1. Главная
 2.  › 
 3. Программы для учета
 4.  › 
 5. Дэлгүүрт зориулсан программ

По мнению 545 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Дэлгүүрт зориулсан программ

 • Возможности
 • Описание
 • Скриншот
 • Видео
 • Скачать
 • Презентация
 • Для кого?
 • Клиенты
 • Отзывы
 • Язык
 • Заказать

Дэлгүүрт зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • Программ нь бүх баримтууд тэр дундаа санхүүгийн баримтуудын эргэлт ба дагалдах хуудаснуудыг автоматаар бий болгоно.
 • Программ нь байгаа өгөгдлүүдөд чөлөөтэйгөөр тулгуурлан баримтын загваруудыг ашиглан эрэлтэнд бүрэн тохирсон хэлбэрээр мэдээлэлийг гаргаж өгнө.
 • Баримтуудын маягтаас гадна дэлгүүрийн харилцагсдад өөр өөр хэлбэрийн заруудыг хүргэхэд шаардлагатай бичлэгийн маягтуудыг агуулж байдаг.
 • Программ бүх харилцагсдад болон хувь хүнд бүрт хэрэглэгчдийг төрлөөр нь хуваан тухайн хэсэгт шаардлагатай мэдээллүүдийг илгээхэд шаардлагатай бүх форматуудыг бэлэн байлгадаг.
 • Программ мэдээлэл ба зар сурталчилгааг явуулахад ашиглах цахим холбооны 4 төрөл: гар утасны зурвас, цахим шуудан, viber, дуут шууданг бэлэн байлгадаг.
 • Программ ямар нэгэн будлиан гарахгүй байх, маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнг хянаж байхын тулд харилцагсдын базад байгаа хэрэглэгч нэг бүрт явуулсан илгээлтийн бичиглэл ба огноог хадгалж байдаг.
 • Программ нь харилцагсдын базаас тэнд байгаа утасны дугаараар шууд мэдээлэлийг илгээх бөгөөд энэ нь хэрэглэгч маркетингийн мэдээлэлийг авахыг зөвшөөрсний дагуу хийгддэг.
 • Программ нь худалдан авагч дэлгүүрт ирсэн үед товч асуумжийг ашиглан тэдний хариулт ба худалдан авалтын хэмжээнд анализ хийх замаар сурталчилгааны хэрэгслүүдийн үр нөлөөг үнэлдэг ;
 • CRM системийн форматтай харилцагсдын баз нь худалдан авагчидтай харилцаж байгаа бүх хугацааны мэдээлэлийг архивлан өөрийн арга хэрэгсэлүүдийг санал болгоно;
 • Харилцагсдын баз нь бүлгүүдтэй тулж ажиллахад зориулан харилцагсдыг тэдний эрэлт хэрэгцээ ба худалдан авалтын чанараар нь төрлүүдэд (категорит) хуваахыг санал болгодог.
 • Харилцагсдын баз нь өгөгдлүүдийг олон тооны бүлгүүдэд хувааж оруулан, компьютерийн товчны нэг даралтаар тодорхой хэд хэдэн тэмдэглээнүүдийг ашиглан хялбар хурдан шүүж олох боломжийг олгодог үйл ажиллагаатай байдаг.
 • Программ нь агуулахын тооллогыг явуулж тухайн үед байгаа барааны үлдэгдлийг тодорхойлон тэднээс аль нь удахгүй дуусаж байгааг мэдэгдэн татан авалтын захиалгын хуудсыг бэлтгэдэг.
 • Программ нь олон хэрэглэгч зэрэг хандах боломжийг ханган өгөгдлүүдийг ямар ч асуудалгүйгээр тухайн газарт нь интернетгүйгээр хадгалдаг.
 • Программ нь дэлгүүр өөр газруудад салбаруудтай тохиолдолд тэдний нэг бүрийн үйл ажиллагааг интернетээр удирдан оруулж мэдээлэлийн нэгдсэн санг бий болгодог.
 • Программ нь дуусаагүй худалдан авалт ба хүсэлтийг түр хойшлуулан өөр худалдан авагчдыг үйлчилсний дараа харилцагч төлбөр төлөхөд бэлэн болсон үед эргэн орох боломжоор хангадаг.

Описание программного обеспечения

Дэлгүүрийн дотоод үйл ажиллагаануудыг автоматжуулах болон бизнесийн үйл явцыг оновчтой болгоход зориулагдсан. Төрөл бүрийн үйл ажиллагааны хүрээний автоматжуулалтын программыг гаргадаг «Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) компани бүтээсэн болно.

Дэлгүүрүүд ажилтны зүгээс байнгын анхаарал шаарддаг харилцагчид, ханган нийлүүлэгчид ба хяналтын байгууллагуудтай хангалттай өргөн хүрээний харилцаатай байдаг.

Автоматжуулснаар харилцаа, холбоо, тооллого, тооцоо, тайлан гаргалтын асуудлуудыг шийдвэрлэдэг. Бизнессийг автоматаар явуулахын давуу талуудыг ашиглахын тулд энгийн компьютер байхад хангалттай бөгөөд түүн дээрээ программыг суулган программыг өөрийн дэлгүүрийн онцлогт тохируулан өөрчлөх шаардлагатай бөгөөд энэ процесс хэцүү биш ч яаж тохируулснаас ажлын хурдац ба тооллогын явц эмх цэгцтэй байх эсэх нь хамаарах бөгөөд дэлгүүрийн программ нь ер нь бол тооллогын автоматжуулсан систем юмаа. Энэ системд байгаа өгөгдлүүд хоорондоо шууд болон шууд бус хамааралтай байдаг. Дэлгүүрийн программ нь тооллогын 3 блоктой- Лавлагааны блокт цаашдаа автоматжлагдах процессуудыг , Модулийн блокт дэлгүүрт болж байгаа явцын үйлдлүүдийн бичиглэлийг хариуцах ба --Тайлангийн блокт явагдсан үйл явцын дүн шинжилгээг график болон диаграммаар харуулсан байдаг. Лавлагааны хэсгүүдийг программыг ажилд оруулахдаа нэг удаа бөглөдөг бол Модулиуд буюу -ажилтнууд орж ажлын мэдээлэлүүдээ нэмдэг хэсэг, Тайлангийн хэсэг-тунгаан бодох ба стратегийн шийдвэрийн хэсэг байдаг.

Дэлгүүрийн ажилтнууд программ дээр ажиллахдаа тэдний бүрэн эрхийн хэмжээнээс хамаарсан хандалтын өөр өөр эрхтэй байж, өөрсдийн хувийн нэвтрэх нэр ба нууц үгтэй байх бөгөөд энэ нь тухайн ажилтны ажиллах хэсгийг тодорхойлж ажилтнууд өдөр тутам хийсэн ажлын тайлангаа оруулах хувийн цахим баримтууд гаргаж өгдөг. Программын бүх цахим баримтууд тэдгээртэй ажиллахад тохиромжтой форматтай тул цахим тэмдэглэлийг маш богино хугацаанд бөглөх боломжтой. Ажилтан ажилтны үйл ажиллагаа ба мэдээлэлийн үнэн магадлалтайг хянадаг шууд урдирдлагаас нь өөр хэн ч орох эрхгүй тийм цахим тайланд өөрийн үзүүлэлтүүдийг нэмдэг.

Дэлгүүрийн программ нь арилжааны процессын оролцогч нэг бүрээр хэд хэдэн цахим базыг бий болгоно. Жишээ нь, барааны баз-нэр төрлийн жагсаалтанд худалдахад бэлэн бүтээгдхүүнүүдийн бүх нэр, бараа нэг бүрийн дугаарлалтын үзүүлэлтүүдийг зааж оруулсан байдаг.

2-р баз - Харилцагчдын баз бөгөөд энд худалдан авагч, ханган нийлэгчид ба дэлгүүрийн тухайн үед байгаа салбаруудыг оруулсан байдаг. Өөр нэг баз нь –Дагалдах хуудасны баз бөгөөд энд бараа орж ирэх ба зарцуулагдах, агуулах болон дэлгүүрийн хоорондох барааны шилжилтийг бараа орж ирэх болон зарагдах үед программ автоматаар дагалдах хуудас бий болгон үүсгэсэн баз юмаа. Бас нэг өөр баз нь Худалдааны баз - дэлгүүрийн ажиллагааны процесст явагдсан арилжааны үйл ажиллагааны бүртгэгдсэн мэдээлэл байдаг.

Зарчмын хувьд, дурын мэдээлэл нь программд хуримтлагдан хадгалагдаж зориулалт ба хугацаагаараа бүтэцлэгдэн өгөгдлийн баз болон өөр өөр даалгавруудыг биелүүлэхэд ашиглагдаж болно. Жишээ нь, дагалдах хуудасны баз нь бүтээгдхүүний хөдөлгөөнийг дэлгэрэнгүйгээр харуулаад зогсохгүй тухайн нэр төрлийн бараа нь хэр эрэлттэй байгааг харуулдаг тул тухайн улиралд дэлгүүр өөрийн үйл ажиллагааг төлөвлөх боломжийг олгодог.

Харилцагчдын баз нь хэрэглэгчийн ямар барааг илүү сонирхож байгаа болон тэдний санхүүгийн байдлыг нь тодорхойлсон зураглалыг бий болгож тухайн цаг үед хэрэглэгчид илүү ойр дөхөм, тодорхой нэр төрлийн барааны саналыг бэлтгэнэ.

Программ дээр дурьдсанаас гадна, арилжаа-агуулахын хэрэгслүүдтэй амжилттайгаар хамтран ажиллаж арилжааны үйл ажиллагааг явуулахад зайлшгүй хэрэгтэй олон үйл явц ба үйлдлийн гүйцэтгэлийг хялбар хурдан хийх боломжийг олгодог. Жишээ нь, штрихкод ба терминалын өгөгдлийг цуглуулах сканер нь агуулахад барааны хайлтыг хурдасгаж, худалдан авагчид аудит ба бараа материалын нийлүүлэлт зэрэг төвөгтэй форматтай, хугацаа ордог төвөгтэй арга хэмжээг алгасах боломжийг өгдөг. Дэлгүүрийн программ нь барааны шошго хэвлэх принтертэй байгаа бол штрихкодгүй бүтээгдхүүнд шинээр хэвлэн гаргах буюу шинэчлэх боломжийг олгоно.

Цахилгаан жин нь дэлгүүрт барааны жин ба өртгийг тодорхой заасан үнийн шинэ шошгийг бэлтгэдэг.Санхүүгийн фискаль шаардлагагүй борлуулалтанд программ фиксаль бүртгэгчтэй холбогдсон бол чек хэвлэх принтертэй хамтран ажиллах боломжийг олгоно.

Дэлгүүрийн программ нь олон тооны үйлдлүүдийг дэмжин дэлгүүрийг таатай «гэнэтийн бэлгээр» хангадаг.Жишээ нь: Их хэмжээний мэдээлэл орж ирсэн үед барааны нэр төрлийн жагсаалтыг шинэ бараагаар бөглөхдөө импортын функцийг ашиглан дурын файлаас хэдхэн хоромд мэдээлэлийг автоматаар хэрэгтэй үүрнүүдэд бие даан тараан байршуулдаг.

Программын харагдах байдал

Дэлгүүрт зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Дэлгүүрт зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Дэлгүүрт зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Дэлгүүрт зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: