1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Спортод зориулсан программ

Байгууллагын 306 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Спортод зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Спортонд зориулсан программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагч нэг бүрийн фото зургийг программд хадгалж болно
  Камераас зураг авах

  Камераас зураг авах
 • Харилцагчдыг ялган танихад клубын картыг ашиглаж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • СМС зурвасыг Та олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд ,жишээ нь өнөөдөр захиалгаа сунгах хэрэгтэйг сануулсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Та хичээлийн хуваарийг цахим хэлбэрээр хийснээрээ өөрийн өрөө тасалгааг зохистой ашиглах болно
  Хуваарь

  Хуваарь
 • Программд тодорхой хичээлийн тоогоор эсвэл хугацааны тодорхой үед дурын захиалгуудыг хянах боломжтой
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Хэрвээ та харилцагчид ямар нэг юмыг зардаг эсвэл өгдөг бол Та нарийвчилсан тооллогыг явуулж болно
  Барааны тооллого

  Барааны тооллого
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Танай зочид ямар дамжааг илүү сонгож байгааг болон харилцагчдын хувийн эрэлт хэрэгцээг хялбархан мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Танайд хэрвээ борлуулалтын менеджер ажилладаг бол тэдний ажил ба үр дүнгүүдийг манай программд хамаарагдах болно
  Менеджерүүдийн ажил

  Менеджерүүдийн
  ажил
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын
  өсөлт
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын
  шалтгаан
 • Дасгалжуулагчдын хэлцэлт цалинг хувь ажилтны үнэлэмжээр автоматаар тооцож болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Танай дасгалжуулагчид ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавраар: харилцагчдын тоо, хийсэн хичээл, ашиг ба бүтээмжээр харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар дасгалжуулагчид харилцагч нар давтан бүртгүүлдэг, хэн танай зочдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Тусгай тайлан ямар дамжаанууд илүү эрэлттэй байгааг харуулдаг. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохиромжтой шийдвэрийг гаргах боломжтой
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Ажилчин эсвэл салбар нэг бүрээр та хандалтын ба захиалгуудын борлуулалтын өсөлтийн хөдлөл зүйг дурын хугацааны огтлолд мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлан хамгийн ашигтай эсвэл хамгийн танигдсан дамжааг харуулдаг
  Дамжаануудын дүн шинжилгээ

  Дамжаануудын
  дүн шинжилгээ
 • Харилцагчаар, захиалгуудаар ба дасгалжуулагчдаар бүх статистикийг та тохиромжтой үедээ мэдэж динамикийг нь тайлангуудын тусламжтай үнэлж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Та зарсан эсвэл хичээлд өгсөн барааны бүрэн статистикийг авах болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын
  тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Төлбөрүүдийн дүн шинжилгээгээр захиалга ба барааны үнийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Эхний хандалтаар хурдан холбогдож болно.
 • Таний спортын төвд зориулан дасан зохицуулах тохируулгыг хийх боломжтой.
 • Спортод зориулсан программыг нэвтрүүлснээр өөрийн бизнесийг шинээр удирдаж болно.
 • Боломжийн үнэ. Программын холболтыг төлбөрийг зөвхөн авна.Сар бүр программ хангамжийг ашигласны төлбөр нэхэгдэхгүй.
 • Техникийн дэмжлэгийг туршлагатай программистууд ба техникийн ажилтнууд хийж баталгаажуулна.
 • Манай бүтээгдхүүний чанарыг дээшлүүлэхийн тулд бид программ хангамжийн үйл ажиллагааны боломжуудыг байнга шинэчилдэг.
 • Спортод зориулсан программ нь уян хатан тохируулгатай тооллогын төгс систем мөн.
 • Цахим төгс системийн хэлийг нь сонгох боломжтой тул ямар ч оронд хэрэглэгдэж болно.
 • Спортод зориулсан олон функцит программын танилцуулах хувилбарыг usu.kz сайтаас үнэгүйгээр татах боломжтой.
 • Программ хангамжийн лизенцийг авснаар та Тооллогын Төгс Систем компаний шилдэг техникийн мэргэжилтнүүдээс 2 цагийн үнэгүй зөвлөгөөг авах болно.
 • Спортын тооллогыг явуулахад зориулсан программд компаний логог ашиглах боломжтой бөгөөд лого нь бүх хэвлэгдсэн болон цахим баримтуудад байх болно.
 • Программын интерфейсыг ажилтнууд хялбар, хурдан эзэмших ба ажлын явцад үүссэн асуултуудад манай программистууд бүрэн хариултуудыг өгөх болно.
 • Спортод зориулсан программыг зөвхөн бүртгэгдсэн хэрэглэгч өөрийн техникийн хэрэгслүүдээс ажлуулж эхлэх боломжтой.
 • Программ нь спортын байгууллагын үйл ажиллагааны бүх хүрээнд: ажилтнуудын ажлын цаг ба график, төлөвлөгөөний биелэлтийн хугацаа зэрэгт бүрэн хяналт тавих боломжтой.
 • Программ нь хурдан эхэлнэ. Нэгэн зэрэг олон цонхнуудыг нээж шаардлагатай үед тэдгээрийг хулганы нэг товшилтоор буцаан хааж болно.
 • Программын ой тогтоолтыг суулгахдаа цэстэй цонхнууд байдлаар гарч ирэхээр суулгаж болно.
 • Спортод зориулсан программ нь удирдлага, захиргааны, нягтлангийн болон бүх багийн ажлын багагүй хэсгийг автоматаар биелүүлдэг.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Саяхныг хүртэл мэргэжлийн хүмүүс спортоор хичээлэдэг байлаа. Өнөөдөр байдал өөрчлөгдөн амьдралын идэвхитэй хэлбэрийг баримтлахыг хичээн өөрсдийн чөлөөт цагаа спортоор хичээллэхэд зориулж байна. Мэдээжээр, хүмүүс дасгалын ба спортын заланд 7 хоногт 5-с дээш удаа очиж байвал энэ нь мэргэжлийн гэж болно. Орчин үеийн спортын талаар ярихад спортын байгууллагууд нь ихэнхи цаг хугацааг зүгээр өнгөрөөсөнгүй. Тэдний зорилго нь үр дүнг нэмэгдүүлэх бөгөөд энэ нь өдрөөс өдөрт байнга өсөж байна. Хүн ирж байгаа мэдээлэлүүдийг бүх хэмжээгээр нь хүлээн авах чадваргүй бөгөөд ихэнхидээ ажилтнуудын ажлаа цагт амжаагүйгээс үүдсэн асуудлууд удирлагад үүсдэг. Спортод зориулсан программыг Тооллогын Төгс Системийн байгууллага нь боловсруулсан. Тэр нь ажлын бүтээмжийг богино хугацаанд нэмэгдүүлэх цорын ганц зөв шийдвэр байх болно.

Таний спортын төвд тухайн программыг авахад албаны сайтанд байгаа холбоосны өгөгдлүүдээр бидэнтэй холбогдоно уу. Та бидэнд хандаснаараа үнэгүй зөвлөгөө авах ба цаашдын үйлдлийнхээ талаар ярилцаж болно. Техникийн мэргэжилтнүүд нь таний бүх хүслийг тооцоолон спортод зориулсан программыг харьцангуйгаар тохируулж өгнө.

Тухайн программ хангамж нь тооллогын төгс систем бөгөөд энэ нь спортын олон байгууллагуудад хэрэглэгддэг. Дасгалын зал, спортын зал, уулын цанын баз, мөсөн ордон ба бусад олон зүйлд тохирно.

Спортод зориулсан программд та хувийн хөтөлбөрөөр дасгалжиж байгаа эсвэл бүлгийн хичээлд байгаа эсэх, спортын жижиг сургуульд байна уу эсвэл том фитнес клубт явдаг уу гэдэг нь чухал биш. Цахим системийн ашигтай хэрэглээг бүгд өөрийн бизнест олдог.

Спортод зориулсан цахим нэмэлтийн гол зорилго нь –тооллогын ажлыг автоматжуулах, өгөгдлүүдийг цуглуулах, анализаар тайланг гаргахад оршино. Байгууллагын үйл ажиллагааны бүх ялгааг бүрэн тооцсон тухайн программ хангамжийн тусламжтайгаар тооллогын процессын явцыг бүрэн автоматжуулж болно. Ажлын үр дүн ба багийн ажиллагааг нэмэгдүүлэн урагшаа том алхаж болно.

Өөрөө өнгө ба загварыг нь сонгож болох интерфейс нь программ хангамжийг холбох үед тааламжтай факт болно. Тооллогын Төгс Систем компани нь спортын салбарын программ хангамжийн практик хэрэглээгээр зөвхөн хөөцөлддөггүй бөгөөд гоозүйн хэлбэржилтэнд анхаарлаа хандуулдаг.

Бүтээгдхүүнийг компаний ажилтнуудад бодож олсон интерфейсд нь тааруулан өгч болно.

Спортод зориулсан программ нь бүрэн аюулгүй байдлыг хангадаг. Өгөгдлүүдийн нэгдсэн баз нь удирдлагын бүрэн хяналтанд байх болно. Гадны хүмүүсээс хэн нь ч системд орж болохгүй. Тухайн программын боломж нь ийм төрлийн бизнесийг эрхлэхэд том нэмэлт болдог.

Программын танилцуулж байгаа төгс функциуд нь бүх ажилтнуудын ажлыг сайжруулж чадна. Удирдлага тавьсан зорилгын биелэлтэнд өдрийн турш ажлын өрөөндөө байхгүй байсан ч интренетээр холбогдон хяналтыг өдөр бүр тавьж болно.

Спортод зориулсан программ нь тооллогыг зөв удирдах ба явуулахад зориулсан төрөл бүрийн модулиудыг агуулдаг. Үүнээс ч багагүй ашигтай функциудыг нягтлангууд өөрийн ажилд хэрэглэх бөгөөд энэ нь тайлангууд ба янз бүрийн нийлмэл баримтуудыг бөглөх ба хэвлэх байдаг.

Харилцагчдын базыг өргөжүүлэх ба хадгалахад тусалдаг тэр функцид бас анхаарал хандуулахыг хүсэж байна. Энд харилцагч нэг бүрт клубын хувийн картыг бий болгож болно. Янз бүрийн акциуд, бонусын хөтөлбөрийг явуулж болно. Олныг хамарсан илгээлтийн сонголт нь танай үйлчилгээг ашиглан спортоор хичээлэгчдэд төдийгүй танай өөрийн ажилтнуудад тохиромжтой нэмэлт болдог.

Программын харагдах байдал

Спортод зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Спортонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Спортын байгууллагуудад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Спортын клуб, төв эсвэл танхим

  Спортын клуб,
  төв эсвэл танхим
 • Фитнесс клуб буюу төв

  Фитнесс клуб
  буюу төв
 • Бэлтгэлийн танхим болон тоног төхөөрөмжүүд

  Бэлтгэлийн танхим
  болон тоног
  төхөөрөмжүүд
 • Спорт-эрүүл мэндийн цогцолбор эсвэл төв

  Спорт-эрүүл мэндийн
  цогцолбор эсвэл төв
 • Спорт-зугаацлын клуб

  Спорт-зугаацлын клуб
 • Теннисний талбай

  Теннисний талбай
 • Спортын холбоо

  Спортын холбоо
 • Усан парк

  Усан парк
 • Спортын сургууль, дугуйлан эсвэл байгууллага

  Спортын сургууль,
  дугуйлан эсвэл
  байгууллага
 • Аэробик болон галбиржуулах төв

  Аэробик болон
  галбиржуулах төв
 • Бассейн /усан сан/

  Бассейн
  усан сан
 • Гайхалтай тоглоомууд /аттрационууд/

  Гайхалтай тоглоомууд
  аттрационууд
 • Биллиардын клуб

  Биллиардын клуб
 • Тулааны клуб

  Тулааны клуб
 • Мөсөн гулгуурын талбай, роликийн клуб

  Мөсөн гулгуурын
  талбай, роликийн клуб
 • Спортын уралдаан болон тэмцээн

  Спортын уралдаан
  болон тэмцээн
 • Спортын цогцолбор эсвэл байгууламж

  Спортын цогцолбор
  эсвэл байгууламж
 • Атлетикийн танхим

  Атлетикийн танхим
 • Хүүхдийн клуб

  Хүүхдийн клуб
 • Спортын бараа бүтээгдэхүүний дэлгүүр

  Спортын бараа
  бүтээгдэхүүний дэлгүүр
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Спортонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Спортонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: