1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программ

Байгууллагын 482 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Хими хуурай цэвэрлэгээнд зориулсан программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та байгууллагынхаа харилцагчидтай гэрээний дагуу ажиллаж болно
  Гэрээнүүд

  Гэрээнүүд
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • СМС – илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, эсвэл хувь хүнд зориулсан, жишээ нь захиалга нь бэлэн болсон талаар мэдээлэх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Бүх захиалгуудын хяналт нь гүйцэтгэлээрээ, төлбөрөөр болон бусад чухал мөчүүдээр хянагдах болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Төрөл бүрийн маягтуудыг программ автоматаар бөглөдөг
  Маягтууд

  Маягтууд
 • Та манай тооллогын системийг ашиглахдаа гүйцэтгэлийн бүх хугацааг мөрдөх боломжтой
  Хугацаанууд

  Хугацаанууд
 • Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн мэдээлэлийн системд ажиллаж чадна
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Агуулахын хийгдсэн тооллого нь бүх угаалгын бодисуудын зарцуулалт ба үлдэгдлүүдийн тооллогыг хангадаг
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Танай үйлчилгээнүүдийн өөрийн өртгийг харах боломжтой бөгөөд урвалж бодисуудыг автоматаар хасалт хийхэд зориулсан тооцоололыг тохируулж болно
  Өөрийн өртөг

  Өөрийн өртөг
 • Та өөрийн байгууллагын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд арилжааны ба агуулахын төрөл бүрийн төхөөрөмжүүдийг ашиглах боломжтой
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Систем танд хэрэгтэй байгаа үеийн захиалгуудын статистикийг харилцагч нэг бүрээр харуулна
  Хандалтын байдал

  Хандалтын байдал
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн захиалгыг бүрэн төлөөгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Захиалгуудын статистик танд бэлэн, бэлтгэгдэж байгаа болон ажиллаж байгаа захиалгуудад дүн шинжилгээ хийхэд тусална
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Та ямар үйлчилгээнүүд танайд илүү хэрэгцээтэй ашиглагдаж байгаад хялбархан дүн шинжилгээ хийж болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Ажилтнуудын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Цалингийн тооцоо

  Цалингийн тооцоо
 • Танай ажиллагсдыг үйлчилгээнүүдийн тоо ба оруулсан орлогоор нь хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах хэрэгтэйг хэлдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ нь аж ахуйн янз бүрийн төвшингийн хими цэвэрлэгээний баримт бичгүүдийн эргэлт, орж ирж байгаа мэдээлэлүүдийн боловсруулалт, харилцан тооцоолол г.м үйл ажиллагаануудыг автоматжуулахад зориулагдсан.
 • Тохируулга нь төлөвлөсөн ба дууссан ажлын хэмжээг тэмдэглэн захиалгын гүйцэтгэлийн үе шатыг даган хянаж, харилцагчдад өргөн хүрээний лавлагааг өгөх боломжийг олгодог.
 • Хавсралт байгууллагын ажлыг цаг хугацаа ба нөөцийн хяналтын дор үр дүнтэйгээр явуулахаар болгодог.
 • Байгууллагуудын гэрээнүүд нь тоон форматаар танилцуулагддаг нь баримт бичиг алдагдах боломжийг арилгадаг. Программ хангамж нь гэрээнүүдийн сунгалтын талаар автоматаар сануулна.
 • Программ нь хими цэвэрлэгээний харилцагчдын базтай өндөр төвшинд харилцан үйлчлэх: СМС илгээлт, сурталчилгааны компани ба тэдний үр нөлөөний үнэлгээг хариуцдаг CRM дэд системийг агуулдаг.
 • Авто бөглөлтийн тусламжтайгаар анхдагч өгөгдлүүдийг зөөх нь илүү хялбар болж ажилтан бусад даалгавруудыг биелүүлэх боломжтой болдог.
 • Хийгдсэн агуулахын тооллого нь аж ахуйн салбаруудад урвалж болон угаагч бодисуудын тараалтыг хийх болон худалдан авах болон бусад үйл ажиллагаанд зориулан тухайн үеийн үлдэгдлүүдийн тэнцлийг гаргадаг.
 • Анализын ажил бодит хугацааны хэмнэлээр явагдаж хандалтын статистик, боловсон хүчний бүтээмж ба бусад үзүүлэлтүүдээр шаардлагатай мэдээлэлүүдийг авах боломжийг өгдөг.
 • Харилцан тооцоололыг хавсралтанд итгэж болох бөгөөд ажилчдын цалинг хувь ба бусад шалгаваруудаар хуримтлуулна.
 • Программ нь хими цэвэрлэгээний үйлчилгээний өөрийн өртөгийн анализыг арай илүү эрэлттэй, санхүүгийн хувьд ашигтай байр суурийг илрүүлэх ба илүү зардлаас зайлсхийх зорилгоор хийдэг.
 • Нэмэлтээр суулгасан төхөөрөмжинд бүтээгдхүүнийг, материалыг ба агуулахын бусад эд зүйлсийн шуурхай бүртгэлийг хариуцдаг тэргүүн эгнээний төхөөрөмжүүд ордог.
 • Санхүүгийн үйл ажиллагааны идэвхижлийн үзүүлэлтүүдийг удирлагын тайлангууд байдлаар бэлтгэн удирдлагад илгээж болно.
 • Системд ажилласнаар зөвхөн бүтээмжтэй байх төдийгүй ханамж авахын тулд ажлын ширээ ба хавсралтын гадаад хэлбэржилтийг өөрсдөө тохируулж болно.
 • Үнийн хуудасны өгөгдлүүдийг солилцох, захиалгуудыг хүлээн авах, тэдний байдлыг хянахын тулд хийгддэг хавсралтын хамгийн ирээдэйтэй сонголтын нэг нь сайттай хийх ижилсүүлэлт болно.
 • Салбарын бүтээгдхүүнүүдийг ачаалах нь хангалттай энгийн. Танилцуулах хувилбарыг ачаалж болно. Тэр нь үнэгүйгээр тараагддаг.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Харилцагч нартай харьцах, ажлын цаг ба нөөцийн удирдлага, харилцан тооцоолол, баримт бичгүүдийн эргэлт, аж ахуйн хэмжээнд дүн шинжилгээт тайланг хийхэд ач холбогдол өгдөг орчин үеийн бизнесийн янз бүрийн хүрээнд автоматжуулалт нэвтэрсэн.

Практик дээр хими цэвэрлэгээнд зориулсан программ нь үр дүнтэйгээ нэг бус удаа баталсан. Тэр нь захиалагчийн базыг хөтлөхийг хянадаг бөгөөд түүнд нь карт бүр онцгой нарийвчлалын өндөр төвшинтэй байж явцын захиалгын биелэлтийг бодит хугацаанд хянаж болдог.

«Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) нь янз бүрийн салбаруудын үйлдвэрлэлийн салбарын асуудлуудын шийдэлтийг амжилттай хийдэг. Манай программ бүр төгс. Тэр нь ачаалалын тодорхой нөхцөлд хялбар дасан зохицдог уян хатан тохируулгатай бөгөөд ардчилсан үнэтэй. Түүний тусламжтайгаар хими цэвэрлэгээ нь.

Төлөвлөсөн эсвэл дууссан ажлын хэмжээг тодорхойлон ажиллагсдын ажлын байрны хуваарийг бий болгон явагдаж байгаа гэрээнүүдийн үйл явцыг хянах зэргийг хийнэ. Хими цэвэрлэгээний удирдлагын үр дүн нь эцсийн бүлэгт химийн урвалж ба цэвэрлэгээний бодисуудыг зохистой хэрэглэснээс хамаардаггүй. Программ нь зөвхөн агуулахын тооллогыг явуулж материалуудын зарцуулалтын хөдөлгөөнийг хянаад зогсохгүй автоматаар худалдан авах захиалгын хуудсыг бий болгодог. Байгууллага нь шаардлагатай материалуудын дуусалтаас болж үйлдвэрлэлийн процесс хангалтын алдаанаас зогсох талаар санаа зоволтгүй байж болно. Систем нь шинэ захиалгыг бүртгэх шатанд тухайн үеийн үлдэгдлийг тооцоолох ба ирээдүйн үйл ажиллагааны таамаглалыг дэвшүүлдэг. Программын арай илүү шаардлагатай сонголт нь CRM модуль бөгөөд хими цэвэрлэгээний харилцагч нартай итгэмжлэгдсэн болон үр бүтээлтэй харилцааг тогтооход ач холбогдол нь оршино. SMS илгээлтийг Viber ба email-р гэхчлэн хуваан сурталчилгааны мэдээлэлүүдийг явуулж болно. Маркетингийн үйл ажиллагааны багц нь үүгээр хязгаарлагдахгүй. Программ хангамж нь сурталчилгааны компаний хөрөнгө оруулалтын үр дүн, харилцагчдын базын өсөлтийн үзүүлэлтийг үнэлэн үйлчилгээний өөрийн өртөгийг, үнэнч байх хөтөлбөрийн үйлчлэлийг тооцно. Хими цэвэрлэгээний үйл ажиллагааны тухайн үеийн зохицуулалтыг цагийн менедментийн үр дүнг хариуцдаг дэд систем хийнэ. Энд зөвхөн боловсон хүчний хувиарлалтын талаар яриагүй ажилтны тодорхой зорилтын талаар яригдаж байгаа тул тэдгээрийн амжилтыг бодит хугацааны хэмнэлээр хянаж болно. Ажилтантай хийх харилцан тооцоолол нь мөн автоматжлагдсан.

Хуримтлалын үндэс нь цалин хөлс, санхүүгийн бусад алгоритмууд, зарцуулсан цаг хугацаа, захиалгуудын тоо, шинэ харилцагчдыг татах г.м байдаг. Программын тохиргоог бусад хөндлөнгийн төхөөрөмжүүдтэй хялбар нэгдэн ажиллахаар хийсэн байдаг. Хүсэж байвал программыг харилцагч хими цэвэрлэгээний үйл ажиллагааны талаар бүрэн мэдээлэлүүдийг авахаар, үйлчилгээний өөрийн өртөг, захиалгын биелэлтийн явцыг мэдэхээр болгон интернет нөөцтэй амархан ижилсүүлж болно. Хавсралтанд нэмэлтээр холбож болох төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг манай сайтаас уншиж болно. Боловсон хүчний функцийн багцыг хувийн боловсруулалтаар амархан бөглөж болохыг бүү мартаарай. Бүтээгдхүүнийг практикт туршиж үзэх л хэрэгтэй. Танилцуулгын хувилбар нь огт үнэгүйгээр тараагддаг.

Программын харагдах байдал

Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими цэвэрлэгээ
 • Хувцас угаах газар

  Хувцас угаах газар
 • Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ

  Халдваргүйжүүлэх
  үйлчилгээ
 • Цэвэрлэгээний компани

  Цэвэрлэгээний компани
 • Зочид буудал

  Зочид буудал
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: