1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Анагаахын программ

Байгууллагын 417 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Анагаахын программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Анагаахын программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Программд өвчний цахим түүхийг оруулж болно
  Өвчний түүх

  Өвчний түүх
 • Программд Өвчний олон улсын ангилалаар хуваагдсан академик мэдлэгийг орлуулсан байдаг
  Өвчний олон улсын ангилалын оношилгоо

  Өвчний олон улсын
  ангилалын оношилгоо
 • Төрөл бүрийн оношилгоогоор шаардлагатай шинжилгээ ба эмчилгээний төлөвлөгөөг оруулсан байдаг
  Эмчилгээний тэмдэглэл

  Эмчилгээний
  тэмдэглэл
 • Шинжилгээнүүдийн бүх үр дүнгүүд программд хадгалагдаж болно
  Шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүд

  Шинжилгээнүүдийн
  үр дүнгүүд
 • Загваруудыг бөглөх тохиргоо нь танай бүх мэргэжилтнүүдийн ажлыг оновчтой болгож цаасан баримтуудаас ангижруулдаг
  Хэт авиан оношилгоо

  Хэт авиан
  оношилгоо
 • Өвчтөний түүхэнд зурагнууд ба дурын файлуудыг бэхлэж болно
  Зурагнуудыг хадгалах

  Зурагнуудыг хадгалах
 • MS Word форматын дурын маягтууд нь бөглөх загварууд болж болно
  Загваруудыг бөглөх

  Загваруудыг бөглөх
 • Өвчтөнүүд үзлэгт дугаарлахгүйн тулд урьдчилан бичүүлж болно
  Өвчтөнүүдийн бүртгэл

  Өвчтөнүүдийн бүртгэл
 • СМС –илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр үзлэгт орох тухай илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлт явуулах нь таньд дурын цахим баримтыг харилцагчид илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдаж, өвчтөнд дурын чухал мэдээлэлийг дуутайгаар сонордуулж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Хөнгөлөлтийн картыг ашиглах боломж байгаа
  Карт ашиглах

  Карт ашиглах
 • Автоматаар ба гараар эмнүүд ба шинжилгээний материалуудыг бичихийг дэмждэг. Борлуулалт аптекийн хэмнэлд байгаа
  Эмнүүдийн тооллого

  Эмнүүдийн тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Өвчтөнүүдтэй ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтнуудад бүх чухал ажлуудаа яг хугацаанд нь гүйцэтгэх боломжийг өгдөг
  CRM

  CRM
 • Та танай харилцагчдын баз яаж хурдан өсөж байгааг харж орчин үеийн программаар шинэ хүмүүсийг татаж байгаагаа хардаг
  Өвчтөнүүдийн өсөлт

  Өвчтөнүүдийн өсөлт
 • Систем нь өвчтөнүүдийн хэн нь таньлд илүү ашиг авчирсныг харуулж, та ийм харилцагчдыг үнийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Өвчтөнүүдийн рейтинг

  Өвчтөнүүдийн рейтинг
 • Тайлан өвчтөнүүдийн хэн нь бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Та 7 хоногийн ямар өдөрт, сарын аль өдөрт илүү олон өвчтөн байдгийг мэдэж, энэ нь тасаг нэг бүрийн ачаалалыг хялбархан удирдах боломжийг өгдөг
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Явсан өвчтөнүүд

  Явсан өвчтөнүүд
 • Явалтын шалтгааны статистик өвчтөнүүдийн явалтаас зайлсхийх боломжийг өгдөг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр нэг бүр нь тооцогдон, шин өвчтөнүүд ба төлбөрүүдээр дүгнэгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таныг зөвлөсөн түнш эсвэл тодорхой ажилбар эсвэл үйлчилгээг харилцагчид зөвлөсөн танай ажилтан мэдэгдэж урамшуулагдана
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мэргэжилтнүүдийг төрөл бүрийн шалгаваруудаар :өвчтөнүүдийн тоо, үзүүлсэн тусламж, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар эмчид өвчтөн давтан ирж байгаа, хэн нь танай харилцагчдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мэргэжилтнүүдийн хэлцэлт цалинг автоматаар тухайн хүний үнэлэмжээр тооцдог
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Эмч нэг бүрт эсвэл тасаг бүрт та хандалт ба хугацааны тодорхой үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно.
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Өвчтөнүүдээр, үйлчилгээгээр, мэргэжилтнүүдийн статистикийг та хугацааны дурын үед мэдэж болох ба тэдгээрийг тайлангаар дүгнэж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны хөдлөл зүй
 • Эм эсвэл бараа нэг бүрт программ түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгаа хэлж өгдөг тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжийг өгдөг
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг.
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Бүх өвчтөнүүд сайтаас шинжилгээнүүд бэлэн болсон тухай мэдэж, үр дүнгүүдийг татаж авч болно
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах.
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Дэлгэц дээр ажилтнууд ба кабенитаар хуваарь хийснээр та өөрийн компаний нэр хүндийг эргэлзээгүйгээр өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Манай компаний анагаахын программ нь эмнэлгүүдэд туршигдсан бөгөөд өөрийн үр дүнгээ баталсан!
 • Программыг удирдахад программист байх шаардлагагүй бөгөөд компьютер дээр болон интернетэд ажиллаж чаддаг байхад л хангалттай.
 • Программм хангамжийн захиалагчийн баз нь хязгааргүй тооны өгөгдлүүдийг боловсруулж, шаардлагатай мэдээлэлийг 2-хон секундэд олно!
 • Захиалагчийн базад бүртгүүлэхдээ тухайн хүний(өвчтөн эсвэл эмч) талаархи ерөнхий мэдээлэлийг оруулах бөгөөд түүний фото зургийг бэхлэх боломжтой.
 • Программ хангамж нь өвчний түүхийг эмчилгээний тэмдэглэлүүд ба шинжилгээний үр дүнгүүдийн хамт бүгдийг нь хадгална. Харилцагч дахин хандсан үед эмч хэдхэн секундэд өвчтөний талаархи бүгдийг нь мэдэх боломжтой!
 • Хавсралтаар лавлагааны базад ДЭМБ-ын анагаахын академик оношилгооны лавлах байдаг.
 • "Ижил төстэй " гэсэн эхний тушаалаар хайж байгаа эмийн бүх ижил төстэй бэлэн байгаа хэлбэрүүдийг гаргаж өгнө.
 • Программ хангамж нь зайлшгүй шаардлагатай эмийн тоо ба зарцуулагдсан материалыг хянаж, эмнэлэгт юу хэрэгтэйг урьдчилан мэдээлдэг.
 • Эмнэлэг нь хэрвээ аптектай бол программ түүнийг хяналтандаа авч, хэрэгтэй эмийн нэр төрлийг хүрээгээр нь авч үзэн арилжааг автоматжуулдаг.
 • Эмнэлэгийн аппарат ба аппаратурын үйлчилгээний бүх графикуудыг робот санах ойндоо барьж тэдний ажлын график баримтлалтыг хянадаг.
 • Программ нь эмнэлгийн кабенит ба ажилтан нэг бүрт зориулан ажлын хуваарь хийнэ.
 • Өвчтөн интернетээр тодорхой эмчийн үзлэгт бичүүлж болно.
 • Олонд болон хувь хүнд хандсан илгээлтүүдийн СМС функцийг ашиглан мэдээлэлүүдийг хүргэнэ.
 • Анагаахын бэлдмэлүүдийн талаар болон эмнэлгийн хуудаснуудыг бөглөхөд программ автоматаар тусална.
 • Мэргэжилтнүүдэд өвчтөнүүдийн шинжилгээний хуудсуудыг автоматаар бөглөж өгнө.
 • Анагаахын байгууллагуудын ажилтан нэг бүрийн цалинг автоматаар хуримтлуулан бодно.
 • Үйлчилгээг автоматаар тооцоолох нь эмийн бэлдмэлүүдийг автоматаар хасалт хийж тэдгээр нь тухайн байгууллагат хангалттай байгаа эсэхийг хянадаг.
 • Таньд программын талаар асуулт үлдсэн бол та манай мэргэжилтнүүдэд хандан байнга зөвлөгөө авч болох ба бид танийг хүлээж байна, та залгаарай!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Эмч нарын цалингаар нь тэгж хэлмээргүй боловч хүмүүсийг эмчлэх нь нийгэмд хамгийн хэрэгтэй ба хүндтэй үйл хэргүүдийн нэг мөн. Бидний эмч нарт санал болгож байгаа программ нь тэдний амьдралыг бүрэн өөрчлөх болно!

Эмнэлгийн ажилтнууд нь тайлангууддаа биш өвчтөнүүдэд илүү анхаарал хандуулах болно, учир нь робот тэдний өмнөөс бүх ажил буюу " цаасны" ажлуудыг нь хэдхэн минутанд хэдэн арван үйлдлүүдээр хийх болно. Мэс засалчид ийм үр дүнтэй маргах хэрэггүй учир нь робот хэрэгслүүдээс авсан өгөгдлүүдийг тооцоолж байгаа болохоос хэн нэгний амь насыг огтхон ч авраагүй. Гэхдээ тоглоомгүй хэлэхэд, манай сайжруулалт нь янз бүрийн мэргэжил ба харъяалалтай анагаахын байгууллагуудад туршигдан хувийн эмнэлгээс эхлээд мужийн эмнэлгүүдэд ч үр дүнтэй ба найдвартайгаа харуулсан. Программ хангамж нь анагаахын мэргэжлийн байгууллагуудад ашиглагддаг бүх системүүдийг " таних" болно. Хэрэгслүүдээс робот өгөгдлүүдийг авч тэдгээртэй дараа нь ажиллах тул хүн компьютер туслахын хийсэн тайланг л зөвхөн шалгана. Программыг зохицуулах хэрэггүй бөгөөд робот өөрөө юу хийх хэрэгтэйгээ сайн мэддэг. Заримдаа хэд хэдэн хэмжигдхүүнүүд нэгэн зэрэг болон тус тусдаа зэрэг тооцоологддог нь хүнд хачирхалтай бас боломжгүй санагдаж болно. Роботын санах ой бас гайхалтай: тэр нь тооны хувьд хязгааргүй олон өгөгдлүүдийг боловсруулах ба хадгалах чадвартай. Энд ямар ч гайхалтай зүйл байхгүй түүний зохион байгуулалт нь ийм. Хүнд 2 гар, 2 хөл байдаг шиг роботд хязгааргүй санах ой байдаг нь бүгд мэдээжээр ойлгомжтой. Программ хангамжид анагаахын мэдлэг бас байгаа бөгөөд энд ОУӨА(Өвчний олон улсын ангилал) нь ДЭМБ-ын хувилбараар байдаг. Захиалагчид байгаа суурь мэдээлэлүүдийг интернетээр авч ашиглан программ ажиллаж болно. Ямар ч төрлийн файлаас импорт явуулан хэдхэн минут зарцуулан базыг өгөгдлүүдээр дүүргэж болно. Худалдан авагчийн компьютерт программыг манай компаний инженерүүд суулгана. Базад бүртгүүлэхийн онцлог нь захиалагч бүр нь өөрийн кодыг авах бөгөөд хэнийг ч хэнтэй ч андуурахгүй, харин өвчтөн нэг бүртэй хаягаар нь ажиллана. Анагаахын "цаасан" картнаас ялгаатай нь юуны өмнө, программ өвчтөний эмчилгээний бүх мэдээлэл: өвчний түүх, эмчилгээний тэмдэглэл, шинжилгээний үр дүн, жорууд гэх мэт бүгдийг нь хадгалдаг. Хамгийн гол нь, энэ бүхнийг базад хайхад хэдхэн секунд хэрэгтэй бөгөөд программ хангамж эхний 2 үсгийг нь бичихэд л гаргаж эхлэх бөгөөд программын санал болгож байгаагаас хэрэгтэй хувилбараа л сонгох л үлдэнэ! Өвчтөн давтан ирэх үед программ хангамж автоматаар шинжилгээний үр дүнг бөглөж, рентгений, ЭХО-гийн кабинетийн болон шинжилгээний хэсгийн ажилтны ажлыг хөнгөвчилнө. Эмийн тайланг бүлгээр нь ба төрлөөр нь тусад нь гаргана. Эмнэлэгт аптек байвал эмзүйч эмийн ижил төстэй бэлдмэлүүдийг хайх хэрэггүй бөгөөд захиалагчийн базад эмийн бүх ижил төстэй хэлбэрүүд байгаа тул программд тушаал өгөхөд л эмийн бүх ижил төстэй тухайн эмнэлэгт байгаа хэлбэрүүдийг гаргаж өгнө. Систем нь анагаахын ажилтан бүрийн завгүй байх үеийг тооцоолон өвчтөн хүлээн авалтын хуваарийг гаргадаг. Ажилд зориулан нэгдүгээр төвшингийн биш байсан ч хэдэн зуун хувилбарыг тооцон гаргадаг. Эмч нарын хүн үзэх хуваарь нь интернетэд байгаа тул өвчтөнүүд зайнаас хэрэгтэй эмчийн цагийг авах эсвэл анагаахын төлбөртэй үйлчилгээг захиалж болох бөгөөд Qiwi-н тусламжтайгаар төлбөрөө хийж болно. Программын тухай маш олон зүйл ярьж болох ч түүний үр дүнтэйд итгэх шалгарсан арга нь : Энэ программыг захиалах!

Программын харагдах байдал

Анагаахын программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Анагаахын программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Эмнэлгийн байгууллагад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Поликлиник ба диспансер

  Поликлиник
  ба диспансер
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Лаборатори ба анагаах ухааны-оношлогооны төв

  Лаборатори ба анагаах
  ухааны-оношлогооны
  төв
 • Сувилалын болон нөхөн сэргээх төв

  Сувилалын болон
  нөхөн сэргээх төв
 • Диспансер ба урьдчилан сэргийлэх төв

  Диспансер ба
  урьдчилан сэргийлэх
  төв
 • Хувийн эмч нар

  Хувийн эмч нар
 • Нүдний төв ба хараа зүйн төв

  Нүдний төв ба
  хараа зүйн төв
 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Нөхөн үржихүйн болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төв, амаржих газар

  Нөхөн үржихүйн
  болон жирэмсэн
  эмэгтэйчүүдийн төв,
  амаржих газар
 • Гоо сайхны болон гоо зүйн мэс засал

  Гоо сайхны болон
  гоо зүйн мэс засал
 • НИИ - научно-исследовательский институт

  НИИ - научно-
  исследовательский
  институт
 • Сэтгэл судлал болон сургалт

  Сэтгэл судлал
  болон сургалт
 • Эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө

  Эмэгтэйчүүдийн
  зөвлөгөө
 • Эрүүл мэндийн цогцолбор болон төв

  Эрүүл мэндийн
  цогцолбор болон төв
 • Мэс заслын төв

  Мэс заслын төв
 • Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, логопункт болон дефектолог

  Сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага, логопункт
  болон дефектолог
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Анагаахын программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Анагаахын программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: