1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Орчуулгын товчоонд зориулсан программ

Байгууллагын 612 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Орчуулгын товчоонд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Орчуулгын товчоонд зориулсан программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та олныг хамарсан СМС-зурвасын илгээлтийг явуулж болох ба хувь хүнд жишээ нь, захиалга бэлэн болсон талаар мэдээлэлийг явуулахаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Маягтууд

  Маягтууд
 • Та захиалга нэг бүрийг хялбархан хянаж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Ажилтнууд ба чөлөөт ажилчдаас гүйцэтгэгчийг сонгох боломжтой болно
  Гүйцэтгэгчид

  Гүйцэтгэгчид
 • Захиалга нэг бүрт шаардлагатай бүх файлуудыг бэхлэж болно
  Файлууд

  Файлууд
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг хоорондоо амжилттайгаар харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Систем танд хэрэгтэй байгаа үеийн захиалгуудын статистикийг харилцагч нэг бүрээр харуулна
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн захиалгыг бүрэн төлөөгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Захиалгуудын статистик танд бэлэн, бэлтгэгдэж байгаа болон ажиллаж байгаа захиалгуудад дүн шинжилгээ хийхэд тусална
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Та ямар үйлчилгээнүүд танайд илүү хэрэгцээтэй ашиглагдаж байгаад хялбархан дүн шинжилгээ хийж болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Ажилтнуудын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Цалингийн тооцоо

  Цалингийн
  тооцоо
 • Танай ажиллагсдыг үйлчилгээнүүдийн тоо ба оруулсан орлогоор нь хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видеонаблюдение

  Видеонаблюдение
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Орчуулгын товчоонд зориулсан программ хангамж нь комьютерын удирдлагын салбарын шинэ амжилтуудын үндсэн дээр бүтээгдсэн бөгөөд үйлдвэрлэлийг оновчтой болгон ашгийг нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан болно.
 • Хавсралтанд ажиллахыг суурин комьютертой танилцсан хүн бүхэн хийж чадна.
 • Захиалагчийн баз нь интернетээр ажилладаг : товчоог бүх дэлхийн сүлжээнд орж болох дурын газраас хянаж болно.
 • Захиалагчийн базад өгөгдлүүдийн тоог хязгаарладаггүй бөгөөд нэг программаар томоохон товчоо ба түүний бүх салбаруудад үйлчлэхэд хангалттай.
 • Орчуулга хийдэг газруудад ашигладаг хяналтын бүх систем ба хэрэгслүүдийн дэмжлэг программд байгаа
 • Программ хангамж нь арилжааны ба кассын төхөөрөмжүүдийг дэмжих ба агуулахт байгаа бараануудын тооллогыг явуулах чадвартай.
 • Орчуулгын гэрээнүүдийг автоматаар бөглөдөг.
 • Хавсралт нь үйлчилгээ нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцон захиалга гүйцэтгэхэд орох ёстой түүхий эдийн тоо хэмжээг автоматаар бичдэг.
 • Аж ахуйн агуулахад материалууд ба түүхий эдийн хангалтай байгаа эсэхийн нарийвчилсан тооллогыг хийдэг.
 • Захиалгуудаар төлбөрүүдийн бүрэн статистик: хийгдсэн, үйлдвэрлэлд байгаа, төлөвлөгдсөн г.м бүгдийг харуулна.
 • Программ өдөр бүр комьютерийн дэлгэц дээр явцын гэрээнүүдийг бодит хугацааны хэмнэлд өгч асуудалтай бүх төлбөрүүдийг харуулах болно.
 • Зардлын дүн шинжилгээ нь захиралд хамгийн их зардалтай ажиллагаануудыг харуулах ба хэмнэлтийн замуудыг хэлж өгөх болно.
 • Товчооны ашгийн дүн шинжилгээний тайлан бизнесийн ямар чиглэл захиалагчдад илүү эрэлттэй, ямар нь хэрэгцээгүй байгааг харуулдаг.
 • Робот хандагсдын хэрэгцээнд дүн шинжилгээ хийж боломжит үйлчлүүлэгчийн үнийн хуудсанд олоогүй үйлчилгээгээр тайлан бэлтгэдэг.
 • Программ хангамж нь төрөл бүрийн валюттай ажиллаж болох ба валютын төрөл нэг бүрээр тайланг бэлтгэдэг.
 • Программ сорилын хувилбар байгаа бөгөөд түүнийг үнэгүйгээр суулгаж болно.
 • Программын үнэ үйлдвэрлэгч нэг бүрт боломжийн байдаг.
 • Товчооны хяналтыг дэлхийн аль ч хэлээр хийж болно.
 • Таньд асуулт үлдсэн бол эсвэл санал байгаа бол бидэнтэй заавал холбогдоорой!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Манай компани нь төрөл бүрийн сэдэвтэй текстийн орчуулгыг хийдэг байгууллагуудад зориулан шинэ программ хангамжийг танилцуулж байна. Орчуулгын товчоонд зориулсан манай программ нь товчоо нь ямар сэдвийн байх нь хамаагүй. Засаж хэлбэл, роботод сэдэв чухал биш – тохиромжгүй ойлголт: программ нь тоотой ажилладаг бүх сэдвүүдэд тоонууд ижил харагддаг. Товчооны ажилтнуудын ажлын хэмжээг тооллоход ашигладаг бүх системүүдийг программ дэмждэг. Робот хэрэгслүүдээс өгөгдлүүдийг уншиж тэдгээрт дүн шинжилгээ хийнэ. Ажлыг эхлэхийн тулд өгөгдлүүдийг захиалагчийн базад ачаалах зайлшгүй хэрэгтэй учир нь базаар дамжуулан хяналтыг явуулдаг.Бид программын суулгалтын талаар юу ч ярихгүй, учир нь энэ нь манай мэргэжилтнүүдийн асуудал бөгөөд тэд алсын зайн хандалтаар ажиллах болно. Программд автоматаар мэдээлэлүүдийг ачаалах файлууд ба орчуулгын үзүүлэлтүүдийг танилцуулах хэрэгтэй.

Захиалагчийн баз манай программын тусад нь яривал зохих хэсэг мөн. Хэлсэнчлэн, базаар дамжуулан хэвлэлийн хяналт хийгдэх болно. Баз интернетээр бүхий л давуу талуудаараа ажиллах: тооллогын бүрэн ил тод байдал(робот хуурч чаддаггүй ба бусдад үүнийг бас зөвшөөрөхгүй) шуурхай байдал, харьцааны олон төрлийн ба мэдээлэлийн солилцооны боломж( утас, мессенджер, цахим шуудан) эзэмшигчид байх хөдөлгөөний эрх чөлөө байх болно. Программын ой санамжинд аугаа ухаантан ч атаархаж болох бөгөөд түүнтэй өөрийгөө харьцуулах боломжгүй: программ хангамж өгөгдлүүдийг хязгааргүй тоогоор хадгалж боловсруулах ба юуг ч мартахгүй эсвэл булихгүй байдаг! Систем нь хувилбаруудыг гаргаж өгөх тул базад хайлт хэдхэн секундэд хийгдэнэ. Робот ой санамжийн хувьд асуудалгүй тул тэр ажилтны тухай, байнгын үйлчлүүлэгчид, зохиолчдын тухай болон боловсон хүчнүүдийн тухайд цагийн болон байнгын ажилтны талаар ашигтай бүгдийг санаж байх болно. Зохиолч нэг бүрийг программ хангамж тусад нь гэрээ бүрээр нь тоолох болно. Компаний бүх үнэлгээг мэдснээр робот автоматаар орчуулгын гэрээний маягтуудыг бөглөж товчооны шугамын нягтлангийн бүх баримтуудыг бий болгоно. Программ өөрөө ажилтнуудад цалинг хуримтлуулж түүний картанд шилжүүлэх(захирлыг зөвшөөрсний дараа) болно. Санхүүгийн бүх урсгалыг программ өөртөө авч хэрэглэгч замд явж байхдаа ч компаний ажил хэргийн явцыг мэдэж байх болно. Орчуулгын ажилд захиалагчийн баз нь файлыг илгээхэд бэхлэх боломжтой байх нь чухал. Жишээ нь, тестийг баталгаажуулахад зориулан. Робот тайлангуудад орчуулгын хөлсийг захиалагчдаас хэн нь төлөөгүй эсвэл өртэйг заавал заадаг. Программ бүх асуудалтай төлбөрүүдийг базад улаан өнгөөр ялгах тул хэрэглэгч тэдгээрийг шууд харах болно. Программ захиалгын статистикийг өгөхөд үргэлж бэлэн байж: ямар нь хийгдсэн, ямар захиалгуудын биелэлт төлөвлөгдсөн, ямар нь зөвхөн дөнгөж хийхээр төлөвлөгдсөн байгааг хүртэл гаргана. Зохиолчдын завгүй үеийг мэдснээрээ робот товчооны цаашдын ажлыг төлөвлөж болох ба ажилтан нэг бүрт зориулан ажлын графикийг өдрөөр болон 7 хоногоор хийдэг. Программ хангамж нь хуваарийн биелэлтийг хянаж ажилтанд шагналын бонусыг хуримтлуулдаг. Орчуулгын дүн шинжилгээгээр товчооны хамгийн эрэлттэй үйлчилгээ ба хамгийн ашигтай орчуулгыг харуулдаг. Аж ахуйн зардлуудын хяналт нь юунд илүү их мөнгө зарцуулагдаж байгааг харуулж компаний зардлыг яаж бууруулахыг ойлгоход тусална. Аж ахуйн удирдлагад зориулсан удирдлагын дүн шинжилгээт тайлангууд байгаа. Манай программ нь олон компаниудад тусалсан бөгөөд та бас амжилттай ажиллах болно: Орчуулгын товчоонд зориулсан программ хангамжийг аваарай!

Программын харагдах байдал

Орчуулгын товчоонд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Орчуулгын товчоонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Орчуулгын тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Орчуулгын газар

  Орчуулгын газар
 • Оффисын аж ахуйн нэгжүүд

  Оффисын аж
  ахуйн нэгжүүд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Орчуулгын товчоонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

sha

Орчуулгын төв «Sha»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Орчуулгын нягтлан бодох бүртгэлийн програмын тухай «Sha» орчуулгын төвийн видео- шүүмж. Орчуулгын товчооны бизнесийг автоматжуулах программ хангамжийг сайжруулах «Sha»


atlant

Орчуулгын компани «Atlant translations»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


НББЕС программ нь хэрэглэхэд тохиромжтой интерфэйстэй юм. Программын ачаар чухал ажлын хариуцсан менежерүүд болох хэрэглэгчдийн мэдээллийн сан эсвэл ажилчдын мэдээллийн санг хянах, удирдах болон мэдээллийг санг экспортолж, импортолж болно. Программ нь үйлчлүүлэгчдэд зориулсан нэхэмжлэхийг боловсруулж, ажилтан бүрийг удирдлагад зориулсан тайлан гаргахад тусалдаг.

Хөгжилтэй хөгжүүлэгчид!

Захирал ООО «Atlant Translations»: Фатуллаев Джейхун


cis

Орчуулгын товчоо «CIS Group»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Талархлын бичиг

Эрхэм хүндэт Николай Николаевич,

"Хууль эрх зүйн компани CIS групп" ХХК-ны удирдлагууд болон ажилтнууд нь чанартай үйлчилгээ үзүүлж, мэргэжлийн зүгээс программыг бүтээж, хөгжүүлсэнд талархал илэрхийлж байна «НББЕС».

Бидэнд зориулсан хийгдсэн программнаас харахад програм хангамжийн үр ашигтай болон тогтвортой байдлыг тэмдэглэх боломжтой. Төлөвлөсөн программ нь хүссэн параметрүүдийг бүрэн хангасан, танай компаний мэргэжилтнүүд өндөр мэргэжлийн ур чадвартайгаар бүтээж суулгалт хийж, программыг хэрэглэх талаар ажилтнуудад сургалт явуулсан.

Ирээдүйн хамтын ажиллагаа нь үүнтэй адил сэтгэл ханамжийг авчирна гэдэгт итгэж байна.

Танай бизнест хөгжил дэвшлийг хүсье.

Хүндэтгэсэн, захирал ТОО Юридическая компания «CIS Group» Ким О.Т.


autoline

Валютын арилжааны алба «Автолайн-С»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Валютын гүйлгээ явуулдаг байгууллагуудад тогтоосон шинэ журмын дагуу банкны тодорхой төрлийн үйл ажиллагаанаас өөрөөр гүйгээ хийгдэнэ. Валютын гүйлгээ хийх байгууллага нь гүйгээлээ цахим хэрэгслээр бүртгэх ёстой бөгөөд энэ нь програм хангамж (программ хангамж) руу шилжих нь цаасан дээр бүртгэдэг хуучин аргаас гарах арга зам юм.

Манай компани – Автолайн С ХХК нь валютын гүйлгээг хийж байгаа байгууллага ба энэ програмд шилжихийн тулд нийлүүлэгчдийн мониторинг хийж байна. Дүн шинжилгээгээр бид компанийг сонгосон. "НББЕС" (компанийн хууль ёсны нэр ИП Акулов).

Яагаад? Юуны өмнө програм хангамжийн гайхамшигтай энгийн байдлыг онцлон тэмдэглэхийг хүсч байна энгийн үйл ажиллагаатай ба функцийг гэмтээхгүй байх нь ховор тохиолдол юм. Програм хангамжийн хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфейс, энгийн тохируулга, олон талт байдал, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Үндэсний Банкны гадаад валютын үйл ажиллагааг явуулах дүрэм журмын шаардлагыг бүрэн дагаж мөрддөг. Сайт дээр байсан демо хувилбар нь шинж чанаруудыг бүрэн дүүрэн мэдэрч байх боломжийг олгодог гэдгийг тэмдэглэхийг хүсч байна. Компанийн тухайд гэвэл IP Акулов нь одоогийн хүнд хэцүү эдийн засгийн нөхцөлд маш уян хатан үнийн бодлого явуулдаг гэдгийг онцлон хэлмээр байна. Найдвартай үйлчилгээ, харилцагч бүрийн хэрэгцээнд уян хатан ханддаг нь энэ компанийн нэрийн хуудас юм. Би та бүхэнд амжилт болон хөгжил дэвшлийг хүсч байна.

Хүндэтгэсэн, Захирал ТОО "Автолайн-С" Тогызбаев Б.М., 25 декабря 2015 год.


makin

Цэвэрлэгээ үйлчилгээний компани «Мадам»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай компани анх удаагаа 2017 оны 6-р сард ИП «Акулов Николай Николаевич»-д НББЕС программыг захиалахаар хандсан юм. Бидэнд шинэ төрлийн жижиг бизнесийг удирдах программ хэрэгтэй байсан юм. Дурын хамгийн жижиг байгууллага ч нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоо, мөнгөн дүнгийн шилжилтийн хяналт болон орлого, зарлагын бүртгэлийг шаарддаг. Бидэнд орчин үеийн өгөгдлүүдээр бидний үйл ажлыг системчлэх буюу бараа материалын зарлагын бүртгэл, үйлчилгээний бүртгэл, мөнгө, үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн сан, ажил гүйцэтгэх хугацаа болон бусад зэрэг юм. Бид бүгдийг нь ИП «Акулов Николай Николаевич»-ын НББЕС программаас олсон юм. Хэсэг бүрт зарлагыг багасгаж болох байсан хэдий ч дээр үеийн аргаар явах нь буруу шийдвэрт хүргэж болзошгүй байсан. Бид дэвтэр дээр бүртгэл хөтлөх болон бусад туслах хүчин зүйлүүдийн бүртгэл, тооцоо нь дээр маш их хугацааг алдах байсан. Өгөгдсөн даалгаваруудыг шийдвэрлэж буй төрлүүдийг харсны дараа “Мадам” компани ИП «Акулов Николай Николаевич»-д-ийн НББЕС- хуурай хими цэвэрлэгээний газрын үйл ажиллагааны автоматжуулалт дээр сонголтоо хийсэн юм. Энэхүү программ нь орлого, зарлагыг бүртгэх, захиалгуудын гүйцэтгэл, ажилтнуудын захиалгыг гүйцэтгэж буй хяналт зэргийг багтаасан юм. Ажлын дурын цаг хугацаагаар, хэсэг эсвэл бүтэн ажлаар зэрэг өгөгдсөн нөхцлүүдээр бүртгэл болон дүн шинжилгээг хийх боломжийг олгодог.

Санхүүгийн тайлан нь манай компанийн хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл юм. Тэдгээрийн тусламжтайгаар касс дахь мөнгө, нийт мөнгөн дүн болон захиалга бүрээр захиалагчдаас авсан мөнгөн дүн зэргийг хянаж болдог. Энд бүх зүйл харгалзан үзэж болно - тэтгэвэрийнхэн, оюутнууд, бонусын хөтөлбөрүүд. Бидэнд SMS-тэй шуудангийн функцуудад үнэхээр таалагдсан бөгөөд удахгүй болох хямдралын тухай, захиалгын нөхцлийн талаар үйлчлүүлэгчдэд мэдээлж болдог нь үйлчлүүлэгчидтэйгээ шууд харилцах боломжийг олгож байна.

Хуурай хими цэвэрлэгээний автоматжуулалтыг өндөр түвшинд хэрэгжүүлсэн НББЕС-ийн программ хөгжүүлэгч багийнханд талархал илэрхийлье.

Хүндэтгэсэн, Цэвэрлэгээ үйлчилгээний компани «Мадам»


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Орчуулгын товчоонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: