1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Оёдлын үйл ажиллагаанд зориулсан программ

Байгууллагын 501 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Оёдлын үйл ажиллагаанд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Гар оёдолд зориулсан программын боломжууд

 • Танайд холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн баз үүснэ
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та олныг хамарсан СМС-зурвасын илгээлтийг явуулж болох ба хувь хүнд жишээ нь, захиалга бэлэн болсон талаар мэдээлэлийг явуулахаар тохируулж болно
  СМС- илгээлт

  СМС- илгээлт
 • Цахим шуудангаар явуулах илгээлт нь харилцагчид дурын цахим баримтыг явуулах боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Та бүх захиалгыг гүйцэтгэлийн үе шатуудад нь, төлбөр орсон эсэх ба бусад чухал мөчүүдийг хялбар хянах болно.
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Систем нь даавуунуудын, дагалдах хэрэгсэлүүд ба дурын бусад материалуудын ашиглалт, бэлэн байгаа ба зарцуулалтын хяналтыг хангадаг
  Материалууд

  Материалууд
 • Та бэлэн болсон бүтээгдхүүнээр тооцоололыг хийж, программ бэлтгэх үед шаардлагатай материалуудыг автоматаар бичиж, ажлын цагийг тооцдог
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Та бэлэн болгосон бүтээгдэхүүн нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцож болно
  Өөрийн өртөг

  Өөрийн өртөг
 • Та программаар өөрийн үйлдвэрлэлийн нөөцийг хувиарлаж мөн хялбархан хянаж болно
  Нөөцүүд

  Нөөцүүд
 • Та үйлдвэрлэлийн төлөвлөлтийг гар болон машины оёдлоор, примерк бэлэн болох болон захиалгыг өгөх хугацаагаар төлөвлөж болно
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж чаддаг. Салбаруудын ажлыг интернетээр дамжуулан явуулдаг
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд ба
  дэлгүүрүүд
 • Захиалгыг хүлээн авах маягт, гэрээ ба бусад баримтууд автоматаар программд үүсэж болно
  Маягтууд

  Маягтууд
 • Тусгай интерфейс нь дурын борлуулалтыг явуулахад тусалдаг
  Борлуулалт

  Борлуулалт
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та арилжааны ба агуулахын төрөл бүрийн төхөөрөмжүүдийг оёдлын байгууллагын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор ашиглаж болно
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Ажилтнуудын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Цалин

  Цалин
 • Манай программыг ашиглах үед бүх хэсгүүд нэг механизм шиг хоорондоо харилцан ажиллаж болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Программ ямар бараанууд дуусаж байгаа тэднийг худалдан авах хэрэгтэйг Танд хэлж өгөх болно
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг.
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн
  шинжилгээ
 • Хэрэгцээтэй үедээ та захиалганд шаардлагатай материалуудын жагсаалтыг хялбар хийж болно
  Өгөх

  Өгөх
 • Танай мастерууд ба ажилтнуудыг төрөл бүрийн шалгаваруудаар : гүйцэтгэсэн ажил, борлуулалт ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Систем худалдан авагчдаас хэн нь илүү ашгийг авчирсныг харуулах тул та тэдгээр харилцагдыг үнийн хуудсаар амархан дэмжиж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Захиралд зориулан удирдлагын тайлангийн иж бүрдлийг бий болгосон бөгөөд эдгээр нь байгууллагын үйл ажиллагаанд тал бүрээс нь дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Захиралд зориулсан тайлангууд

  Захиралд зориулсан
  тайлангууд
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ оёдол хийдэг байгууллагын удирдлагыг автоматжуулан төлбөрийг хүлээн авч, зохицуулгын баримтуудыг бий болгон, дүн шинжилгээг хийдэг.
 • Харилцагчдын базын нарийвчлал нь хангалттай өндөр байж, төлбөрийн байдлыг хянан, SMS илгээлтийг хийдэг.
 • Хэрэглэгчид бусад илгээлтийн төрлүүд ч хүртээмжтэй. Ийм мэдээлэлүүдийг цахим шуудан эсвэл Viber-р дамжуулан илгээж болно.
 • Тохиргоо нь хийгдэж байгаа захиалгыг зөвхөн төлбөрөөр нь биш бусад шалгавруудаар хянадаг. Хэрэглэгчид захиалагын гүйцэтгэл аль шатандаа яваа, бэлэн болгох хугацааг тодорхойлох нь хэцүү биш.
 • Программ нь оёдолд зайлшгүй шаардлагатай материалуудын хяналтыг хариуцдаг. Хэрвээ дагалдах хэрэгслүүд дутагдалтай байвал хэрэглэгч автоматаар мэдэгдэл хүлээн авдаг.
 • Системд дүн шинжилгээний ажлыг чанартайгаар явуулдаг. Ийм тайлангуудын харагдах байдлыг өөрөө бие даан тохируулж болно.
 • Хавсралт нь гаргаж байгаа бүтээгдхүүнүүдийн өөрийн өртгийг тооцоолон, зарцуулагдах материалыг автоматаар хасан, үйлдвэрлэлийн зардлыг тооцож, ажилтны ажилласан цагийг бодитойгоор тооцдог.
 • Тохиргоо нь байгаа нөөцүүдийг үр дүнтэйгээр ашиглан ажлын цагийг зөв зохицуулах боломжийг өгдөг. Төлөвлөлтийн эсвэл цагийн удирдлагын сонголтонд онцгой анхаарлыг хандуулдаг.
 • Систем нь агуулахын шилдэг төхөөрөмжүүдтэй өгөгдлүүдийн солилцоог хийн ижилсүүлдэг нь ийм шинжийн ажиллагааг хялбаршуулдаг.
 • Оёдлын нэгжүүд ба хязгааргүй тооны агуулахуудтай холбох элемент нь байж, мэдээлэлийн нэгдсэн төвд орох хандалтыг нээдэг.
 • Анхдагч өгөгдлүүдийг гараар зөөх шаардлага байхгүй. Программ хангамж бүх хүнд ажлуудыг өөртөө авдаг. Энд шинэ загварыг бий болгох нь - хэдхэн секундын ажил хэрэг байдаг.
 • Бүтээгдхүүний борлуулалтын горимд оруулахад арилжааны ажиллагааг тайвнаар бүртгэж болно.
 • Харилцан тооцоололын дэд системүүд нь байгууллагын ажилчдад хэлцэлт цалингийн мэдэгдэх хуудсыг бий болгодог. Тооцооны үндэс нь борлуулалтаас ирэх хувь, захиалгуудын тоо, хөлс нь болдог.
 • Ажлын ширээг хувийн сонирхол ба сонголтоороо тохируулж хэлбэржилтийн загварын аятайхан байдлыг сонгож, дэлгэц дээр нэмэлт өгөгдлүүд ба графикийг гаргаж болно.
 • Ачаалалын процессыг эхлэхдээ автоматжуулалтыг шат дараалалтай хийхийн тулд программын үндсэн хувилбараас эхэлсэн нь зүйтэй байдаг. Танилцуулгын хувилбар нь үнэгүй тараагдана.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Орчин үеийн аль ч үйлдвэр тэр дундаа оёдлын үйлдвэрт ч гэсэн аж ахуйн удирдлагын чанарыг дээшлүүлж, харилцан тооцоололыг хийж, харилцагч нартай удаан хугацааны итгэлцэлийн харьцааг тогтоохын тулд ихэнхидээ бүрэн автоматжуулалтыг явуулах шаардлагатай. Оёдлын үйл ажиллагаанд зориулсан программ нь хүний бүтээмжийг бууруулдаг хөдөлмөр ихээр шаарддаг процессуудын ихэнхи хэсэг: баримтуудыг бөглөх, тодорхой захиалагыг биелүүлэхэд шаардлагатай материалын тоо хэмжээг тооцох г.м-г өөртөө авдаг.

"Тооллогын Төгс Систем" компани нь хэрэглэгчид мэдээлэл-лавлагааны дэмжлэгийг үзүүлж, оёдлын үйл ажиллагааны төвшин бүрт оновчтой болголтыг бодитоор нэвтрүүлдэг үйл ажиллагааны программыг бүтээхийг өөрийн нэгдүгээр зэргийн зорилт гэж хардаг. Харилцагчийн базын өгөгдлүүд нь нарийвчлалын өндөр төвшингөөрөө ялгарч, мэдээлэлийг өргөн хүрээнд байршуулж маркетингийн ажиллагааг явуулахад маш тохиромжтой болгон:зорилтот бүлгийг бүрдүүлэх, SMS -илгээлтийг явуулах, тодорхой харилцагч эсвэл байгууллагатай харилцахад тохиромжтой болгосон байдаг.

Оёдлын үйл ажиллагаа нь зарцуулсан материалыг бичиж гаргасан бүтээгдхүүний өөрийн өртгийг тооцохын тулд автоматаар хийгдэх тооцоололыг шаарддаг нь нууц биш бөгөөд аж ахуйн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг өдрөөр ба 7 хоногуудаар урьдчилан таамаглах боломж нээгдэнэ. Программ нь агуулахын худалдан авалт ба төлөвлөлтийг хариуцдаг модулиудаас бүтдэг. Систем хэрэглэгчид даавуу материал, дагалдах хэрэгсэл болон агуулахад байх ёстой бусад зүйлсийг дүүргэх талаар цаг тухайд нь сул зогсолтоос зайлсхийж ажлын тасралтгүй байдлыг хангахын тулд мэдээлдэг.

Программ нь нөөцөө хянаж зохистой зарцуулах боломжийг өгдөг. Бүтэц нь зөвхөн оёдол хийдэггүй бүтээгдхүүн зардаг бол программ хангамжийг борлуулалтын горимд оруулж болно. Энэ үед арилжааны хэлцлийн бүртгэл, зохицуулгын баримтуудыг г.м-г хариуцдаг дэд систем идэвхиждэг. Анхдагч өгөгдлүүдийн оруулалт нь автомат горимоор хийгдэнэ. Тухайн сонголт нь алдаа гарахаас сэргийлэх ба ажилтны ачаалалыг бууруулдаг. Ажилтанд зөвхөн хэрэгтэй файлыг хэвлэлтэнд илгээх л үлддэг. Хүсвэл дурын баримтыг цаашдаа хугацаа ихээр зарцуулахгүйн тул загвар болгон хүлээн авч болно. Программын онцлог давуу тал нь цалинг бий болгох бөгөөд үүний үндсэн шалгавар нь борлуулалтаас ирэх процентууд ба оёдолд зарцуулсан хугацааг оруулан тооцох эсвэл бэхлэгдсэн тарифууд байдаг. Татварын ба нягтлангийн баримтууд нь автоматаар бий болдог. Үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдхүүний тооллогын процесс хэрвээ таньд хэтэрхий илүү санагдвал бүтээгдхүүний ойртуулан нэгтгэх боломжуудад анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Программыг сканертой ижилсүүлж штрих кодыг дор нь уншиж өгөгдлүүдийг базад оруулж болно.

Тохиргоо нь оёдол хийдэг аж ахуйн санхүүгийн идэвхижлийг бүрэн хэмжээгээр хянах боломжийг олгож зорилтот үзүүлэлтүүдийн амжилтыг хянаж, ажилтнуудын өмнө зорилтуудыг тавьж , үнэнч байдлын янз бүрийн хөтөлбөрүүдтэй ажиллах боломжийг өгдөг. Энэ үед идэвхитэй дэд системийн тоо нь дэд бүтцээс шууд хамаардаг. Хэрвээ байгууллага нь нэмэлт боломжуудыг шаардаж байвал манай сайтад тэдгээрийн жагсаалт байгаа. Бүтээгдхүүнийг хувийн төслөөр тодорхой шааардлагуудыг тооцон үйлдвэрлэх боломжтойг үгүйсгэхгүй.

Программын харагдах байдал

Оёдлын үйл ажиллагаанд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Гар оёдолд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Загварын газарт зориулсан презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Худалдагч компани

  Худалдагч компани
 • Компьютерийн хатгамал

  Компьютерийн
  хатгамал
 • Хөшигний оёдол

  Хөшигний оёдол
 • Хавтасны оёдол

  Хавтасны оёдол
 • Тусгай хувцасны оёдол

  Тусгай хувцасны
  оёдол
 • Хувцасны засвар үйлчилгээ

  Хувцасны засвар
  үйлчилгээ
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Гар оёдолд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Гар оёдолд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: