил тод байдлыг тооллоно.

Робот үйлдвэрлэлийн шугамын бүх төлбөрүүдийг тоолон тайлангуудад бүгдийг нь тусгана. Компьютерийн туслах нь бүтээгдхүүн ба үйлчилгээний төрөл бүрийн өөрийн өртгийг тооцох ба үйлдвэрлэлд зориулсан түүхий эдийн тоог балансаас автоматаар хасна. Түүхий эдийн зарцуулалтын тоог мэдсэнээр робот түүнийг хангалттай тоогоор байгаа эсэхийг хянан нөөцийг дүүргэх хэрэгтэй үеийг орхигдуулахгүй байдаг. Ажилтан нэг бүрт ажлын төлөвлөгөөг бий болгон программ хангамж нь энэ төлөвлөгөөний баримтлалтыг хянадаг. Систем нь яг хувийн нарийн бичиг шиг ажиллаж хэрэглэгчдэд чухал уулзалтууд ба хурлуудын талаар сануулдаг. Захиалагчийн нэгдсэн баз нь харьцааны бүх асуудлуудыг шийдэж захиалагч түүнд хэрэгтэй ажилтантай хялбар холбогдох ажилтнууд хоорондоо болон харилцагч нартай харьцан явцын асуудлуудыг шийдэх боломжтой болгоно. Төлбөрийг тохиромжтой болгохын тулд Qiwi системийг ашиглаж болно. Хяналтыг дэлхийн аль ч хэлээр хийж болох таньд тохиромжтой хэлээр программыг интерфейсийг орчуулж бас болно. Нийтлэлд программын бүх онцлогийг дурьдах боломжгүй тул Та бидэнтэй холбогдон компьютерийн хяналтын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдэж болно.

Программын харагдах байдал

Үйлдвэрлэлийн хяналт

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Посмотрев это видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Посмотрев данное видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Посмотрев данное видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Үйлдвэрлэлийг хянах программыг татах

Хувилбар 1.Бүтээгдхүүн болон түүхий эдийг тооцоолох шаардлагатай үйлдвэрийг удирдахад зориулсан программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 2. Гүйцэтгэлийн үе шатыг хянах шаардлагатай үйлдвэрлэлийг тооллоход зориулсан программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 3. Бүтээгдхүүн ба гүйцэтгэсэн ажлыг тооцоолох шаардлагатай үйлдвэрлэлийг автоматжуулахад зориулсан программ. Гүйцэтгэгч ба үйлдвэрлэлийн үе шат нэг бүрийн үр дүнг тоолж болно.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 4. Бүтээгдхүүн гаргах тогтсон үе шатуудтай үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Үйлдвэрлэлийг удирдахад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Худалдаа аж үйлдвэрийн компани

  Худалдаа аж
  үйлдвэрийн компани
 • Аж үйлдвэрийн болон аж үйлдвэрийн цогцолбор

  Аж үйлдвэрийн
  болон аж үйлдвэрийн
  цогцолбор
 • Худалдааны байгууллага

  Худалдааны
  байгууллага
 • Аливаа үйлдвэрлэл

  Аливаа үйлдвэрлэл
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Үйлдвэрлэлийг хянах программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Үйлдвэрлэлийг хянах программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: