1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Анагаахад зориулсан программ

Байгууллагын 385 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Анагаахад зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Анагаахад зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Программд өвчний цахим түүхийг оруулж болно
  Өвчний түүх

  Өвчний түүх
 • Программд Өвчний олон улсын ангилалаар хуваагдсан академик мэдлэгийг орлуулсан байдаг
  Өвчний олон улсын ангилалын оношилгоо

  Өвчний олон улсын
  ангилалын оношилгоо
 • Төрөл бүрийн оношилгоогоор шаардлагатай шинжилгээ ба эмчилгээний төлөвлөгөөг оруулсан байдаг
  Эмчилгээний тэмдэглэл

  Эмчилгээний
  тэмдэглэл
 • Шинжилгээнүүдийн бүх үр дүнгүүд программд хадгалагдаж болно
  Шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүд

  Шинжилгээнүүдийн
  үр дүнгүүд
 • Загваруудыг бөглөх тохиргоо нь танай бүх мэргэжилтнүүдийн ажлыг оновчтой болгож цаасан баримтуудаас ангижруулдаг
  Хэт авиан оношилгоо

  Хэт авиан
  оношилгоо
 • Өвчтөний түүхэнд зурагнууд ба дурын файлуудыг бэхлэж болно
  Зурагнуудыг хадгалах

  Зурагнуудыг хадгалах
 • MS Word форматын дурын маягтууд нь бөглөх загварууд болж болно
  Загваруудыг бөглөх

  Загваруудыг бөглөх
 • Өвчтөнүүд үзлэгт дугаарлахгүйн тулд урьдчилан бичүүлж болно
  Өвчтөнүүдийн бүртгэл

  Өвчтөнүүдийн бүртгэл
 • СМС –илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр үзлэгт орох тухай илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлт явуулах нь таньд дурын цахим баримтыг харилцагчид илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдаж, өвчтөнд дурын чухал мэдээлэлийг дуутайгаар сонордуулж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Хөнгөлөлтийн картыг ашиглах боломж байгаа
  Карт ашиглах

  Карт ашиглах
 • Автоматаар ба гараар эмнүүд ба шинжилгээний материалуудыг бичихийг дэмждэг. Борлуулалт аптекийн хэмнэлд байгаа
  Эмнүүдийн тооллого

  Эмнүүдийн тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Өвчтөнүүдтэй ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтнуудад бүх чухал ажлуудаа яг хугацаанд нь гүйцэтгэх боломжийг өгдөг
  CRM

  CRM
 • Та танай харилцагчдын баз яаж хурдан өсөж байгааг харж орчин үеийн программаар шинэ хүмүүсийг татаж байгаагаа хардаг
  Өвчтөнүүдийн өсөлт

  Өвчтөнүүдийн өсөлт
 • Систем нь өвчтөнүүдийн хэн нь таньлд илүү ашиг авчирсныг харуулж, та ийм харилцагчдыг үнийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Өвчтөнүүдийн рейтинг

  Өвчтөнүүдийн рейтинг
 • Тайлан өвчтөнүүдийн хэн нь бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Та 7 хоногийн ямар өдөрт, сарын аль өдөрт илүү олон өвчтөн байдгийг мэдэж, энэ нь тасаг нэг бүрийн ачаалалыг хялбархан удирдах боломжийг өгдөг
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Явсан өвчтөнүүд

  Явсан өвчтөнүүд
 • Явалтын шалтгааны статистик өвчтөнүүдийн явалтаас зайлсхийх боломжийг өгдөг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр нэг бүр нь тооцогдон, шин өвчтөнүүд ба төлбөрүүдээр дүгнэгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таныг зөвлөсөн түнш эсвэл тодорхой ажилбар эсвэл үйлчилгээг харилцагчид зөвлөсөн танай ажилтан мэдэгдэж урамшуулагдана
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мэргэжилтнүүдийг төрөл бүрийн шалгаваруудаар :өвчтөнүүдийн тоо, үзүүлсэн тусламж, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар эмчид өвчтөн давтан ирж байгаа, хэн нь танай харилцагчдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мэргэжилтнүүдийн хэлцэлт цалинг автоматаар тухайн хүний үнэлэмжээр тооцдог
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Эмч нэг бүрт эсвэл тасаг бүрт та хандалт ба хугацааны тодорхой үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно.
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Өвчтөнүүдээр, үйлчилгээгээр, мэргэжилтнүүдийн статистикийг та хугацааны дурын үед мэдэж болох ба тэдгээрийг тайлангаар дүгнэж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны хөдлөл зүй
 • Эм эсвэл бараа нэг бүрт программ түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгаа хэлж өгдөг тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжийг өгдөг
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг.
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Бүх өвчтөнүүд сайтаас шинжилгээнүүд бэлэн болсон тухай мэдэж, үр дүнгүүдийг татаж авч болно
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах.
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Дэлгэц дээр ажилтнууд ба кабенитаар хуваарь хийснээр та өөрийн компаний нэр хүндийг эргэлзээгүйгээр өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Ортой эмнэлэг болон поликлиникуудад хяналт хийхэд зориулсан манай компаний программ нь бизнесийг оновчтой болгоход зориулсан урьд нь өөрийн үйл ажиллагаанууд ба найдвартай байдлаараа олонд танигдсан программуудын үндсэн дээр бүтээгдсэн.
 • Танилцуулж байгаа программ нь анагаахын байгууллагуудад бүх туршилтуудад орон түүний чанар ба үйлдлүүдийг хараат бус шинжээчдийн баг хүлээн зөвшөөрсөн болно.
 • Программд ажиллахыг суурин комьютер эзэмшигч интернетэд хааяа ордог хүн бүр хийж болно. Одоо ийм энгийн шаардлаганд нийцээгүй хүнийг олоход хэцүү гэдгийг зөвшөөрөх байх.
 • Программын суулгалт ба тохиргоог манай компаний мэргэжилтнүүд зайны хандалтаар хийдэг.
 • Захиалагчийн базад ӨОУА-өвчнүүд ба оношилгооны академик лавлах ДЭМБ-ын хувилбараар суулгагдсан байдаг.
 • Захиалагчийн баз нь өгөгдлүүдийг дурын тоогоор хүлээн авч : нэг хавсралт нь мужийн эмнэлгийн тооллогыг хийж чадна!
 • Захиалагчийн нэгдсэн баз нь янз бүрийн хэсгүүдийн ажилтнуудыг нягт харьцах, өвчтөнүүд эмчтэйгээ харьцах боломжийг өгдөг.
 • Робот эмч нэг бүрийн ажлын хуваарийг хийдэг.
 • Захиалагчийн баз нь интернетэд уягдан : программ эзэмшигч нь эмнэлгийн үйл хэргийг интернеттэй дурын газраас хянаж болно.
 • Программаар өвчтөн хэрэгтэй эмчид эсвэл төлбөртөй үйлчилгээнд бичүүлж болно.
 • Эмнэлгийн төлбөрийг интернетээр хийж болно: цахим төлбөрийн дэмжлэг байгаа
 • Хавсралт нь төлбөртөй үйлчилгээнд анализ хийн хүн амд хамгийн хэрэгцээтэй ба хамгийн ашигтай үйлчилгээг гаргадаг.
 • Эмнэлгийн шинжилгээний үр дүнгүүдийг автоматаар бөглөдөг.
 • Санхүүгийн тайланг бүрэн хийж нягтлангийн баримтуудыг бий болгоно.
 • Эмнүүдийн ба агуулахын тооллогыг хийнэ.
 • Хавсралт нь хандагсдын идэвхижлийг цагаар, 7 хоногийн өдрүүдээр хийдэг нь эмч нарын ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах боломжийг өгдөг.
 • Хавсралт программын тусгай тайлангийн хэсэгт тусгай тайлангуудыг бэлтгэдэг.
 • Ажилтнуудын цалинг автоматаар хуримтлуулна.
 • Өвчтөнүүдээр, үйлчилгээгээр ба ажилтнуудаар бүх статистикийг хугацааны дурын үед гаргана.
 • Компаний ашиг ба компаний хөгжлийн ирээдүйтэй чиглэлийн бүрэн статистикийг гаргана.
 • Таньд асуулт байвал мэргэжилтнүүдэд хандан бүгдийг нь тодруулж болно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Манай компаний программистуудын хамт олон нь эмнэлгийн ажилтнуудад зориулан - «Анагаахад зориулсан программ»-н шинэ программ хангамжийн туршилтыг дуусган патентын товчоонд бүртгүүлж дууслаа ! Комьютерийн манай боловсруулалт нь хүмүүсийг эмчилж чадахгүй бөгөөд тэр нь харин эмчийн ажлыг үр дүнтэй болгон анагаахын салбарт болон эмнэлгийн ажилтанд өөрт нь тусалдаг! Энэ нь тооллогонд зайлшгүй хэрэгтэй бөгөөд эмчилгээг чанартай болгохгүй ч анагаахын ажилтанг үндсэн ажлаас нь хөндийрүүлэхгүй байлгадаг! Бид анагаахын ажилтанг «цаасны олз»-с чөлөөлөхийн тулд бодож хийсэн бөгөөд : бид программыг эмнэлгийн байгууллагын ажилтнуудад туслахын тулд хийсэн. Манай боловсруулалт нь орчин үеийн анагаахад ашигладаг хяналтын бүх системүүдийг дэмждэг гэдгээс эхлэх нь зүйтэй байхаа. Программ хангамж нь өгөгдлүүдийг тооллогын хэрэгслүүдээс авах ба тэднийг боловсруулан олон үзүүлэлтүүдтэй харьцуулсан анализыг хийдэг. Анагаахын удирдлагын талаар яригдаагүй байна - эмч нарт болон анагаахад ажилладаг бусад хүмүүст туслах тухай, тэдний өдөр тутмын ажилд туслах тухай яригдаж байна. Манай программ нь анагаахын төрөл бүрийн байгууллагуудад туршигдсан бөгөөд өөрийн найдвартай ба үр дүнтэй байдлаа хараат бус шинжээчдийн нүдний өмнө баталсан болно. Программд комьютер ашигладаг дурын хүн ажиллаж болох бөгөөд үүний тулд ямар нэгэн тусгай чадваруудыг эзэмших шаардлагагүй. Бид эмч нар анагаахаас бусад чадваруудыг эзэмших хэрэггүй бөгөөд программ ингэж тохируулагдсан байдаг гэж үзэж байна. Комьютерт программ хангамжийг манай мэргэжилтнүүд суулгаж тохируулах (тэд алсын зайн хандалтаар ажилладаг) ба үүний дараа захиалагчийн базыг бөглөх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь хэдхэн минутанд хийгдэнэ. Программ хангамж нь цахим баримтуудын бүх төрлүүдийг уншиж өгөгдлүүдийг системд импортлоно. Баз нь дурын тооны өгөгдлүүд ба үзүүлэлтүүдийг байршуулах боломжтой бөгөөд энэ нь түүний гол онцлогуудын нэг мөн. Программ хангамж нь маш том эмнэлэгт ч хотын эсвэл бүр мужийн хэмжээний зориулалттай эмнэлэгт болон түүний бүх салбаруудад үйлчилж чадна! Ой санамжийн хэмжээ - компьютерийн программын цорын ганц гол давуу тал биш. Программ нь тооллогын хэд хэдэн үйлдлүүдийг зэрэгцүүлэн хийж болох ба энэ нь түүнийг огтхон ч саатуулдаггүй. Анагаахын салбарт хийгдэх тооллогын онцлогийг манай баг тооцоолон : мэдээлэлүүдийг найдвартай хамгаалах гэж үзсэн. Программыг удирдахад анагаахын бусад мэргэжилтнүүдийг оролцуулж болох бөгөөд хавсралтын үндсэн эзэмшигчээс тэд бүгд хандалтыг авдаг. Харин эзэмшигч нь мэргэжилтэн түүний л ажилд хэрэгтэй мэдээлэлүүдийг харах бөгөөд өөр юуг ч харахгүйгээр зохицуулж болно. Энэ үед хэрэглэгч бүр өөрийн нууц үгээр ажиллах тул аюулгүй байдал -өндөр төвшинд байдаг.

Базад анагаахын оношилгоо ба өвчнүүдийн лавлагаа ДЭМБ-ын хувилбараар байдаг нь анагаахын байгууллагуудыг автоматжуулах роботын ажлыг мэдэгдэхүйц хөнгөлдөг (Жишээ нь, тэр автоматаар шинжилгээний төлөвлөгөөг хийж болно). Программ хангамж нь ой санамжиндаа өвчний бүх түүхүүдийг хадгалж «цаасан хувилбараас» ялгаатай нь, комьютерт энэ бүхнийг хоромхон зуурт(робот хувилбаруудыг гаргаж өгнө) олж болно. Өвчний түүхэнд анагаахын ажилтан эмчилгээний тэмдэглэгээ болон шинжилгээний үр дүнгүүдийг бэхлэж болно. Хүн давтан хандсан тохиолдолд эмч хэдхэн минутанд түүний тухай бүхнийг мэдэх болно! Анагаахын мэргэжилтнүүд нь(хэт авиан оношилгооны, рентгений ба бусад шинжилгээний) шинжилгээний маягтуудыг бөглөхөөс чөлөөлөгдөн :робот өөрөө бүгдийг нь бөглөнө. Хавсралт нь ажлын хуваарийг ортой эмнэлгийн эсвэл поликлиникийн ажилтан нэг бүрт хийнэ. Захиалагчийн баз нь интернетэд «уягдсан » тул интернетээр зочилсон дурын хүн хэрэгтэй эмчийн цагт бичүүлж болно. Программ нь анагаахын байгууллагат ээлж дараалал үүсэхээс чөлөөлдөг! Комьютерийн туслах нь хандалтын анализыг хийн ямар өдрүүдэд, өдрийн ямар цагуудад хандагсдын идэвхижилт их байгааг илрүүлдэг. Систем нь төлбөрт үйлчилгээний анализыг явуулах ба хамгийн хэрэгцээтэй ба ашигтай бөгөөд хөгжүүлбэл зохих үйлчилгээг гаргадаг. Бас манай «Анагаахад зориулсан» программ нь компаний санхүүгийн урсгалыг бүрэн хянах ба нягтлангийн бүрэн тайланг гаргадаг! Программ хангамж нь бүх ажилтнуудад хэлцэлт цалинг тооцоолон Qiwi-түрийвчээр дамжуулан тэдний картанд шилжүүлдэг( ерөнхий эмчийг зөвшөөрсний дараа). Манай программыг үнэгүй суулгаж болох тул бидэнтэй холбогдон үүнийг яаж хийхийг мэдээрэй!

Программын харагдах байдал

Анагаахад зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Анагаахад зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Эмнэлгийн байгууллагад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Поликлиник ба диспансер

  Поликлиник
  ба диспансер
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Лаборатори ба анагаах ухааны-оношлогооны төв

  Лаборатори ба анагаах
  ухааны-оношлогооны
  төв
 • Сувилалын болон нөхөн сэргээх төв

  Сувилалын болон
  нөхөн сэргээх төв
 • Диспансер ба урьдчилан сэргийлэх төв

  Диспансер ба
  урьдчилан сэргийлэх
  төв
 • Хувийн эмч нар

  Хувийн эмч нар
 • Нүдний төв ба хараа зүйн төв

  Нүдний төв ба
  хараа зүйн төв
 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Нөхөн үржихүйн болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төв, амаржих газар

  Нөхөн үржихүйн
  болон жирэмсэн
  эмэгтэйчүүдийн төв,
  амаржих газар
 • Гоо сайхны болон гоо зүйн мэс засал

  Гоо сайхны болон
  гоо зүйн мэс засал
 • НИИ - научно-исследовательский институт

  НИИ - научно-
  исследовательский
  институт
 • Сэтгэл судлал болон сургалт

  Сэтгэл судлал
  болон сургалт
 • Эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө

  Эмэгтэйчүүдийн
  зөвлөгөө
 • Эрүүл мэндийн цогцолбор болон төв

  Эрүүл мэндийн
  цогцолбор болон төв
 • Мэс заслын төв

  Мэс заслын төв
 • Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, логопункт болон дефектолог

  Сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага, логопункт
  болон дефектолог
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Анагаахад зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Анагаахад зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: