1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Сургалтанд зориулсан программ

Байгууллагын 371 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Сургалтанд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Сургалтанд зориулсан программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагч нэг бүрийн фото зургийг программд хадгалж болно
  Камераас зураг авах

  Камераас зураг авах
 • Харилцагчдыг ялган танихад клубын картыг ашиглаж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • СМС зурвасыг Та олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд ,жишээ нь өнөөдөр захиалгаа сунгах хэрэгтэйг сануулсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Та хичээлийн хуваарийг цахим хэлбэрээр хийснээрээ өөрийн өрөө тасалгааг зохистой ашиглах болно
  Хуваарь

  Хуваарь
 • Программд дурын дамжаануудыг хичээлийн тоогоор эсвэл тодорхой хугацааны огтлолд хянаж болно
  Дамжаанууд

  Дамжаанууд
 • Хэрвээ та харилцагчид ямар нэг юмыг зардаг эсвэл өгдөг бол Та нарийвчилсан тооллогыг явуулж болно
  Барааны тооллого

  Барааны тооллого
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Танайд хэрвээ борлуулалтын менеджер ажилладаг бол тэдний ажил ба үр дүнгүүдийг манай программд хамаарагдах болно
  Менеджерүүдийн ажил

  Менеджерүүдийн ажил
 • Танай зочид ямар дамжааг илүү сонгож байгааг болон харилцагчдын хувийн эрэлт хэрэгцээг хялбархан мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын өсөлт
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Багш нарын хэлцэлт цалинг тухайн ажилтны үнэлэмжийг тооцон автоматаар хялбархан тооцоолж болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Танай багш нар ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар : харилцагчдын тоо, заасан хичээлүүд, ашиг ба бүтээмж г.м - р хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар багшид ихэнхидээ харилцагчид давтан бүртгүүлж байгаа, хэн танай зочдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Тусгай тайлан ямар дамжаанууд илүү эрэлттэй байгааг харуулдаг. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохиромжтой шийдвэрийг гаргах боломжтой
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Ажилчин эсвэл салбар нэг бүрээр та хандалтын ба захиалгуудын борлуулалтын өсөлтийн хөдлөл зүйг дурын хугацааны огтлолд мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлан хамгийн ашигтай эсвэл хамгийн танигдсан дамжааг харуулдаг
  Дамжаануудын дүн шинжилгээ

  Дамжаануудын
  дүн шинжилгээ
 • Харилцагчид, захиалгууд ба багш нараар бүх статистикийг мэдснээр та дуртай үедээ тайлангуудын тусламжтай хөдлөл зүйг үнэлж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын
  тооллого
 • Та зарсан эсвэл хичээлд өгсөн барааны бүрэн статистикийг авах болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Төлбөрүүдийн дүн шинжилгээгээр захиалга ба барааны үнийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Сургалтын процесст хяналт тогтоох -манай шинэ боловсруулалт нь гайхалтай бөгөөд төгс : Түүнийг сургалтын чиглэлийн дурын компанид ашиглаж болно!
 • Сургалтын процессын хяналтын систем ба төхөөрөмжүүдийн дэмжлэг байдаг.
 • Программ хангамжийг суурин компьютер мэддэг бүх хүн удирдаж болно!
 • Программ хангамж нь автоматаар ажиллаж алдаа гаргахаас сэргийлэхийн тулд хүний нөлөө маш бага байдаг.
 • Программ хангамжийн ой тогтоолт нь шууд утгаараа хязгааргүй бөгөөд том сургуулийн ба түүний салбаруудын өгөгдлүүдтэй ажиллаж чадна.
 • Сургалтын өвөрмөц байдал нь ач холбогдолгүй бөгөөд тооллогыг төхөөрөмжүүдээс тоон өгөгдлүүдийг аван явуулдаг. Хуулийн этгээд нь хэн ч байж болно.
 • Программ нь хэзээ ч юуг ч будлихгүй ба алдахгүй энэ нь техникийн онцлогтой нь холбоотой.
 • Сургалтын процессын тооллогыг түүний бүх талуудад хийж: оюутны сурлагын амжилт, хичээлд хамрагдалт, төлбөр(хэрвээ сургалт төлбөртэй бол) тооллогодоно. Энэ үед нэг тодорхой оюутнаар (багшаар, хичээлээр эсвэл бүлгээр) тайланг захиалах боломжтой.
 • Сургалтын хуваарийг хийхдээ багш нэг бүрийн ажлын ачаалалыг тоолно.
 • Сургалтын байгууламжийн өрөө тасалгааны ачаалалын анализыг тэдгээрийг сургалтын проецсст тохиромжтойгоор ашиглахын тулд хийдэг.
 • Программыг ашиглагч нь дурын сургалтын төрлийг хичээлүүдийн тоо эсвэл хугацааны тодорхой огтлолд хянаж болно.
 • Сурагчдад зарагдаж байгаа дурын барааны бүрэн нарийвчлалтай тооллогыг хийдэг.
 • Тооллогонд агуулахын тооллогын хэрэгслүүдийн дэмжлэг байдаг ба робот агуулахын тооллогыг явуулна.
 • Компаний ашгийн анализ нийт ашгийг болон хэсэг тус бүрээр: ямар дамжаа (хичээл, сургалтууд ) хандагсдад илүү танигдсан, ямар багш илүү хэрэгцээтэй, ямар дамжаанууд илүү ашиг оруулж байгааг г.м бүгдийг нь харуулдаг.
 • Өртэй хүмүүсээр тусад нь тайлан хийж: систем нь базад өгөгдлүүдийг улаанаар ялгах тул программ ашиглагч «асуудалтай» харилцагчдыг шууд хардаг.
 • Ажилтнууд ба багш нарт хэлцэлт цалинг автоматаар хуримтлуулна.
 • Интернетээр(Qiwi-түрийвчээр) төлбөр хийх боломжтой;
 • Санхүүгийн бүрэн хяналт ба нягтлангийн тайлангуудыг бүх хэлбэрээр ба хугацааны янз бүрийн огтлолд хийнэ.
 • Манай программд нэг сул тал байна: тэр одоогоор танийх биш! Бидэнтэй холбогдон үүнийг залруулна уу!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Манай компаниас танилцуулж байгаа сургалтанд зориулсан компьютерийн программ нь төгс, учир нь программ боловсруулалтын бүх эрх нь манай программистуудын хамт олонд байдаг. Тухайн программ нь сургалтын удирдлагыг оновчтой болгоход зориулан бүтээгдсэн бөгөөд сургалтын чиглэл ямар ч ач холбогдолгүй. Программ нь сургууль, их сургууль, сургалтын төвүүдэд ашиглагддаг хяналтын бүх систем ба төхөөрөмжүүдийг дэмждэг. Компьютер дурьдсан системүүдээс өгөгдлүүдийг авч тэдгээрт анализ хийдэг- хэрвээ программын тухайд хэдхэн үгээр яривал...

Гэхдээ программын талаар мэргэжлийн төвшинд 2-хон үгээр яривал маш тохиромжгүй иймээс бид программын ажлын зарчим дээр саатаж илүү дэлгэрэнгүй ярих болно. Программ хангамжийн ажлын зарчим нь техникийн талаас олныг нуршилгүйгээр, тойрвол энгийн ба найдвартай. Программ нь дурын сургалтын тооллогыг явуулж чадах ба тэр нь хаана, ерөнхий боловсролын сургуульд, их сургуульд, аж ахуйн нэгжид эсвэл хувийн сургуульд явагдаж байгаагаас хамаарахгүйгээр тооллогыг хийдэг. Ийм төгс байдал нь хавсралт орчин үеийн сургалтанд ашиглагддаг дурын хэрэгслүүдтэй ажилладагаар тайлбарлагдана. Ийм шалтгаанаар роботод ямар хуулийн этгээд программыг ашиглаж байгаа нь хамаагүй тоонууд хаана ч ижилхэн. Манай мэргэжилтнүүд таний компьютерт зайны хандалтаар программыг суулган тохируулна. Суулгасны дараа захиалагчийн базыг бөглөх хэрэгтэй бөгөөд программ хангамж нь автоматаар өгөгдлүүдийг дурын файлаас татан үүнийг хийдэг. Бүртгүүлэх үед нэг сонирхолтой мөч байдаг бөгөөд энэ нь цаашдаа системийг юуг ч будлихгүйгээр, хэзээ ч алдахгүй байх боломжийг өгдөг. Хүмүүст ийм зарчим нь тохирохгүй бөгөөд харин роботод бол яг тохирно. Робот хэзээ ч кодыг будлихгүй өөрөөр хэлбэл нэг бүлэг тоог өөр бүлэг тоотой андуурахгүй учраас хэзээ ч алдахгүй! Цахим тархинд хүнд байхгүй өөр хэд хэдэн онцлог байгаа: бүх өгөгдлүүдийг нэгэн зэрэг, үзүүлэлт нэг бүрийг тусад нь харж хэдэн арван үйлдлүүдийг зэрэгцүүлэн хийх чадвартай. Мэдээжээр, манай программд өөр олон «авьяасууд» байгаа ч дээр дурьдсангууд нь суурь үзүүлэлтүүд бөгөөд программ яагаад олон үйлдэлтэй ба найдвартайг ойлгоход тусална. Программын захиалагчийн баз нь багш нарын (номлогч, лекторуудын)ба сургалтанд оролцогсдын өгөгдлүүдийг нэгтгэж.

Багшлах бүрэлдхүүн ба хүмүүжигчдэд нягт харилцах боломжийг өгдөг. Захиалагчдын утас нэгдсэн базаар холбоотой тул мэдээлэлийн СМС функци онцгой сайн ажилладаг. Мэдээлэлүүдийг олныг хамарсан сэвэл тодорхой бүлгийн сурагчдад (хөнгөлттэй суралцагчдад, жишээ нь) хувь хүнд зурвас илгээж болох ба энэ нь мэндчилгээ илгээхэд маш тохиромжтой байдаг. Мэндчилгээг өөрийг нь урьдчилан бэлтгээд захиалагчийн базад тохируулгаар хаягийн дагуу илгээтэл хадгална.

Та өөрийн хамт ажиллагчид эсвэл бизнесийн хамтрагчдаа баяр хүргэхээ битгий мартаарай! Сургалтанд зориулсан программ нь хамгаалалтын терминалуудыг дэмждэг тул сургалтын хяналтанд зориулан оюутнуудыг хувийн картаар хангаж түүгээр нь сурагчийн сургалтын байгууллагын ханануудын дотор байгаа хугацааг бэхлэж болно. Робот багш нэг бүрийн завгүй үеийг тооцоолон хичээлийн хуваарийг хийж бүгдийг тохируулна. Роботод ер нь бол итгэж болох ба тооллоготой холбоотой бүгдийг итгэж болно. Жишээ нь, компьютерын туслах нь сургалтандаа зориулан өрөө тасалгааг тохиромжтойгоор ашиглуулахын тулд аудитори бүрийн дүүргэлтийн хугацааг тооцоолно. Сургалтын үед хэрвээ ямар нэг бараа эсвэл уран зохиолын ном зарагддаг бол программ түүний борлуулалтыг хяналтандаа авдаг. Арилжааны ба кассын төхөөрөмжүүдийг дэмжих нь программ хангамжинд арилжааны процессыг бүрэн автоматжуулах боломжийг өгдөг. Дүн шинжилгээт тайлангууд нь сургалтын хамгийн хэрэгцээтэй хэлбэрийг зааж, үйлчилгээний төлбөрийн анализ нь бизнесийн хамгийн ашигтай чиглэлийг зааж өгдөг. Программ нь багш нарын өөрсдийн ажлын үр дүнг тэдний суралцагсдын амжилтын төвшингөөр, тэдний лекцийн алдаршсан байдлаар хянадаг. Манай боловсруулалт нь сургалтын процессын бүрэн хяналтыг хангаж: сурагчдын сурлагын амжилт, хичээл бүрээр ба хувь хүн бүрээр, хичээлийн ирц(хичээл бүрээр, ангиар ба хувь хүн бүрээр ), сорил ба шалтгалтын үр дүнгээр тооцон гаргадаг. Хамгийн шилдэг сурагчид робот нэмэлт тэтгэмж ба бонусыг хуримтлуулна. Программ анхааралдаа зөвхөн сургалтын процессыг аваад зогсохгүй. Нэмэлт программ нь нягтлангийн хэрэгцээтэй баримтуудыг бий болгон санхүүгийн бүрэн тооллогыг хангадаг. Компаний шугамаар хийгдсэн төлбөр бүрийг хэрэглэгч мэдэх болно! Сургалтын тооллогыг программ эзэмшигчээс хандалт авсан бусад хүмүүс хийж бас болно. Хандалтын төвшинг программ эзэмшигч нь мэргэжилтэн зөвхөн өөрөө ажилладаг өгөгдлүүдийг л харж, илүү ямар ч өгөгдлүүдийг харахааргүйгээр зохицуулж болно. Тухайн программыг үнэгүй суулгах боломж байгаа тул - бидэнтэй холбогдон илүү дэлгэрэнгүй мэдээрэй!

Программын харагдах байдал

Сургалтанд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Сургалтанд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Сургалтын байгууллагуудад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Сургалтын ба боловсролын төв

  Сургалтын ба
  боловсролын төв
 • Дурын сургалтын дамжаанууд

  Дурын сургалтын
  дамжаанууд
 • Цэцэрлэг, сургуулийн өмнөх боловсролын систем болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага

  Цэцэрлэг, сургуулийн
  өмнөх боловсролын
  систем болон
  сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага
 • Хүүхдийн хөгжүүлэх болон эрт хөгжлийн төв

  Хүүхдийн хөгжүүлэх
  болон эрт
  хөгжлийн төв
 • Хэлний сургалтууд

  Хэлний сургалтууд
 • Школа моделей

  Школа моделей
 • Хувийн багш, багш, багш нар

  Хувийн багш,
  багш, багш нар
 • Лицей, коллеж, сургууль

  Лицей, коллеж,
  сургууль
 • Бүтээлийн студи, дугуйлан

  Бүтээлийн студи,
  дугуйлан
 • Жолооны сургууль

  Жолооны сургууль
 • Мэргэшил дээшлүүлэх төвүүд болон курсууд

  Мэргэшил дээшлүүлэх
  төвүүд болон курсууд
 • Боловсролын сан ба агентлаг

  Боловсролын сан
  ба агентлаг
 • Их сургууль, факультет, дээд боловсролын байгууллага, институт, академи

  Их сургууль, факультет,
  дээд боловсролын
  байгууллага, институт,
  академи
 • Зөвөлгөөний болон сургалтын-зөвлөгөөний академи

  Зөвөлгөөний болон
  сургалтын-
  зөвлөгөөний академи
 • Харилцааны удирдлагын газар

  Харилцааны
  удирдлагын
  газар
 • Техникум, сургууль болон техник мэргэжлийн сургууль

  Техникум, сургууль
  болон техник
  мэргэжлийн сургууль
 • Сургалтын компани ба төв

  Сургалтын компани
  ба төв
 • Бизнесийн сургууль

  Бизнесийн сургууль
 • Бизнесийг хөгжүүлэх, сургалт явуулах төв

  Бизнесийг хөгжүүлэх,
  сургалт явуулах төв
 • Дээд ба мэргэжлийн боловсролын байгууллагууд

  Дээд ба мэргэжлийн
  боловсролын
  байгууллагууд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Сургалтанд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Сургалтанд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: