1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Фитнест зориулсан программ

Байгууллагын 520 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Фитнест зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Фитнесд зориулсан программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагч нэг бүрийн фото зургийг программд хадгалж болно
  Камераас зураг авах

  Камераас зураг авах
 • Харилцагчдыг ялган танихад клубын картыг ашиглаж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • СМС зурвасыг Та олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд ,жишээ нь өнөөдөр захиалгаа сунгах хэрэгтэйг сануулсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Та хичээлийн хуваарийг цахим хэлбэрээр хийснээрээ өөрийн өрөө тасалгааг зохистой ашиглах болно
  Хуваарь

  Хуваарь
 • Программд тодорхой хичээлийн тоогоор эсвэл хугацааны тодорхой үед дурын захиалгуудыг хянах боломжтой
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Хэрвээ та харилцагчид ямар нэг юмыг зардаг эсвэл өгдөг бол Та нарийвчилсан тооллогыг явуулж болно
  Барааны тооллого

  Барааны тооллого
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Танай зочид ямар дамжааг илүү сонгож байгааг болон харилцагчдын хувийн эрэлт хэрэгцээг хялбархан мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Танайд хэрвээ борлуулалтын менеджер ажилладаг бол тэдний ажил ба үр дүнгүүдийг манай программд хамаарагдах болно
  Менеджерүүдийн ажил

  Менеджерүүдийн
  ажил
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын
  өсөлт
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын
  шалтгаан
 • Дасгалжуулагчдын хэлцэлт цалинг хувь ажилтны үнэлэмжээр автоматаар тооцож болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Танай дасгалжуулагчид ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавраар: харилцагчдын тоо, хийсэн хичээл, ашиг ба бүтээмжээр харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар дасгалжуулагчид харилцагч нар давтан бүртгүүлдэг, хэн танай зочдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Тусгай тайлан ямар дамжаанууд илүү эрэлттэй байгааг харуулдаг. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохиромжтой шийдвэрийг гаргах боломжтой
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Ажилчин эсвэл салбар нэг бүрээр та хандалтын ба захиалгуудын борлуулалтын өсөлтийн хөдлөл зүйг дурын хугацааны огтлолд мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлан хамгийн ашигтай эсвэл хамгийн танигдсан дамжааг харуулдаг
  Дамжаануудын дүн шинжилгээ

  Дамжаануудын
  дүн шинжилгээ
 • Харилцагчаар, захиалгуудаар ба дасгалжуулагчдаар бүх статистикийг та тохиромжтой үедээ мэдэж динамикийг нь тайлангуудын тусламжтай үнэлж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Та зарсан эсвэл хичээлд өгсөн барааны бүрэн статистикийг авах болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын
  тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Төлбөрүүдийн дүн шинжилгээгээр захиалга ба барааны үнийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ нь фитнесийн төвийн бизнес- процессуудыг эмх цэгцэнд оруулж, харилцан тооцоолол, баримтуудын эргэлтийг автоматжуулж, харилцагчаар лавлагааг өгч дүн шинжилгээг өргөн хэмжээгээр хийдэг.
 • Мэдээлэл-лавлагааны дэмжлэг нь өөртөө спортын байгууллагын хандагсдын тусгай картыг агуулж, тэнд нь тусгай шошго бичиж, захиалгын хүчинтэй хугацааг зааж, фото зургийг ачаалж болно.
 • Гишүүнчлэлээр удирдах нь үйлчилгээний янз бүрийн багцын төлбөрийг хүлээн авах, нээх, захиалгын үйлчлэлийг өөрчлөх эсвэл царцаах боломжтой.
 • Статистик нь автоматаар үүсдэг. Систем нь дасгалуудыг давтаж, хандалтууд нэг бүрийг тоолон, клубын ачаалалын талаар мэдээлэлийг өгдөг.
 • Программын тусгай дэд систем нь веб сайтаар мөн хийж болох урьдчилсан бичиглэлийг хариуцдаг. Энэ үед программ хангамж нь фитнесийн бүтцийн байнгын хуваарийг тооцоонд оролцдог.
 • Нэмэлт боломжуудын категорийн дор харилцагчдыг клубын картын тусламжтайгаар ялган таньдаг.
 • Чухал баримтууд, гэрээ ба хэлэлцээрүүд тоон хэлбэрүүдээр танилцуулагдсан байдаг. Хавсралт нь сэрэмжлүүлэгийн хөгжсөн системээрээ дамжуулан гэрээнүүдийн сунгалтын талаар сануулах болно.
 • Санхүүгийн ажиллагаанууд программ хангамжийн хяналтын дор байх болно. Бүх төлбөрүүд, зардлууд ба хэрэгслүүдийн дурын хөдөлгөөнийг хянаж болох ба тайлангийн хэлбэрээр танилцуулж, өгөгдлүүдийг шуудангаар илгээж болно.
 • Тохиргоо нь харилцан тооцоололыг удирдан, хэлцэлт цалингийн хуримтлалыг явуулж, ажилтны бүтээмжийг хянадаг.
 • Программ цагийн удирдлагаар олон боломжуудыг өргөн хүрээнд эзэмшиж нөөцүүд ба цаг хугацааг зохистой ашиглах боломжийг өгдөг.
 • CRM нь зөвхөн SMS-илгээлтийг агуулаад зогсохгүй мөн түүнчлэн байгууллагын маркетингийн үнэлгээг хийдэг. Хэрэглэгчид статистикийг дээшлүүлж сурталчилгаанд оруулсан хөрөнгийн үр дүнг үнэлэхэд хүндрэл учрахгүй.
 • Хавсралтын уян хатан тохиргоо нь түүнийг борлуулалтын горимд оруулах ба спортын бүтээгдхүүний нэвтрүүлэлтийг хийх боломжийг өгдөг.
 • Аж ахуй эрхлэлтийн түлхүүр үзүүлэлтүүдийг дүрслэлтэй хэлбэрээр харуулдаг. Хэрэглэгчид хандалтын хөдлөл зүй, ашиг ба зардлууд, харилцагчдын базын өсөлт хүртээмжтэй болдог.
 • Нэгтгэлийн боломжууд нь цахим хуваарийг мэдээжээр ашиглах боломжтой болгодог. Энэ үед цахим дэлгэцийн мэдээлэлүүд нь байнга өөрчлөгдөнө.
 • Бүтээгдхүүний үндсэн хувилбар нь хангалттай үйлдлүүдтэй бөгөөд нээлттэй хандалттай танилцуулгын хувилбарыг ашиглан түүнийг шалган итгэх боломжтой.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Спортын олон байгууллагуудын үйл ажиллагаа автоматжуулалтын шилдэг технологийг ашигладагтай холбоотой бөгөөд тэдгээр нь хугацаа ба нөөцийг хэмнэх цагийн удирдлагыг амжилттай явуулах зориулалттай байдаг. Фитнесд зориулсан тусгай программ нь зочлогсдыг комьютерт бүртгэхэд оруулагдашгүй бөгөөд харилцагч нэг бүрээр нарийвчилсан мэдээлэлийг бөглөж, захиалгын хүчинтэй хугацааг, гишүүнчлэл ба үйлчилгээний багцын нэвтрүүлэлтийг хянадаг.

«Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) нь фитнес клубын удирдлага ба зохион байгуулалтыг хялбаршуулдаг: төлбөрийг хүлээж авдаг, клубын картуудтай ажилладаг, баримтуудыг бөглөдөг олон үйлдэлт системийг гаргахыг өөрийн нэр хүндийн зорилт болгон тодорхойлж байдаг. Хавсралтын зорилго нь ашгийг ихээр нэмэгдүүлэх эсвэл дээд зэргийн үнэн зөв байдлыг шаарддаг санхүүгийн ажиллагаанаас хүний хүчин зүйлийг холдуулахад зөвхөн зориулагдаагүй бөгөөд мөн түүнчлэн хэрэглэгч дуртай үедээ хандаж болох мэдээлэл-лавлагааны болон дүн шинжилгээний дэмжлэгийг үзүүлэхэд оршино.

Одоо үед фитнес нь өөртөө спортын олон тооны хөтөлбөрүүд ба хичээлүүдийг агуулж тэдний дунд дасгалын болон йогын зал, хүүхдийн тоглоомын өрөө ба SPA бүсүүд байж болно. Программ нь янз бүрийн нэгдсэн зарчмуудыг оруулж байнгын хуваарийг хийж зааварлагчдын ачаалалыг төлөвлөдөг. Энэ үед цагийн удирдлагын дэд систем нь чөлөөтөй тасалгаа байгаа эсэх, хөдөлмөрийн норм, шаардлагатай хэрэгслүүд, бүлэгт байгаа зочдын тоо болон бусад хүний ажиллаж чаддаггүй үндсэн шалгаваруудаар тооллогыг явуулдаг. Санаа зовохгүй байж болно, графикт ямар ч алдаа байхгүй.

Орчин үеийн нэг ч программ фитнесийн бүтцэд зориулсан маркетингийн хамгийн хэрэгцээтэй зэмсэгийн нэг болох CRM функцигүйгээр байх аргагүй. Тэдний тусламжтайгаар SMS-илгээлтийг явуулж, сурталчилгааг хийж түүний үр дүнг үнэлэх боломжтой. Систем нь дүн шинжилгээний ажлыг явуулж хэрэглэгчид хэдэн арван тусгай тайлангуудыг танилцуулдаг. Тэдний харагдалтын төвшинг өөрөө бие даан тохируулж болно. Харилцан тооцоололын, хандалтын статистик, ашиг ба зардалууд, санхүүгийн бусад үр дүнгүүдийн сонголт байдаг. Фитнесийг удирдах ажиллагааг веб сайтаар дамжуулан хийж болох ба зочид тэнд хичээлийн хуваарийг шалгаж, захиалгын эсвэл бэлгийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг мэдэж, үнийн хуудасны, зааварлагчдын, байгууллагын дэд бүтцийн талаар мэдээлэлийг бүрэн авч болно. Программын нэгдүүлэх боломжийн ачаар зөвхөн сүлжээнд ажиллаад зогсохгүй мөн түүнчлэн программд залгасан хүнийг ялган танихын тулд утсыг, байнга хөдөлгөөнтэй шинэчлэгдэж байдаг мэдээлэлүүдийг оруулж бас болох энэ нь байгууллагын нэр хүндэд таатайгаар нөлөөлж зочдын таалалд нийцдэг.

Программ үндсэн гүйцэтгэлээрээ ажилтантай харилцан тооцоололыг түний ажлын хөлсийг үндэс болгон хийж, фитнесийн илүү орлоготой байрлуудад дүн шинжилгээ хийн борлуулалтын горимд орж, анхдагч өгөгдлүүдийг зохицуулгын тайлангуудад зөөнө. Хэрэглэгч дуртай үедээ хэлбэржилтийн загварыг өөрчилж ажил зөвхөн бүтээмж сайтай байхаас гадна мөн сэтгэлийн ханамж авчирдаг байлгахын тулд дэлгэц дээр шаардлагатай үзүүлэлтүүдийг гаргаж ажиллагааны боломжуудыг илүү нарийвчлалтай тохиргоор хийж болно.

Программын харагдах байдал

Фитнест зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Фитнесд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Спортын байгууллагуудад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Спортын клуб, төв эсвэл танхим

  Спортын клуб,
  төв эсвэл танхим
 • Фитнесс клуб буюу төв

  Фитнесс клуб
  буюу төв
 • Бэлтгэлийн танхим болон тоног төхөөрөмжүүд

  Бэлтгэлийн танхим
  болон тоног
  төхөөрөмжүүд
 • Спорт-эрүүл мэндийн цогцолбор эсвэл төв

  Спорт-эрүүл мэндийн
  цогцолбор эсвэл төв
 • Спорт-зугаацлын клуб

  Спорт-зугаацлын клуб
 • Теннисний талбай

  Теннисний талбай
 • Спортын холбоо

  Спортын холбоо
 • Усан парк

  Усан парк
 • Спортын сургууль, дугуйлан эсвэл байгууллага

  Спортын сургууль,
  дугуйлан эсвэл
  байгууллага
 • Аэробик болон галбиржуулах төв

  Аэробик болон
  галбиржуулах төв
 • Бассейн /усан сан/

  Бассейн
  усан сан
 • Гайхалтай тоглоомууд /аттрационууд/

  Гайхалтай тоглоомууд
  аттрационууд
 • Биллиардын клуб

  Биллиардын клуб
 • Тулааны клуб

  Тулааны клуб
 • Мөсөн гулгуурын талбай, роликийн клуб

  Мөсөн гулгуурын
  талбай, роликийн клуб
 • Спортын уралдаан болон тэмцээн

  Спортын уралдаан
  болон тэмцээн
 • Спортын цогцолбор эсвэл байгууламж

  Спортын цогцолбор
  эсвэл байгууламж
 • Атлетикийн танхим

  Атлетикийн танхим
 • Хүүхдийн клуб

  Хүүхдийн клуб
 • Спортын бараа бүтээгдэхүүний дэлгүүр

  Спортын бараа
  бүтээгдэхүүний дэлгүүр
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Фитнесд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Фитнесд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: