1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Авто үйлчилгээнд зориулсан программ

Байгууллагын 274 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Авто үйлчилгээнд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Авто үйлчилгээнд зориулсан программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Авто машины картанд шаардлагатай бүх өгөгдлүүдийг хөдөлгүүрийн мэдээлэл, дугаар, загвар, одоогийн гүйлт ба явах үеийн асуудлуудыг оруулж болно
  Авто

  Авто
 • Дурын харилцагчаар үйлчилгээний түүхийг хялбархан оруулж, зарцуулсан материал, хийсэн ажлууд, төлбөрүүд, хийгдсэн ажлууд хуримтлагдсан бонус эсвэл өрүүдийн талаархи бүх мэдээлэлүүдийг харж болно
  Хандалтын түүх

  Хандалтын түүх
 • Та олныг хамарсан СМС- илгээлт ба хувь хүнд хандсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно, жишээ нь, Танай авто үйлчилгээнд техникийн төлөвлөгөөт үзлэгт орохын тулд хандаж болох талаар
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессэнджерээр танай орчин үеийн ирээдүйтэй авто үйлчилгээний төвийн нэр хүндийг дэмжиж болно
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Харилцагчид бонус хуримтлуулах ба хөнгөлөлт үзүүлэхэд зориулан клубын картуудыг нэвтрүүлж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Урьдчилсан бичлэгийг хэрвээ ашиглаж байгаа бол танай харилцагчид дараалалд зогсох шаардлагагүй
  Харилцагчдын бичлэг

  Харилцагчдын бичлэг
 • Авто машиныг хүлээн авахдаа зурган дээр автомашины гадна хэсгийн үзлэгийн талаар шаардлагатай зүйлүүдийг тэмдэглэж болно. Энэ дүрслэл нь тээврийн хэрэгслийг хүлээн авах үед нэмэгдэнэ
  Дүрслэл

  Дүрслэл
 • Ажлын өртөг нь хувь ажилтны ажлын үнэлэмж ба бусад зүйлүүдийг тооцоолон хийгдэнэ
  Ажлуудын тооллого

  Ажлуудын тооллого
 • Үйлчилгээ нэг бүрийн үед та нормт цагийг оруулж болох бөгөөд харилцагчийн ирэлт бүр түүнд зарцуулсан цагаар тооцогдох болно
  Нормт цагууд

  Нормт цагууд
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Дурын авто сэлбэгийг нийт тооцоонд гараар нэмж болох ба харилцагчаас авсан материалуудыг зааж өгч болно
  Сэлбэгийн тооллого

  Сэлбэгийн тооллого
 • Харилцагчийг ирэх үед захилагын наряд ба үйлчилгээ үзүүлсэн тухай бусад гэрээнүүдийг бөглөх болно
  Захиалгын наряд

  Захиалгын наряд
 • Гүйцэтгэсэн ажлын актуудыг оролцуулан Та нягтлангийн бүх баримтуудыг хэвлэж болно
  Нягтлангийн баримтууд

  Нягтлангийн
  баримтууд
 • Тээврийн хэрэгслийн хүлээн авсан актыг программ бий болгож түүнд шаардлагатай бүх өгөгдлүүдээр бөглөдөг
  Тээврийн хэрэгслийн хүлээн авсан тухай акт

  Тээврийн хэрэгслийн
  хүлээн авсан тухай акт
 • Квитанциуд, төлбөрийн тооцоо, нэхэмжлэхүүдийг бүх үнэлгээнүүдийг тооцон автоматаар бөглөнө
  Квитанциуд ба тооцоо

  Квитанциуд ба тооцоо
 • Авто дэлгүүрт зориулсан программын тусгай цонхонд дурын борлуулалтуудыг тохиромжтой үйлдлүүдээр амархан хийх боломжтой
  Авто дэлгүүр

  Авто дэлгүүр
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Программд харилцагчаас авах шаардлагатай сэлбэг хэрэгслүүдийн худалдан авалтын хуудсыг бэхлэж болох ба тэр дор нь маягтыг хэвлэж бас болно
  Захиалгын хуудсууд

  Захиалгын хуудсууд
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Таны бүх төлбөрүүд бүрэн хяналтанд байх болно. Үйлчилгээний өртөг бонус, үнийн хуудаснууд, тухайн үед үйлчилж байгаа акциуд ба харилцагчдын бонусаар тооцоологдоно
  Төлбөрүүд

  Төлбөрүүд
 • Та өөрийн ажилдаа арилжааны ба агуулахын төрөл бүрийн төхөөрөмжүүдийг ашиглах боломжтой болно
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд

  Агуулахууд
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Таны зочид ямар үйлчилгээг илүү сонгож байгааг тэр бүү хэл, харилцагчдын хувийн хэрэгцээг хялбар мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын өсөлт
 • Та дуртай үедээ боломжит харилцагчидтайгаа хийгдсэн бүх харилцаанд дүн шинжилгээ хийж тэдгээрээс хэд нь таны захиалагчид болсныг тодорхойлж болно
  Үр дүн

  Үр дүн
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын
  шалтгаан
 • Таныг санал болгосон түнш эсвэл бусад үйлчилгээнүүдийг зөвлөсөн танай ажилтан тодорхой болж шагнагдах болно
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар ажилтанд үйлчлүүлэгчид давтан хандаж байгаа болон хэн танай харилцагчдыг алдаж болохыг Та мэдэх болно
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мастеруудын хэлцэлт цалинг автоматаар ажилтны ноогдол хувиар тооцогдох болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Ажилчин эсвэл авто машины үйлчилгээ нэг бүрээр та тухайн үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүд ба хандалтын өсөлтийн динамикийг мэдэж болно
  Хандалтын динамик

  Хандалтын динамик
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Баталгаат засврын бүх статистикийг та хялбархан мэдэж болно
  Баталгаат засвар

  Баталгаат засвар
 • Тусгай тайлан ямар хэсгүүд танигдаагүй байгааг мэдэж болно. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохирох шийдвэрийг гаргаж болно
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Харилцагчдаар, үйлчилгээгээр ба ажилтнуудаар та хугацааны дурын огтлолд бүх статистикийг мэдэж дүрслэлтэй тайлангуудын тусламжтай үнэлгээг хийж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Бараануудын дүн шинжилгээ

  Бараануудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагддаггүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахын нөөцүүдээ оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Программ бараа нэг бүрээр түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгааг урьдчилан хэлэх тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжтой болдог
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь үйлчилгээний үнийг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг : видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно.
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Авто үйлчилгээнд зориулсан манай шинэлэг программ нь төгс тул хуурамч программаас болгоомжлоорой!
 • Программ хангамжийн ой тогтоолт үгийн шууд утгаар хягааргүй!
 • Нэг программ нь авто үйлчилгээний газар түүний салбаруудын сүлжээний хяналтыг хийх чадвартай бөгөөд нэг брендийн бүх салбаруудад хангалттай!
 • Программ дээр ажиллах нь хялбар бөгөөд дурын хүн чадна.
 • Шаардлагатай үед манай компани хэдийгээр энэ илүүц байдаг(программ хангамж бүрэн автомат) ч худалдан авагчид зориулсан сургалтыг зохион байгуулдаг.
 • Захиалагчийн нэгдсэн баз нь авто үйлчилгээний харилцагч нар болон түүний ажилтнуудад мэдээлэл солилцооны өргөн боломжийг нээдэг.
 • СМС функци нь харилцагчдад олныг (акци, хөнгөлөлт, бонуснууд)хамарсан болон хувь хүнд зориулсан мэдээлэл явуулах боломжийг олгодог.
 • Авто үйлчилгээг интернетээр захиалж болох ба төлбөрийг нь Qiwi-р дамжуулан шууд хийж болно.
 • Үйлдэл бүрийн өөрийн өртөгийг программ тооцоолон автоматаар захиалгын хуудсыг бөглөдөг.
 • Захиалгын хуудсуудыг хийхдээ нөөц сэлбэгүүд ба түүхий эдийн зарцуулалтыг автоматаар бичилт хийнэ.
 • Нөөц сэлбэгүүд ба зарцуулдаг материалуудыг хангалттай байгаа эсэхийг робот байнга хянана.
 • Систем нь яг хувийн нарийн бичиг шиг ажиллаж цахим шууданг шалгаж, чухал хурлуудын талаар сануулна.
 • Ажилтан нэг бүрт ажлын хуваарийг хийдэг.
 • Ирэгсдийн идэвхит байдалд цагаар ба долоо хоногийн өдрүүдээр анализ хийдэг нь мастеруудын ажлыг үр дүнтэйгээр ашиглах боломжийг өгдөг.
 • Авто үйлчилгээг интернеттэй аль ч газраас хянаж болно.
 • Программ нь ой тогтоолтондоо хандалтын түүхүүдийг харилцагч нэг бүрээр нь хадгалж байдаг. Базад мэдээлэлийг олоход хялбар: хайлтын мөрөнд эхний үсгийг л оруулахад робот нь хувилбаруудыг гаргаж өгдөг.
 • Тусгай төхөөрөмжийг суулгаснаар засварын ажлын биелэлтийг онлайнаар ажиглах боломжтой болдог.
 • Ажилтнуудад зориулсан мөнгөн урамшуулалыг(сайн хийсэн ажлын төлөө бонусыг хуримтлуулан) автоматаар тооцдог.
 • Ашгийн дүн шинжилгээний тайлангаар авто үйлчилгээний харилцагч нар хамгийн бага хэрэглэдэг, хамгийн ашигтай үйлчилгээг зааж өгдөг.
 • Нэмэлт программ нь санхүүгийн дурын тайланг бий болгоно.
 • Программын үнэгүй хувилбарыг суулгах боломж байгаа тул манай зөвлөхөөс үүнийг яаж хийхийг мэдээрэй!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

1908 онд “ авторобот үйлдвэрлэлийн эх оронд” буюу Детройтод Генри Форд Форд загвар “Т”-г гаргасан. Авторобот нь үнэтэй маркуудыг тохитойн хувьд арай гүйцэхгүй байсан ч маш найдвартай, дэвшилтэт бас үнийн хувьд боломжтой байлаа. “Т” форд нь 825$-н үнэтэй байсан бөгөөд тухайн үеийн автороботы дундаж үнэ 1100$-н төвшинд хэлбэлзэж байлаа. Ажилчны жилийн дундаж орлого 520$ байснаараа энэ нь жинхэнэ олонд зориулсан робот байлаа.”Т” загварын амжилт нь зөвхөн үүгээр хангагдаагүй бөгөөд робот хичнээн найдвартай байсан ч мэдээж олон тооны эвдрэл байна гэдгийг урьдчилан тооцсон бөгөөд Форд авто үйлчилгээний газрыг нээнэ гэдгээ урьдчилан харсан!Авто үйлчилгээний газарт зориулсан программ нь эхний үедээ харьцангуй энгийн байж тос солих ба бусад энгийн үйлчилгээнүүдийг л хийдэг байсан тул тэдгээр авто үйлчилгээний газруудын ажлууд нь эмх цэгцтэй байлаа. XXI зуунд авто үйлчилгээний газруудын хөгжилд шинэ үсрэлт бий болсон. Авто мастерийн газарт хэрэгслүүд болон төхөөрөмжүүд маш олон болж тэдгээрийн тоолох нь энгийн хэрэг биш болж тооллогоноос гадна өөр олон зүйлийг амжуулж хийх хэрэгтэй боллоо. 1908 оноос тэдгээр ажлуудын тоо авто үйлчилгээнд буураагүй, харин ч олон дахин өссөн. Өнөөдөр, шууд хэлэхэд зөвхөн тооллогонд анхаарах нь эдийн засгийн хувьд ашиггүй байна. Гэхдээ гарах гарц байна: манай боловсруулсан “Авто үйлчилгээнд зориулсан программ”! Санал болгож байгаа программ хангамж нь орчин үеийн авто үйлчилгээний газруудад ашигладаг хяналтын бүх систем ба хэрэгслүүдийг дэмжин ажиллах боломжтой. Арилжааны, кассын ба агуулахын төхөөрөмжүүдийг дэмжих нь программын үйл ажиллагааг өргөтгөж хяналтын хүрээг тэлнэ. Программаар удирдах нь асуудал үүсгэхгүй бөгөөд эхний үед манай мэргэжилтнүүд зөвлөгөөгөөр тусалдаг бөгөөд шаардлагатай бол сургалтаар тусалдаг тул программ энгийн хүний хэрэглэгээнд тохиромжтой байдаг. Программ хангамж нь автоматжлагдсан бөгөөд ер нь бол ямар ч “удирдлага” хэрэггүй. Программыг суулгасны дараа захиалагчийн базыг бөглөхийг хүсдэг бөгөөд үүгээр дамжуулан хяналт ажилладаг. Программ хангамж нь автоматаар өгөгдлүүдийг дурын файлаас импортолж үүнд хэдхэн минутыг зарцуулан хийж дараа нь үндсэн ажилд бэлэн болно. Программ хэрэгслүүдийг хянадаг бүхний тооллогыг явуулж тооцоололын бүх үйл ажиллагаануудыг нэгэн зэрэг хийдэг. Дурын цаг хугацааны үед тайлан шаардагдах бөгөөд тухайн заасан хугацааны үеийн тайлан нь хэдхэн минутанд бий болно. Захиалагчийн баз нь дурын тооны өгөгдлүүдийг хүлээн авч болох тул хэрэглэгч тооллогын үзүүлэлтүүдэд хязгаарлалт хийх хэрэггүй болдог. Үзүүлэлт бүр хянагдан урьд нь байсан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулагдана. Засварын захиалгууд хүлээн авсан үеэс эхлээд бүх шатандаа биелүүлэхэд бэлтгэх болон ажлыг хийх хүртэл хянагдана. Хэрэглэгч бодит цаг хугацаанд өөрийн авто үйлчилгээний газарт хийсэн ажлуудыг дэлгэц дээр харах ба нэмэлт төхөөрөмж суулгасан үед онлайнаар хянан ажиглаж болно. Авто үйлчилгээний чиглэлээр хийгдсэн санхүүгийн үйл ажиллагаа нь бүгд хянагдана: гэрээ бүрээр, касс нэг бүрээр. Робот автоматаар нягтлангийн тайланг бий болгон үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтүүдээр ажилтнуудад хэлцэлт цалинг тооцоолно. Программ үйл ажиллагаа бүрийн өөрийн өртөгийг мэддэг тул автоматаар завсарын захиалгыг бөглөнө. Түүхий эд, нөөц сэлбэгүүдийн зардлын статистикийг үндэслэн мастеруудын ажлын ачаалал ба материалын хүрэлцээг тооцоолон робот цаашдын ажлыг төлөвлөж болно. Программ нь ямар материал дуусаж байгаа талаар урьдчилан сануулдаг. Ашгийн талаархи анализын тайлангаар арай илүү зардал багатай ажлуудын чиглэлийг зааж өгнө. Удирдлагад зориулсан хэд хэдэн удирдлагын тайлан роботд байгаа. Бидэнтэй холбогдон программын талаар илүү ихийг мэдээрэй!

Программын харагдах байдал

Авто үйлчилгээнд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Авто үйлчилгээнд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Авто үйлчилгээнд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Машины үйлчилгээ

  Машины үйлчилгээ
 • Техникийн үйлчилгээний газар

  Техникийн үйлчилгээний
  газар
 • Автомашин болон мотоциклийн засвар ба үйлчилгээ

  Автомашин болон
  мотоциклийн засвар
  ба үйлчилгээ
 • Сэлбэгийн худалдаа

  Сэлбэгийн худалдаа
 • Дугуйн худалдаа

  Дугуйн худалдаа
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Авто үйлчилгээнд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Авто үйлчилгээнд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: