1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйд зориулсан программ

Байгууллагын 418 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Нийтийн аж ахуйн нэгжид зориулсан программын боломжууд

 • Программ хүн амтай ажилладаг нийтийн үйлчилгээний бүх аж ахуйнууд ба бусад байгууллагуудын онцлогуудыг тооцоолдог
  Дурын байгууллага

  Дурын байгууллага
 • Дурын тооны захиалгуудтай тохиромжтойгоор ажиллаж, бүх шаардлагатай өгөгдлүүдийг тоолдог
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Хүн ам суурьшсан хэсгүүд, гудамж, дүүрэг, байр, орон сууцаар бүртгэл ба хайлтыг хурдан хийх
  Хаягууд

  Хаягууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар явуулж, бас хувийн мэдээлэлийг, жишээ нь, өр төлөх шаардлагатай байгаа талаар явуулахаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлтийг явуулах нь таньд захиалгын дурын цахим баримтыг, жишээ нь, зохицуулгын акт буюу квитанцийг илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессэнджерээр илгээлт явуулах нь танай орчин үеийн ирээдүйтэй компаний нэр хүндийг дэмжих болно
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Амьдрагсдын тоогоор хуримтлалыг тооцох
  Амьдрагсад

  Амьдрагсад
 • Тооллогын төрөл бүрийн хэрэгслүүдтэй ажиллаж, хэрэглээний хэвийн хэмжээгээр хуримтлалыг тооцох
  Хэрэгслүүд ба хэвийн хэмжээнүүд

  Хэрэгслүүд ба
  хэвийн хэмжээнүүд
 • Орон сууцны эсвэл байрны талбай ба бусад Танд шаардлагатай үзүүлэлтүүдээр тооцоолох
  Талбай

  Талбай
 • Туслан гүйцэтгэгч байгууллагын ерөнхий данснаас захиалгуудын дагуу хувиарлалт хийх
  Ерөнхий данс

  Ерөнхий данс
 • Манай программ захиалгуудыг шаардлагатай төрлүүдэд хувиарлаж, тэдгээрт тохирох үнэлгээг тогтоох боломжийг өгдөг
  Төрөл бүрийн

  Төрөл бүрийн
 • Систем ямар ч төрлийн үйлчилгээнүүд ба үнэлгээний төрлүүдтэй тэр дундаа ялгавартай үнэлгээнүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Үнэлгээнүүд

  Үнэлгээнүүд
 • Та нэг удаагийн дурын үйлчилгээ ба ажлыг хялбар тооцож болно
  Ажлуудын тооллого

  Ажлуудын тооллого
 • Манай программ хэрэгтэй захиалгыг хурдан олох боломжийг өгч, өгөгдсөн үзүүлэлтүүдээр бүлэглэж эсвэл ялган гаргадаг
  Хайлт

  Хайлт
 • Тооллогын хэрэгслүүдгүйгээр олон тооны захиалгуудад бүгдэд нь хуримтлалыг тооцоолох ба хэрэгслүүдийн заалтуудаар захиалга нэг бүрт хуримтлалыг тооцдог нь танай ажиллагсдын ажлын цагийг оновчтой болгодог
  Хуримтлал

  Хуримтлал
 • Бүх төлбөрүүд бэлэн болон бэлэн бус төлбөрүүдийг оролцуулан бүгд таны хяналтын дор байх болно
  Төлбөрүүд

  Төлбөрүүд
 • Программ төлөөгүй хүмүүст торгууль хуримтлуулах ба тохиромжтой дахин тооцоололтыг хангадаг
  Торгууль ба дахин тооцооололт

  Торгууль ба
  дахин тооцооололт
 • Захиалгуудын өрнүүд эсвэл илүүдэл төлөлтийг хялбархан мэдэж болно
  Тэнцвэр

  Тэнцвэр
 • Та орчин үеийн цахим форматуудаас импортын функцийн тусламжтайгаар анхдагч өгөгдлүүдийг хялбархан оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ Тооцооны Нэгдсэн төвийн хүрээнд ажлыг дэмждэг. Бүх хуримтлалууд ба төлбөрүүдийг хялбархан экспортолж эсвэл системд импортолж болно
  Нэгдсэн төв

  Нэгдсэн төв
 • Төлбөрийн квитанцийг хурдан хэвлэж тэднийг хавсралтаар захиалагчийн цахим шууданд илгээж болно
  Квитанцийг хэвлэх

  Квитанцийг хэвлэх
 • Бараанууд ба материалуудын зарцуулалтыг нарядаар ба үйлчилгээгээр таны хатуу хяналтын дор байх болно
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Программ ямар бараанууд ба материалуудыг худалдан авах хэрэгтэйг хэлж өгдөг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Үйлчилгээ үзүүлэх болон ажлын захиалгын – нарядыг шаардлагатай мэдээлэлээр автоматаар бөглөдөг
  Захиалгын наряд

  Захиалгын наряд
 • Программаас зохицуулгын акт, нэхэмжлэх болон бусад шаардлагатай баримтуудыг хэвлэх эсвэл цахим шуудангаар илгээх боломжтой
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйн тооллогын систем нь хяналтын байгууллагуудад зориулсан бүртгэл ба захиалгуудын жагсаалтыг бий болгодог
  Захиалгуудын жагсаалт

  Захиалгуудын
  жагсаалт
 • Төрөл бүрийн товч тайлангуудаар та өөрийн компаний бизнесийн чухал ажиллагаануудыг үнэлж болно
  Товч тайлангууд

  Товч тайлангууд
 • Ашгийн дүрслэлтэй хөдлөл зүй нь танд компаний орлого ба үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээг хялбархан хийх боломжийг өгдөг
  Санхүүгийн тооллого

  Санхүүгийн тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Захиалагчид Qiwi-терминалаар дамжуулан төлж болох ба Та кассчидгүйгээр хэмнэж болно
  Qiwi-р дамжуулах төлбөр

  Qiwi-р дамжуулах
  төлбөр
 • Kaspi Bank –ны терминалаар дамжуулан төлөхтөй программыг нэгдүүлэх нь Танд захиалгатай шинэ огт өөр төвшинд ажиллах боломжийг өгдөг
  Kaspi-р дамжуулах төлбөр

  Kaspi-р дамжуулах
  төлбөр
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Нийтийн аж ахуйн тооллого ба хяналтанд зориулсан манай программ нь шалгагдсан суурин дээр бүтээгдсэн бөгөөд өөрийгөө сайн гэдгээ баталдаг программ мөн!
 • Программ хангамж нь янз бүрийн чиглэлийн нийтийн аж ахуйнуудад өөрийн найдвартай ба үр дүнтэйгээ батлан харуулсан!
 • Программтай ажиллахыг суурин компьютер ашигладаг дурын хэрэглэгч хийж болно.
 • Программын суурилуулалт ба тохируулгыг манай инженерүүд хийдэг.
 • Захиалагчийн базыг ажилд бэлтгэхэд хэдхэн минут хэрэгтэй.
 • Программ хангамж нь нийтийн аж ахуйд ашигладаг тооллогын бүх хэрэгслүүд ба системийг дэмжиж ажилладаг.
 • Компаний чиглэл ажилд төдийлэн чухал биш бөгөөд программ нь тоонууд ба хэрэгслүүдтэй ажилладаг.
 • Захиалагчийн базын ой санамж хэмжээний хувьд хязгааргүй учраас том аж ахуйг болон түүний салбаруудыг хяналтандаа авч болно.
 • Захиалагчийн базад хайлт хийхийг хурдасгасан: хайж байгаа баримтынхаа эхний үсгүүдийг бичихэд л робот өөрөө хэрэглэгчдэд хувилбаруудыг гаргаж өгдөг.
 • Мэдээлэлийн нэгдсэн баз нь хамт олныг нэгтгэж нэг баг болгодог.
 • Нэмэлт программ нь байр бүрээр тооллого хийхээс гадна орон сууцны тоолуур бүрээр хийж нэгдсэн тайланг бий болгоно.
 • Программ хангамж нь захиалгуудыг төрлөөр нь хувааж нийтийн үйлчилгээний төлбөрийг хуулинд заасны дагуу төрлөөс нь хамааруулан хуримтлуулна. Хэрвээ оршин суугчид тоолуур байхгүй бол ерөнхий тарифын дагуу квитанцийг хүлээн авна.
 • Тариф өөрчлөгдсөн тохиолдолд программ өөрөө бүхнийг тооцоолон цахим шуудангаар шинэчлэгдсэн төлбөрийн квитанцийг ирүүлнэ.
 • Программ нь байрны талбай, хэрэглээний норм ба бусад шалгаваруудаар хөлсийг тооцоолон гаргана.
 • Нэг удаагийн болон ослын ажлын тайланг тусад нь гаргана.
 • Нийтийн үйлчилгээний төлбөрийг нэмэлт программ нь Qiwi системийг дэмждэг тул интернетээр хийж болно.
 • Төлөөгүй болон өртэй хүмүүсийг программ тусад нь тоолно.
 • СМС илгээлтийн функц байдаг бөгөөд түүнийг ашиглан оршин суугчдад зориулсан мэдээлэлүүдийг олныг хамарсан эсвэл хувь хүнд, бүлэг хүмүүст хандсан г.м-р тохируулан илгээж болдог.
 • Аж ахуйн ажилтнуудад программ автоматаар цалинг тооцон удирдлага зөвшөөрсний дараа тэдний цалингийн карт руу шилжүүлдэг.
 • Компаний удирдлагад программаар дамжуулан бусад мэргэжилтнүүдийг оруулж болох ба үүний тулд тэдэнд үндсэн хэрэглэгчээс хандалтыг өгөх ёстой.
 • Хандалтын хэмжээг хэрэглэгч зөвхөн өөрт нь зөвшөөрсөн мэдээлэлүүдийг харж болохоор зохицуулж болно.
 • Та программын талаар манай мэргэжилтнүүдтэй үргэлж зөвлөж болох ба тэд таний утасдахыг хүлээж байх болно!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйд мөнгө, хүч, материал ба цаг хугацаа үргэлж дутагдаж байдаг нь тааруу хэрэг.Үнэндээ бол, нийтийн үйлчилгээний сайн аж ахуйд адилхан эдгээр нь дутагдалтай ч өөрөө зохицуулдаг. Яагаад?Учир нь ажиллаж чаддаг хүчээ нэмэгдүүлдэг. Манай компаниас нийтийн үйлчилгээний аж ахуйд зориулсан компьютерийн программ нь хоцрогдсон байсан ч тэргүүлэгч болоход нь аж ахуйд тусалдаг! Одоо тэгвэл үндэслэлгүй юм ярихын оронд нэмэлт программын талаар илүү дэлгэрэнгүй ярьцгаая.

Юуны өмнө, бидний санал болгож байгаа программ хангамж нь бизнесийг тогтворжуулахад зориулсан урьд нь танил болсон манай боловсруулалтын суурин дээр бүтээгдсэн гэдгээс эхэлмээр байна. Манай мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан программ нь нийтийн үйлчилгээний хүрээний тооллогонд зориулан ашиглагддаг бүх хэрэгслүүдэд “ойлгомжтой” байж, арилжааны ба кассын төхөөрөмжийг дэмжин өөрөө хэрэгтэй квитанциудыг ахуйн үйлчилгээний төлбөрүүдэд зориулан бэлтгэх ба эдгээр квитанциудыг захиалагчид цахим шуудангаар илгээж болно.

Бид бага зэрэг урагшиллаа. Интернетэд уягдсан захиалагчийн базаар дамжуулан удирдлага явагдаж зайны хандалтаар (хэрэглэгч офист байхгүй эсвэл аж ахуйн салбаруудын компьютертэй холбогдох шаардлагатай үед) ажиллаж болно.Программ хангамжийг худалдан авагчийн компьютерт суулгасны(энэ ажлыг манай мэргэжилтнүүд зайнаас хандан хийнэ) дараа захиалагчийн базад өгөгдлүүдийг бөглөх хэрэгтэй бөгөөд программ хангамж өгөгдлүүдийг дурын төрлийн файлаас автоматаар импорторлодог бөгөөд үүнд хэдхэн минут ордог. Гэхдээ гараар оруулан бүртгүүлж бас болно. Захиалагч бүртгүүлэх зарчим нь систем хэзээ ч хэнийг ч будлихгүй эсвэл алдаа гаргахгүй байхаар зохицуулагдсан бөгөөд программ нь дурын тооны мэдээлэлийг боловсруулах ба хадгалах чадвартай. Нэг нэмэлт программ нь аж ахуйд хэдий том, олон салбартай байсан ч бүрэн хангалттай.Тооллогыг тохиромжтой болгохын тулд захиалагчдын ба хувь хүний талаархи бүх мэдээлэлүүдийг нэгдсэн жагсаалтанд байхаар хийсэн бөгөөд энэ нь робот бүх жагсаалтыг нэгэн зэрэг мөн захиалагч нэг бүрийг тусад нь “харах” боломжтой болгосон. Энэ нь компаний ажилтнуудад ашигтай бөгөөд хамт олны зэргэлдээ тасгууд ба салбаруудын ажилтнуудын харьцааг оруулсан байдаг тул тэд ерөнхий базад хандан идэвхитэй харьцдаг! Компаний харилцагчид ба хамтрагчид өөртөө хэрэгтэй хүнтэй хялбар холбогдож, менеджментийн хувьд боломжит худалдан авагчид ба байнгын харилцагчидтай үр дүнтэйгээр харьцах боломжийг өгдөг.Хэрвээ нийтийн үйчилгээний компаний тухай ярьж байгаа бол тоолуур бүрийн өгөгдлүүдийг тооцоолон орон сууц бүрийн тооллогыг явуулж, оршин суугчдыг категорит (хөнгөлөлттэй, тэтгэврийн г.м) хуваана.

Тариф өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлыг хэдэн минутанд хийж нийтийн байрны үйлчилгээний төлбөрийн хуудсуудыг дахин хийж оршин суугчид хаашаа ч явалгүйгээр цахимаар квитанцийг хүлээн авах боломжтой. Робот бүх урсгал завсрын графикийг ой санамжиндаа байлгаж түүний хувиарыг баримталж байгаа эсэхийг хянадаг.Төлөвлөгөөт бус ажлууд ч бас тооллогогүйгээр үлдэхгүй бөгөөд тэдгээрээр тайланг тусад нь гаргана. Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйд зориулсан программ нь цахим төлбөрийг дэмжих тул захиалагч нь байрнаасаа гарахгүйгээр цахимаар төлбөрөө хийж болно. Төлөөгүй хүмүүст программд бас тусгай категори олдож, тэнд программ огт төлдөггүй хүмүүсээс өртэй хүмүүсийг ялган программ хэрэглэгчид тэдний талаархи статистикийг гаргаж өгнө. Төлбөрөө төлөөгүй бүх оршин суугчид захиалагчийн базад улаан өнгөөр ялгагдах тул хэрэглэгч “асуудалтай байруудыг “ шууд харж болно.

Нэмэлт программ нь тодорхой хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлуудыг тоолж үргэлж хангалттай тооны хэрэгслүүд ба материалууд байлгахын тулд тэдний зарцуулалтыг хянадаг. Конторын шугамаар хийгдэж байгаа бүх төлбөрүүдэд санхүүгийн бүрэн хяналтыг хийх ба нягтлангийн тайланг бэлтгэдэг. Программ хангамж нь өөрөө бие даан ажилтанд цалинг хуримтлуулж захиралыг баталсны дараа түүний цалинг шилжүүлдэг. Компаний удирдлагыг тохиромжтой болгохын тулд бусад хүмүүс: захиралын орлогч, тасгийн дарга ба менеджерүүдийг тооллогонд оруулах функцийг урьдчилан харсан байдаг. Манай инженерүүд мэдээлэлийн аюулгүй байдлын талаар санаа тавьж хандалтын хэмжээг зохицуулан бүгд өөрийн нэвтрэх нэрээр системд орж хэрэглэгчээс зөвхөн түүнд зөвшөөрсөн мэдээлэлийг харж болно. Нэг өгүүллэгт программын бүх давуу талуудыг бичих аргагүй тул дүгнэн хэлэхэд манай боловсруулсан программ нь аж ахуйн бүх талыг нь хамарсан нарийвчилсан тооллогыг программ өөртөө бүрэн авч хийдэг бөгөөд тайлангууд, бланкууд болон ердийн зүйлсд төөрөлдөлгүйгээр удирлагад үндсэн ажлаа хийх боломжийг олгодог. Манай харилцагчид нэмэлт программыг ашигласнаар компани нь ашигтай болж тэдэнд хувийн цагууд ба хөдөлгөөний бүрэн эрх чөлөө бий болсон гэж тааламжтайгаар тэмдэглэн хэлдэг!

Программын харагдах байдал

Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Нийтийн аж ахуйн нэгжид зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Нийтийн үйлчилгээний компанид зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Төвлөрсөн усан хангамж

  Төвлөрсөн усан
  хангамж
 • Халаалтын сүлжээ, бойлерийн өрөө

  Халаалтын сүлжээ,
  бойлерийн өрөө
 • Дотоод харилцаа холбооны компани

  Дотоод харилцаа
  холбооны компани
 • Кабелийн телевиз

  Кабелийн телевиз
 • Хийн түлш үйлдвэрлэл

  Хийн түлш
  үйлдвэрлэл
 • Цахилгаан холбооны компани

  Цахилгаан холбооны
  компани
 • Эрчим хүчний компани

  Эрчим хүчний
  компани
 • Хатуу болон ахуйн хог хаягдал зөөвөрлөа

  Хатуу болон
  ахуйн хог
  хаягдал зөөвөрлөа
 • Ханган нийлүүлэгч

  Ханган нийлүүлэгч
 • Орон сууц, нийтийн үйлчилгээ. Гэрийн эздийн хамтрал. Орон сууцны байрны эздийн хоршоо. Хотын нийтийн аж ахуйн нэгж. Цэцэрлэгжүүлэлтийн арилжааны-бус түншлэл

  Орон сууц, нийтийн үйлчилгээ.
  Гэрийн эздийн хамтрал.
  Орон сууцны байрны эздийн хоршоо.
  Хотын нийтийн аж ахуйн нэгж.
  Цэцэрлэгжүүлэлтийн арилжааны-бус түншлэл
 • Удирдлагын компани

  Удирдлагын компани
 • Орон сууцны хоршоо

  Орон сууцны
  хоршоо
 • Бусад өдөр өнжүүлэх бүлгүүд

  Бусад өдөр
  өнжүүлэх бүлгүүд
 • Нэг удаагийн баримт

  Нэг удаагийн
  баримт
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага


Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Нийтийн аж ахуйн нэгжид зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

btelecom

ТОО «Бизнес Телеком Лтд»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


«Бизнес Телеком ЛТД» ХХК-ийн ажилтнууд кабелийн телевизийн үйлчилгээний хувьд «Универсальная Система Учета» уг програмыг хөгжүүлэгч нарт талархал илэрхийлж байна. Программ нь ажлын бүхий л үйл явцыг хялбаршуулсан нь хэрэглэхэд энгийн, тохиромжтой болон ойлгомжтой, хэдэн зэрэг хэрэглэж болдог. Программ нь баримт бичгийг экспортлох, импортлох шаардлагатай үед ажлын онцлогийг харгалзсан байна. Цахим банкаар төлбөрөө төлөх нь ажилтнуудын ажлыг хөнгөвчилж, алдаа гараах боломжыг арилгадаг. Программд энгийн болон хурдан байдлаар хэрэглэгчийн олж болдог ба, шаардлагатай параметрээр шүүж болдог. Мэдээллийн сангаас нийт хүн амын болон хувь хүний аккруэль суурийг бий болгож болно. Тодорхой хэрэглэгчийн түүхийг бүхэлд нь үзэх боломжтой. Бидний хүсч байсанчлан ажилд шаардлагатай тайлангууд гарсан байсан.

Ялангуяа программист Роман Хойлогийн хийсэн ажлыг онцломоор байна, маш тодорхой, мэргэжлийн үүднээс бидний программын үйл ажиллагаанд тавьсан саналуудад хариу үзүүлж, хурдан чанартайгаар бидний асуудлуудыг шийдэж байсан.

Танай багийн хамт олонд ажлын амжилт болон цаашдын хөгжил дэвшлийг хүсье

Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх ТОО «Бизнес Телеком Лтд»


river

ТОО «РИВЕР»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Хэсэг хугацааны өмнөд бид программыг худалдаж авсан «Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем». Программ ажлын бүх үйл явцыг хялбаршуулж өгсөн: систем нь хэрэглэгчдийн гүйлгээний бүхий л түүхийг хадгалж байдаг, төлбөрийн баримтууд автоматаар бүртгэгдэж, төлбөр төлөлт амархан тэмдэглэгдэж, хэрэглэгчдийн төлбөрийг дахин тооцоолох болон өрийг харж болдог. Түүнчлэн энэ нь хэрэглэгчээс ирсэн дурын программын талаарх гомдолыг хүлээн авч, гомдол шийдэгдэх үйл явцыг бид хялбархнаар хянаж болох юм. Удирдлагын тогтолцоонд олон ашигтай тайланууд байдаг. Хэрэглэгчдийн мэдээллийн сантай ажиллах тохиромжтой : бүлгүүд, статусыг Excel форматаар импорт / экспортыг явуулна. Интерфэйс нь тохиромжтой, хялбар ашиглагддаг!

Тусдаа талархалыг Фёдор Юдин, Анатолии Шкирич, Роман Хойло нарт манай компаний хэрэгцээ шаардлагыг зөвөөр ойлгож, бидний хүнд хүсэлтүүдэд анхаарал хандуулж,зөвхөн мэргэжлийн өндөр түвшинд төдийгүй стандарт бус даалгаваруудтай ажиллахад бэлэн байсанд талархаж байна.

Таныг болон танай нөхөрсөг багийн хамт олонд мэргэжлийн талбарын амжилт болон хөгжил цэцэглэлтийг хүсье!

Захирал ТОО «RIVER.KZ» Сырымбетова Д.М.

Хэрэглэгчдийн бүртгэлийн программын тухай LLP "Ривер"ХХК -ний видео-шүүмж. Нийтийн үйлчилгээний бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх


zharkent

Нийтийн үйлчилгээний байгууллага «Водоканал г. Жаркент»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Нийтийн үйлчилгээний байгууллагын бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Водоканала города Жаркента»


ozen

ТОО «Озенсантехобслуживание»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Сайн уу, Миний нэр Тимурова Дина, Би нэгэн компанийн борлуулалтын хэлтсийн даргаар ажилладаг ОзенСанТехОбслуживание. Манай байгууллага нь нийтийн үйлчилгээг олон нийтэд хүргэх үйл ажиллагаа явуулдаг.

Өмнө нь бид нягтлан бодох бүртгэлийн програм ашигладаггүй байсан ба мэдээллийг Excel хүснэгтэд бичдэг байсан ба энэ нь маш төвөгтэй байв. Захиалагч хайх, өгөгдөл оруулахад маш олон цаг зарцуулдаг байсан. Дараа нь би нийтийн үйлчилгээнд зориулсан программыг сонгохоор шийдсэн Универсальную Систему Учета. Сонголтын дараа программыг суурилуулсны дараа НББЕС-ийн ажилтнууд сургулт явуулж, ажиллахад хялбар, энгийн болсон. Программ нь нэг дор хэд хэдэн өгөгдлийг тооцож, олон тооны захиалагчийг ажиллуулж, янз бүрийн тайлан гаргах боломжтой ба – зөвхөн хэдэн товч дарахад л хангалттай.

НББЕС нь дээр бид үйлчилгээний санал хүсэлтийг бий болгож, зээлдэгчийг хурдан хайж олох, төлбөрийн баримтыг хүлээн авах, тарифыг хуваарилж, өөрчлөх зэрэг болон бусад үйл ажиллагаанууд орно. Заримдаа гасуудлууд тулгарахад би тэр даруй НББЕС-ийг дуудаж, бүх хариулт болон техникийн дэмжлэг авдаг.

Бид НББЕС-д сэтгэл хангалуун байгаа бөгөөд үүнийг бусдад санал болгож байна!


edelveis_akva

Нийтийн үйлчилгээний байгууллага «Эдельвейс – АКВА»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай компани хөдөөгийн хүн амд ундны усыг хүргэх болон түгээх үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ төрлийн үйл ажиллагааны өвөрмөц байдал нь зохих програм хангамжийн хэрэгцээ шаардлагатай тулгарсан юм. Нягтлан бодох бүртгэлийг бид энгийн оффисын програмууд дээр туршиж үзсэн боловч энэ нь маш их төвөгтэй байдалд хүргэсэн. Тиймээс програмыг сонгохдоо бид програм хангамжинд байх хэд хэдэн шалгуурыг тавьсан. Үүнд:

 • хэд хэдэн тарифын бүртгэл хөтлөх боломж;
 • өгөгдлийн аюулгүй байдлыг хангах баталгаа;
 • цэвэр ба бохир усны бүртгэл;
 • хүмүүсийн тоог үндэслэн аккруал суурь бодолт;
 • залруулах боломж;
 • орлого хүлээн авах.

НББЕС-ын программыг сонгохоос өмнө бид олон бусад компаниудад хандаж байсан ч бидний шаардлагад нийцэхгүй байсан. НББЕС-ийн мэргэжилтнүүдийн санал болгосон программ нь бидний шалгуурыг бүрэн хангаж, илүү олон төрлийн тайлан гаргах боломжтой байсан. НББЕС-ийн чадварлаг, эелдэг ажилтнуудын ачаар бид компанидаа нягтлан бодох бүртгэлийг цогцлоосон. Үнэндээ бол тэд ажлынхаа мэргэжилтнүүд байдаг.

Программыг боловсруулагч нь олон функцтэй программыг бий болгосонд маш их талархалтай байна.

Сонголтонд нөлөөлсөн нэг чухал зүйлийг онцломоор байна энэ нь программын дундаж үнэ юм. Ерөнхийдөө бол өндөр чанартайгаар бага үнэтэй байсан юм.

НББЕС-ийн компанийн багт хамт олонд чанартай үйлчилгээ болон үйл ажиллагаа, цогц программыг хийсэнд талархаж байна!


chundja

Уйгарын бүс нутгийн аж ахуйг хөгжүүлэх эрх бүхий төрийн үйлчилгээний компани

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Бид 2009 оноос хойш НББЕС программыг ашиглаж байна. Энэхүү программ захиалгын хэлтэс, нягтлан бодох бүртгэлийн ажил, нягтлан бодогчдын ажил, нягтлан бодох бүртгэлийн тайланг бэлтгэхэд ихээхэн тус болсон. Ажлын хүнд дарамтыг арилгаж, амар хялбар байдлаар бүртгэл хөтлөх, дурын цаг хугацааны мөчлөгийн тайланг бэлтгэх, төлбөр тооцоо хийх, бүх захиалгын өрийг гүйцээх нь хялбар байдаг. Аккруэл, төлбөр төлсөн хугацаа, хураангуйгаар удирдагч, оролцогч болон хүмүүсийн тайланг гаргах нь хялбар болсон. Захиалгын үйлчилгээний үр ашиг болон чанар сайжирсан. Захиалгын баазтай тохиромжтой ажиллах: бүлгүүд, статус, импорт / экспортыг Excel форматаар оруулна. Тогтсон, өндөр чанартай, бид програмыг хөгжүүлэгчдийн програм хангамжийг шинэчлэх талаар хэлэлцэх боломжтой. Интерфейс нь тохиромжтой, хэрэглэхэд хялбар!


otynshiev

Төвлөрсөн усан хангамж «ИП Отыншиев Абай Байсенкулович»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


"Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн систем" програм хангамжийн хөгжүүлэгчдэд талархлаа илэрхийлье. НББЕС программыг худалдан авсны дараа, манай байгууллага бүрэн автоматжуулалттай болсон. Программ нь бүхэл бүтэн үйл явц ажлыг хялбарчилж байна: бүртгэлийн системд бүх тооцоонууд нягтлан бодох бүртгэлээр эсвэл бүртгэлгүй хадгалагдаж, автоматаар төлбөрийн баримтууд хэвлэгдэж, төлбөр төлөлтийг хялбараар тэмдэглэх, дахин тооцоолох болох хэрэглэгчдийн өрийг харж болдог. Удирдлагын хэсэгт олон ашигтай тайлангууд байдаг. Маш тохиромжтой, ашиглахад хялбар програм. Баярлалаа!


beibars

Нийтийн үйлчилгээний байгууллага «Beibars Group»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Эрхэм хүндэт Николай Николаевич!

Манай “BeibarsGroup” ХХК нь телевиз харилцаа холбооны салбарт ажиллаж байгаа залуу мэргэжилтнүүдийн, чадварлаг баг юм. Манай нээлтээс хойш 1 жилээс илүү хугацаа өнгөрсөн ба энэ хугацаанд бид НББЕС-ийг захиалгуудынхаа нягтлан бодох бүртгэлд ашиглаж маш эерэг туршлагатай байгаа.

Ажлын туршлагагүй байсан тул бид "тэг" –ээс эхлэн суралцаж, нягтлан бодох бүртгэл, харилцагчийн үйлчилгээтэй холбоотой бүхий л асуултуудыг судалж, сурах хэрэгтэй байсан. Энэ нь зүгээр л "2 + 2" биш, арифметикийн энгийн тооцоололоор хийж болох зүйл биш юм. Гэсэн хэдий ч, НББЕС програм хангамж хялбар нөхөрсөг интерфэйс, өндөр гүйцэтгэл, ойлголт хялбар байх болон бидний бизнесийн ажлын үйл явцыг эхнээс нь оруулаж боломтой байсан.

Бидний хувьд ажиллагсдын програм хангамжийг үүсгэхэд үзүүлж буй үйлчилгээний өндөр түвшинд чухал юм USU.

Үүнтэй холбогдуулан бид танд үзүүлсэн болон үзүүлж байгаа үйлчилгээнүүдэд талархлаа илэрхийлэхийг хүсч байна. Ямар ч эргэлзээгүйгээр, бид таныг бүх хамтрагч болон найз нөхөддөө компаний менежментийн програм хангамжийг найдвартай үйлдвэрлэгчээр санал болгохдоо баяртай байх болно. Өсөн нэмэгдэж буй хамтын ажиллагааны үр дүнд талархаж байгаагаа илэрхийлье.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Нийтийн аж ахуйн нэгжид зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: