1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Анагаахын тооллого

Байгууллагын 401 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Анагаахын тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Анагаахын тооллогонд зориулсан системийн боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Программд өвчний цахим түүхийг оруулж болно
  Өвчний түүх

  Өвчний түүх
 • Программд Өвчний олон улсын ангилалаар хуваагдсан академик мэдлэгийг орлуулсан байдаг
  Өвчний олон улсын ангилалын оношилгоо

  Өвчний олон улсын
  ангилалын оношилгоо
 • Төрөл бүрийн оношилгоогоор шаардлагатай шинжилгээ ба эмчилгээний төлөвлөгөөг оруулсан байдаг
  Эмчилгээний тэмдэглэл

  Эмчилгээний
  тэмдэглэл
 • Шинжилгээнүүдийн бүх үр дүнгүүд программд хадгалагдаж болно
  Шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүд

  Шинжилгээнүүдийн
  үр дүнгүүд
 • Загваруудыг бөглөх тохиргоо нь танай бүх мэргэжилтнүүдийн ажлыг оновчтой болгож цаасан баримтуудаас ангижруулдаг
  Хэт авиан оношилгоо

  Хэт авиан
  оношилгоо
 • Өвчтөний түүхэнд зурагнууд ба дурын файлуудыг бэхлэж болно
  Зурагнуудыг хадгалах

  Зурагнуудыг хадгалах
 • MS Word форматын дурын маягтууд нь бөглөх загварууд болж болно
  Загваруудыг бөглөх

  Загваруудыг бөглөх
 • Өвчтөнүүд үзлэгт дугаарлахгүйн тулд урьдчилан бичүүлж болно
  Өвчтөнүүдийн бүртгэл

  Өвчтөнүүдийн бүртгэл
 • СМС –илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр үзлэгт орох тухай илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлт явуулах нь таньд дурын цахим баримтыг харилцагчид илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдаж, өвчтөнд дурын чухал мэдээлэлийг дуутайгаар сонордуулж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Хөнгөлөлтийн картыг ашиглах боломж байгаа
  Карт ашиглах

  Карт ашиглах
 • Автоматаар ба гараар эмнүүд ба шинжилгээний материалуудыг бичихийг дэмждэг. Борлуулалт аптекийн хэмнэлд байгаа
  Эмнүүдийн тооллого

  Эмнүүдийн тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Өвчтөнүүдтэй ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтнуудад бүх чухал ажлуудаа яг хугацаанд нь гүйцэтгэх боломжийг өгдөг
  CRM

  CRM
 • Та танай харилцагчдын баз яаж хурдан өсөж байгааг харж орчин үеийн программаар шинэ хүмүүсийг татаж байгаагаа хардаг
  Өвчтөнүүдийн өсөлт

  Өвчтөнүүдийн өсөлт
 • Систем нь өвчтөнүүдийн хэн нь таньлд илүү ашиг авчирсныг харуулж, та ийм харилцагчдыг үнийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Өвчтөнүүдийн рейтинг

  Өвчтөнүүдийн рейтинг
 • Тайлан өвчтөнүүдийн хэн нь бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Та 7 хоногийн ямар өдөрт, сарын аль өдөрт илүү олон өвчтөн байдгийг мэдэж, энэ нь тасаг нэг бүрийн ачаалалыг хялбархан удирдах боломжийг өгдөг
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Явсан өвчтөнүүд

  Явсан өвчтөнүүд
 • Явалтын шалтгааны статистик өвчтөнүүдийн явалтаас зайлсхийх боломжийг өгдөг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр нэг бүр нь тооцогдон, шин өвчтөнүүд ба төлбөрүүдээр дүгнэгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таныг зөвлөсөн түнш эсвэл тодорхой ажилбар эсвэл үйлчилгээг харилцагчид зөвлөсөн танай ажилтан мэдэгдэж урамшуулагдана
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мэргэжилтнүүдийг төрөл бүрийн шалгаваруудаар :өвчтөнүүдийн тоо, үзүүлсэн тусламж, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар эмчид өвчтөн давтан ирж байгаа, хэн нь танай харилцагчдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мэргэжилтнүүдийн хэлцэлт цалинг автоматаар тухайн хүний үнэлэмжээр тооцдог
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Эмч нэг бүрт эсвэл тасаг бүрт та хандалт ба хугацааны тодорхой үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно.
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Өвчтөнүүдээр, үйлчилгээгээр, мэргэжилтнүүдийн статистикийг та хугацааны дурын үед мэдэж болох ба тэдгээрийг тайлангаар дүгнэж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны хөдлөл зүй
 • Эм эсвэл бараа нэг бүрт программ түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгаа хэлж өгдөг тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжийг өгдөг
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг.
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Бүх өвчтөнүүд сайтаас шинжилгээнүүд бэлэн болсон тухай мэдэж, үр дүнгүүдийг татаж авч болно
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах.
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Дэлгэц дээр ажилтнууд ба кабенитаар хуваарь хийснээр та өөрийн компаний нэр хүндийг эргэлзээгүйгээр өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Эмнэлгийн байгууллагуудын манай компаниас гаргасан комьютерийн тооллого нь бизнесийг оновчтой болгоход зориулан урьд нь танигдсан Help Desk-системийн суурин дээр бүтээгдсэн бөгөөд түүнийг зөвхөн нэмэлтээр сайжруулсан!
 • Компьютер болон интернетийн нөөцийг ашигладаг хэн бүхэн системээр удирдаж болно.
 • «Анагаахын программ хангамжийн» захилагчийн баз нь интернетээр ажилладаг.
 • Баз нь хязгааргүй тооны өгөгдлүүдийг байршуулах ба дүүргийн эмнэлэг болон түүний тасгуудад үйлчилж болно.
 • Захиалагчийн нэгдсэн баз нь эмнэлгийн байгууллагын эмч нарын өөр хоорондоо болон өвчтөнүүдтэй харьцах өргөн боломжийг нээдэг бөгөөд мөн байгууллагын сайтийн зочидтой харьцах боломжийг өгдөг.
 • Программ хангамж нь эмнэлэгүүдийн эмч нэг бүрийн ажлын хуваарийг хийдэг.
 • Эмнэлгийн байгууллагын өвчтөнүүд нь захиалагчийн базаар дамжуулан тодорхой эмчийн үзлэгт бичүүлж болох ба робот ямар эмчид хүмүүс илүү бичүүлж байгааг тэмдэглэдэг.
 • ӨОУА-н ДЭМБ-н хувилбараар оношилгооны лавлахад байдаг.
 • «Ижил төстэй» гэсэн тушаалаар эмийн ижил төстэй тухайн эмнэлэгт байгаа хэлбэрүүдийг автоматаар хайж олдог;
 • Программ нь өвчтөний талаархи бүх өгөгдлүүдийг: өвчний түүх, эмчилгээний тэмдэглэл, шинжилгээний маягтуудыг хадгалсан байдаг. Эмнэлэгт хандсан тохиолдолд эмч өвчтөний тухай бүхнийг мэдэхийн тулд хэдхэн секундыг зарцуулна.
 • Базын хайлт дээд зэргээр хурдан тул хэдхэн секундэд олно.
 • Робот алдахгүй ба хэзээ ч юуг будлихгүй бас мартахгүй - үүнийг түүний дутагдалтай тал гэж үзвэл.
 • Эмнэлгийн үйлчилгээ нэг бүрээр робот тооцоолол хийж эмчилгээний үед автоматаар эмийн тоог нэгтгэлээс хасах ба тэдгээрийн хангалтыг хянаж байдаг.
 • Эмийн бэлдмэлийг бүх төрлөөр нь бүрэн бөгөөд нарийвчлалтайгаар тоолдог.
 • Эмнэлгийн байгууллагын шугамын санхүүгийн бүрэн тооллогыг явуулна.
 • Санхүүгийн бүх тайланг программ хангамж өөртөө авдаг.
 • Эмнэлгийн байгууллагын ажилтнуудад цалинг автоматаар хуримтлуулна.
 • Интернет-төлбөрийн дэмжлэг байгаа.
 • Программ хангамж нь хүлээн авах тасгийн эмч нарын ажлын хуваарийг бий болгодог.
 • Эмнэлгийн ажилтнуудын ажлын хуваарь нь захилагчийн базад байж бүх хандагсдад хэрэгтэй эмчдээ бичүүлэх боломжийг олгон бүгдэд хүртээмжтэй байдаг.
 • Робот өвчтөнүүдийн идэвхижилтэнд 7 хоногийн өдрүүдээр ба цагаар анализ хийх тул энэ нь эмч нарын ажлыг хэмнэлттэйгээр ашиглах боломжийг өгдөг.
 • Бидэнтэй холбогдон тооллогын программын тухай илүү мэдээрэй-зөвлөгөө үнэ төлбөргүй!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Анагаахын байгууллагууд шинэчлэлтийг туулангуут харин одоо - тооны хувьсгал ирлээ.Өнөөдөр бүх эмнэлгүүд заавал тоон үзүүлэлтийн тэмдэглэлтэй байх ёстой болсон. Цахим тэмдэглэл нь анагаахын тооллого ч бас – өөрөө явж байгаа юм шиг: яваад байгаа мөртлөө хүссэнээрээ хурдан явахгүй байгаатай адил байдаг. Манай компаний тооллогонд зориулсан комьютерийн программ нь эмнэлгийн бүх амьдралыг сайн тал руу нь өөрчлөх чадвартай байдаг. Программ хангамж нь анагаахын салбарт хэрэглэдэг бүх системүүд ба хэрэгслүүдийг дэмждэг. Тооллогын зарчмаар бол робот дээр дурьдсан хэрэгслүүдээс өгөгдлүүдийг аван боловсруулж тэдэнд анализ хийж тэдгээрийг хугацааны огтлолуудад харьцуулдаг. Робот тэдгээрийн өртгийг тооцоолох боломж байгаа үед олон баримтуудыг автоматаар бөглөдөг. Жишээ нь, программ хангамж автоматаар хэт авиан шинжилгээний маягтыг: үйлчилгээний өртөг, мэргэжилтэний зарцуулсан хугацаа тодорхой байгаа үед бөглөдөг.

Манай программын тусламжтайгаар хийгдэх компьютерийн тооллого нь эмнэлгийн байгууллагын ажлыг бүх тасгуудаар хүлээн авахаас эхлээд агуулах(агуулахын төхөөрөмжүүдийн дэмжлэг байгаа) хүртэл хийгдэг. Робот хүнээс ялгаатай нь, олон арван үйлдлийг зэрэгцүүлэн, нэг дор хийдэг!Та агуулахын шалгалтыг захиалах ба амьсгалын эмгэгүүдийн өвчлөлийн тайланг дүүргээр авахыг хүсвэл программ хангамж хэдхэн минутанд хийж өгнө. Эмнэлгийн байгууллагуудын удирдлагыг оновчтой болгох зорилгоор тооллогыг заавал ерөнхий эмч биш бусад мэргэжилтнүүд: тасгийн эрхлэгч нар, эмч нар, шинжилгээний мэргэжилтнүүд, ахлах сувилагч нар хийж болно. Программ хангамжийн үндсэн эзэмшигчийн хийх зүйл нь өөрийн хамтран ажиллагсдад сайтанд орох хандалтыг өгөх л байдаг. Хандалтын хэмжээг мэргэжилтэн өөрийн ажлын хэмжээнд тохирсон мэдээлэлийг эзэмшихээр болгон хязгаарлаж болно. Эмнэлгийн өвөрмөц онцлогоор өвчтөний тухай мэдээлийг хамгаалах нь маш чухал тул: манай программ хангамж нь түүнийг зуун хувь хангадаг! Тооллогонд зориулсан программ хангамжийг худалдан авагчид манай мэргэжилтнүүд(зайны хандалт)суулгах өгнө. Үүний дараа захиалагчийн базыг ачаалах хүсэлт ирж үүнд хэдхэн минут зарцуулагдан: программ хангамж нь дурын файлаас импортоор автоматаар биелүүлдэг.

Базын ой санамж хязгаарлалтгүй тул хэрэглэгч тооллогын үзүүлэлтүүдийн тоог хязгаарлахгүй байж болно. Эмийн нэр төрлийн хүрээ том байх нь өвчтөнүүдийн жагсаалт урт байх нь роботыг айлгадаггүй. Өгөгдлүүдийн базад шаардлагатай бүх баримтууд, магадлагааны албан маягтууд байж программ хангамж түүнийг автоматаар бөглөдөг. Баз оношилгоонд ӨОУА(өвчний олон улсын ангилал)-р болон эмнэлэгт байгаа бүх эмүүдийн болон тэдгээрийн ижил төстэй хэлбэрүүдийн бүрэн жагсаалтаар хангагдсан байдаг. Эмзүйч эмүүдийн ижил төстэй хэлбэрүүдийг цээжлэх хэрэггүй: «ижил төстэй» гэсэн тушаалаар тооллогын робот нь сонирхож байгаа бэлдмэлийн бүх ижил төстэй байгаа хэлбэрүүдийн мэдээлэлийг гаргаж өгнө.

Комьютерийн туслах нь өвчтөний талаархи бүх мэдээлэлүүдийг: өвчний түүх, шинжилгээний үр дүнгүүд, хэт авиан шинжилгээний ба рентгений зураг г.м бүх мэдээлэлүүдийг хадгалдаг. Өвчтөнд өвчний дахилт илэрвэл эмчид өвчтөний талаархи бүх мэдээлэлүүдийг олоход хэдхэн секунд л хэрэгтэй. Базад хайлт хийхийг хялбаршуулсан: хайх эхний 2 үсгийг өгөхөд л программ тухайн үсгийн хослолын байж болох бүх хувилбаруудыг олдог. Программ хангамжинд мартах эсвэл будлих явдал байхгүй: тэр нь ингэж зохион байгуулагдсан тул үүнтэй эвлэрэх хэрэгтэй. Манай боловсруулалтанд дутагдалтай тал байна уу? Мэдээж: тэр одоогоор таньд байхгүй байна.

Программын харагдах байдал

Анагаахын тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Анагаахын тооллогонд зориулсан системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Эмнэлгийн байгууллагад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Поликлиник ба диспансер

  Поликлиник
  ба диспансер
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Лаборатори ба анагаах ухааны-оношлогооны төв

  Лаборатори ба анагаах
  ухааны-оношлогооны
  төв
 • Сувилалын болон нөхөн сэргээх төв

  Сувилалын болон
  нөхөн сэргээх төв
 • Диспансер ба урьдчилан сэргийлэх төв

  Диспансер ба
  урьдчилан сэргийлэх
  төв
 • Хувийн эмч нар

  Хувийн эмч нар
 • Нүдний төв ба хараа зүйн төв

  Нүдний төв ба
  хараа зүйн төв
 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Нөхөн үржихүйн болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төв, амаржих газар

  Нөхөн үржихүйн
  болон жирэмсэн
  эмэгтэйчүүдийн төв,
  амаржих газар
 • Гоо сайхны болон гоо зүйн мэс засал

  Гоо сайхны болон
  гоо зүйн мэс засал
 • НИИ - научно-исследовательский институт

  НИИ - научно-
  исследовательский
  институт
 • Сэтгэл судлал болон сургалт

  Сэтгэл судлал
  болон сургалт
 • Эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө

  Эмэгтэйчүүдийн
  зөвлөгөө
 • Эрүүл мэндийн цогцолбор болон төв

  Эрүүл мэндийн
  цогцолбор болон төв
 • Мэс заслын төв

  Мэс заслын төв
 • Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, логопункт болон дефектолог

  Сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага, логопункт
  болон дефектолог
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Анагаахын тооллогонд зориулсан системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Анагаахын тооллогонд зориулсан системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: