1. Главная
 2.  › 
 3. Программы для учета
 4.  › 
 5. Худалдан авагчдад зориулсан программ

По мнению 506 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Худалдан авагчдад зориулсан программ

 • Возможности
 • Описание
 • Скриншот
 • Видео
 • Скачать
 • Презентация
 • Для кого?
 • Клиенты
 • Отзывы
 • Язык
 • Заказать

Худалдан авагчдад зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • Программ нь агуулахын үлдэгдлийг бодит цаг хугацааны хэмнэлтэйгээр харуулах ба харилцагчийн сонгосон тодорхой нэг барааны төлбөр орсон тэр мөчид тухайн бараа нь агуулахын үлдэгдлээс хасагдана.
 • Программ нь барааны явцын үлдэгдлийг тогтмол мэдээлж, дуусаж байгааг нь урьдчилан мэдээлж, шаардлагатай тоо хэмжээгээр нэмж захиалах хүсэлтийг автоматаар гаргана.
 • Программ нь нэр төрлийн жагсаалт гаргадаг бөгөөд жагсаалтанд бараа нэг бүрийн үзүүлэлтүүдийг оруулж өгсөн байдаг нь ижил төрлийн бараануудаас ялган танихад тус болдог байна.
 • Барааны үзүүлэлтүүдэд: нэр, нийлүүлэгч, бренд, штрих код, жижиглэнгийн болон бөөний үнэ, ирсэн огноо, дагалдах хуудас, тоо хэмжээ, хадгалагдаж буй газар зэрэг нь ордог.
 • Программд өгөгдлийн хэд хэдэн баз-худалдан авагчдын, нийлүүлэгчдийн, дагалдах хуудасны, барааны, борлуулалтын г.м. базууд байх бөгөөд эдгээр нь бүгд мэдээллийн удирдлагын ижил хэрэгслүүдтэй.
 • Ийм хэрэгслүүдэд сонголтын шалгаваруудыг дараалсан байгаа үед олон тооны бүлэглэлд хуваах, тодорхой тэмдэглэгээгээр хайлт хийх болон шүүж олох зэргийг оруулж болно.
 • Программ нь олон хүнтэй бүлгүүдэд өгөх саналыг илүү нарийвчлалтай тодорхой болгох үүднээс хэрэглэгчдийг тодорхой төрлүүдэд ангилахыг санал болгодог байна.
 • Программын гаргаж буй дүн шинжилгээний тайлангууд нь одоогийн үйл ажиллагааг явцыг бодитоор дүгнэж, илэрсэн сөрөг байдлыг цаг тухайд нь арилгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог байна.
 • Программ нь барааны чансааг тогтоодог бөгөөд тайлант хугацааны туршид хамгийн эрэлт өндөртэй болон борлуулалт муутай бараануудыг тодорхойлж, гүйлгээтэй бараагаар хангагдах хугацааг тодорхойлдог байна.
 • Программ нь ажилтнуудын чансааг тэдний ажлын үр дүнг борлуулалтын хэмжээг үнэлэн, хэрэглэгчдийн хандалтын тоо, оруулж буй ашгийн хэмжээ, ажлын чанар зэрэгт үнэлгээ хийсний үндсэн дээр гаргадаг байна.
 • Программ нь борлуулалтын цэгүүдийн чансааг гаргаж, тэдгээр нь нилээд хэд байвал дундаж чек, тухайн нэг барааны төрлийн хүрээний эрэлтэнд дүн шинжилгээ хийж, хамгийн бүтээмж өндөртэй борлуулалтын цэгийг тодорхойлдог байна.
 • Программ нь санхүүгийн тайлан боловсруулалтыг илүү оновчтой болгож, кассууд болон банкны дансан дахь мөнгөний явцын үлдэгдэлтэй холбоотой мэдээллүүдээр шуурхай хангаж, зардлуудын төрлүүдэд дүн шинжилгээ хийдэг байна.
 • Программ нь арилжааны үйл ажиллагааны дүн бүртгэлийн тайланг хөтлөх бөгөөд цаашдаа үйл ажиллагаагаа бодитойгоор төвлөлөх боломжийг хангаж өгнө.
 • Хэрэв худалдааны байгууллага нь хэд хэдэн салбар, агуулахуудтай бол программ нь тэдгээрийг мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд нэгтгэж, интернетээр дамжуулан төвлөрсөн удирдлагаар хангана.
 • Программ нь өөрт буй бүх төрлийн өгөгдлүүд, баримтуудын маягтуудыг үндэслэн бүх төрлийн тайлангууд, санхүүгийн болон ажлын бүтээмжийн бүх төрлийн тайлангуудыг гаргадаг байна.

Описание программного обеспечения

Худалдан авагчдад зориулсан программ нь өөрийн нэрнээсээ л эхлээд, хэрэглэгчидтэй илүү өргөн цар хүрээтэй хамтарч ажиллах, тэдний анхаарлыг татаад зогсохгүй, авч үлдэх, урамшуулах замаар одоо цаг үед хамгийн чухал болоод байгаа хэрэглэгчдийн үнэнч байдлыг дээшлүүлэх зорилготой нь илт байна. Уг программ хангамжийг “Тооллогын Төгс Систем” (ТТС) компани боловсруулан танилцуулсан бөгөөд борлуулалтын автоматжуулалтын программ гэдэг утгаараа зөвхөн хэрэглэгчдийг татах, авч үлдэх арга хэрэгсэл болоод зогсохгүй, борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах шинэ боломжуудыг олгодог байна. 50 гаруй төрлийн сонголт, ашиглахад дөхөм чиглүүлэгч бүхий энгийн, ойлгомжтой харагдах байдал нь программыг суурилуулах, хэрэглэхэд маш хялбар байх нөхцлийг хангаж өгдөг. Программыг компьютер дээр ажиллах чадвар хэр зэрэг гэдгээс нь үл хамааран хэн бүхэн ашиглах боломжтой. Худалдан авагчдын программ нь ердөө гурван үндсэн хэсэгтэй бөгөөд хэрэглэгчид эдгээрийн зөвхөн нэг хэсэгт нь хэрэглэгчдийн цахим тайлангийн баримтуудыг бөглөх бөгөөд энд хамгийн гол цаг тухайд нь оруулж байх нь ёстой байдаг. Хэрэглэгчдийн программ нь өргөн утгаараа мэдээлэл боловсруулалтын үйл ажиллагааны систем бөгөөд энд бүх өгөгдөл, утгууд нь хоорондоо “харьяалагдах” холбоотой, мэдээллийг шуурхай хүлээн авах тутам программын боловсруулалтаар гаргаж тухайн үед гаргаж байгаа үр дүн илүү оновчтой байна. Программ хангамж нь худалдан авагчидтай ажиллах үйл ажиллагаанд CRM-системийг санал болгодог ба систем нь худалдан авагчдын худалдан авалтын түүх, давтамж, үнийн дүн, сонгож буй бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэл зэрэгт суурилан боловсруулсан худалдан авагч бүрийн хувийн болон холбогдох бусад мэдээлэл, тодорхой хэв шинж, онцлог зэргийг агуулсан байна. Худалдан авагчдад зориулсан программ нь хэрэглэгчтэй илүү ухаалаг, бүтээлч харилцах, тухайн хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ, хүсэл сонирхолыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр түүнд дараагийн худалдан авалтын санал тавих зорилгоор өгөгдөл мэдээллүүдийг цуглуулдаг байна. CRM-систем нь харилцагчдын дунд байнгын тандан судалгааг хийсний үндсэн дээр аль хэрэглэгчтэй түрүүлж холбогдох нь зүйтэй болохыг тодорхойлдог. Ийм төрлийн шийдвэрийг CRM систем нь өөрт буй мэдээлэлд үндэслэн гаргадаг байна.

Худалдан авагчидтай холбогдохдоо программд байгаа цахим харилцаа холбооны бүх 4 хэлбэрийг ашиглах боломжтой. Эдгээр нь гар утасны зурвас, цахим шуудан, Viber болон дуут шуудангаар холбогдох зэрэг юм. Ингэхдээ тухайн худалдан авагчийн үлдээсэн утасны дугаараар холбогддог байна. Зурвас нь нэгдсэн сангаас илгээлтийн хэд хэдэн форматтайгаар автоматаар явах боломжтой. Эдгээр хэлбэрт олныг хамарсан илгээлт, хувийн сонордуулга, ерөнхий шинж чанараар нь ангилсан худалдан авагчдын тодорхой төрлийн дагуу сонголттойгоор илгээх илгээлт зэрэг хамаарна. Илгээх текстийг бэлдэхэд цаг алдахгүйн тулд худалдан авагчдын программ нь агуулгын боломжит хувилбаруудыг урьдчилан бэлтгэдэг бөгөөд хамгийн тохиромжтой гэсэн сонголтуудыг бичиглэл бүхий маягт хэлбэрээр харуулдаг байна. Илгээх зурвасыг тэдгээр сонголтуудаас сонгох боломжтой юм. Худалдан авагчдын программ нь зөв бичих дүрмийн үйлдэл агуулсан бөгөөд илгээх гэж буй зурвасуудын үг үсгийн алдааг шалгадаг байна. Илгээлт дэхь мэдээлэл нь шинэ загварууд, урамшуулалт худалдаа, сонирхолтой акцууд, хөнгөлөлтүүд, мөн бараа хүргэлт, төрсөн өдрийн мэндчилгээ г.м байх боломжтой. Программ нь худалдан авагчдын бүх төрлийн санал, дээр дурьдсан зурвас мэдэгдлүүдийг хүлээн авахыг зөвшөөрч буй эсэхийг харгалзан үздэг бөгөөд ингэхийн тулд CRM системд “Дэмжиж байна” эсвэл “Зөвшөөрөхгүй байна” гэх тэмдэглэгээ бүхий тусгай товчууд бий. Илгээмжүүдийн бичиглэлүүд нь огнооны хамтаар тухайн хэрэглэгчдийн тус бүрийн мэдээллийн санд харилцааны түүх болон хадгалагдана. Программ нь худалдан авагч нь тайлант хугацааны үед ямар нэг худалдан авалт хийсэн бол тухайн худалдан авагчийн үйлдэлтэй холбоотой сонирхолтой тайлан, дүгнэлтүүдийг гаргадаг байна. Энэ төрлийн тайлангууд нь худалдан авагчдын санхүүгийн байдал, хувийн хүсэл сонирхол, хэрэгцээ болон тэдгээр худалдан авагчдын яг аль нь хамгийн их худалдан авалт хийсэн эсвэл байгууллагад илүү ашиг оруулсан болохыг тогтоодог ба программ нь эдгээр хэрэглэгчдийг тусгай үнэ бүхий хуудсаар худалдан авалт хийлгэн урамшуулахыг санал болгодог байна. Урамшуулалын үнийн санал нь тухайн сонгосон худалдан авагчдын хувийн профайлд хавсрагдах бөгөөд төлбөр хийгдэх үед программ нь тухайн худалдан авагчаас аль үнийн жагсаалтаар гүйцэтгэхийг нь заавал асуудаг байна. Энэ үед үнийн саналууд бүхий талбараас сонголтууд гарч ирэх бөгөөд худалдагч нь тохирох үнийг сонгох ёстой юм.

Энэ программ нь “чухал” хэрэглэгчдийг үнэнч байлгах, үлдсэн бусад худалдан авагчдыг тодорхой урамшууллын системд хамрагдаж, худалдан авалтын үнийн дүнгийн тодорхой хэсэг нь дараагийн худалдан авалтын төлбөрт ашиглагдах боломжтой байх нөхцлийг санал болгодог байна. Ийм байдлаар худалдан авагчийн сонголтын талаар хавьгүй илүү мэдээллийг цуглуулах боломжтой юм. Хөнгөлөлтийн карт дээрх штрихкод нь эзэмшигчийн мэдээллийг агуулаад зогсохгүй, хуримтлуулсан бонусын тоо, худалдан авалт хийж буй барааны хүрээ, ихэвчлэн ашигладаг төлбөр төлөлтийн хэлбэр болон бусад чухал мэдээллүүдийг тухайн худалдан авагчийн профайлд бүртгэн хадгалж байдаг байна. Худалдан авагчдын программ нь худалдан авагч нэг бүрийн чекийн дундажийг тухайн хугацаанд тооцоолдог байна.

Программын харагдах байдал

Худалдан авагчдад зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Худалдан авагчдад зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Худалдан авагчдад зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Худалдан авагчдад зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: