1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Баримт бичгүүдэд зориулсан программ

Байгууллагын 436 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Баримт бичгүүдэд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Баримт бичгүүдэд зориулсан программын боломжууд

 • Цахим баримтуудыг өндөр хамгаалалтанд хадгалж, сонгогдсон ажилтнуудад зориулан найдвартай хандалтыг хангадаг
  Хадгалах

  Хадгалах
 • Манай программ хэрэгтэй баримтыг заагдсан шалгавруудаар түргэн олох боломжийг өгдөг
  Хайлт

  Хайлт
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Чухал файлууд харилцагчийн, ажилтны эсвэл захиалгын хуудсанд бэхлэгдэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Та холбоо барихад шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй гэрээт талуудын нэгдсэн базтай болно
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг амжилттайгаар хоорондоо харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Баримтуудыг хадгалах ба хянахад зориулсан программ аль эртнээс ажиллаж өөрийгөө сайн гэдгийг харуулсан «Help Desk-систем» прораммын суурин дээр бүтээгдсэн
 • Программ хангамж нь баримтуудтай ажиллахад практикт ашиглагддаг тооллогын бүх системийг дэмждэг.
 • Комьютер ашигладаг дурын хэрэглэгч системд ажиллаж болно.
 • Программын суулгалт ба тохируулгыг манай мэргэжилтнүүд өөртөө авч байна.(үүний тулд зайн хандалтыг ашигладаг)
 • Роботын ой санамж нь хязгаарлалтгүй олон тооны өгөгдлүүдийг хадгалах боломжийг олгодог.
 • Нэг программ том компани ба түүний бүх салбаруудад хангалттай.
 • Баримтуудын хадгалалт нь түүнийг гадны нэвтрэлтээс хамгаалж : эсвэл бүх нууц үгүүдийг мэддэг байх, эсвэл хандалтын эрхийг авсан байх ёстой.
 • Программын удирдлагын хандалтыг программын үндсэн хэрэглэгчид өгдөг бөгөөд хандалтын зэргийг зохицуулж : мэргэжилтэн өөрийн шууд ажилладаг баримтуудад хандах эрхтэй байх болно.
 • Бүх баримтуудын тооллогыг бүх шалгаваруудаар: гүйцэтгэлийн хугацаа, гэрээний мөнгөн дүн, ямар ханган нийлүүлэгч болон хамтрагч байгааг, гэрээний биелэлтийн шатууд г.м-р тоолдог.
 • Захиалагч нэг бүрийг бүртгүүлэх үед программ төгс кодыг өгөх бөгөөд дараа тухайн захиалагчийг үүгээр нь таних(тухайн кодод бүх мэдээлэлүүд уягдсан байдаг) болно. Ийм аргачлал нь роботод алдаа гаргах эсвэл будлихгүйгээр байх, хайлтын явцыг хурдасгах боломжийг өгдөг.
 • Хавсралт нь хэрэглэгчид өгөгдлүүдийг хайхад зориулан хувилбаруудыг зөвхөн өгөөд зогсохгүй, сайтад бол чиглүүлэгчийг өгдөг.
 • Программын интерфейс энгийн ба ойлгомжтой.
 • Удирдлагыг дэлхийн аль ч хэлээр хийж болох – программын интерфейсийг тохиромжтой хэлээр орчуулж бас болно.
 • Дурын онцлогтой баримтыг автоматаар хийдэг.
 • Нягтлангийн тайлангуудыг программ заасан хугацааны огтлолд хийж захирал баталсны дараа хяналтын байгууллагад цахим шуудангаар илгээдэг.
 • Аж ахуйн ажилтанд хэлцэлт цалинг автоматаар хуримтлуулна.
 • Программд Qiwi-түрийвчийн дэмжлэг байж : төлбөрийг захиалагчийн базаар дамжуулан хийж болно.
 • Программ хангамжийн удирдлага нь интернетээр хийгдэх ба хэрэглэгчийг кабенит эсвэл офист нь уяхгүй.
 • Таньд асуулт үлдсэн бол манай менеджерүүдээс үнэгүй зөвлөгөөг авч болно!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Компанид нь баримт бичгүүд хэвийн гэж баталж байгаа хүн үнэндээ бүх баримтуудыг эзэмшдэггүй: баримтууд нь тэдгээртэй хүн ажиллаж байгаа үед алдаанаас зайлсхийх ямар ч боломжгүй тул онцгой тооллогыг шаарддаг. Хувийн шинжтэй асуудал учраас танай чухал баримт бичгэнд бага эзргийн дутуу хийсэн зүйл эсвэл түүний хадгалалтанд асуудал байгааг бид ярихгүй. Харин үүнтэй төстэй асуудлаас ангижрахад тусалдаг комьютерийн программыг санал болгох шаардлагатай гэж үзэж байна. Манай боловсруулалт «Баримт бичгүүдэд зориулсан программ» нь хэрэглэгчдэд бизнесийн оновчтой болголтоор хэдийн танил болсон - «Help Desk-систем»-н суурин дээр бүтээгдсэн.

Тухайн программ хангамж нь компаний ажилд зориулсан бүх баримтуудтай ажилладаг хяналтын ба тэдний тооллогонд ашигладаг бүх системүүдийг дэмждэг. Дээр дурьдснаас гадна, программ хангамж нь арилжааны ба кассын төхөөрөмжтөй ажилладаг нь түүний хэрэглээний хүрээг мэдэгдэхүйц өргөсгөдөг. Программын боломжуудыг ойлгохын тулд түүний ажлын зарчмуудтай танилцах хэрэгтэй. Программын эхний зарчмыг түүний найдвартай байдал гэж нэрлэж болно. Робот ер нь бол маш «зарчимч» хүнээс ялгаатай нь өөрийн зарчмыг өөрчилж болохгүй. Хэрвээ программ найдвартай бол тэр үнэхээр Найдвартай. Найдвартайн баталгаа нь баримтуудтай ажилладаг программын туршилтын үр дүн бөгөөд үүгээрээ мэргэжлийн тооллогонд зориулсан төгс программ хангамжийн зохиогчийн гэрчилгээг авсан болно. Манай боловсруулалт нь зөвшөөрөлгүй бол баримтуудад хандалтыг өгдөггүй. Программ хандалтын төвшингөөр нь хязгаарлаж мэргэжилтэн үндсэн хэрэглэгчээс түүнд ажиллахын зөвшөөрсөн тэр баримтуудыг харах болно. Баримтад нэмэлт мэдээлэлтэй дурын файлыг(хэд хэдэн файлыг) бэхлэж болох : роботын ой санамж хязгаарлалтгүй хэмжээний өгөгдлүүдтэй ажиллах боломжийг өгдөг. Программын үр өгөөж нь тэр зөвхөн баримтуудын хадгалалтыг хангадагт биш харин тэднийг хурдан хайдагт оршино. Баримтуудад зориулсан программ нь баримтуудыг үе шаттайгаар, үйлчилж байгаа гэрээнүүдийг ялган байнга хянадаг. Энэ үед программ хангамж нь компаний санхүүгийн бүх урсгалыг хянаж, төлбөр нэг бүрийг бэхлэж харгалзах тайлангуудыг бий болгодог. Хавсралт программ автоматаар бүх ажилтнуудад ажилтан нэг бүрийн ажлын үр дүнгээр цалингийн хуримтлалыг бий болгоно. Эдгээр үр дүнгүүдийг робот өөрийн хийсэн хувь хүн бүрийн ажлын төлөвлөгөөгөөр өдөр бүр хянадаг. Робот компаний ашгийн тайланг гаргаж : хамгийн ашигтай чиглэл(бараа, үйлчилгээнүүд)хамгийн алдагдалтай гэрээнүүдийг харуулдаг. Компаний удирдлагад зориулсан тусгай төрлийн тайлангууд байгаа. Программ хангамж нь удирдлагын оновчтой болголтыг программын удирдлагад бусад мэргэжилтнүүдийн хандалтыг(хандалтын төвшингийн талаар дээрээс уншаарай) өгснөөрөө хийдэг. Өөрийн бүтцээрээ мэргэжлийн программ хангамж нь үнэтэй биш(түүний эхэлж байгаа үйлдвэрлэгчид авч болно) ба программтай ажиллахыг ердийн хэрэглэгч хийж болох ба заавал программист байх шаардлагагүй. Роботод өөр нэг эерэг чанар: тэр хуурч чадахгүй ба бусдад ингэхийг зөвшөөрөхгүй бөгөөд түүнийг хуурч эсвэл хахуулдаж болохгүй. Бас программ хэзээ ч алдахгүй, юуг ч будлихгүйгээр хийгдсэн! Дээр дурьдсан бүхэн таньд бага санагдаж байвал та манай менеджерүүдээс илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөөг авч болно, - утасдаарай, тэд танийг хүлээж байна!

Программын харагдах байдал

Баримт бичгүүдэд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Баримт бичгүүдэд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Баримт бичгүүдийн тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими
  цэвэрлэгээ
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн
  байгууллага
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Баримт бичгүүдэд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Баримт бичгүүдэд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: