1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программ

Байгууллагын 356 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та байгууллагынхаа харилцагчидтай гэрээний дагуу ажиллаж болно
  Гэрээнүүд

  Гэрээнүүд
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • СМС – илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, эсвэл хувь хүнд зориулсан, жишээ нь захиалга нь бэлэн болсон талаар мэдээлэх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Бүх захиалгуудын хяналт нь гүйцэтгэлээрээ, төлбөрөөр болон бусад чухал мөчүүдээр хянагдах болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Төрөл бүрийн маягтуудыг программ автоматаар бөглөдөг
  Маягтууд

  Маягтууд
 • Та манай тооллогын системийг ашиглахдаа гүйцэтгэлийн бүх хугацааг мөрдөх боломжтой
  Хугацаанууд

  Хугацаанууд
 • Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн мэдээлэлийн системд ажиллаж чадна
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Агуулахын хийгдсэн тооллого нь бүх угаалгын бодисуудын зарцуулалт ба үлдэгдлүүдийн тооллогыг хангадаг
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Танай үйлчилгээнүүдийн өөрийн өртгийг харах боломжтой бөгөөд урвалж бодисуудыг автоматаар хасалт хийхэд зориулсан тооцоололыг тохируулж болно
  Өөрийн өртөг

  Өөрийн өртөг
 • Та өөрийн байгууллагын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд арилжааны ба агуулахын төрөл бүрийн төхөөрөмжүүдийг ашиглах боломжтой
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Систем танд хэрэгтэй байгаа үеийн захиалгуудын статистикийг харилцагч нэг бүрээр харуулна
  Хандалтын байдал

  Хандалтын байдал
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн захиалгыг бүрэн төлөөгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Захиалгуудын статистик танд бэлэн, бэлтгэгдэж байгаа болон ажиллаж байгаа захиалгуудад дүн шинжилгээ хийхэд тусална
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Та ямар үйлчилгээнүүд танайд илүү хэрэгцээтэй ашиглагдаж байгаад хялбархан дүн шинжилгээ хийж болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Ажилтнуудын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Цалингийн тооцоо

  Цалингийн тооцоо
 • Танай ажиллагсдыг үйлчилгээнүүдийн тоо ба оруулсан орлогоор нь хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах хэрэгтэйг хэлдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Манай программын бүтээгдхүүн нь ОХУ-ын ба гадаадын үйлдвэрлэгчдийн дунд танил болсон!
 • Тусгай цэвэрлэгээний албанд зориулсан шинэ программ нь бизнесийг оновчтой болгох урьд нь танигдсан программуудын суурин дээр үндэслэгдсэн.
 • Программ хангамжийг удирдах нь интернетээр захиалагчийн базаар явагддаг.
 • Захиалагчийн баз нь дурын хэмжээний мэдээлэлийг хүлээн авч, хадгалан боловсруулдаг.
 • Нэг хавсралт нь том аж ахуй ба түүний нэгжүүдийн тооллогыг явуулж чадна.
 • Тусгай цэвэрлэгээнд ашигладаг тооллогын систем ба хэрэгслүүдийн дэмжлэг байдаг.
 • Программ хангамж нь агуулахын байрыг хянах боломжтой.
 • Захиалагчийн нэгдсэн баз нь(харилцагчдын ба ажилтнуудын өгөгдлүүд нэг хэсэгт байдаг ) янз бүрийн хэсгүүд ба салбаруудын ажилтнуудад нягт харилцан нийтлэг ажлыг хийх боломжийг өгдөг.
 • Бүх захиалгын хуудаснууд хэлбэржилтийн, үйлчилгээг гүйцэтгэх, объектыг(хэрэгсэл эсвэл тавилга) өгөх явцын үе шатандаа тоологдоно.
 • Гүйцэтгэгдэж байгаа гэрээнүүд комьютерийн дэлгэц дээр бодит хугацааны хэмнэлд түүний төлбөрийн байдалтай хамт харагддаг.
 • Тусгай цэвэрлэгээний үйлчилгээний төлбөрийн өртөй хүмүүсийн тооллогыг программ тусад нь хийдэг.
 • Дурын маягтуудыг автоматаар бөглөдөг.
 • Робот ажиллагаа нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцон – энэ нь компаний үйлчилгээний үнийг зохицуулах боломжийг өгч, зарцуулагдах материалуудыг автоматаар бичдэг.
 • Дурын хугацааны үеийн нягтлангийн тайланг бий болгодог.
 • Хавсралт нь ажилтан нэг бүрийн ажлын үзүүлэлтийн дагуу хэлцэлт цалинг өөрөө тооцоолдог.
 • Ажилтан нэг бүрт хувийн төлөвлөгөөг гаргадаг.
 • Захиалгуудын чанар ба биелэлтийн хугацааны тооллогыг хийнэ.
 • Программ зарцуулах материалын тоо хэмжээ хангалттай эсэхийг хянаж агуулахад татах хэрэгтэй үед нь сануулдаг.
 • Программ нь агуулахын тооллогыг явуулж агуулахын хэрэгслүүдийн дэмжлэг байдаг.
 • СМС мэдээлэлийн функци нь хэд хэдэн хувилбараар ажиллаж: олныг хамарсан, тусгай бүлгийн мэдээлэл болон хувь хүнд зориулсан зурвасыг явуулдаг.
 • Программ нь аж ахуйн үйлчилгээнд дүн шинжилгээ хийж хамгийн танигдсан болон алдагдалтай(тийм үйлчилгээ байвал) үйлчилгээг харуулдаг.
 • Амжилтын нууц энгийн: тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программыг өөрийн аж ахуйдаа суулгаарай!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

«Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программ»-н шинэ софтыг танилцуулахын өмнө үүнтэй төстэй дурын программ – тооллогонд зориулсан зэмсэг бөгөөд харин хөгжлийн бонустай «бэлгийн гэрчилгээ» бас биш. Зэмсэгтэй ажиллах хэрэгтэй бөгөөд робтын тушаалд харгалзан зохицуулж бүх ажиллагааг цаг тухайд нь хийх хэрэгтэй. Эсрэгээрээ байвал манай боловсруулалт нь үйлдлийнхээ талыг ч биелүүлэхгүй бөгөөд бид таний бизнесийг цэцэглэн хөгжихийг үнэхээр хүсэж байна! Та ч гэсэн бас ингэж хүсэж байгаа, иймээс манай программын тусламжтайгаар ялангуяа та тусгай цэвэрлэгээг хийдэг бол яаж амжилтанд хүрэхийг ярьж өгмөөр байна.

Бид тусгай цэвэрлэгээ нь : тасалгааны цэвэрлэгээ, тасалгааг арга хэмжээнд бэлтгэх, хувцасны цэвэрлэгээ г.м-р өөр өөр байдаг. Гэхдээ тусгай цэвэрлэгээний энэ олон төрлүүдэд тэднийг холбож хяналтанд нь нэг программыг ашиглаж болох нэг ерөнхий зүйл байгаа нь : хяналтын нэг төрлийн хэрэгслүүдийн багцыг ашигладаг явдал байдаг бөгөөд энэ багцыг манай программ хангамж дэмждэг! Таньд санал болгож байгаа боловсруулалт нь тусгай цэвэрлэгээний хүрээнээс гардаг бөгөөд тэр нь кассын ба арилжааны мөн түүнчлэн агуулахын хэрэгслүүдийг «таньдаг». Эхний ээлжинд, программын тусламжтайгаар аж ахуйн удирдлага нь тохиромжтой тооллогын ачаар бүх талуудын хяналтыг тогтоож болно.Өгөгдлүүд ба үзүүлэлтийн тоог дуртай хэмжээгээрээ өгч болох ба энэ нь роботод чухал биш.Түүнд юу чухал бол...? Программ хангамжийг суулгасны дараа базыг яаж дүүргэн ажлыг хэрхэн хурдан эхлэх вэ! Хавсралтын суулгалтыг бид өөртөө авч байна. Харин мэдээлэлүүдийг ачаалах нь гараар эсвэл автоматаар дурын файлаас хийгдэнэ. Манай мэргэжилтнүүд программ хангамжийг мэддэггүй байсан ч дурын бизнес эрхлэгч өөрийн ажил хэрэгтээ ашиглах боломжтой болгохоор ажилласан. Манай программ хангамж нь дурын хүн ажиллаж болохоор энгийн хийгдсэн! Тиймээ, энд «удирдаад» байх зүйл үнэндээ байхгүй: программ хангамж нь бүрэн автоматжуулагдсан. Хэрэглэгчтэй тэр нь тайлангуудаар «харьцаж» тэдгээрийг шалгаад системийн зааврыг дагахад болно. Давтан хэлэхэд : «наашаа ойртоод үүнийг хийгээрэй» гэх маягийн зааварчилгаа байхгүй. Хавсралт нь гайхалтай тоонууд ба статистикийг өгч тэдгээрээс гарах дүгнэлт нь тодорхой байдаг. Жишээ нь, үйлчилгээний өөрийн өртөг түүний үнээс өндөр байвал дүгнэлт ойлгомжтой, харин шийдвэрлэх замууд өөр өөр: энэ шатанд хэрэглэгч өөрийн удирдагчийн чадварыг гаргах ёстой!

Программын тухай ярьж байгаа бол тусгай цэвэрлэгээний бизнесийн туслахын тухай яриа бол үүнээс илүү шилдэг «хамтрагч»-ийг та олохгүй: шударга, хахуульд автдаггүй, зөв, нарийвчлалтай хийдэг, хэзээ ч алддаггүй. Харин хавсралтанд утаа гаргах, үдийн хоол, амралтын өдрүүд ба ээлжийн амралт хэрэггүй, тэр үргэлж ажлаа хийх болно! Тайлангууд тогтмол үүсэж хэрэглэгчийн хүссэн үед хугацааны огтлолд тодорхойлон тайланг гаргана. Программын нэгдсэн баз нь компаний янз бүрийн салбар ба хэсгүүдийн нягт харилцаа, харилцагчдыг эргэн холбогдолтоор хангадаг. Утсаар харьцахаас гадна баз мессенджер ба янз бүрийн файлуудыг илгээдэг цахим шууданг нэмж өгдөг. Программ нь бүх захиалгуудыг шат бүрт нь захиалга авахаас ажлыг хүлээн өгөх хүртэл тооцдог. Тусгай цэвэрлэгээний үйлчилж байгаа бүх гэрээнүүдийг робот комьютерийн дэлгэц дээр өдөр бүр гаргаж эзэмшигч ажил хэргийн байдлыг хардаг. Программ хангамж нь ажиллагаа нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцон захиалгыг автоматаар бөглөж шаардлагатай материалуудын зарцуулалтыг автоматаар бичдэг. Программ түүхий эд ба материалуудын зарцуулалтыг мэдснээрээ, аж ахуйд бүгд хангалттай байгаа эсэхийг хянаж аль нэг нь дуусаж байвал урьдчилан сануулдаг. Ой санамжиндаа хийгдэж байгаа болон ирж байгаа захиалгуудыг хадгалан программ нь цаашдын ажлуудыг төлөвлөж болох ба ажилтны завгүй үеийг тооцдог. Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан манай программ нь үйлчилгээний бүрэн хяналтыг тогтоож, оновчтой болгох замууд ба яригдаж байгаа бизнесийг ашгийг нэмэгдүүлдэг!

Программын харагдах байдал

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими цэвэрлэгээ
 • Хувцас угаах газар

  Хувцас угаах газар
 • Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ

  Халдваргүйжүүлэх
  үйлчилгээ
 • Цэвэрлэгээний компани

  Цэвэрлэгээний компани
 • Зочид буудал

  Зочид буудал
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

keremet

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Центр Чистоты Керемет»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Хуурай хими цэвэрлэгээний бизнесийг автоматжуулалт программ хангамжийг хөгжүүлэх «Центр Чистоты Керемет»


den

Хуурай хими цэвэрлэгээ «ДЭН»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


БИДНИЙ АМЖИЛТ НЬ АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ «USU»

Манай хуурай хими цэвэрлэгээний газар нь ИП “Акулов”-ын үүсгэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн системийг 2 жил ашиглаад байна. Бид анх захиалсан зүйлсээ одоог хүртэл 2 жилийн хамтын ажиллагааны туршид хэрэглэж одоо маш өргөн хүрээг хамарч байна! Фирм нь бидний бүхий л хүсэлтийг харгалзан, бид чадах чинээгээрээ шилдэг нь болсон! Бид ийм мэдээлэл хүсч, бидэнд ийм мэдээлэл хэрэгтэй, мэссежээр мэдээлэл авч ирсэн үйлчлүүлэгчдийн тоо, түүнчлэн бид ямар үеэр ямар үйлчилгээ эрэлттэй байгааг мэдмээр байна гэх мэтээр! Бүх хүсэл нь ид шидийн мэтээр гүйцэлддэг байсан.

Хуурай хими цэвэрлэгээнд зориулсан программ нь асар их хэмжээний мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог бөгөөд бид бүртгэгдсэн том үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн сантай бөгөөд бид ашигласан материал, химийн бүтээгдэхүүн, цалин хөлсийг хялбархан хянах боломжтой. Гоо сайхны салон болон ательегээ автоматжуулахаар шийдсэн үедээ би хэнд итгэж, программ бүтээлгэнэ гэдгээ маш сайн мэдэж байсан. Мэдээжийн хэрэг, «USU»!

Энэ компаний чадвар маш их бөгөөд ирээдүйд биднийг гайхуулах болно гэж бодож байна. Бүтээгч хамт олон, цаг хугацаатайгаа хөл нийлүүлдэг. Тиймээ, ажил нь тэднийг тодорхойлно. Сайн байна!

Хуурай хими цэвэрлэгээ «ДЭН», ИП Пупченко, 26.05.2015 г.

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Хуурай хими цэвэрлэгээний бизнесийг автоматжуулалт программ хангамжийг хөгжүүлэх «ДЭН»


eurostirka

Компани «Евростирка»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Бид хэдхэн сарын өмнө бизнесийг автоматжуулах талаар бодож эхэлсэн боловч тохиромжтой програм хангамж саяхан олдсон юм. НББЕС-тэй танилцахын тулд бид эхлээд демо хувилбарыг суурилуулсан ба өмнө нь хэрэглэж үзсэн программуудтайгаа харьцуулж эхэлсэн. НББЕС-ийн функцүүд болон боломжууд нь биднийг гайхшруулсан тул бид шууд л хэрэглэхээр шийдсэн ба.

Универсальная Система Учета хуурай хими цэвэрлэгээний хувьд бүх талаас нь хянах боломжийг олгосон. Үйлчилгээ үзүүлэх явцад ашигладаг олон төрлийн зардлыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр ажиллахад маш хялбар болсон. НББЕС-ийн техникийн ажилтнууд нь үнийн жагсаалт, барааны нэршлийг бий болгоход тусалсан бөгөөд программаар дамжуулан мессеж болон имэйлийг хэрхэн илгээхийг үзүүлсэн. Программ нь цалингийн хэмжээг автоматаар тооцоолж, захиалгын өртгийг тооцоолоход ажилтнуудын оролцоог шаардагддаггүй тул бидний ажлыг ихээхэн хөнгөвчилсөн.

Түүнчлэн бид программын тайлангийн хэсгийг идэвхитэй ашигладаг УСУ. Орлого, зарлага, динамик байдал болон бусад олон үзүүлэлтийг хянах тохиромжтой байдаг. Шаардлагатай тохиолдолд бидний хэрэгцээнд зориулж программыг боловсронгуй болгох нь маш сайхан юм.

Бид энэхүү программд сэтгэл хангалуун байгаа ба ийм чанартай, шинэлэг бүтээгдэхүүнийг гаргасан ажилтнуудад талархаж байгаа ба НББЕС-ыг бусад байгууллагуудад санал болгож байгаадаа баяртай байна.


chistota

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Центр Чистоты»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


ИП Акулову Николаю Николаевичу

Эрхэм хүндэт Николай Николаевич, Хуурай хими цэвэрлээний үйл ажиллагааг автоматжуулахын тулд программ хангамжийг бэхжүүлэх.

Өнөөдөр бизнесийн үйл ажиллагаанд тулгарч буй сорилтууд, ялангуяа үйлчилгээний салбарт тулгардаг, гадны хүчин зүйлсэд түргэн шуурхай хариу өгөх, дотоод бүх үйл ажиллагаа болон бизнесийн үйл явцыг тодорхой гүйцэтгэж, үйлчилгээний чанарыг байнга сайжруулж байхыг шаарддаг.

Зах зээл дээрх олон тоглогчид байх нь үйлчилгээний чанарыг нягт баримтлах, өөрсдийн захиалагч нартаа шинэ шинэ үйлчилгэнүүдийг санал болгох, үйлчилгээнүүдийг цаг тухайд бүрэн гүйцэд үзүүлэх болон үйлчлүүлэгчидтэйгээ эргэн холбогдох зэрэг шаардлагууд тулгардаг.

Бусад зүйлээс гадна үйлчилгээний салбарт ажиллах нь тогтмол зар сурталчилгааны ажил, урамшуулал, бонус хөтөлбөр, лоялти хөтөлбөрийг бий болох шаардлагатай байдаг.

Дурын хэмжээний ядахдаа хамгийн бага хэмжээтэй байсан ч хамаагүй мэдээллийн сангийн бүртгэл болон мөнгөн дүнгийн хөдөлгөөн, орлого болон зарлагын бүртгэл зэргийг шаардаж байдаг.

Ийм нөхцөлд бизнесийг амжилттай явуулахын тулд аж ахуйн нэгж шаардлагатай бүхий л үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжтой бөгөөд үүнтэй зэрэгцэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд стандарт бус программ хангамж хэрэгтэй болно. Хуучны аргаар бүртгэлийн цаасан дээр бүртгэх нь хяналт болон удирдлагын үйл явцыг алдагдуулдаг ба, түүнчлэн тайлангийн баримт бичгүүд гарах үед их хэмжээний алдаанууд гарж, удирдлагын зүгээс буруу шийдвэр гарахад нөлөөлж болдог.

Хуурай хими цэвэрлэгээний "Цэвэрлэгээ төв"-өөс энэхзз программыг сонгох чухал хүчин зүйл нь тухайн улс оронд нутагшуулах байсан ба, үнэн хэрэгтээ баримтуудыг украин хэл дээр украин валютаар тооцон гаргах, тодорхой цэгийн хаягуудыг ашиглах болон бусад хүчин зүйлүүд орно.

"Цэвэр байдлын төв" төрөл бүрийн өгөгдлүүдийн шийдвэрлэлтийг харсны дараа үүнийг сонгох шийдвэрийг гаргасан ИП Николая Акулова: Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем – Хуурай хими цэвэрлэгээний ажлыг автоматжуулах.

Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем Орлого, зарлагын бүртгэлийг хөтлөх, захиалгын гүйцэтгэлийг хянах, захиалга тус бүрээр ажилчдыг хянах боломжтой болгосон. Бүртгэл болон дүн шинжилгээг өгөгдсөн нөхцлүүд буюу дурын цаг хугацааны мөчлөгөөр, ажилтан бүрээр эсвэл байгууллагаар гаргаж болдог.

" Цэвэр байдлын төв " хуурай хими цэвэрлэгээний хамгийн үнэ цэнэтэй зүйлсийн нэг нь санхүүгийн тайлан юм. Үүний тусламжтайгаар бид кассан дах мөнгийг хянах, захиалга бүрийн мөнгөн дүн, касс бүрийн ажиллагааны хяналт буюу бэлэн болон бэлэн бус мөнгөний тооллого, нийт бэлэн мөнгө цуглуулах зэрэг хийж байна.

Бид програм хангамжийн багцыг байрлуусан хурд болон програм хангамжийг хэрэгжүүлсэн багийн мэргэжлийн ур чадварыг тусад нь онцолмоор байна. Хүлээн авагчийн бүрэн ажиллагаатай ажлын байрыг бий болгох үйл явц, түүний дотор програм хангамж болон зааврыг суурилуулах зэрэг нь төлбөр төлснөөр эхлэн ажлын 1 өдөр шаардана. Энэхүү ажлын арга барил нь бизнесийн өргөн хүрээний шатанд мөнгө хэмнэх боломж олгодог.

Уян хатан систем нь хэрэглэгчдэд суурь үйлчилгээ болон үнийн жагсаалтыг янз бүрийн түвшинд үүсэж (VIP, ахмад, оюутан) үйлчлүүлэгчдэд зориулсан урамшуулал хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болон тэдний хэрэглээг хянах боломжтой болгосон.

Тохируулсан мэссэжийн мэдээлэл болон илгээмж нь тэр дор нь захиалга болон урамшууллын эрхийн талаар, шинэ үйлчилгээ, бонус хөтөлбөр болон бусад зүйлсийг мэдэгдэх боломжийг олгодог. Энэ үйл ажиллагааны үнэ цэнэ нь шууд үнэнч үйлчлүүлэгч нартайгаа ямар нэгэн зуучлагч буюу интернэт зар сурталчилгаа, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өлгөсөн эсвэл том самбар дээрх зар сурталчилгаа ашиглахгүйгээр холбогдох юм. Иймэрхүү мэдээллээр "Цэвэр байдлын төв" нь үйлчлүүлэгч нар нь үнэн мэдээллийг хүлээн авдагт итгэж болохоор байна.

Хуурай хими цэвэрлэгээний газрын автоматжуулалтыг чанартайгаар хэрэгжүүлж бий болгосон НББЕС багийн хамт олонд баярласнаа илэрхийлье.

Хүндэтгэсэн

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Центр Чистоты»

ФО-П Киевской Елены Валериевной.


makin

Цэвэрлэгээ үйлчилгээний компани «Мадам»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай компани анх удаагаа 2017 оны 6-р сард ИП «Акулов Николай Николаевич»-д НББЕС программыг захиалахаар хандсан юм. Бидэнд шинэ төрлийн жижиг бизнесийг удирдах программ хэрэгтэй байсан юм. Дурын хамгийн жижиг байгууллага ч нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоо, мөнгөн дүнгийн шилжилтийн хяналт болон орлого, зарлагын бүртгэлийг шаарддаг. Бидэнд орчин үеийн өгөгдлүүдээр бидний үйл ажлыг системчлэх буюу бараа материалын зарлагын бүртгэл, үйлчилгээний бүртгэл, мөнгө, үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн сан, ажил гүйцэтгэх хугацаа болон бусад зэрэг юм. Бид бүгдийг нь ИП «Акулов Николай Николаевич»-ын НББЕС программаас олсон юм. Хэсэг бүрт зарлагыг багасгаж болох байсан хэдий ч дээр үеийн аргаар явах нь буруу шийдвэрт хүргэж болзошгүй байсан. Бид дэвтэр дээр бүртгэл хөтлөх болон бусад туслах хүчин зүйлүүдийн бүртгэл, тооцоо нь дээр маш их хугацааг алдах байсан. Өгөгдсөн даалгаваруудыг шийдвэрлэж буй төрлүүдийг харсны дараа “Мадам” компани ИП «Акулов Николай Николаевич»-д-ийн НББЕС- хуурай хими цэвэрлэгээний газрын үйл ажиллагааны автоматжуулалт дээр сонголтоо хийсэн юм. Энэхүү программ нь орлого, зарлагыг бүртгэх, захиалгуудын гүйцэтгэл, ажилтнуудын захиалгыг гүйцэтгэж буй хяналт зэргийг багтаасан юм. Ажлын дурын цаг хугацаагаар, хэсэг эсвэл бүтэн ажлаар зэрэг өгөгдсөн нөхцлүүдээр бүртгэл болон дүн шинжилгээг хийх боломжийг олгодог.

Санхүүгийн тайлан нь манай компанийн хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл юм. Тэдгээрийн тусламжтайгаар касс дахь мөнгө, нийт мөнгөн дүн болон захиалга бүрээр захиалагчдаас авсан мөнгөн дүн зэргийг хянаж болдог. Энд бүх зүйл харгалзан үзэж болно - тэтгэвэрийнхэн, оюутнууд, бонусын хөтөлбөрүүд. Бидэнд SMS-тэй шуудангийн функцуудад үнэхээр таалагдсан бөгөөд удахгүй болох хямдралын тухай, захиалгын нөхцлийн талаар үйлчлүүлэгчдэд мэдээлж болдог нь үйлчлүүлэгчидтэйгээ шууд харилцах боломжийг олгож байна.

Хуурай хими цэвэрлэгээний автоматжуулалтыг өндөр түвшинд хэрэгжүүлсэн НББЕС-ийн программ хөгжүүлэгч багийнханд талархал илэрхийлье.

Хүндэтгэсэн, Цэвэрлэгээ үйлчилгээний компани «Мадам»


ind_chistoty

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Индустрия чистоты»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


«Индустрия чистоты» НББЕС-ийн програм хангамж хөгжүүлэгчдэд хуурай хими цэвэрлэгээ болон угаалгын үйлчилгээ үзүүлсэнд талархаж байна.

Программын нэр - Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий систем - өөрөө өөрийгөө илэрхийлж байна.

Программ нь хуурай хими цэвэрлээний бүхий л үйл ажиллагааг хамардаг. Химийн болон угаалгын бодисын зарлагаас хэрэглэгчдэд мессэж мэдэгдэл хүрэх хүртэлх бүх шат дамжлагуудыг оруулж өгсөн . Үнийн жагсаалт болон өртөгийг оруулсны дараа программ нь захиалгын зардлыг тооцоолж, цалин хөлс тооцох зэргээр бидний ажилд ихээхэн хөнгөвчилж байна.

Программ нь үнэхээр цогц бөгөөд хөгжүүлэгч нь программын үндсэн суурийг бий болгосноор аж ахуйн нэгжийн техникийн даалгаврын дагуу дасан зохицоход бэлэн байдаг.

Программ нь ерөнхийдөө тодорхой болон ойлгомжтой байдаг. Аж ахуйн нэгжийн бүх дотоод нягтлан бодох бүртгэлийг хийж, статистикийн тайлангуудыг гаргаж, хэд хэдэн ажилтнууд сүлжээнд зэрэг ажиллах боломжийг олгодог.

Сайн бодож бүтээгдсэн бүтээгдэхүүн зөв хэрэглээндээ хэрэгцээтэй үр дүнгүүдийг өгдөг.

ИП «Индустрия чистоты» програм хангамж боловсруулагч нартаа хийсэн ажилд нь талархал илэрхийлж, цаашдаа хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.


madam_i

Загварын ателье «Мадам-И»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай компани 2014 оны эхээр нээгдсэн бөгөөд хувцас оёх, засварлах үйлчилгээг "дундаас дээш" болон дээд зэрэглэлийн үйлчлүүлэгчдэд үзүүлдэг. Тиймээс манай бизнес бүхий л үйл ажиллагаагаа зөв, орчин үеийн, хэрэглэгчдийнхээ өндөр эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангахыг хичээсэн. Энэ нь аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн систем, захиалга, баримт бичгийг бүртгэхэд хамаарна.

Одоогийн байгаа асуудлыг шийдэхийн тулд одоо байгаа компьютерийн программуудад мониторинг хийж, менежментийн нарийн төвөгтэй байдал, шаардагдах бүх чиг үүргийн дутагдал, эсвэл худалдан авах болон тусламжийн өндөр өртөгүүдийг судалсан.

Мөн энэ нь НББЕС программ нь (бидний хувьд студид зориулсан) бидний бүх л шаардлагад нийцсэн юм. Мөн тодорхой хүсэлтүүдийг эцэслэн шийдвэрлэх явцад энэ нь бидний хүсэлд бүрэн нийцсэн юм. Үйл ажиллагаа болон нягтлан бодох бүртгэл, сайн чанарын график, зөвшөөрөгдсөн үнийг бий болгодог бүхий л хэрэгсэлүүдтэйг онцолмоор байна. Түүний хэрэглээний энгийн байдлыг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй юм. Сургалтын нэгээс илүүгүй өдөр үргэлжилсэн ба хэдэн өдрийн дараа программыг сургалтанд хамрагдсан бүх ажилтнууд зааврыг ашиглахгүйгээр чөлөөтэй ажиллаж байлаа.

Үүнээс гадна. Николай Акулов болон түүний баг хамт олны мэргэжлийн байдал, найрсаг харилцаа болон үйлчлүүлэгчдэд туслах хүсэлтэй байгаа зэрэг нь бидний сонголтыг зөв гэдгийг баталсан юм.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: