1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Эм бэлдмэлүүдийн тооллогонд зориулсан программ

Байгууллагын 575 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Эм бэлдмэлүүдийн тооллогонд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Эм бэлдмэлд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Эмзүйчид бүх аналогиудыг цээжлэх хэрэггүй бөгөөд ижил гэсэн үгийг оруулахад л программ өөрөө байгаа бүх бараануудыг зааж өгнө
  Ижил төстөй

  Ижил төстөй
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Та хайрцагаар, нэг капсулаар сэвэл таблеткаар хялбархан зарж болно. Систем өөрөө хэрэгтэй барааг бичиж ширхгийг нь заах болно
  Ширхэгийн борлуулалт

  Ширхэгийн
  борлуулалт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба аптекууд

  Агуулахууд
  ба аптекууд
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж , өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Эмзүйчийн хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Эмзүйчдийн цалин

  Эмзүйчдийн цалин
 • Танай эмзүйчдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар: харилцагчдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Программ танай аптекийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Аптекийн сүлжээ

  Аптекийн сүлжээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагддаггүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахын нөөцүүдээ оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Эмнүүдийн тооллогонд зориулсан танилцуулж байгаа программ хангамж нь урьд нь ажил дээр шалгагдсан янз бүрийн бизнесүүдийг оновчтой болгоход зориулсан программуудын сайжруулагдсан хувилбар мөн.
 • Программ хангамж нь бодит нөхцөлүүдэд туршигдан аптекуудад ба эмнэлгийн байгууллагуудад ажиллаж найдвартай ба үр дүнтэй нь хараат бус шинжээчдийн дүгнэлтээр батлагдсан.
 • Манай программ төгс: хуурамч программаас болгоомжлоорой!
 • Хавсралтыг удирдахыг комьютер ашигладаг хүн бүр чадна!
 • Программын ой санамж нь дурын тооны мэдээлэлүүдийг хадгалан боловсруулах бөгөөд ингэхдээ юуг ч будлихгүй - энэ нь программын техникийн онцлогийн хувьд боломжгүй.
 • Роботын базад бүхий л шаардлагатай бичиг баримтуудын маягтууд байж : систем дурын цаасыг бөглөж чадна!
 • Захиалагчийн нэгдсэн баз нь интернетэд уягдсан учраас худалдан авагч нэг бүр нь эмүүдийг гэрээсээ гаралгүйгээр худалдан авч бас түүний төлбөрийг интернетээр хийж болно.
 • Төлөөгүй хүмүүсийг хавсралт тусад нь тоолж өдөр бүр тооцоог гаргана.
 • Программ хангамж нь арилжааны ба кассын төхөөрөмжүүдийг дэмжиж : борлуулалтын үед эмийн хайрцагийг уншигчид оруулахад л хангалттай!
 • Агуулахын төхөөрөмжүүдийн дэмжлэг байж : систем дурын минутанд шалгалтыг явуулж эсвэл бүх агуулахын хэмжээнд байгаа нийт үлдэглүүдийг гаргаж чадна.
 • Хавсралт программ нь нэр төрлийн хүрээний дүүргэлтийг хянаж, агуулахад татахыг урьдчилан сануулдаг.
 • Барааг ширхэгээр зарж болно : систем бүхнийг хасаж тоолно.
 • Худалдан авагч бодохыг хүсэж байвал борлуулалтыг хойшлуулж болох ба түүнийг дурын хугацаанд сэргээж болно.
 • Барааг автоматаар буцаана.
 • Программ өөрөө ажилтануудад цалинг тэдгээр ажилтан нэг бүрийн ажлын үр дүнгээр хуримтлуулна.
 • Бүх төлбөр ба ханган нийлүүлэгчдээр санхүүгийн бүрэн тайланг гаргана.
 • Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээг тоонуудаар, тэдний ажлын чанараар хийдэг.
 • Компаний ашгийн дүн шинжилгээний тайлангаар : хамгийн хэрэгцээтэй бараа, хамгийн ашигтай чиглэл эсвэл үйлчилгээг гаргана.
 • Бизнесийн удирлагаар удирдлагад зориулан тусгай тайлангуудыг гаргаж тэдгээр нь удирдлагыг шийдвэр гаргахад тусалдаг.
 • СМС- мэдээлэлийн функцийг хэд хэдэн хувилбараар тохируулж :олныг хамарсан(худалдан авагчдад зориулсан хөнгөлөлтүүд эсвэл акцийн тухай) тодорхой бүлэгт зориулсан (харилцагчдын онцгой бүлгийн эсвэл хөнгөлттөй үйлчлүүлдэг) ба хувь хүнд илгээх мэдээлэлүүд гэж тохируулсан байдаг.
 • Хавсралт хувийн нарийн бичиг шиг ажиллаж чухал дуудлагууд, уулзалтууд ба ажил хэргийн талаар сануулдаг. Шаардлагатай үед комьютерийн туслах нь ажил хэргийн хуваарийг ажилтан нэг бүрээр хийж түүний биелэлтийг хянадаг.
 • Хэрвээ программд дутагдалтай тал байгаа бол: тэр танай компанид туслаагүй байна,- энэ дутагдлыг засаарай, -таний утасны дуудлагыг манай менеджерүүд хүлээж байгаа!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Эм бэлдмэлүүдийн тооллого нь аптекуудад болон эмнэлгийн бүх байгууллагуудад шаардлагатай бөгөөд манай компаний «Эм бэлдмэлүүдийн тооллогонд зориулсан программ » нь энэ утгаараа төгс бөгөөд:эм бэлдмэлүүдийг зардаг компаниуд болон эмнэлгийн байгууллагуудад бүрэн тохирдог. Тухайн программ нь эм бэлдмэлүүдийн тооллогонд ашигладаг бүх системүүдийг дэмжих бөгөөд түүнийг нэр төрлийн том хүрээ айлгадаггүй : роботын ой санамж хязгааргүй! Комьютерийн туслах нь өөртөө баримт бичгүүдийн хэлбэржилт ба нягтлангийн тооллогыг авч , хувийн нарийн бичгийг орлон танай компаний хөгжлийн ирээдүйтэй чиглэлүүдийг зааж өгнө!

Бидний одоо таньд ярих зүйл үлгэрийн мэт санагдаж болно. Итгээрэй, энэ нь өнгөрсөн зуунд л үлгэрийн байсан харин одоо энэ «үлгэрүүд» манай амьдралд орж, тэдгээрийг тойрох боломж зөвхөн хэт баян эсвэл хэтэрхий аз жаргалтай хүмүүст байгаа. Программ нь үнэхээр хязгааргүй ой санамжтай бөгөөд инетернетэд уягдсан байдаг тул түүнд хэмжээгүй ой санамж байгаад ямар ч гайхалтай зүйл байхгүй.

Робот алдах боломжгүй байдаг нь түүний хэвийн байдал бөгөөд алдаа гаргалт нь түүний бүтэцтэй холбоотойгоор техникийн хувьд боломжгүй. Хүн явж, сэлж чаддаг шиг робот бүхнийг тогтоож чадна! Программаар олон тооны үйлдлийг нэгэн зэрэг биелүүлж өөрөөр хэлбэл зэрэгцүүлэн хийдэг тул - цахим тархины хийдэг тэр хэмжээний зүйлийг хүн хийх боломжгүй. «Робот хүнийг хэзээ ч орлохгүй » - энэ нотолгоо нь өнөөдөр шинээр яригдаж байна: орчин үеийн хүн хэзээ ч роботыг тойрч чадахгүй! Бизнесийн процессуудын роботжуулалт нь - соёл иргэншлийн зайлшгүй үр дагавар бөгөөд бид яаж хичээгээд ч энэ үнэнийг өөрчилж чадахгүй! Тиймээ, программ нь эмийн бэлдмэлүүдийн хяналтын тооллогын чухал зэмсэг бөгөөд түүнийг комьютерт суулгахыг манай мэргэжилтнүүд хийх ба программ удирдлагыг шаарддаггүй тэр өөрийн ажлаа сайн мэддэг. Суулгасны дараа программ хангамжийн захиалагчийн базад мэдээлэлүүдийг ачаалах хэрэгтэй бөгөөд үүний дараа хавсралт ажиллахад бэлэн болно. Мэдээлэлүүдийн ачаалал нь өөрөө автоматаар явагдаж: робот цахим баримтуудаас(тэр нь бүх файлуудыг дэмждэг) мэдээлэлийг бичдэг. Программ хангамжийг таний комьютерт суулгаснаас хойш хэдхэн минутын дараа та ажиллаж байгаа программын эзэн болох болно!

Эм бэлдмэлүүдэд зориулсан программ нь тооллогыг нилэнхүйд нь хийдэг. Эмийн бэлдмэлүүд нь бүлгээр, ханган нийлэгчдээр ба нэршлээрээ нэгэн зэрэг тоологдоно. Хавсралт программ нь арилжааны ба кассын төхөөрөмжүүдийг дэмжих тул: жор баригч эмүүдийн хайрцгийг штрих код уншигчаар программд оруулахад л хангалттай! Хавсралт нь худалдах үед барааг тэнцлээс хасаж: программ ой санамжиндаа бүх нэр төрлийн хүрээг байлгах ба түүний нөхөн дүүргэлтийг хянаж байдаг. Захиалагчийн баз нь интернетэд уягдсан байдаг тул худалдан авагч хэрэгтэй эмээ гэрээсээ шууд захиалж болно. Барааны төлбөрийг цахим түрийвчээр(программ энэ функцийг дэмждэг) шууд төлж болно. Төлөөгүй хүмүүсийг робот тусад нь тоолдог. Өгөгдлүүдийн базад эмний бүх жагсаалт байх ба аль нэг эмнүүдийн ижил төстөй хэлбэрүүдийн хайлтыг хийхэд түүнийг хайлтын мөрөнд оруулж «ижил төстөй» гэсэн командыг өгдөг. Робот эмийн бэлэн байгаа ижил төстөй хэлбэрүүдийг гаргаж өгдөг. Программ хангамж нь нэг эзэмшигчийн аптекуудын сүлжээг эсвэл мужийн эмнэлгийн аптекуудыг бүрэн хэмжээгээр тооллогондоо авч болно. Хавсралт программ нь бүх төлбөрүүдийг бүрэн хянаж тэдгээрээр тусад нь тайланг гаргадаг. Программ хангамжийн дүн шинжилгээний тайлангууд нь хамгийн ашигтай салбарууд, хамгийн хэрэгцээтэй эмийн бэлдмэлүүд ба бизнесийн хамгийн ирээдүйтэй чиглэлүүдийг зааж өгдөг. Ажилтнуудын дүн шинжилгээгээр хамгийн үр бүтээлтэй ажилласан хүнийг илрүүлж робот түүнд шагналын бонусыг хуримтлуулна. Удирдлагад зориулан аптек эсвэл эмнэлгийн удирдлагын тайлангийн багцууд байдаг. Программаар удирдахад бусад хүмүүсийг оролцуулж болно. (салбаруудын захиралууд, эмч нар, эмзүйчид г.м) Шинэ хэрэглэгч нэг бүр нь тодорхой хэмжээний хандалтыг авах ба өөрийн хариуцдаг хэсэгт ажиллан, ажлын үед түүнд хэрэгтэй мэдээлэлүүдэд зөвхөн хандах эрхийг авдаг. Энэ үед мэргэжилтэн бүр - хэрэглэгч программд өөрийн нууц үгээр орж өөрөө бие даан ажиллаж - систем энэнээс мөн л хамаарахгүй. Эм бэлдмэлүүдийн хяналтанд зориулсан манай боловсруулалтуудыг авч өөрийн компаниа цэцэглэн хөгжүүлээрэй!

Программын харагдах байдал

Эм бэлдмэлүүдийн тооллогонд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Эм бэлдмэлд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Аптект зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Эмийн агуулах

  Эмийн агуулах
 • Эмийн үйлдвэр

  Эмийн үйлдвэр
 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Эм бэлдмэлд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

mir

ТОО «МИР-5»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


2017 оны эхээр "МИР-5"ХХК нь бизнесийн үйл ажиллагааг оновчтой болгож, компанийн ажилчдын бүтээмжийг дээшлүүлэхээр шийдсэн. Энэ зорилгоор энэхүү програмыг сонгов «УСУ – Универсальная Система Учета».

Энэ хөтөлбөрийн ханган нийлүүлэгчийг сонгохдоо бид хэд хэдэн компанийг судалж, "НББЕС" программыг сонгосон. Бид "НББЕС"-г зах зээлд байгаа ижил төстэй програмуудтай харьцуулахад хамгийн хөгжсөн ажиллагаатай, түүнчлэн санал болгосон тайланууд болон хөтөлбөрийн функцүүд нь бидний шаардлагад бүрэн нийцсэн тул сонгосон.

Программын ажиллагааны талаархи олон тооны эерэг шүүмжүүд болон дундаж үнэ болон өндөр чанартай байдал зэрэг нь сонгон чухал хүчин зүйлийн нэг болсон юм.

Системийн хэрэгжилтийн анхны үр дүн бидний хүлээлтийг хуураагүй юм: автоматжуулалт нь шийдэгдээгүй, олон асуудлыг цэгцэлсэн. Шинэ тогтолцоог нэвтрүүлснээр бизнесийн гол үйл явц нь ил тод болж, аж ахуйн нэгжийг жинхэнэ удирдлагаар хангах боломжийг бий болгосон: тодорхой бараа бүтээгдэхүүний эрэлтийг оновчтой тооцох боломжийг бий болгож болзошгүй бараа материал, эд зүйлсийг олж авах зардлыг бууруулсан. Мөн түүнчлэн манай компани аж ахуй нэгжүүдийн хооронд худалдан авсан барааг шилжүүлэх замаар зарим материаллаг хөрөнгийг эргэлтэнд оруулсан.

Бид танай компанийн мэргэжлийн үйлчилгээ болон хамтын ажиллагаанд талархаж цаашдаа олон жил хамтран ажиллана гэж итгэж байна.

Захирал ТОО «МИР-5» Миронюк И.Н.


den

Хуурай хими цэвэрлэгээ «ДЭН»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


БИДНИЙ АМЖИЛТ НЬ АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ «USU»

Манай хуурай хими цэвэрлэгээний газар нь ИП “Акулов”-ын үүсгэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн системийг 2 жил ашиглаад байна. Бид анх захиалсан зүйлсээ одоог хүртэл 2 жилийн хамтын ажиллагааны туршид хэрэглэж одоо маш өргөн хүрээг хамарч байна! Фирм нь бидний бүхий л хүсэлтийг харгалзан, бид чадах чинээгээрээ шилдэг нь болсон! Бид ийм мэдээлэл хүсч, бидэнд ийм мэдээлэл хэрэгтэй, мэссежээр мэдээлэл авч ирсэн үйлчлүүлэгчдийн тоо, түүнчлэн бид ямар үеэр ямар үйлчилгээ эрэлттэй байгааг мэдмээр байна гэх мэтээр! Бүх хүсэл нь ид шидийн мэтээр гүйцэлддэг байсан.

Хуурай хими цэвэрлэгээнд зориулсан программ нь асар их хэмжээний мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог бөгөөд бид бүртгэгдсэн том үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн сантай бөгөөд бид ашигласан материал, химийн бүтээгдэхүүн, цалин хөлсийг хялбархан хянах боломжтой. Гоо сайхны салон болон ательегээ автоматжуулахаар шийдсэн үедээ би хэнд итгэж, программ бүтээлгэнэ гэдгээ маш сайн мэдэж байсан. Мэдээжийн хэрэг, «USU»!

Энэ компаний чадвар маш их бөгөөд ирээдүйд биднийг гайхуулах болно гэж бодож байна. Бүтээгч хамт олон, цаг хугацаатайгаа хөл нийлүүлдэг. Тиймээ, ажил нь тэднийг тодорхойлно. Сайн байна!

Хуурай хими цэвэрлэгээ «ДЭН», ИП Пупченко, 26.05.2015 г.

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Хуурай хими цэвэрлэгээний бизнесийг автоматжуулалт программ хангамжийг хөгжүүлэх «ДЭН»


dentalife

Шүдний эмнэлэг «Denta Life»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Разработка программного обеспечения для автоматизации бизнеса стоматологии «Denta Life»


esfir

Гоо сайхны салон «Эсфирь»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Гоо сайхны салондоо программыг «УСУ – Универсальная Система Учета» 2012 оны 3 сараас ашиглаж эхэлсэн. Үнэндээ программыг ойлгох, хэрэглэхэд тун хялбар ба хэрэглэхэд тун эвтэйхэн байдаг. Энэ программын ачаар бид байнгын үйлчлүүлэгч нартаа бонусын системийг бий болгож энэ нь байнгын болон шинэ хэрэглэгчдийг татах үйлчилгээний нэг болсон. «УСУ» теперь просто незаменима в системе ручных расчетов, что дает возможность больше уделять времени для развития бизнеса. Понравилось, что разработчики данной программы учли все пожелания, например, теперь мы можем отслеживать все дни рождения клиентов, поздравлять их и дарить подарки, тем самым стимулируя «сарафанное радио». Также, имея полную базу данных, мы можем работать с клиентами, которые по каким-то причинам перестали посещать наш салон, таким образом повысили процент возврата клиентов. Ну, и конечно, программа хороша тем, что дает возможность легко проводить анализ и по периодам, и по услугам, и по сотрудникам.

Эцэст нь, «УСУ» зөвхөн ажлыг хөнгөвчлөөд зогсохгүй орлогыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан.

Ерөнхийдөө би үүнийг санал болгож байна!

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Гоо сайхны салоны бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Эсфирь»


yagoda

Гоо сайхны студи «YaGoDa»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Бид НББЕС-ийг 2015 оны 9 сараас эхэлж ашигласан. Энэхүү программ нь ойлгоход энгийн, ажиллахад тохиромжтой тул бид сонгосон. Хамгийн гол нь программ нь бүхий л шаардлагатай мэдээллийг системчилж тохируулсан байдаг ба ойлгомжтойгоор авахад тусалдаг.

Энэхүү программын ачаар бид дараахь зүйлийг хялбархан хийж чадна: зарлагын материалын бүртгэл, ажлын явцыг системчилж, удирдах (ажилтнуудын хуваарь), үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн сан (нарийвчилсан мэдээлэл бүхий) үйлчилгээний чанарыг эрс сайжруулж, шинэ харилцагчдыг татах боломжийг олгодог.

НББЕС нь орлуулашгүй бөгөөд бидэнд бизнесийн бусад асуудлуудад илүү их цаг заваа зориулах боломжийг олгодог.

Энэ программын хөгжүүлэгчид бидний бүх хүсэл тэмүүллийг харгалзан программд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Жишээлбэл, бид одоо үйлчлүүлэгчдийнхээ төрсөн өдрийг урьдчилан мэдэж, сайхан бэлэг өгөхийн тулд урьдчилан бэлдэж болно. Өөр нэг жишээ нь: Бид студи рүү ямар нэгэн шалтгаанаар үйлчлүүлэх нь зогссон үйлчлүүлэгчидтэйгээ холбоо тогтоож буцаж ирсэн тоог нэмэгдүүлж байна. Програм нь салоны үйл ажиллагаа болон тодорхой цаг хугацаа нь дах үйлчилгээ, төрөл бүрийн хэлбэрийн нөхцлүүд, хувь хүний мэдээлэл болон зар суралчилгаа худалдан авсан байдал зэргээр дүн шинжилгээ хийдэг.

НББЕС нь уг ажлыг хөнгөвчлөх төдийгүй студигийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд тусалсан.

Хүн бүр өөрийн үйлдвэрлэл ялангуяа үйлчилгээний салбартаа ашиглахыг зөвлөж байна.

Техникийн дэмжлэгийн багт бидэнд тулгарсан асуудлуудад түргэн шуурхай хариулж байсанд, цаг хугацаатай нийцсэн болон шалгарсан зөвлөгөөнүүдийг өгсөнд тусдаа талархал хүргүүлж байна.

Удирдагч «Ягода»

ФЛП Леонтьев Г.А.

05.04.2016 г.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Эм бэлдмэлд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: