1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Мөнгөнд зориулсан программ

Байгууллагын 510 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Мөнгөнд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Мөнгөнд зориулсан программын боломжууд

 • Дурын валюттай ажиллахыг дэмждэг
  Дурын валютууд

  Дурын валютууд
 • Байгууллагын бүх нэгжүүд интернэтээр дамжин мэдээлэлийн нэгдсэн системд ажиллаж болно
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Программ дурын касс эсвэл банкны дансаар бодит хугацааны үлдэгдлийг харуулдаг
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Та санхүүгийн бүрэн хэмжээний тооллогыг явуулж : орлого, дурын зардлууд, ашгийг харах ба янз бүрийн дүн шинжилгээний тайлангуудыг үзэж болно
  Орлого, зарлаганууд

  Орлого, зарлаганууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Гэрээт талууд

  Гэрээт талууд
 • Та дурын харилцагчаар ажил хэргээ төлөвлөж болно
  Ажил хэрэг

  Ажил хэрэг
 • Программ тодорхой үед зардлуудыг төлөвлөх боломжийг өгдөг
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • Касс нэг бүрээр эсвэл данс бүрээр нарийвчилсан тайлан нь үргэлж “таны “гарын дор байх болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Программ таньд зардлуудын хэтрэл эсвэл хэмнэлтийн статистикийг харуулдаг
  Хэмнэлт

  Хэмнэлт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Хандалтын эрхийн хуваалтыг дэмждэг. Ажилчин нэг бүр нь түүнд зөвшөөрсөн зүйлийг харах болно
  Хандалтын эрх

  Хандалтын эрх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно.
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Мөнгөнд зориулсан компьютерийн манай компаний программ – IT технологийн салбарын орчин үеийн ололтууд дээр тулгуурлан бүтээгдсэн шинэлэг программ хангамж мөн.
 • Суурин компьютер ашигладаг, интернэтэд ажиллах зарчмыг мэддэг хүн бүр программаар удирдаж болно.
 • Манай компаний мэргэжилтнүүд худалдан авагчийн компьютерт программыг суулган тохируулна.
 • Программ хангамж бүрэн автоматжуулагдсан.
 • Мөнгөтөй ажиллах ба тэднийг хянахад зориулсан бүх систем ба хэрэгслүүдийн дэмжлэг байдаг.
 • Программ хангамж нь арилжаанд ашиглагддаг: кассууд, штрих код уншигч, хамгаалалтын терминалууд ба агуулахын төхөөрөмжүүдийг дэмждэг.
 • Хавсралт программ нь валютын бүх төрлүүдтэй ажиллаж гадаад орнуудын мөнгөнүүдийн тооллогыг тус тусад нь хийдэг.
 • Борлуулалтын эсвэл үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг автоматаар бий болгон : робот ой санамжиндаа үйл ажиллагааны өөрийн өртөг ба компаний үнийн хуудсуудыг барьж байдаг.
 • Нягтлангийн тайлангуудыг автоматаар хийдэг.
 • Компаний бүх санхүүгийн урсгалын хяналтыг бүхэлд нь бүрэн хангадаг.
 • Программ хангамж нь үндэсний банкны бүх шаардлагуудыг баримтлахаар бүтээгдсэн байдаг.
 • Үндсэн хэрэглэгчээс хандалт авсан бүх хүн программд ажиллаж болно. Хандалтын хэмжээг зохицуулж болно.
 • Программ хангамж нь санхүүгийн бүрэн хяналтыг хангадаг: мөнгөний ирэлт, зарцуулалт, ашиг г.м бүгдийг хянадаг.
 • Программын захиалагчийн баз нь интернетээр ажилладаг: компаний мөнгийг бүх дэлхийг хамарсан аалзны сүлжээнд орж болох дурын газраас хянаж болно.
 • Базад харилцагч нэг бүрээр бүх өгөгдлүүд хадгалагдаж байдаг.
 • Ажилтнууд нэг бүрийн ажлын хуваарийг хийж, энэ хуваарийг биелүүлж байгаа эсэхийг тооцдог.
 • Ажлын анализийн тайлан аж ахуйн ажлын ашигтай болон хэмнэлт шаардлагатай чиглэлүүдийг харуулдаг.
 • Удирдлагат зүриулсан компаний удирдлагын иж бүрдэл тайлан байгаа.
 • Мөнгийг компьютераар дэлхийн аль ч хэлээр хянаж болно.
 • Программын бүх функцийн талаар шууд бүгдийг ярих боломжгүй –бидэнтэй холбогдон үнэгүй зөвлөгөө аваарай!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Мөнгө хангалтгүй байна гэж үглэж байгаа бүхэн тэр өөрөө мөнгөний төлөө юу хийсэн талаараа ямар ч олигтой юм ярьж чаддаггүй! Далд ертөнцийн хууль нь ийм: чи мөнгөтэй яаж харьцаж байна мөнгө чамтай мөн тэгж харьцах болно. Чи мөнгө рүү тэмүүлэхгүй, чи түүнийг хэмнэхгүй бол -тэр чамайг бас хайрлахгүй! Манай компаний «Мөнгөнд зориулсан программ» нь хэн мөнгийг хэмнэхийг хүсэж байна өөрөөр хэлбэл, үржүүлэх хүн, түүнд хэрэглүүлэхээр тооцсон. Программ хангамж нь мөнгөний тооллогын дурын бүх хэрэгсэл кассын ба арилжааны төхөөрөмжүүдийг дэмждэг. Программ нь мөнгөний үйл ажиллагаатай өөрөөр бол мөнгөний тооллогыг явуулах ёстой дурын бүх байгууллагуудад туйлын ашигтай. Байгууллагын мэргэшил ач холбогдолгүй бөгөөд энэ нь улсын үйлдвэр, оршин суугчдын удирдлагын контор, хувийн бизнес эсвэл үйлдвэр байсан ч мөнгө хаа саагүй ижил учир нь тэдний тооцоо ба хяналтын хэрэгслүүд ижилхэн гэсэн утга байдаг. Манай программ нь мөнгөний хяналтын хэрэгслүүдийг дэмжихээс гадна дурын валютыг дэмжин валют нэг бүрийн тооллогыг тус тусад нь хийдэг.Валютын тооллогоор үндэсний банкны бүх шаардлагуудыг тооцоолон программыг бүтээсэн бөгөөд энэ зохицуулагчид зориулан бүх тусгай тайлангуудыг бэлтгэдэг. Робот их хэмжээний өгөгдлүүдэд ажиллахаар тооцоологдсон бөгөөд хэрвээ шударгаар хэлбэл, тэр ер нь бол хичнээн ч тооны өгөгдлүүдийг хадгалж санаж болно! Ажлын ийм чадваруудыг тооцон нэг программ хангамжийг байхад бүх дэлхий нэг компанид харъяалагддаг байсан ч бүх дэлхийн мөнгийг хянаж болно. Энгийнээр хэлбэл, нэг аж ахуйд түүний бүх салбаруудыг оролцуулан нэг программ байхад л хангалттай. Тооллогыг мэдээжээр харгалзах тооны хяналтын багажууд байгаа тохиолдолд бүхэлд нь явуулдаг. Робот бүгдийг хийдэг тул хүн зөвхөн түүнийг тайлангуудыг шалган үйлдвэрлэлийг удирдах талаар тохирсон шийдвэрүүдийг гаргахад л болно. Хүүхдийн киноны дуунаас «хүн биш робот л ажлыг хийдэг» гэсэн хэсгийг санаж байна уу? Энэ нь ямар нэг зүйрлэл биш харин үнэхээр ийм байдаг. Робот тооллого ба хяналтын бүх ажлуудыг хүнээс хэд дахин хурдан хийдэг. Мөнгөнд зориулсан программ нь хүний алдаа гаргах боломжийг үгүйсгэхийн тулд бүрэн автоматжлагдсан. Хүний оролцоо нь зөвхөн программын бүх ажил явагддаг захиалагчийн базыг бүрдүүлэхэд хэрэгтэй байдаг. Захиалагчийн базыг ачаалангуут программ хангамж нь үндсэн ажилдаа бэлэн болно. Сайт дээр амжилттай чиглэхийн тулд системийн өөрийнх нь хувилбаруудыг ашиглах эсвэл «Лавлахууд» гэсэн хавтсанд байгаа материалуудтай танилцах хэрэгтэй. Ер нь бол робот үүнгүйгээр юу хийхээ мэдэж байгаа. Софтыг зөв тохируулахад манай программистууд (зайны хандалтаар) тусалдаг. Гэрээ тус бүрээр, төлбөр, касс нэг бүрээр тайланг хийж- энэ бүхнийг хавсралт гүйцэтгэн түүнд зааж өгсөн хугацааны огтлолд хийдэг. Явцын бүх гэрээнүүдийг программ хангамж дэлгэцэнд гаргах тул хэрэглэгч бүх ажлыг хардаг. Үйлдвэрлэлийг ба түүний мөнгийг интернет байгаа газраас хянаж болдог нь программ эзэмшигчид олон давуу талуудыг өгдөг. Мөнгөнд зориулсан хавсралт автоматаар гэрээ (компаний үнийн хуудас ба үнэлгээ базад байгаа) болон албан бичгийг бий болгодог. Мөнгийг хянангаа хавсралт программ ажилчны ажлын үр дүнг тоолон сайн ажилтанд бонусыг хуримтлуулан тэдэнд хэлцэлт цалинг автоматаар тооцоолдог. Төлбөрийг тохиромжтой болгохын тулд захиалагчийн баз нь Qiwi-түрийвчийг дэмжиж байдаг. Өртөй хүмүүсийг программ тусад нь тоолох ба бодит цагийн хэмнэлээр асуудалтай гэрээнүүдийн байнгын хяналтыг хийдэг. Хэрэглэгчид захиалагчийн баз руу ороход л хангалттай бөгөөд тэнд улаанаар ялгагдсан төлбөрөө төлөөгүй хүмүүсийг хардаг.

Удирлагыг оновчтой болгохын тул мөнгөний компьютерийн хяналтыг хэд хэдэн хүн хийж болно. Үндсэн хэрэглэгч өөрийн орлогчид хандалтын төвшинг өгч тэр нь цаашдаа өөрийн нууц үгээр тооллогыг явуулж болно. Манай боловруулалтыг өөрийн аж ахуйд үнэгүйгээр турших боломж байна-бидэнтэй холбогдон илүү дэлгэрэнгүй мэдээрэй!

Программын харагдах байдал

Мөнгөнд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Мөнгөнд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Санхүүгийн тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими
  цэвэрлэгээ
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн
  байгууллага
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Мөнгөнд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

aurora

TOO Торговый дом «Аврора»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Компанийн удирдлага болон хамт олны зүгээс чанартай үйлчилгээ болон программ талаар мэргэжлийн туслалцаа болон дэмжлэгийг үзүүлсэнд талархаж байна «Управлении финансами».

Манай компани маш эрэлт хэрэгцээтэй юм. Энэ нь манай компаний хурдацтай өсөлт болон хэрэглэгч, нийлүүлэгчдийнхээ өмнө өндөр хариуцлагатай байдаг тул програм хангамжийн гол шаардлага нь мэргэжлийн, найдвартай байдал, бидний хэрэгцээг сонсох болон ойлгох хүсэл эрмэлзэлтэй байх явдал ба танай баг хамт олон бидний хайж байсан хамтрагч байгууллага мөн байсан юм. Техникийн туслалцааны үйлчилгээ нь маш тодорхой ажиллаж гомдол бүрийнхээ хариуг бид хүлээн авдаг ба хурдан, чанартай гүйцэтгэлтэй бидний зорилготой нийцэж байсан.

Амжилттай хөгжил болон бизнесийн шинэ оргилд хүрэхийг хүсэж байна.


avrora

Компани «Аврора Холдинг»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Байгууллага нь хялбар бөгөөд хэрэглэхэд хялбар програм хангамжийг уян хатан тохируулах, цаашид үйл ажиллагааг өргөтгөх чадвартай байх шаардлагатай. Программ хангамжийн зах зээл дээрх компьютерийн программыг хянаж үзсэний дараа дээр дурьдсан шаардлагуудыг хамгийн сайн хангасан "санхүүгийн удирдлага"-ын программ нь энэ байсан. Программын стандарт хувилбарт багтсан нягтлан бодох бүртгэл болон үйл ажиллагааны ихэнх хэрэгсэл байгаа нь түүнийг ашиглахад хялбар болгож байна.

Тус компани мэргэжлийн ба чанартай үйлчилгээ үзүүлсэнд чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна.


maxcom

Компани «Макском СПб»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Хэсэг хугацааны өмнө бид НББЕС программыг худалдан авсан. Программ нь компаний санхүүгийн эх үүсвэртэй илүү хялбар, хурдан ажиллаж боломжийг бий болгосон. Үүгээр бүх орлого, зарлагыг харгалзан үзэж, дурын үеийн тайланг харж болно. Үүнээс гадна, та "Төслүүд" гэх мэт зүйлийг ашиглаж болох ба ингэснээр төсвийн хөдөлгөөн нь төсөл эсвэл гэрээний нөхцөл бүрт харагдана. НББЕС нь бүх зээлдэгчийг тогтоосон байдаг. Тодорхой, ойлгомжтой график тайлангийн ачаар та санхүүгийнхээ талаар амархан дүн шинжилгээ хийх боломжтой. Мөн программын хялбар интерфэйсийг дурдахыг хүсэж байна. Үүнийг ойлгоход амархан. Маш сайн программ хангамжийг бүтээсэн "Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий систем" -ийн багийн олон талархал илэрхийлье!


concept

ООО «ТТК Концепт»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Талархлын бичиг!

"TTK концепт" ХХК нь "ИП Акулов Н.Н" -тэй хамтран ажиллах болсон ба ялангуяа 2014 оноос "USU.kz" програм хангамжтай ажиллаж эхэлсэн. Бид Орос-Казахстаны хооронд олон улсын ачааны тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд бидний үйл ажиллагаанд тохирсон бэлэн бүтээгдэхүүнийг олох буюу бүх үндсэн мэдээллийг агуулсан ба ажиллахад шаардлагатай бүх нөхцлийг агуулсан маш чухал ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

Энэхүү хөтөлбөрийн ачаар бид компанийнхаа бүхий л гол үйл явцуудыг автоматжуулж, маш их цаг алдахаас зайлсхийж чадсан. "USU.kz" нь заримдаа байгууллагын болон ажлын мөчлөгийг хөнгөвчилж, илүү чухал, стратегийн зорилтуудыг шийдвэрлэх, шинэ харилцагчдыг татах илүү цагийг менежерүүдэд бий болгосон.

Программ нь нэлээн тохиромжтой, хэрэглэхэд хялбар юм. Компанийн бүх ажилчдыг сургалтанд хамруулж, нэг үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн санг үүсгэж, санхүүгийн тайлангууд болон үйлчлүүлэгчдэд зориулсан баримт бичгийг бүрэн багцаар ажиллуулах боломжтой болсон.

Аж ахуйн нэгжийн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд ажилчдын хөдөлмөрийн төлөвлөлт, удирдлагад тайланг цаг тухайд нь хүргэж, аж ахуйн нэгж дэх бүх үйл явцад дүн шинжилгээ хийж болохоор болсон.

Бусад олон ижил төстэй программуудаас "USU.kz" нь бидний хувьд олон чухал шалгуур үзүүлэлтүүдээр тэргүүлсэн:

- Төлбөрийн үнэ болон хэлбэр;

- Хэрэглэхэд тохиромжтой интерфэйс;

- Техникийн үйл ажиллагааны дэмжлэг;

- чадварлаг, мэргэшсэн боловсон хүчин.

Үйл ажиллагаанд тань баярлалаа программы «НББЕС».

Бид та бүхэнд амжилт болон цаашдын хөгжил дэвшлийг хүсч байна!

Хүндэтгэсэн, Баканов С.И. Ерөнхий захирал ООО «ТТК «Концепт»


river

ТОО «РИВЕР»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Хэсэг хугацааны өмнөд бид программыг худалдаж авсан «Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем». Программ ажлын бүх үйл явцыг хялбаршуулж өгсөн: систем нь хэрэглэгчдийн гүйлгээний бүхий л түүхийг хадгалж байдаг, төлбөрийн баримтууд автоматаар бүртгэгдэж, төлбөр төлөлт амархан тэмдэглэгдэж, хэрэглэгчдийн төлбөрийг дахин тооцоолох болон өрийг харж болдог. Түүнчлэн энэ нь хэрэглэгчээс ирсэн дурын программын талаарх гомдолыг хүлээн авч, гомдол шийдэгдэх үйл явцыг бид хялбархнаар хянаж болох юм. Удирдлагын тогтолцоонд олон ашигтай тайланууд байдаг. Хэрэглэгчдийн мэдээллийн сантай ажиллах тохиромжтой : бүлгүүд, статусыг Excel форматаар импорт / экспортыг явуулна. Интерфэйс нь тохиромжтой, хялбар ашиглагддаг!

Тусдаа талархалыг Фёдор Юдин, Анатолии Шкирич, Роман Хойло нарт манай компаний хэрэгцээ шаардлагыг зөвөөр ойлгож, бидний хүнд хүсэлтүүдэд анхаарал хандуулж,зөвхөн мэргэжлийн өндөр түвшинд төдийгүй стандарт бус даалгаваруудтай ажиллахад бэлэн байсанд талархаж байна.

Таныг болон танай нөхөрсөг багийн хамт олонд мэргэжлийн талбарын амжилт болон хөгжил цэцэглэлтийг хүсье!

Захирал ТОО «RIVER.KZ» Сырымбетова Д.М.

Хэрэглэгчдийн бүртгэлийн программын тухай LLP "Ривер"ХХК -ний видео-шүүмж. Нийтийн үйлчилгээний бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Мөнгөнд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: