1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Нийтийн үйлчилгээнд зориулсан программ

Байгууллагын 558 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Нийтийн үйлчилгээнд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Нийтийн үйлчилгээнүүдэд зориулсан программын боломжууд

 • Программ хүн амтай ажилладаг нийтийн үйлчилгээний бүх аж ахуйнууд ба бусад байгууллагуудын онцлогуудыг тооцоолдог
  Дурын байгууллага

  Дурын байгууллага
 • Дурын тооны захиалгуудтай тохиромжтойгоор ажиллаж, бүх шаардлагатай өгөгдлүүдийг тоолдог
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Хүн ам суурьшсан хэсгүүд, гудамж, дүүрэг, байр, орон сууцаар бүртгэл ба хайлтыг хурдан хийх
  Хаягууд

  Хаягууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар явуулж, бас хувийн мэдээлэлийг, жишээ нь, өр төлөх шаардлагатай байгаа талаар явуулахаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлтийг явуулах нь таньд захиалгын дурын цахим баримтыг, жишээ нь, зохицуулгын акт буюу квитанцийг илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессэнджерээр илгээлт явуулах нь танай орчин үеийн ирээдүйтэй компаний нэр хүндийг дэмжих болно
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Амьдрагсдын тоогоор хуримтлалыг тооцох
  Амьдрагсад

  Амьдрагсад
 • Тооллогын төрөл бүрийн хэрэгслүүдтэй ажиллаж, хэрэглээний хэвийн хэмжээгээр хуримтлалыг тооцох
  Хэрэгслүүд ба хэвийн хэмжээнүүд

  Хэрэгслүүд ба
  хэвийн хэмжээнүүд
 • Орон сууцны эсвэл байрны талбай ба бусад Танд шаардлагатай үзүүлэлтүүдээр тооцоолох
  Талбай

  Талбай
 • Туслан гүйцэтгэгч байгууллагын ерөнхий данснаас захиалгуудын дагуу хувиарлалт хийх
  Ерөнхий данс

  Ерөнхий данс
 • Манай программ захиалгуудыг шаардлагатай төрлүүдэд хувиарлаж, тэдгээрт тохирох үнэлгээг тогтоох боломжийг өгдөг
  Төрөл бүрийн

  Төрөл бүрийн
 • Систем ямар ч төрлийн үйлчилгээнүүд ба үнэлгээний төрлүүдтэй тэр дундаа ялгавартай үнэлгээнүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Үнэлгээнүүд

  Үнэлгээнүүд
 • Та нэг удаагийн дурын үйлчилгээ ба ажлыг хялбар тооцож болно
  Ажлуудын тооллого

  Ажлуудын тооллого
 • Манай программ хэрэгтэй захиалгыг хурдан олох боломжийг өгч, өгөгдсөн үзүүлэлтүүдээр бүлэглэж эсвэл ялган гаргадаг
  Хайлт

  Хайлт
 • Тооллогын хэрэгслүүдгүйгээр олон тооны захиалгуудад бүгдэд нь хуримтлалыг тооцоолох ба хэрэгслүүдийн заалтуудаар захиалга нэг бүрт хуримтлалыг тооцдог нь танай ажиллагсдын ажлын цагийг оновчтой болгодог
  Хуримтлал

  Хуримтлал
 • Бүх төлбөрүүд бэлэн болон бэлэн бус төлбөрүүдийг оролцуулан бүгд таны хяналтын дор байх болно
  Төлбөрүүд

  Төлбөрүүд
 • Программ төлөөгүй хүмүүст торгууль хуримтлуулах ба тохиромжтой дахин тооцоололтыг хангадаг
  Торгууль ба дахин тооцооололт

  Торгууль ба
  дахин тооцооололт
 • Захиалгуудын өрнүүд эсвэл илүүдэл төлөлтийг хялбархан мэдэж болно
  Тэнцвэр

  Тэнцвэр
 • Та орчин үеийн цахим форматуудаас импортын функцийн тусламжтайгаар анхдагч өгөгдлүүдийг хялбархан оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ Тооцооны Нэгдсэн төвийн хүрээнд ажлыг дэмждэг. Бүх хуримтлалууд ба төлбөрүүдийг хялбархан экспортолж эсвэл системд импортолж болно
  Нэгдсэн төв

  Нэгдсэн төв
 • Төлбөрийн квитанцийг хурдан хэвлэж тэднийг хавсралтаар захиалагчийн цахим шууданд илгээж болно
  Квитанцийг хэвлэх

  Квитанцийг хэвлэх
 • Бараанууд ба материалуудын зарцуулалтыг нарядаар ба үйлчилгээгээр таны хатуу хяналтын дор байх болно
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Программ ямар бараанууд ба материалуудыг худалдан авах хэрэгтэйг хэлж өгдөг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Үйлчилгээ үзүүлэх болон ажлын захиалгын – нарядыг шаардлагатай мэдээлэлээр автоматаар бөглөдөг
  Захиалгын наряд

  Захиалгын наряд
 • Программаас зохицуулгын акт, нэхэмжлэх болон бусад шаардлагатай баримтуудыг хэвлэх эсвэл цахим шуудангаар илгээх боломжтой
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйн тооллогын систем нь хяналтын байгууллагуудад зориулсан бүртгэл ба захиалгуудын жагсаалтыг бий болгодог
  Захиалгуудын жагсаалт

  Захиалгуудын
  жагсаалт
 • Төрөл бүрийн товч тайлангуудаар та өөрийн компаний бизнесийн чухал ажиллагаануудыг үнэлж болно
  Товч тайлангууд

  Товч тайлангууд
 • Ашгийн дүрслэлтэй хөдлөл зүй нь танд компаний орлого ба үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээг хялбархан хийх боломжийг өгдөг
  Санхүүгийн тооллого

  Санхүүгийн тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Захиалагчид Qiwi-терминалаар дамжуулан төлж болох ба Та кассчидгүйгээр хэмнэж болно
  Qiwi-р дамжуулах төлбөр

  Qiwi-р дамжуулах
  төлбөр
 • Kaspi Bank –ны терминалаар дамжуулан төлөхтөй программыг нэгдүүлэх нь Танд захиалгатай шинэ огт өөр төвшинд ажиллах боломжийг өгдөг
  Kaspi-р дамжуулах төлбөр

  Kaspi-р дамжуулах
  төлбөр
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Нийтийн үйлчилгээний аж ахуй дээрхи тооллогонд зориулсан манай компаний программ хангамж нь үйлдвэрлэлийн буюу бизнесийн процессуудын оновчтой болголтоор өөрийгөө найдвартайгаа харуулсан программ хангамжийн суурин дээр бүтээгдсэн.
 • Программ хангамж нь хүн амтай ажилладаг аж ахуйнууд ба нийтийн үйлчилгээний аж ахуйд ашигладаг тооллогын бүх систем ба хэрэгслүүдийг дэмждэг.
 • Программыг удирдахад дурын хүнд хүндрэл учруулахгүй.
 • Манай үнэ эхлэж байгаа бизнес эрхлэгчид ч боломжийн байдаг.
 • Программ бүрэн автоматжуулагдсан.
 • Захиалагчийн базад мэдээлэлүүдийг ачаалахад хэдхэн минут хэрэгтэй бөгөөд үүний дараа систем нь тооллогын үйлчилгээнд бэлэн болдог.
 • Программын суулгалт ба тохиргоог манай мэргэжилтнүүд хийдэг.
 • Нийтийн үйлчилгээний аж ахуй ба хүн амтай ажилладаг компаниудад ашигладаг тооллогын бүх систем ба хэрэгслүүдийн дэмжлэг байгаа.
 • Программ тоолуур нэг бүрийг үзүүлэлтийг тоолон хэрэглэгчдийн ангилалд тохирсон тарифуудыг бий болгоход тусалдаг.
 • Захиалагчийн баз нь хязгааргүй ой санамжтай.
 • Нэг программ том компанид ба түүний бүх салбаруудад үйлчилгээний төлбөрийг тооцоолдог.
 • Компаний хуулийн этгээдийн төрөл нь роботод чухал биш, учир нь тэр тоонуудтай ажилладаг.
 • Захиалагчийн базад бүртгүүлэх ба түүнд хийгдэх өгөгдлүүдийн хайлтыг дээд хэмжээгээр хурдасгасан : робот хайж байгаа файлын нэрний эхний 2 үсгээр л хувилбаруудыг гаргаж өгөх болно.
 • Программ нь нийтийн үйлчилгээний бүх төрлийн тарифуудтай(тэр дундаа төрөлжсөн) ба дурын үйлчилгээнүүдтэй ажиллаж чадна.
 • Программ хангамж нь ажил хэргийн хуваарийг өдрөөр эсвэл 7 хоногоор ажилтан нэг бүрт зориулан бий болгодог.
 • Систем хэрэглэгчдээ чухал хурлууд ба уулзалтуудын тухай үргэлж сануулах болно.
 • Бүх төрлийн ажлуудын бүрэн тооллогыг тэр дундаа ослын ажлуудын тооллогыг ч хийдэг.
 • Ажил ба үйлчилгээний төрөл нэг бүрээр өөрийн өртгийг нь нарийвчлалтайгаар тооцоолдог.
 • Нийтийн үйлчилгээнүүдийн төлбөрөөр квитанцийг автоматаар бөглөдөг.
 • Ажлын нарядыг автоматаар бөглөж, захиалга биелүүлэхэд хэрэгтэй материалуудыг автоматаар бичдэг.
 • Компаний санхүүгийн урсгалууд ба нягтлангийн тайлангийн бүрэн хяналтыг тогтоодог.
 • Программ хангамж нь ажилтанд цалинг автоматаар хуримтлуулдаг.
 • Нийтийн үйлчилгээнүүдийн тооллогонд зориулсан манай боловсруулалт нь танай аж ахуйг ашигтай болгож, ажлын бүх талуудыг оновчтой болгодог!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Хүн амд нийтийн үйлчилгээг үзүүлдэг аж ахуйд зориулсан шинэ программ хангамж «Нийтийн үйлчилгээнд зориулсан программ»-г танилцуулж байгаадаа манай компани баяртай байна! Тухайн боловсруулалт нь ОХУ болон гадаад орнуудад бизнесийг оновчтой болголтоор алдаршсан программ хангамжийн суурин дээр үүссэн. Программ хангамж нь нийтийн үйлчилгээний аж ахуйнуудад туршигдсан бөгөөд түүнийг найдвартайг хараат бус шинжээчид баталсан. Манай боловсруулалт нь ачаалахад энгийн(үүнийг зориудаар худалдан авагч программист шинээр авахгүй байхаар тусгайлан хийсэн) төгс бөгөөд үр дүнтэй. Программын хандалтын талаар бүгд ойлгомжтой гэхэд түүний төгс байдал ба үр дүнгийн талаар тайлбарлах шаардлагатай. Төгс байдлыг тоотой ажилладаг дурын комьюютерийн программ тодорхой хэмжээгээр зэмшдэг. Программистын зорилго нь тоон өгөгдлүүдийг программ хангамж компаний ашигладаг тодорхой системүүд ба хэрэгслүүдээс чөлөөтөйгөөр авч чаддаг байхад оршино. Нийтийн үйлчилгээнүүдийн талаар ярьж байгаа бол манай программ нь бүх тоолуурууд: усны(халуун ба хүйтэн усны), хийн, дулааны ба цахилгааны тоолууртай хамтран ажилладаг. Программ энергийн нөөцийг үйлдвэрлэдэг болон түүгээр хангадаг компаниуд ,цахилгаан станциуд, усан сангууд г.м компаниуд ба аж ахуйнуудад тооллогыг хийхээр тооцоологдсон.

Программын үр өгөөж нь - илүү өргөн асуудал мөн. Программ хангамж нь цаг хугацаа их шаарддаг олон ажиллагааг хүний өмнөөс хийдэг. Жишээ нь, хавсралт нь санхүүгийн ба нятглангийн бүрэн тооллогыг явуулна.

Нягтлангийн тайлан программаар тодорхой хугацааны огтлолд автоматаар хийгдэж шаардлагатай үед хяналтын байгууллагуудад (мэдээжээр, программ эзэмшигчийн шалгасны дараа) бүх хэлбэрүүдээрээ илгээгдэх болно. Программын гол онцлог нь - түүний нийтийн үйлчилгээнүүдтэй ажиллах тодруулбал, тэдний тооллоготой ажиллах байдаг. Хавсралтын хувьд хүлээн авах мэдээлэлүүдийн тоонд хязгаарлалт байхгүй бөгөөд үзүүлэлтүүд эсвэл захиалагчдын тоогоор түүнийг айлгахгүй ба тэр нь том аж ахуйн бүх салбаруудын тооллогыг хийж чадна! Программын суулгалт ба тохиргоог манай мэргэжилтнүүд өөртөө авч алсын зайн хандалтаар хийдэг. Программ хангамжийг суулгасны дараа захиалагчийн базыг бөглөхийг хүсэх болно. Программд өгөгдлүүдийн импортыг хийх дурын төрлийн файлыг танилцуулах хэрэгтэй. Хэрвээ ачаалал нь автоматаар явагдаж байвал хэдхэн секундэд хийгдэнэ. Захиалагчийг бүртгүүлэх зарчмаар систем нь юуг ч будлихгүй байж, базад хийгдэх хайлт нь тэр дороо хийгдэж: робот өөрөө хувилбаруудыг гаргаж өгдөг. Тооллогын системийг тэр нэгэн зэрэг бүх захиалагчдыг болон тэдгээрийн нэг бүрийг нь тусад нь харж болохоор хийсэн байдаг. Иймээс робот оршин суугч нэг бүртэй(нийтийн үйлчилгээг ашигладаг) хаягаар нь тусад нь ажиллаж тоолуур нэг бүрээр тоолж чадна.

Нийтийн үйлчилгээнүүдэд зориулсан программ нь оршин суугч нэг бүрт зориулсан үйлчилгээний өөрийн өртгийг тооцон цаг тухайд нь төлбөрийг хийсэн эсэхийг хянадаг. Нийтийн үйлчилгээний төлбөрийг төлөхөд Qiwi-түрийвчийн системийн дэмжлэг байж өөрөөр хэлбэл, энергийн нөөцийг ашиглагч нь түүний төлбөрийг захиалагчийн баз нь дэлхийн аалзны сүлжээнд холбогдсон тул интернетээр хийж болно. Программ эзэмшигч нь хэрэглэгч нэг бүрээр мэдээлэлийг эсвэл бүрэн тайлангаар авч болно. Тариф өөрчлөгдөх үед программ хангамж нь автоматаар төлбөрийн хэмжээг тооцон үйлчилгээг хэрэглэгчид шинэчлэгдсэн төлбөрийг цахим шуудангаар ирүүлнэ. Нийтийн үйлчилгээний хүрээний компанид зориулсан манай боловсруулалт нь аж ахуйд бүрэн хяналтыг тогтоож санхүүгийн урсгалуудыг хянаж хүн амд үзүүлэх үйлчилгээний зардлыг оновчтой болгодог. Интернеттэй аль ч газраас та манай программаар аж ахуйгаа удирдаж болно!

Программын харагдах байдал

Нийтийн үйлчилгээнд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Нийтийн үйлчилгээнүүдэд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Нийтийн үйлчилгээний компанид зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Төвлөрсөн усан хангамж

  Төвлөрсөн усан
  хангамж
 • Халаалтын сүлжээ, бойлерийн өрөө

  Халаалтын сүлжээ,
  бойлерийн өрөө
 • Дотоод харилцаа холбооны компани

  Дотоод харилцаа
  холбооны компани
 • Кабелийн телевиз

  Кабелийн телевиз
 • Хийн түлш үйлдвэрлэл

  Хийн түлш
  үйлдвэрлэл
 • Цахилгаан холбооны компани

  Цахилгаан холбооны
  компани
 • Эрчим хүчний компани

  Эрчим хүчний
  компани
 • Хатуу болон ахуйн хог хаягдал зөөвөрлөа

  Хатуу болон
  ахуйн хог
  хаягдал зөөвөрлөа
 • Ханган нийлүүлэгч

  Ханган нийлүүлэгч
 • Орон сууц, нийтийн үйлчилгээ. Гэрийн эздийн хамтрал. Орон сууцны байрны эздийн хоршоо. Хотын нийтийн аж ахуйн нэгж. Цэцэрлэгжүүлэлтийн арилжааны-бус түншлэл

  Орон сууц, нийтийн үйлчилгээ.
  Гэрийн эздийн хамтрал.
  Орон сууцны байрны эздийн хоршоо.
  Хотын нийтийн аж ахуйн нэгж.
  Цэцэрлэгжүүлэлтийн арилжааны-бус түншлэл
 • Удирдлагын компани

  Удирдлагын компани
 • Орон сууцны хоршоо

  Орон сууцны
  хоршоо
 • Бусад өдөр өнжүүлэх бүлгүүд

  Бусад өдөр
  өнжүүлэх бүлгүүд
 • Нэг удаагийн баримт

  Нэг удаагийн
  баримт
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага


Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Нийтийн үйлчилгээнүүдэд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Нийтийн үйлчилгээнүүдэд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: