1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Эмнүүдэд зориулсан программ

Байгууллагын 333 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Эмнүүдэд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Эмнүүдэд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Эмзүйчид бүх аналогиудыг цээжлэх хэрэггүй бөгөөд ижил гэсэн үгийг оруулахад л программ өөрөө байгаа бүх бараануудыг зааж өгнө
  Ижил төстөй

  Ижил төстөй
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Та хайрцагаар, нэг капсулаар сэвэл таблеткаар хялбархан зарж болно. Систем өөрөө хэрэгтэй барааг бичиж ширхгийг нь заах болно
  Ширхэгийн борлуулалт

  Ширхэгийн
  борлуулалт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба аптекууд

  Агуулахууд
  ба аптекууд
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж , өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Эмзүйчийн хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Эмзүйчдийн цалин

  Эмзүйчдийн цалин
 • Танай эмзүйчдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар: харилцагчдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Программ танай аптекийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Аптекийн сүлжээ

  Аптекийн сүлжээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагддаггүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахын нөөцүүдээ оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Манай боловсруулалт нь бизнесийг оновчтой болгоход үр дүнтэй нь шалгагдсан программуудын суурин дээр бүтээгдсэн. Эмнүүдийн тооллого - энэ манай хавсралт программын ашигтай олон үйлдлүүдийн зөвхөн нэг нь мөн!
 • Тухайн программ хангамж нь чанарын болон зохиогчийн эрхийн гэрчилгээтэй!
 • Хавсралт нь янз бүрийн аптекууд ба эмнэлгийн олон байгууллагуудад ашиглагдан туршилтанд орсон.
 • Суурин комьютер ашигладаг дурын хүн хавсралттай ажиллаж чадна : программ хангамж үүнд зориулан тусгайлан дасан зохицуулагдсан.
 • Суулгасны дараа( үүнийг манай компани өөртөө авч байна ) комьютерт программ хангамж ажиллахын өмнө өгөгдлүүдийг захиалагчийн базад ачаалах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь хэдхэн минутанд хийгдэнэ.
 • Программ хангамжийн захиалагчийн баз нь интернетэд уягдсан бөгөөд энэ нь түүний хүртээмж, үйл ажиллагаа, программ эзэмшигчийн хөдөлгөөнт байдлыг нэмэгдүүлдэг.
 • Цахим тархи нь дурын тооны өгөгдлүүдийг хүлээн авах ба боловсруулах тул: нэг программ нь аптекийн сүлжээнд үйлчлэхэд хангалттай.
 • Өгөгдлүүдийн базад эмнүүдийн бүрэн жагсаалт байж робот «ижил төстөй» гэсэн тушаалаар бэлдмэлийн бүх ижил төстөй бэлэн байгаа хэлбэрүүдийн нэрсийг өгдөг.
 • Эмнүүдийн тооллого нь бүлгээрээ ба нэрээрээ хийгдэж систем нь төлбөр бүрийг бэхэлдэг.
 • Захиалагчийн нэгдсэн баз нь янз бүрийн хэсгүүд ба салбаруудын ажилтнуудад идэвхитэй харьцах боломжийг өгч үйлдвэрлэлийн ерөнхий асуудлуудыг шийддэг.
 • Шахмалуудыг интернетээр, захиалагчийн базаар худалдан төлбөрийг шууд Qiwi-түрийвч-р дамжуулан хийж болно.
 • Эмийн бэлдмэлүүдийг ширхгээр зарах боломж(ихэнхидээ үнэтэй эмүүдийн хувьд хийгддэг) байгаа бөгөөд -систем бүхнийг тоолох ба барааны хэрэгтэй тоог бичнэ.
 • Агуулахын болон касс ба арилжааны төхөөрөмжүүдийн дэмжлэг байгаа.
 • Борлуулалтын процесс хурдан : худалдагч штрих код уншигч ашиглангуут худалдан авалт автоматаар хийгдэнэ.
 • Робот аптект байгаа бараануудыг нэр төрлийн хүрээгээр нь хянаж, аль нэг нь дуусаж байгаа талаар урьдчилан сануулдаг.
 • Захиалагчийн базаар хайлт хийх нь хормын төдийд явагдаж: программ эхний 2 үсгээр л тухайн хослолын байж болох бүх хувилбаруудыг гаргаж өгдөг.
 • Программ хангамж нь юуг ч будлихгүй эсвэл алдахгүй : энэ нь техникийн хувьд боломжгүй.
 • Та хэрвээ үнэгүй зөвлөгөөг авбал манай программын талаар илүү ихийг үргэлж мэдэж болно!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Эмний борлуулалт нь үргэлж бараанууд нэг бүрийн нэр төрлийн хүрээ ба нэршлийн хувьд маш олон тооны байдаг онцлогтой. Эм олон тооны бүлэг ба ижил төстэй хэлбэрүүдтэй -ийм өвөрмөц байдаг тул эмийн борлуулалтыг зөвхөн тусгай бэлтгэгдсэн эмийн бэлдмэлүүдийн ижил төстөй хэлбэрүүдийг цээжээр мэддэг хүн хийх ёстой болдог. Манай компаний эмнүүдэд зориулсан таньд танилцуулж байгаа компьютерийн программ нь эмчилгээний бэлдмэлүүдийн арилжааг өөрийг нь хялбаршуулахаас гадна, аж ахуйг төсвийг өөрчлөлгүйгээр дээд зэргийн ашигтай болгох боломжийг өгдөг! Манай компаний программ нь ОХУ болон түүний ойрын орнуудад олон зуун бизнес эрхлэгчид болон үйлдвэрүүдийг амжилтанд хүргэсэн. Манай мэргэжилтнүүдийн баг нь үйлдвэрлэлийн зардлыг болон компаний удирдлагыг өөрийг нь оновчтой болгох программ хангамжаар мэргэшсэн. Гэхдээ энэ нь нэрлэгдчлэн «эдийн засгийн асуудал» -р ажиллах биш харин компанийг ашгийн төвшинд хүргэж түүнийг цаашид хөгжих боломжийг өгдөг. Дурын бизнест ирээдүй байгаа тэр нь манай хавсралт программыг ашигладаг бол!

Санал болгож байгаа программ хангамж нь удирдлагандаа хүний оролцоог шаардахгүй бөгөөд хүн зөвхөн программын ажлыг шалгах ба тохирох шийдвэрийг гаргахад л хангалттай. Худалдан авагчийн комьютерт программын суулгалтыг манай инженерүүд өөртөө авдаг(алсын зайн хандалтын технологи байгаа). Суулгасны дараа хэрэглэгч нь программд файлуудыг танилцуулах бөгөөд тэдгээрийг автоматаар захиалагчийн базад ачаалах ба тэнд дурын форматын файлыг хүлээн авах боломж байдаг. Бүртгэлийн үед камераас барааны эсвэл байнгын худалдан авагчийн фото зургийг компьютерт шууд ачаалж болно. Хавсралт нь өгөгдлүүдийн хэмжээнд мэдрэг бус ба дурын тооны мэдээлэлүүдийг харьцуулж болно. Иймээс нэг программ нь том компани ба түүний салбар хэсгүүд, агуулахуудад хангалттай. Эмнүүдэд зориулсан программ нь интернетэд уягдсан захиалагчийн базтай бөгөөд өөрөөр хэлбэл, бүх дэлхийг хамарсан аалзны сүлжээнд орж болох дурын цэгээс тэнд ажиллаж болно. Энэ нь программ хэрэглэгчид чөлөөтөй хөдөлж, харилцагчдад- захиалгыг гэрээсээ гаралгүй интернетээр хийх боломжийг өгдөг. Эмийн бэлдмэлүүдийн үнийг Qiwi-түрийвч-р дамжуулан төлж болно. Худалдан авалтын үед эмийг тэр нь их үнэтэй бол ширхгээр нь авч болох бөгөөд систем бүхнийг тоолон эмийн хэрэгцээт тоог бичдэг. Робот нь эмийн нэр төрөл хүрээгээрээ хүрэлцээтэй байхыг хянах ба программ хэрэглэгчид ямар эмүүдийг худалдан авахыг урьдчилан сануулдаг. Программ хангамжийн базад бүх эмнүүдийн жагсаалт байж, «ижил төстөй» гэсэн эхний хүсэлтээр систем эмийн бэлэн байгаа бүх ижил төстэй хэлбэрүүдийг гаргаж өгнө. Аптекийн жор баригчид эмийн бүх ижил төстөй хэлбэрүүдийг цээжлэх хэрэггүй! Үүгээр арилжааны бүх процессыг хялбаршуулдаг. Программ нь арилжааны ба кассийн төхөөрөмжүүдийг дэмжих тул борлуулалтанд зориулан код тооцдог төхөөрөмжөөр барааг оруулахад л хангалттай. Эмнүүдийн хяналтын манай боловсруулалт нь эмийн бэлдмэлүүдийн тооллого шаардлагатай эмнэлгийн бүх байгууллагуудад хэрэглэгдэнэ. Хавсралт нь төгс учраас эмнэлэгт тооллогонд зориулан ашигладаг хяналтын бүх системүүдийг дэмждэг. Программаар ашгийн дүн шинжилгээт тайлан гарч барааны хамгийн хэрэгцээтэй байрлалыг болон эмчилгээний бэлдмэлүүдийн арилжааны хөгжлийн арай ирээдүйтэй чиглэлийг зааж өгдөг. Аптекийн удирдлагад зориулан роботод компаний удирдлагын бүрэн тайлан байгаа. Эмнүүдэд зориулсан манай программыг захиалаарай, компаниа цэцэглэн хөгжүүлээрэй!

Программын харагдах байдал

Эмнүүдэд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Эмнүүдэд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Аптект зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Эмийн агуулах

  Эмийн агуулах
 • Эмийн үйлдвэр

  Эмийн үйлдвэр
 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Эмнүүдэд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Эмнүүдэд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: