1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Гоо сайхны салонд зориулсан программ

Байгууллагын 521 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Гоо сайхны салонд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Гоо сайхны салонд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Урьдчилсан бичлэгийг хэрвээ ашиглаж байгаа бол танай харилцагчид дараалалд зогсох шаардлагагүй
  Харилцагчдын бичлэг

  Харилцагчдын бичлэг
 • Танайд холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн баз үүснэ
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Дурын харилцагчийн хандалтын түүхийг хялбар оруулж, түүний сонирхолыг харж болно
  Хандалтын түүх

  Хандалтын түүх
 • Харилцагчид бонус хуримтлуулах ба хөнгөлөлт үзүүлэхэд зориулан клубын картуудыг нэвтрүүлж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та төрсөн өдрийн мэндчилгээг олныг хамарсан байдлаар болон хувь хүнд зориулсан мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр мастерт тухайн үйлчлүүлэгч цаг авсан байгаа тухай илгээж болно
  SMS

  SMS
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессэнджерээр илгээлт явуулан таны орчин үеийн загварын салоны нэр хүндийг дэмжиж болно
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Таны бүх төлбөрүүд бүрэн хяналтанд байх болно. Үйлчилгээнүүдийн өртөг бонус, сертификатууд ба харилцагчдын бонусаар тооцогдоно
  Төлбөрүүд

  Төлбөрүүд
 • Дурын бараа ба материалуудыг худалдаж мөн түүнчлэн тодорхой ажилбарт бичиж болно
  Материалуудын тооллого

  Материалуудын
  тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Таны зочид ямар үйлчилгээг илүү сонгож байгааг тэр бүү хэл, харилцагчдын хувийн хэрэгцээг хялбар мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын
  өсөлт
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Таныг санал болгосон таны түнш эсвэл харилцагчийг шинэ үйлчилгээнүүдийг туршиж үзэхийг санал болгосон ажилтан тэмдэглэгдэх бөгөөд шагнагдах болно
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар ажилтанд үйлчлүүлэгчид давтан хандаж байгаа болон хэн танай харилцагчдыг алдаж болохыг Та мэдэх болно
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мастеруудын хэлцэлт цалинг автоматаар ажилтны ноогдол хувиар тооцогдох болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Ажилчин нэг бүр эсвэл салбарт та хандалтын ба дурын хугацааны огтлолд үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийн динамикийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Тусгай тайлан ямар хэсгүүд танигдаагүй байгааг мэдэж болно. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохирох шийдвэрийг гаргаж болно
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Харилцагчдаар, үйлчилгээгээр ба ажилтнуудаар та хугацааны дурын огтлолд бүх статистикийг мэдэж дүрслэлтэй тайлангуудын тусламжтай үнэлгээг хийж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Программ бараа нэг бүрээр түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгааг урьдчилан хэлэх тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжтой болдог
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Шинэ технологиудтай ойртон нэгдүүлснээр зочдыг гайхшруулж орчин хамгийн танигдсан салоны нэр хүндийг авахад тусалдаг
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг : видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ ашигласны сар бүрийн төлбөр гэж байхгүй. Программ хангамжийг танай байгууллагат нэвтрүүлэх үед л зөвхөн ганцхан удаа төлнө.
 • Программын тохируулгыг таний хэрэгцээнд зохицуулж болно.
 • Тооллогын төгс систем нь салон хэлбэрийн төрөл бүрийн байгууллагуудад: маникюраар ба сормуус суулгалтаар мэргэжсэн гоо сайхны салон, үсчин,шивээсний салон, гоо сайхны төв, арьс борлуулах, эрүүлжүүлэх, массажны төвүүд г.м газруудад тохирдог.
 • Гоо сайхны салонд зориулсан программд хэд хэдэн хэрэглэгч бие биедээ саад бололгүйгээр хамтран ажиллаж болно.
 • Удирдлага ба хамтран ажиллагсад нэмэлт программд зөвхөн ажлын байрандаа биш харин зайнаас орж болно.
 • Гоо сайхны мастеруудын ажлын цахим график нь ажилтнуудын ажлын цагийг зөв хувиарлахад тусална. Энэ функцийн ачаар ажлын байран дахь энгийн биш боловсруулалт явагдана.
 • Тооллогын цахим тэмдэглэл хөтлөнө.
 • Харилцагчдын базын тооллогыг гоо сайхны салонд зориулсан программын тусламжтайгаар автоматаар үйлдэнэ.
 • Салоны бүх ажилтнуудад зориулан хязгаарлалттай хандалтыг санал болгодог.
 • Салоны удирдлага нь онцгой бүрэн эрхтэй бөгөөд хязгаарлалтгүй хандалттай байна.
 • Салоны үйл ажиллагааны хяналтын тохиромжтой систем мөн.
 • Хэрэгтэй мэдээлэлийг хурдан олох тэр дундаа харилцагчийн талаархи өгөгдлүүдийг олно.
 • Функцийн өргөн сонголт нь захиргааны ажлыг хурдасган хөнгөвчлөнө. Мастерийн ажлын цагуудын цахим хуваарийг ашиглан харилцагч үйлчилгээнд бичүүлэх нь илүү хурдан хийгдэнэ.
 • Квитанцийг бий болгох ба түүний төлбөрийг автоматаар хийж болно. Зөвхөн мастерийг болон үйлчилгээг сонгох хэрэгтэй.
 • Гоо сайхны мэргэжилтнүүд ба бусад ажилтнуудын өгөгдлүүдийг мөн түүнчлэн харилцагчдын өгөгдлүүдийг нэгдсэн базад хадгалдаг.
 • Гоо сайхны салонд зориулсан программ нь бүх төрлийн тайлангууд ба бусад баримт бичгүүдийг хийдэг.
 • Хавсралтаар хийгдсэн дүн шинжилгээт тайлангууд нь салоны эрэлттэй үйлчилгээг зааж, тодорхой мастерийн эрэлтийг гэх мэтчлэн бүгдийг нь харуулдаг.
 • Тооллогын Төгс Системийн бий болгосон хавсралт нь нягтлангийн, орлого ба зарлагуудын тооцоог хийдэг.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Орчин үеийн хүний завгүй байдал нь цаг хугацааг дэмий өнгөрөөх аргагүй болгодог. Олон хүмүүст шилдэг чанарын үзүүлэлт нь ямар нэгэн үйлчилгээг авч байгаа үед удаан хүлээх хэрэгцээгүй байх, дараалалд зогсохгүй байх г.м нь байдаг. Хэрвээ хүн эхний ирэлтээрээ л хүссэн мэргэжилтэнээрээ үйлчлүүлэхгүй бол энэ нь хэрэглэгч өөр бусад ханган нийлүүлэгчид хандахад түлхэц болно. Гоо сайхны салонд зориулсан программ нь олон тооны харилцагч нарт үйлчилдэг байгууллагын үйл ажиллагааг системчлэх зорилгоор бүтээгдсэн болно. Гоо сайхны студид зориулсан программ нь төгс программ хангамжийн хувьд дурын төрлийн:үсчин, спа-салон, арьс борлуулах салон, массажны кабинет ба бусад олон төрлийн бүх салонуудад ашигтай байх болно. Тэр нь хотын нам гүм хэсгийн орлого олохын тул тооллого чухал байдаг жижиг салонд ч тохиромжтой. Салон хэдийчнээн том байх тусам бизнесийг оновчтой болгоход зориулсан тусгай программ хангамжийг ашиглах хэрэгцээ төдийчнөөн их байна.

Та манай программыг гоо сайхны салондоо ба Тооллогын Төгс Системийг(ТТС) салбаруудын сүлжээндээ суулгаж болно. Энэ үед программ хангамжийг тэдгээр салбар нэг бүрт нь нэвтрүүлэх шаардлагагүй. Компаний гол байгууламжийн нэг компьютерт программ байж тэнд асар их хэмжээний мэдээлэлүүдтэй нэгдсэн баз үүсгэдэг. Цаашдаа программ нь тухайн байгууламжинд хэсгийн холболтоор ажиллан бусад хэсгүүдэд бол интернетээр зайнаас ашиглагдах болно. Энэ нь салонд болон түүний харилцагч нарт тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Юуны өмнө, ТТС-н интерфейсийн тохиромжтой байдал ба гоо сайхныг илэрхийлдэгт та эргэлзэлгүй итгээрэй. Түүнийг дурын хүн ойлгож чадна. Эхний зочны хувьд хувийн картыг түүний анкетийн өгөгдлүүдтэйгээр бий болгон тэнд нь үйлчилгээг хэрэглэгчийн фото зургийн хамт оруулдаг. Хүн нэг бүрт хөнгөлөлтийн картын олголтыг хийж болох ба түүнийг нэвтрүүлснээр байнгын ба бусдаас олон үйлчлүүлсэн харилцагч нарт ямар нэгэн акци эсвэл хөнгөлөлтийг хуримтлуулж болно. Гоо сайхны салонд зориулсан программд байгаа нэгдсэн базын ачаар зочин нэг картаар бүх салонуудад тэдгээр нь том хотын өөр өөр цэгүүдэд байрласан байсан ч ашиглан үйлчлүүлж болно.

Гоо сайхны салоны ажилтнуудад зориулан цахим системд хязгаарлалттай оролтыг урьдчилан харсан байдаг. Энэ нь хувийн нэвтрэх нэр ба нууц үгээр хэрэгждэг. Энэ нь гадны хүн тохиолдлоор программд орж тэнд ямар нэгэн өөрчлөлтүүдийг хийж болохгүй гэсэн үгээ. Удирдлага нь хэн, хэзээ гоо сайхны салонд зориулсан программд орсныг мэдэх болно. Ийм шинэлэг байдал нь нэг талаасаа ажилтнуудын ажилд хяналт тавилтыг хөнгөвчлөх ба нөгөө талаасаа хорон санаатнуудаас албаны мэдээлэлүүдийг хамгаалж байдаг.

Гоо сайхны салонд зориулсан программ нь төлбөрийн янз бүрийн системийг зөвшөөрөх бөгөөд бэлнээр, банкны картаар эсвэл онлайн төлбөрийг ашиглаж болно. Нэмэлт программд квинтациудыг бэлтгэн хэвлэж болох урьдчилан бичсэн тохиолдолд төлбөрийн урьдчилгааг хүлээн авдаг. Гоо сайхны салоны мастерт урьдчилан бичүүлэх талаар ярингаа программд цахимаар график бий болдог гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Мэргэжилтнүүд нь энэ хатуу хуваарийн дагуу ажиллах болно. Харилцагчид хүссэн үсчиндээ эсвэл визажистад бичүүлж болно. Жишээ нь, ямар огноогоор ба ямар хугацаанд аль нэг мэргэжилтэн хүлээж авч болохыг мэдснээр хүн ирэлтээ төлөвлөж болно. Хэрвээ гэнэт хүндэтгэх шалтгаанаар мастер хүлээн авч чадахгүй бол харилцагч СМС-р энэ тухай сэрэмжлүүлэг эсвэл дуу хоолойгоор мэдээлэлийг утсаар заавал авах болно. Программ гоо сайхны мэргэжилтнийг хэрвээ үйлчлүүлэгч эсрэг байхгүй бол бүрэн дүүрэн орлож чадна. Гоо сайхны салонд зориулсан программын бүх давуу талууд нь бизнесийн эзэнд ажилчны ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, орлогоо олон дахин нэмэгдүүлэх боломжийг өгдөг.

Гоо сайхны салоныг автоматжуулах программд холбуулахаар шийдсэн тохиолдолд та техникийн мэргэжилтнүүдийн үнэгүй тусламжийг авах болно.

Программын харагдах байдал

Гоо сайхны салонд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Гоо сайхны салонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Гоо сайхны салонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Гоо сайхны салон

  Гоо сайхны салон
 • Гоо сайхны академи ба хүрээлэн

  Гоо сайхны академи
  ба хүрээлэн
 • Амьтны груминг ба салон

  Амьтны груминг
  ба салон
 • Арьс борлуулах болон хиймэл нарны тусгалтай студи

  Арьс борлуулах
  болон хиймэл нарны
  тусгалтай студи
 • Стиль тодорхойлох төв

  Стиль тодорхойлох
  төв
 • Гоо сайхны төв ба эмнэлэг

  Гоо сайхны төв
  ба эмнэлэг
 • Үсчин ба үсчин гоо сайхан

  Үсчин ба үсчин
  гоо сайхан
 • Хумсны студи болон хумсны салон

  Хумсны студи болон
  хумсны салон
 • Гоо зүйн төв

  Гоо зүйн төв
 • Эрэгтэйчүүдийн үсчин

  Эрэгтэйчүүдийн үсчин
 • Спа салон болон төв

  Спа салон
  болон төв
 • Эрүүл мэнд болон гоо сайхны тоног төхөөрөмжтэй гоо сайхны танхим

  Эрүүл мэнд болон
  гоо сайхны тоног
  төхөөрөмжтэй гоо
  сайхны танхим
 • Шивээсний салон болон шивээсний студи

  Шивээсний салон
  болон шивээсний студи
 • Худалдаа болон арилжааны компани

  Худалдаа болон
  арилжааны компани
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Гоо сайхны салонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

esfir

Гоо сайхны салон «Эсфирь»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Гоо сайхны салондоо программыг «УСУ – Универсальная Система Учета» 2012 оны 3 сараас ашиглаж эхэлсэн. Үнэндээ программыг ойлгох, хэрэглэхэд тун хялбар ба хэрэглэхэд тун эвтэйхэн байдаг. Энэ программын ачаар бид байнгын үйлчлүүлэгч нартаа бонусын системийг бий болгож энэ нь байнгын болон шинэ хэрэглэгчдийг татах үйлчилгээний нэг болсон. «УСУ» теперь просто незаменима в системе ручных расчетов, что дает возможность больше уделять времени для развития бизнеса. Понравилось, что разработчики данной программы учли все пожелания, например, теперь мы можем отслеживать все дни рождения клиентов, поздравлять их и дарить подарки, тем самым стимулируя «сарафанное радио». Также, имея полную базу данных, мы можем работать с клиентами, которые по каким-то причинам перестали посещать наш салон, таким образом повысили процент возврата клиентов. Ну, и конечно, программа хороша тем, что дает возможность легко проводить анализ и по периодам, и по услугам, и по сотрудникам.

Эцэст нь, «УСУ» зөвхөн ажлыг хөнгөвчлөөд зогсохгүй орлогыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан.

Ерөнхийдөө би үүнийг санал болгож байна!

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Гоо сайхны салоны бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Эсфирь»


notabene

Гоо сайхны салон «Nota Bene»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Гоо сайхны салоны бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Nota Bene»


ok

Гоо сайхны студи «OK!»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Гоо сайхны студи "ОК!"

Бид НББЕС-ийг гоо сайхны салондоо хэрэглэсэн.

Бид танай компанийн ажилтнуудад нягтлан бодох бүртгэл, дүн шинжилгээ болон бүтээгдэхүүний орчин үеийн хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн, хэрэглэхэд тохиромжтой, бодитой программ хийсэнд талархаж байна. Программын ачаар бараа материал худалдан авахаас эхлээд үйлчлүүлэгчидтэй харьцах хүртэлх бүхий л ажлын явцыг хянах боломжийг олгосон юм. Бизнесийг олон талаас нь бүх л өгөгдлөөр зөв шийдвэр гаргахын тулд дүн шинжилгээ хийж болно.

Гоо сайхны бизнесд дасан зохицож байгаад нь маш сэтгэл хангалуун байна.

Бидний хэрэгцээнд тохирсон программыг цаг тухайд нь бидний хүсэлтээр хийж дуусган, мэргэжлийн болон мэдээллийн зөвөлгөөг хэрэглэгчдэд өгсөнд талархал илэрхийлье. Мөн би программист Анатолийг биднийг тэвчээртэйгээр сургасанд онцгой талархал илэрхийлье.

НББЕС-ийн багийн нийт хамт олонд энэхүү программыг хийсэнд маш их талархаж байна!

Захирал Гоо сайхны студи "ОК!" Кан О.А.


yagoda

Гоо сайхны студи «YaGoDa»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Бид НББЕС-ийг 2015 оны 9 сараас эхэлж ашигласан. Энэхүү программ нь ойлгоход энгийн, ажиллахад тохиромжтой тул бид сонгосон. Хамгийн гол нь программ нь бүхий л шаардлагатай мэдээллийг системчилж тохируулсан байдаг ба ойлгомжтойгоор авахад тусалдаг.

Энэхүү программын ачаар бид дараахь зүйлийг хялбархан хийж чадна: зарлагын материалын бүртгэл, ажлын явцыг системчилж, удирдах (ажилтнуудын хуваарь), үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн сан (нарийвчилсан мэдээлэл бүхий) үйлчилгээний чанарыг эрс сайжруулж, шинэ харилцагчдыг татах боломжийг олгодог.

НББЕС нь орлуулашгүй бөгөөд бидэнд бизнесийн бусад асуудлуудад илүү их цаг заваа зориулах боломжийг олгодог.

Энэ программын хөгжүүлэгчид бидний бүх хүсэл тэмүүллийг харгалзан программд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Жишээлбэл, бид одоо үйлчлүүлэгчдийнхээ төрсөн өдрийг урьдчилан мэдэж, сайхан бэлэг өгөхийн тулд урьдчилан бэлдэж болно. Өөр нэг жишээ нь: Бид студи рүү ямар нэгэн шалтгаанаар үйлчлүүлэх нь зогссон үйлчлүүлэгчидтэйгээ холбоо тогтоож буцаж ирсэн тоог нэмэгдүүлж байна. Програм нь салоны үйл ажиллагаа болон тодорхой цаг хугацаа нь дах үйлчилгээ, төрөл бүрийн хэлбэрийн нөхцлүүд, хувь хүний мэдээлэл болон зар суралчилгаа худалдан авсан байдал зэргээр дүн шинжилгээ хийдэг.

НББЕС нь уг ажлыг хөнгөвчлөх төдийгүй студигийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд тусалсан.

Хүн бүр өөрийн үйлдвэрлэл ялангуяа үйлчилгээний салбартаа ашиглахыг зөвлөж байна.

Техникийн дэмжлэгийн багт бидэнд тулгарсан асуудлуудад түргэн шуурхай хариулж байсанд, цаг хугацаатай нийцсэн болон шалгарсан зөвлөгөөнүүдийг өгсөнд тусдаа талархал хүргүүлж байна.

Удирдагч «Ягода»

ФЛП Леонтьев Г.А.

05.04.2016 г.


teach

Үс засах урлагийн орчин үеийн сургууль

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Эрхэм хүндэт Николай Николаевич!

Та бүхнийг “Гоо сайхны салонд зориулсан нягтлан бодох бүртгэл“-ийнпрограммыг үйлдвэрлэсэнд талархлаа илэрхийлмээр байна. Энэхүү программыг ашиглахад бид үнэхээр тухтай, энгийн байдлаар программыг удирдаж, бүртгэл болон хяналтыг хурднаар эзэмшиж болдгийг мэдсэн юм. Ойлгомжтой интерфэйс, тохиромжтой тайлангийн сонголт, гол функцүүд рүү хурдан орох, аюулгүй байдлын тодорхой түвшин, статистикийн барьсан систем зэрэг нь - бидэнд манай сургууль, салоны үйл ажиллагааг эхлүүлэх боломж болон ирээдүйд маш хурдан, үр дүнтэйгээр зардлыг багасгаж ашиг нэмэгдэх бий болгож байна. Хувь хүний мэдээллийн санг бий болгосноор үйл ажиллагааны улирлын болон аудитыг бусад онцлгийг ажиглах боломжийг үүсгэж манай байгууллагын маркетинг болон зар сурталчилгааны бодлогыг өөрчлөх боломжийг олгосон. Энэ нь "Гоо сайхны салоны нягтлан бодох бүртгэлийн систем" нь хэрэглэгчдийн үнэлгээгээр ажилтнуудыг үнэлж жагсаадаг ба энэ нь ажилтнуудын ажлын ачааллыг тохируулах нэмэлт хүчин зүйл болж өгдөг.

Манай багийхнаас талархал илэрхийлж байна АНОДПО "Үс засах урлагийн орчин үеийн сургууль".


platinum

Хумсны гоо сайхан «Платинум»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Юуны түрүүнд “Платинум” маникюрын салоны ажилтнуудынхаа өмнөөс НББЕС-ийн багийн хамт олонд чанартай үйлчилгээ үзүүлсэнд маш их талархаж байгаагаа болон шинэ амжилтуудын эзэн болохыг хүсэж байна.

Бид жилийн хугацаанд уламжлалт схемээр нягтлан бодох бүртгэлээ явуулж байсан бөгөөд өөрөөр хэлбэл дэвтэр дээр бичдэг байсан ч хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр хэрэглэгчдийн бүртгэл, санхүүгийн гүйлгээ болон бусад зүйлийн орхигдуулж эхэлсэн. Түүчлэн хэрэглэгчдэд урамшууллын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг хүссэн. Интернет дээр зохих програм эрж хайж эхэлмэгц вэбсайттай танилцлаа НББЕС. Программыг худалдан авсны дараа бид өмнө нь хүссэн хэмжээнээсээ илүү олон боломжийг олсон. Тухайлбал:

- Бонусны тогтолцоог эхлүүлсэн;

- Ажилтны цалин, өдөр тутмын орлого, зарлага болон төлбөрийг нэг товшилтоор тооцоолж болно;

- Үйлчлүүлэгчээр гаргасан тайлан;

- Ямар үйлчилгээ илүү хэрэгтэй байдаг вэ

Шинэ боломжууд бий болгох:

- банкны картаар төлбөр хийх;

- Байнгын нийлүүлэгчдийн нягтлан бодох бүртгэл.

Хамгийн чухал нь НББЕС программд өөрийг санаагаа хэрэгжүүлэх боломжтой байдаг.

Удирдагч: Кенжибаев А.А.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Гоо сайхны салонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.

Мөн түүнчлэн хараарай:


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: