1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Аптект зориулсан программ

Байгууллагын 462 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Аптект зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Аптект зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Эмзүйчид бүх аналогиудыг цээжлэх хэрэггүй бөгөөд ижил гэсэн үгийг оруулахад л программ өөрөө байгаа бүх бараануудыг зааж өгнө
  Ижил төстөй

  Ижил төстөй
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Та хайрцагаар, нэг капсулаар сэвэл таблеткаар хялбархан зарж болно. Систем өөрөө хэрэгтэй барааг бичиж ширхгийг нь заах болно
  Ширхэгийн борлуулалт

  Ширхэгийн
  борлуулалт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба аптекууд

  Агуулахууд
  ба аптекууд
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж , өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Эмзүйчийн хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Эмзүйчдийн цалин

  Эмзүйчдийн цалин
 • Танай эмзүйчдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар: харилцагчдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Программ танай аптекийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Аптекийн сүлжээ

  Аптекийн сүлжээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагддаггүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахын нөөцүүдээ оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Аптекийг удирдах компьютерийн манай программ нь IT технологийн хүрээний сүүлийн үеийн ололтуудыг ашиглан бүтээгдсэн.
 • Программ нь зохиогчийн гэрчилгээтэй бөгөөд хуурамчийг нь бүү худалдаж аваарай!
 • Аптекийг компьютерээр удирдахыг компьютер ашиглахын үндэсийг мэддэг дурын хүн хийж чадна.
 • Программ хангамж нь өгөгдлүүдийг дурын тоогоор байрлуулж чадна.
 • Захиалагчийн баз нь цахим зөөвөрлөгчдөд байгаа өгөгдлүүдийг автомат хэмнэлээр ачаална.
 • Компьютерт байгаа захиалагчийн базад камераас бүртгүүлэхдээ бараануудын эсвэл байнгын худалдан авагчдын фото зургийг оруулж болно.
 • Нэг программ нь томоохон үйлдвэрлэл ба түүний салбаруудыг хянахад хангалттай.
 • Арилжааны, агуулахын ба кассын төхөөрөмжүүдийг дэмжинэ.
 • Аптект тооллогонд ба хяналтанд зориулан ашигладаг бүх системийг программ " мэднэ".
 • Штрихкодыг сканераар уншуулахад барааны тухай мэдээлэл автоматаар тооцогдоно.
 • Зарагдсан бараа балансаас автоматаар хасагдана.
 • Байгаа бэлдмэлүүдийг хангалттай эсэхийн тооллого: аль нэг байрлалд нөөц дуусаж байгааг программ урьдчилан сануулдаг.
 • Программ хангамж нь тооллогондоо аптект байгаа оптикийн арилжаа, гэмтлийн хэрэгслүүд г.м бүх тасгууд ба салбаруудыг авдаг.
 • Үнэтэй бараа ба эмийг ширхгээр нь авч болох ба систем бүгдийг нь тооцох ба бичдэг. Харилцагчдын баз нь интернетээр ажилладаг тул аптекийг зайнаас удирдаж болно. Эмийг захиалахдаа захиалагчийн базаар интернетээр хийж болно. Qiwi-р цахимаар төлбөрөө хийж болно. Барааны зарагдалтын үед автоматаар хасагдах ба түүнийг тооллогыг хийнэ. Ажилтанд үр бүтээлтэй ажилласны төлөөх бонусыг тооцоолон цалинг автоматаар хуримтлуулна. "Ижил төстэй" гэсэн тушаалаар программ нь аптект байгаа эмийн ижил төстэй бүх хэлбэрүүдийн жагсаалтыг гаргаж өгнө. СМС функцийг ашиглан тодорхой нэг ажилтанд болон харилцагчид сэрэмжүүлэг (аль нэг бараа дууссан тухай) илгээж болно. Компаний ашгийн анализ:ажлын хамгийн ашигтай чиглэл, хамгийн хэрэгцээт бараа г.м Удирлагуудад зориулан компанийг удирдах талаар тусгай тайлангийн багцыг бэлтгэдэг. Аптекийг хянах программ нь үнийн хувьд боломжтой -бидэнтэй холбогдон шалгаарай!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Аптекийн бизнес нь өргөн хүрээний бүтээгдхүүнтэй бөгөөд хүрээний хувьд өвөрмөц байдаг. Бараг эм бүр нь хэд хэдэн нэртэй бөгөөд эмзүйч нь эдгээр нэршлийг бүгдийг нь мэдэхээс гадна тэдний ижил төстэй хэлбэрүүд, хэдэн мянган нэр томъёог мэдэх шаардлагатай. Аптекуудад зориулсан манай компаний компьютерийн программ -энэ нь хязгааргүй тооны мэдээлэлүүдийг тогтоож, хэзээ ч унтдаггүй, амралтын өдөр болон ээлжийн амралт авч үйл ажиллагаа нь тасалддаггүй "эмзүйч" бөгөөд тэр нь үргэлж нарийвчлалтай байж, найдвартай бас үр дүнтэй байдаг.

Программ нь юуг ч мартахгүй, будлихгүй байдаг учир нь тэр ингэж зохион байгуулагдсан. Программ хангамж нь аптекуудад туршигдаж өөрийн бүх ажлуудын чанарыг баталсан. Программыг бүтээхэд компьютерийн технологийн орчин үеийн шилдэг ололтуудыг ашигласан бөгөөд таньд худалдан авагчид түүнийг эзэмших шаардлага байхгүй. Программ хангамж нь дурын хүн программ дээр ажиллаж болохоор дасан зохицогдсон байдаг. Манай программын бүтээгдхүүнүүд үргэлж олон нийт худалдан авахад зориулагдсан байдаг бөгөөд бизнес эрхлэгч эсвэл үйлдвэрлэгчид нь заавал программист байх шаардлагагүй. Нийлмэл үг "компьютерийн туслах" гэдэгт түлхүүр үг нь "туслах" бөгөөд өөрөөр хэлбэл, шинээр үүсгэхгүйгээр байгаа асуудлуудыг шийдэхэд тусална. Аптект зориулсан манай программ нь тооллого ба хяналттай холбоотой үүсдэг үйл ажиллагааны олон асуудлуудыг шийдэж чадах чадвартай. Программыг манай компьютерийн инженерүүд компьютерт суулгана. Хаашаа ч явах хэрэггүй бөгөөд зайнаас хандан бүхнийг хийж болно. Дараа нь программ хангамж нь захиалагчийн базыг бөглөхийг хүсдэг. Дурын файлаас мэдээлэлийг хэдхэнд минутанд импортолж болно. Компьтерийн санах ойд бүртгүүлэхдээ барааны эсвэл байнгын худалдан авагчийн зургийг оруулж болно. Дээр ярьсанчлан, программын санах ойд дурын хэмжээний мэдээлэлийг оруулж болох ба харилцагчдын базыг маш тодорхой бөглөж харилцагчийн шохоорхол ба түүний худалдан авалтын түүхийг хүртэл оруулж болно. Захиалга, бараа бүрийг түүний кодоор "таниж" программ юуг ч будлихгүй ба хайлтыг маш хурдан хийнэ-хулганыг 2 удаа дарах хугацаа л хэрэгтэй байдаг. Роботын хэмжээгүй санах ой нь томоохон аж ахуйг ба түүний бүх салбаруудыг хянах боломжийг өгдөг. Хяналт аптекийн ажилладаг бүх чиглэлээр тэр дундаа "хавсарсан" оптик, гэмтлийн чиглэлүүдээр явагдана. Нэмэлт чиглэл бүр нь программд асуудал үүсгэхгүй, программ аптект байгаа бүхнийг өөрийн тооллогондоо авна. Робот ашигтайгаараа хүнээс ялгарах бөгөөд мөн хэдэн арван үйлдлийг хийхэд түүний бүтээмжинд нөлөөлдөггүй гэдгээрээ ялгардаг. Аптек роботд бүрэн итгэж болох бөгөөд хэрэглэгч зөвхөн бүхнийг хянаж, тайлангуудыг шалгах бөгөөд робот автомат хэмнэлээр хяналтын бүх ажлуудыг хийнэ. Программ нь аптект ашиглагддаг арилжааны, кассын ба агуулахын болон хяналтын бүх төхөөрөмжүүдийг дэмждэг. Барааг штрихкод уншигчаар сонгож, чек ба үнэлгээний хуудсын хэлбэржилт автоматаар явагдана. Аптекийн худалдагчийн "ижил төстэй" гэсэн командаар программ тэр дор нь тухайн эмийн худалдаанд байгаа ижил төстэй бүх хэлбэрүүдийг гаргаж өгнө.

Робот барааны нэгж бүрийг хянадаг бөгөөд үнэтэй эмүүдийг ширхэгээр зарж болох ба систем нь бэлдмэлийн тоог хасах ба бүгдийг нь тооцно. Программд ажиллахад зөвхөн программ хангамжийг эзэмшигч биш харин эмзүйчийг оролцуулан аптекийн дурын ажилтан ажиллаж болно. Шинэ хэрэглэгч нь өөрийн нууц үгийг ашиглан программд тодорхой хэмжээний хандалттай байна. Хэрэглэгч нэг бүр нь программ хангамжийн эзэмшигчийн зөвшөөрсөн тэр мэдээлэлүүдийг харах эрхтэй. Үүнийг үнэгүйгээр бодитоор үйлдэх боломжтой тул -та бидэнтэй холбогдон яаж хийж болохыг мэдээрэй!

Программын харагдах байдал

Аптект зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Аптект зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Аптект зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Эмийн агуулах

  Эмийн агуулах
 • Эмийн үйлдвэр

  Эмийн үйлдвэр
 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Аптект зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Аптект зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: