1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программ

Байгууллагын 356 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та байгууллагынхаа харилцагчидтай гэрээний дагуу ажиллаж болно
  Гэрээнүүд

  Гэрээнүүд
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • СМС – илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, эсвэл хувь хүнд зориулсан, жишээ нь захиалга нь бэлэн болсон талаар мэдээлэх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Бүх захиалгуудын хяналт нь гүйцэтгэлээрээ, төлбөрөөр болон бусад чухал мөчүүдээр хянагдах болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Төрөл бүрийн маягтуудыг программ автоматаар бөглөдөг
  Маягтууд

  Маягтууд
 • Та манай тооллогын системийг ашиглахдаа гүйцэтгэлийн бүх хугацааг мөрдөх боломжтой
  Хугацаанууд

  Хугацаанууд
 • Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн мэдээлэлийн системд ажиллаж чадна
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Агуулахын хийгдсэн тооллого нь бүх угаалгын бодисуудын зарцуулалт ба үлдэгдлүүдийн тооллогыг хангадаг
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Танай үйлчилгээнүүдийн өөрийн өртгийг харах боломжтой бөгөөд урвалж бодисуудыг автоматаар хасалт хийхэд зориулсан тооцоололыг тохируулж болно
  Өөрийн өртөг

  Өөрийн өртөг
 • Та өөрийн байгууллагын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд арилжааны ба агуулахын төрөл бүрийн төхөөрөмжүүдийг ашиглах боломжтой
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Систем танд хэрэгтэй байгаа үеийн захиалгуудын статистикийг харилцагч нэг бүрээр харуулна
  Хандалтын байдал

  Хандалтын байдал
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн захиалгыг бүрэн төлөөгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Захиалгуудын статистик танд бэлэн, бэлтгэгдэж байгаа болон ажиллаж байгаа захиалгуудад дүн шинжилгээ хийхэд тусална
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Та ямар үйлчилгээнүүд танайд илүү хэрэгцээтэй ашиглагдаж байгаад хялбархан дүн шинжилгээ хийж болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Ажилтнуудын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Цалингийн тооцоо

  Цалингийн тооцоо
 • Танай ажиллагсдыг үйлчилгээнүүдийн тоо ба оруулсан орлогоор нь хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах хэрэгтэйг хэлдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Манай программын бүтээгдхүүн нь ОХУ-ын ба гадаадын үйлдвэрлэгчдийн дунд танил болсон!
 • Тусгай цэвэрлэгээний албанд зориулсан шинэ программ нь бизнесийг оновчтой болгох урьд нь танигдсан программуудын суурин дээр үндэслэгдсэн.
 • Программ хангамжийг удирдах нь интернетээр захиалагчийн базаар явагддаг.
 • Захиалагчийн баз нь дурын хэмжээний мэдээлэлийг хүлээн авч, хадгалан боловсруулдаг.
 • Нэг хавсралт нь том аж ахуй ба түүний нэгжүүдийн тооллогыг явуулж чадна.
 • Тусгай цэвэрлэгээнд ашигладаг тооллогын систем ба хэрэгслүүдийн дэмжлэг байдаг.
 • Программ хангамж нь агуулахын байрыг хянах боломжтой.
 • Захиалагчийн нэгдсэн баз нь(харилцагчдын ба ажилтнуудын өгөгдлүүд нэг хэсэгт байдаг ) янз бүрийн хэсгүүд ба салбаруудын ажилтнуудад нягт харилцан нийтлэг ажлыг хийх боломжийг өгдөг.
 • Бүх захиалгын хуудаснууд хэлбэржилтийн, үйлчилгээг гүйцэтгэх, объектыг(хэрэгсэл эсвэл тавилга) өгөх явцын үе шатандаа тоологдоно.
 • Гүйцэтгэгдэж байгаа гэрээнүүд комьютерийн дэлгэц дээр бодит хугацааны хэмнэлд түүний төлбөрийн байдалтай хамт харагддаг.
 • Тусгай цэвэрлэгээний үйлчилгээний төлбөрийн өртөй хүмүүсийн тооллогыг программ тусад нь хийдэг.
 • Дурын маягтуудыг автоматаар бөглөдөг.
 • Робот ажиллагаа нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцон – энэ нь компаний үйлчилгээний үнийг зохицуулах боломжийг өгч, зарцуулагдах материалуудыг автоматаар бичдэг.
 • Дурын хугацааны үеийн нягтлангийн тайланг бий болгодог.
 • Хавсралт нь ажилтан нэг бүрийн ажлын үзүүлэлтийн дагуу хэлцэлт цалинг өөрөө тооцоолдог.
 • Ажилтан нэг бүрт хувийн төлөвлөгөөг гаргадаг.
 • Захиалгуудын чанар ба биелэлтийн хугацааны тооллогыг хийнэ.
 • Программ зарцуулах материалын тоо хэмжээ хангалттай эсэхийг хянаж агуулахад татах хэрэгтэй үед нь сануулдаг.
 • Программ нь агуулахын тооллогыг явуулж агуулахын хэрэгслүүдийн дэмжлэг байдаг.
 • СМС мэдээлэлийн функци нь хэд хэдэн хувилбараар ажиллаж: олныг хамарсан, тусгай бүлгийн мэдээлэл болон хувь хүнд зориулсан зурвасыг явуулдаг.
 • Программ нь аж ахуйн үйлчилгээнд дүн шинжилгээ хийж хамгийн танигдсан болон алдагдалтай(тийм үйлчилгээ байвал) үйлчилгээг харуулдаг.
 • Амжилтын нууц энгийн: тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программыг өөрийн аж ахуйдаа суулгаарай!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

«Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программ»-н шинэ софтыг танилцуулахын өмнө үүнтэй төстэй дурын программ – тооллогонд зориулсан зэмсэг бөгөөд харин хөгжлийн бонустай «бэлгийн гэрчилгээ» бас биш. Зэмсэгтэй ажиллах хэрэгтэй бөгөөд робтын тушаалд харгалзан зохицуулж бүх ажиллагааг цаг тухайд нь хийх хэрэгтэй. Эсрэгээрээ байвал манай боловсруулалт нь үйлдлийнхээ талыг ч биелүүлэхгүй бөгөөд бид таний бизнесийг цэцэглэн хөгжихийг үнэхээр хүсэж байна! Та ч гэсэн бас ингэж хүсэж байгаа, иймээс манай программын тусламжтайгаар ялангуяа та тусгай цэвэрлэгээг хийдэг бол яаж амжилтанд хүрэхийг ярьж өгмөөр байна.

Бид тусгай цэвэрлэгээ нь : тасалгааны цэвэрлэгээ, тасалгааг арга хэмжээнд бэлтгэх, хувцасны цэвэрлэгээ г.м-р өөр өөр байдаг. Гэхдээ тусгай цэвэрлэгээний энэ олон төрлүүдэд тэднийг холбож хяналтанд нь нэг программыг ашиглаж болох нэг ерөнхий зүйл байгаа нь : хяналтын нэг төрлийн хэрэгслүүдийн багцыг ашигладаг явдал байдаг бөгөөд энэ багцыг манай программ хангамж дэмждэг! Таньд санал болгож байгаа боловсруулалт нь тусгай цэвэрлэгээний хүрээнээс гардаг бөгөөд тэр нь кассын ба арилжааны мөн түүнчлэн агуулахын хэрэгслүүдийг «таньдаг». Эхний ээлжинд, программын тусламжтайгаар аж ахуйн удирдлага нь тохиромжтой тооллогын ачаар бүх талуудын хяналтыг тогтоож болно.Өгөгдлүүд ба үзүүлэлтийн тоог дуртай хэмжээгээрээ өгч болох ба энэ нь роботод чухал биш.Түүнд юу чухал бол...? Программ хангамжийг суулгасны дараа базыг яаж дүүргэн ажлыг хэрхэн хурдан эхлэх вэ! Хавсралтын суулгалтыг бид өөртөө авч байна. Харин мэдээлэлүүдийг ачаалах нь гараар эсвэл автоматаар дурын файлаас хийгдэнэ. Манай мэргэжилтнүүд программ хангамжийг мэддэггүй байсан ч дурын бизнес эрхлэгч өөрийн ажил хэрэгтээ ашиглах боломжтой болгохоор ажилласан. Манай программ хангамж нь дурын хүн ажиллаж болохоор энгийн хийгдсэн! Тиймээ, энд «удирдаад» байх зүйл үнэндээ байхгүй: программ хангамж нь бүрэн автоматжуулагдсан. Хэрэглэгчтэй тэр нь тайлангуудаар «харьцаж» тэдгээрийг шалгаад системийн зааврыг дагахад болно. Давтан хэлэхэд : «наашаа ойртоод үүнийг хийгээрэй» гэх маягийн зааварчилгаа байхгүй. Хавсралт нь гайхалтай тоонууд ба статистикийг өгч тэдгээрээс гарах дүгнэлт нь тодорхой байдаг. Жишээ нь, үйлчилгээний өөрийн өртөг түүний үнээс өндөр байвал дүгнэлт ойлгомжтой, харин шийдвэрлэх замууд өөр өөр: энэ шатанд хэрэглэгч өөрийн удирдагчийн чадварыг гаргах ёстой!

Программын тухай ярьж байгаа бол тусгай цэвэрлэгээний бизнесийн туслахын тухай яриа бол үүнээс илүү шилдэг «хамтрагч»-ийг та олохгүй: шударга, хахуульд автдаггүй, зөв, нарийвчлалтай хийдэг, хэзээ ч алддаггүй. Харин хавсралтанд утаа гаргах, үдийн хоол, амралтын өдрүүд ба ээлжийн амралт хэрэггүй, тэр үргэлж ажлаа хийх болно! Тайлангууд тогтмол үүсэж хэрэглэгчийн хүссэн үед хугацааны огтлолд тодорхойлон тайланг гаргана. Программын нэгдсэн баз нь компаний янз бүрийн салбар ба хэсгүүдийн нягт харилцаа, харилцагчдыг эргэн холбогдолтоор хангадаг. Утсаар харьцахаас гадна баз мессенджер ба янз бүрийн файлуудыг илгээдэг цахим шууданг нэмж өгдөг. Программ нь бүх захиалгуудыг шат бүрт нь захиалга авахаас ажлыг хүлээн өгөх хүртэл тооцдог. Тусгай цэвэрлэгээний үйлчилж байгаа бүх гэрээнүүдийг робот комьютерийн дэлгэц дээр өдөр бүр гаргаж эзэмшигч ажил хэргийн байдлыг хардаг. Программ хангамж нь ажиллагаа нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцон захиалгыг автоматаар бөглөж шаардлагатай материалуудын зарцуулалтыг автоматаар бичдэг. Программ түүхий эд ба материалуудын зарцуулалтыг мэдснээрээ, аж ахуйд бүгд хангалттай байгаа эсэхийг хянаж аль нэг нь дуусаж байвал урьдчилан сануулдаг. Ой санамжиндаа хийгдэж байгаа болон ирж байгаа захиалгуудыг хадгалан программ нь цаашдын ажлуудыг төлөвлөж болох ба ажилтны завгүй үеийг тооцдог. Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан манай программ нь үйлчилгээний бүрэн хяналтыг тогтоож, оновчтой болгох замууд ба яригдаж байгаа бизнесийг ашгийг нэмэгдүүлдэг!

Программын харагдах байдал

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими цэвэрлэгээ
 • Хувцас угаах газар

  Хувцас угаах газар
 • Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ

  Халдваргүйжүүлэх
  үйлчилгээ
 • Цэвэрлэгээний компани

  Цэвэрлэгээний компани
 • Зочид буудал

  Зочид буудал
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Тусгай цэвэрлэгээнд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: