1. Главная
 2.  › 
 3. Программы для учета
 4.  › 
 5. Борлуулалтанд зориулсан программ

По мнению 656 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Борлуулалтанд зориулсан программ

 • Возможности
 • Описание
 • Скриншот
 • Видео
 • Скачать
 • Презентация
 • Для кого?
 • Клиенты
 • Отзывы
 • Язык
 • Заказать

Борлуулалтанд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • Хэрэглэгчидтэй үр ашигтай харилцах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор программ нь CRM системийг санал болгодог бөгөөд энэ нь хэрэглэгчид илгээлтийг зохион байгуулах замаар борлуулалтын өсөлтийг бий болгодог байна.
 • Хэрэглэгчидтэй үр ашигтай харилцах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор программ нь цахим харилцаа холбооны 4 хэлбэрийг санал болгодог нь барааны тодорхой нэр төрлийн хүрээний талаархи илгээлтийг тогтмол зохион байгуулж байх боломжийг олгож өгдөг байна.
 • Хэрэглэгчидтэй үр ашигтай харилцах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор программ нь бичиглэл бүхий маягтуудыг санал болгож, мэдээлэл илгээх боломжийг олгодог байна.
 • Хэрэглэгчидтэй үр ашигтай харилцах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор программ нь sms, e-mail, Viber болон дуут дуудлага хийх зэргийг санал болгохоос гадна мэдээллийн базд бүртгэлтэй харилцагчдын дугаараар шууд автоматаар мэдээлэлийг явуулдаг.
 • Программ нь харилцагчидтай үр дүнтэй ажиллахын тулд базад байгаа харилцагчдыг төрлөөр шүүн сонгож олныг хамарсан, хувь хүнд ба бүлэг хүмүүст зориулсан илгээлтийн форматыг санал болгодог.
 • Программ нь ашигтай тайлангуудыг гаргаснаар борлуулалтын хэмжээг тухайн үеүдэд төлөвлөх, борлуулалтын цэгүүдээр, барааны нэр төрлийн хүрээгээр нь төлөвлөх боломжийг олгох ба тэр бүү хэл борлуулалтыг урьдчилан таамаглах боломжийг олгодог.
 • Программ нь ашигтай тайлангуудыг гаргаснаар нийт борлуулалтаас тайлангийн үеийн хамгийн их танигдсан барааг илрүүлж, бараа нэг бүрийн эзлэх хувийг гаргадаг.
 • Программ нь борлуулалтын аль цэг илүү ажилласныг, аль ажилтан илүү үр ашигтай, амжилттай ажиллаж байгааг борлуулалтын чекийн дундажийг тооцоолон мэдээллийг боловсруулан гаргадаг байна.
 • Программ нь үйл ажиллагааны хүрээнд явагдаж буй бүх төрлийн өсөлт бууралт, сөрөг хүчин зүйлс, тэдгээрийн нөлөөллийг тодорхой илтгэн харуулах зэрэг хэрэгцээт мэдээллийг боловсруулан гаргадаг байна.
 • Программ нь баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг цогц байдлаар хангах бөгөөд албан бичгүүд болон мэдээллийн баазыг автомат горимоор тогтмол шинэчлэх зэрэг шийдлүүдийг санал болгодог байна.
 • Программ нь баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг бүхэлд нь автомат горимоор гүйцэтгэх бөгөөд цаг хугацааны хувьд хуучраагүй өгөгдлүүд болон албан бичгийн загваруудыг ашиглах зэрэг шийдлийг санал болгодог байна.
 • Программ нь санхүүгийн баримт бичгийн солилцоо, бүх төрлийн нэхэмжлэх, худалдан авалтын санал, тохирлын акт, бараа шалгалт болон буцаалтын хуудас үүсгэлтийг бүрэн хариуцна.
 • Программ нь худалдан авагч тохиролцоог хойшлуулж, сонголт хийх үйл явцаа үргэлжлүүлсэн тохиолдолд эрэлт хойшлогдсон горим санал болгох бөгөөд ингэхдээ бусад худалдан авагчдад үргэлжлүүлэн үйлчилсээр байна.
 • Программ нь хэрэглэхэд хялбар мэдэгдлийн системийг санал болгодог бөгөөд тус систем нь ажилтнууд болон төрөл бүрийн нэгж, алба хэлтэс хоорондын мэдээлэл солилцох хурдыг нэмэгдүүлдэг байна.
 • Программ нь орчин үеийн агуулах-худалдааны тоног төхөөрөмжүүдтэй хялбархан холбогдож ажиллах ба ингэхдээ бараа хайлт болон нийлүүлэлт, бараа шинэчлэл болон бүртгэлийн ажиллагааг хурдасгаж өгдөг байна.

Описание программного обеспечения

Борлуулалтын программ нь арилжааны үйл ажиллагааг бүртгэх, цаашлаад, түүнд тавигдах хяналтыг чангатгах, борлуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэрэгслүүдийг санал болгодог байна. Борлуулалт нь компанийн бүтээмж ба ашгийн гол хөшүүрэг болдог учраас түүнийг хөгжүүлэх, хэрэглэгчиддээ дээд зэргээр анхаарал хандуулж байх хэрэгтэй. Энэ асуудлыг тусгай программ хангамж боловсруулагч “Тооллогын Төгс Систем” компанийн санал болгосон автоматжуулалтын программ амжилттай шийддэг байна.

Борлуулалтын программ нь хэрэглэгчдийн эрхийг хувааж, тэдэнд ажиллах тусгай орон зайг гаргаж өгөх бөгөөд энэ орчинд өөрөө болон удирдлага нь л нэвтрэх ба өөр хүн нэвтрэх боломжгүй. Удирдлага нь ажилтнуудад хяналт тавьж, ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой хувийн цахим тайланд цаг тухайдаа нэмэгдэж буй үзүүлэлтүүдийг байнга шалгаж байдаг. Борлуулалтын программ нь үндсэндээ бүгдийг, ажилтнуудын талаар программд анхлан бүртгэсэн мэдээлэл тэдгээрийн цаашдын засвар, өөрчлөлтийг хадгалах бөгөөд удирдах ажилтан тэдгээр мэдээлэллийн засварыг шууд олж хараад батлах эсвэл татгалзах шийдвэр гаргах үйл явцыг хөнгөлөх үүднээс засвар өөрчлөлтүүдийг өнгө болон өөр бичиглэлээр ялгаж өгсөн байдаг байна. Мэдээллийн хадгалалт нь найдвартай байдлыг мэдээллийн нөөц хуулбарыг тогтмол хийх замаар гүйцэтгэж, нууцлалыг хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр болон нууц үгээр хангадаг байна. Тухайн нэг ажилтан өөрийн ажлын байраа түр хугацаанд орхисон бол борлуулалтын программ нь мэдээлэл алдагдах эрсдэлээс сэргийлж ажлын хэсэг рүү нэвтрэх оролтыг саатуулдаг байна. Борлуулалтын программ нь харагдах байдлын интерфейс хийх 50 гаруй төрлийн сонголт, ашиглахад дөхөм чиглүүлэгч, төрөл бүрийн үйлдлүүд гүйцэтгэх зориулалттай бүтцийн гурван блоктой байна. Энэ нь компьютер дээр ажиллаж төдийлөн дадаагүй хүмүүст ч программын үндсэн ойлголтуудыг хүлээн авч ажиллаж сурах боломжийг олгодог байна. Борлуулалтын программ нь өгөгдөл, мэдээлэлийн базуудыг бүрдүүлэх байдлаар ажиллаж эхэлнэ. Үүний эхний хэсэг нь нэр төрлийн жагсаалт бөгөөд тэнд борлуулж буй бараануудын үзүүлэлтүүд байх бөгөөд түүгээр дамжуулан мэдээллийн базад болон агуулахаас хайлт хийдэг байна. Энэ хэсэгт: нэр, бренд, штрих код, нийлүүлэгч, ирсэн огноо г.м байна. Хоёр дахь баз нь харилцагчдын баз байж, программ дахь CRM системийн форматтай бөгөөд харилцагчдын (урьд нь харьцсан, одоо, ирээдүйн г.м) хувийн болон худалдан авалттай холбоотой мэдээллийг нэгтгэсэн байна. Овог нэр, утасны дугаар, цахим шуудан болон хэрэглэгчийн хувийн мэдээллүүд байх бөгөөд эдгээрийг харилцагч бүрийн мэдээллийг нэгдсэн базаас хайлт хийхэд ашигладаг байна.

Борлуулалтын программд шинэ бараа болон харилцагчийг тохирох базад хоёр аргаар нэмэх боломжтой. Эхнийх нь тусгай цахим хэлбэрийн цонхонд - гар аргаар мэдээлэл оруулах, хоёр дахь нь импортлох үйлдлийг ашиглан мэдээллийг автомат горимоор оруулах юм. Аль аргаар нэмэх нь мэдээллийн хэмжээнээс хамаарна. Хэрэв нэмэх гэж буй мэдээлэл нь их биш бол ажиллах зарчмын хувьд ижилхэн ч доторх агуулгаараа хоорондоо ялгаатай барааны болон хэрэглэгчийн цонхуудыг ашиглан гараар нэмдэг байна. Аль аль загварууд нь сонгох хариултууд бүхий хувилбартай бөгөөд зөвийг нь олж заах шаардлагатай юм. Хэрэв нэмэх гэж буй мэдээлэл нь их хэмжээтэй бол борлуулалтын программ нь импортлох үйлдлийг ашигладаг бөгөөд энэ үед компьютер дээрх электрон файл нь программ руу хормын төдийд хуулагдан орох ба ингэхдээ программын өөрийнх нь бүтэц, өргөтгөлд хувирна.

Борлуулалтуудыг бүртгэхдээ программ нь бүтэц хэлбэрийн хувьд өмнөх хоёроосоо өөр ч, ажиллах зарчмын хувьд ижилхэн байх борлуулалтын цонхыг ашиглах бөгөөд хувилбаруудын жагсаалтаас хэрэгцээт мэдээллийг сонгоно. Уг цонхыг борлуулалт, худалдагчид, худалдан авагчид, бараа зэрэгт гүйлгээний явцад төлбөр хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих зорилгоор ашигладаг. Дэлгэрэнгүй тайлбарлавал, цонх нь 4 хэсэгтэй бөгөөд эхний хэсэгт худалдан авагчийг, хоёр дахид нь борлуулалт хийж буй худалдагчийн овог нэр, гурав дахид нь нэр төрлийн жагсаалтаас борлуулж буй барааг сонгож, дөрөв дэх хэсэгт төлбөр гүйцэтгэх арга хэлбэр болон үнийн дүн зэргийг бүртгэдэг байна.

Борлуулалтын программ нь борлуулалтын цонхон дээрх мэдээллийг холбогдох өгөгдлийн базууд руу нь дамжуулдаг байна. Ингэхдээ худалдан авалтын түүхийг хадгалж үлдэх зорилгоор хэрэглэгчийн мэдээллийн баз руу худалдан авсан барааны мэдээлэл, нэр төрлийн жагсаалт руу барааны тоо хэмжээг хасуулахаар, дагалдах хуудасны баз руу зарцуулалтын дагалдах хуудсыг үүсгэхээр, төлбөрийн бүртгэлийн баз руу орлогын нэгдсэн жагсаалтанд төлбөрийг бүртгэж авахаар мэдээллийг илгээдэг байна.

Хамгийн гол нь борлуулалтын программ нь тухайн борлуулалтын хэлцэлийн шагналыг худалдагчийн хувийн данс руу явуулдаг бөгөөд тайлант хугацаа дууссаны дараачаар сар тутмын хуримтлуулсан борлуулалтын хэлцэлийн үнийн дүнд дүйцэх урамшууллыг тооцон олгодог байна. Иймд худалдагч нь өөрийн хүртэх урамшууллын үнийн дүнг өсгөхийн тулд борлуулалтын хэлцэл бүрийг бүртгэх шууд сонирхолтой байна. Төлбөр хийгдсэнийг баталгаажуулангуут программ барааг агуулахын үлдэгдлээс хасах үйл явц автоматаар хийгдэнэ. Борлуулалтын программ нь агуулахын бүртгэлийг удирдах явцдаа бараануудын талаарх мэдээллийг – тоо хэмжээ, хангамжийн хугацаа зэргийг гаргахаас гадна, тухайн бараа нь дуусч байвал шэн захиалгыг шаардлагатай тоо хэмжээгээр захиалах хуудсыг автоматаар хийж гүйцэтгэнэ. Энэ бүхэн нь бараа эргэлтийг оновчтой болгож, мэдээжээр борлуулалтын өсөлтийг хангадаг байна.

Программын харагдах байдал

Борлуулалтанд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Борлуулалтанд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Борлуулалтанд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Борлуулалтанд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: