1. Главная
 2.  › 
 3. Программы для учета
 4.  › 
 5. Арилжаанд зориулсан программ

По мнению 453 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Арилжаанд зориулсан программ

 • Возможности
 • Описание
 • Скриншот
 • Видео
 • Скачать
 • Презентация
 • Для кого?
 • Клиенты
 • Отзывы
 • Язык
 • Заказать

Арилжаанд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • Дуусаагүй худалдан авалтыг түр хойшлуулан эргэн орж болдог цорын ганц программ нь одоогоор энэ арилжааны программ юмаа.
 • Программын бий болгосон дүн шинжилгээний тайлангууд нь арилжаанд оролцогч нэг бүрээр –худалдан авагч, бараа, ханган нийлүүлэгч, ашиг ба зардлаар гарсан байдаг.
 • Программын бий болгосон дүн шинжилгээний тайлангууд нь нь тухайн тайлангийн үеийн хамгийн хэрэгцээтэй ба хамгийн ашигтай барааг тодорхойлж борлуулалт муутай барааг илрүүлэхэд нөлөөлдөг.
 • Программын бий болгосон дүн шинжилгээний тайлангууд нь тайлангийн үеийн хамгийн их ашиг авчирсан харилцагчийг тодорхойлж худалдан авалтанд хэн илүү ихийг зарцуулсан, хэн илүү их ашиг авчирсныг тодорхойлдог.
 • Программ нь зардлын бүтцийг харуулж графикаар төлөвлөгөө болон бодит байдлын ялгааг харуулдаг.
 • Программын бий болгосон дүн шинжилгээний тайлангууд нь ямар бараа илүү ашигтай, ямар ханган нийлүүлэгч илүү тохиромжтой, ямар дэлгүүр сүлжээнд хамгийн үр ашигтай ажилласныг харуулдаг.
 • Арилжааны программ нь тодорхой хугацаанд агуулахын тооллогонд зарагдсан барааны балансыг төлбөр баталгаажуулах үед нэгэн зэрэг оруулдаг.
 • Программын бий болгосон статик тайлангууд өндөр эрэлттэй барааг харуулахын зэрэгцээ тухайн үеийн барааны үлдэгдлийг хурдан гаргаж өгдөг.
 • Агуулахад бараа дуусаж байгаа бол программ нь худалдан авалтыг хариуцдаг ажилтанд мэдэгдэж барааны тоог заасан захиалгын хуудсыг автоматаар бий болгодог.
 • Мэдээлэлийн баз ангилал нь тохиромжтой хэлбэрээр явагддаг төрөл ба дэд төрөлд хуваагдсан олон тооны бүлгүүдтэй байж тэдгээрт хайлт, шүүлт хийдэг үйл ажиллагаагаар удирдагдана.
 • Менеджер нь өөрийн ажиллаж байгаа бүсийг хөдөлгөх, нуух эсвэл шинэ багануудыг нэмэх байдлаар өөрт эвтэйхэнээр сонгож болох бөгөөд дараа нь программ анхны байдалд нь хялбархан оруулдаг.
 • Программын бий болгосон дагалдах хуудаснууд программд хадгалагдах бөгөөд хугацааны туршид мөн өгөгдлүүдийн базыг үүсгэх бөгөөд тэнд нь дугаар ба бүртгэлийн огноогоор хүн бүхэн хайлт хийн дурын дагалдах хуудсыг хурдан олж болно
 • Программын бий болгосон дагалдах хуудаснууд барааны хөдөлгөөнийг харуулан тодорхой төрлийн барааны улирлын эрэлтийг мэдээлэх ашигтай мэдээлэлийн эх үүсвэр болдог.
 • Арилжааны программ нь энгийн интерфейстэй бөгөөд түүнийг бий болгоход 50 хувилбарыг дэвшүүлж тэдгээрийг хийхэд тохиромжтой чиг-лүүлэгчтэй, мэдээлэлийн ойлгомжтой бүтцийг санал болгодог.
 • Программд орсон арилжааны ажилтнууд өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үгтэй байж ажиллах тусгай орон зай ба хувийн цахим тайлангуудтай байна.

Описание программного обеспечения

«Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) компаний боловсруулсан Арилжаанд зориулагдсан буюу арилжааны үйл ажиллагааг автоматжуулахад зориулагдсан программ нь барааг зах зээлд нэвтрүүлэх чиглэлээр ажилладаг байгуулагад зориулагдан цаашдаа өөр төрлийн мэдээлэлийн базад хуваагддаг хоорондоо харилцан хамааралтай бүх өгөгдлүүдийг автоматаар тооллох систем бөгөөд тогтолцоонд байгаа өгөгдлүүд нь анхааралын төвд байснаараа тооллогын чанарыг дээшлүүлнэ.

Энэ шалтгаанаар санал болгож байгаа арилжааны программд бөглөхөд зориулагдсан электрон талбар байх бөгөөд энд өгөгдлүүдийг байгаа базаас нь сонгон авч хаана байх ёстой тэр хэсэгт нь нэмдэг. Жишээ нь, харилцагчийг худалдааны цонхонд арилжааны үйл ажиллагааг бүртгэхийн тулд түүнийг харилцагсдын базаас нэрээр нь сонгон авч нэмдэг. Зарагдсан барааны цонхонд зааж өгөхдөө барааны базаас ижил үйлдлээр нэмдэг.Үүнээс харахад арилжааны программд харилцагсдын болон барааны баз буюу борлуулалтанд зориулагдсан барааны бүх хүрээг хамарсан нэр төрлийн жагсаалт байдаг. Өгөгдлүүдийн үндсэн энэ 2 базтай ажлын бүх үйл явцууд холбоотой. 2 баз хугацааны туршид тооны хувьд нэмэгдэн бий болдог. Шинэ оролцогсдыг нэмэхийн тулд тусгай хэлбэрүүд буюу үүрнүүдэд хуваагдсан цонхнууд байж тэдгээр үүрнүүдэд байгаа хариултын хувилбаруудаас зөвийг нь үүрэнд сонгон оруулдаг. Барааны цонх, харилцагчийг бүртгэх цонх, худалдааны цонх гэсэн өөр агуулгатай цонхнууд байдаг ч бүгдээрээ ижил зарчмаар ажилладаг. Цонх өгөгдлүүдийг дүгнэхэд зориулагдсан бөгөөд мэдээлэлийг гараар нэмэх процессыг хурдасгахын тулд өгөгдлүүдийг хооронд нь холбоотой байлгадаг.

ТТС-н программд барааны, арилжааны, харилцагсдын базад импортын функцээр хийгддэг мэдээлэлийг автоматаар дүгнэх арга байдаг бөгөөд энэ үед бусад файлуудад байгаа өгөгдлүүдийг системд нэн даруй аваачих бөгөөд өгөгдлүүд зөв байрлалаа эзэлсэн байна. Ажилтны тусламж энэ процесст шаардлагагүй.

Арилжааны программ нь хангалттай их хэмжээний ажлыг автомат горимоор гүйцэтгэдэг хэд хэдэн тохиромжтой функцитэй.

Жишээ нь: Автоматаар бөглөх үйлдэл нь арилжааг дагалдах хуудаснууд, санхүүгийн баримтын эргэлтийг оролцуулан программ бүх шаардлагатай тайлангуудаар хангаж энэ бичиг баримтууд нь тэдгээрт тавигддаг шаардлагуудыг бүрэн хангасан байдаг.Ийм ажлыг гүйцэтгэхдээ арилжааны программ нь үйл ажиллагааны пункт бүрээр бүтэцлэгдсэн өөрийн мэдээлэлүүд ба энэ зорилгоор тусгайлсан гаргасан бланкуудыг ашиглана. Арилжааны программ нь худалдан авагчидтай үр нөлөөтэй холбоог өндөр төвшинд барьж байдаг бөгөөд тэд үнэнч байснаар борлуулалтанд амжилт гарах болно. Программын харилцагсдын базад санал болгосон CRM систем нь арилжааны өмнө тавигдсан зорилгод бүрэн нийцэж байдаг. Систем нь түүнд байгаа харилцааг байнга бие даан хянаж менеджерийн ажлын фронтыг тодорхойлж тэдний төлөвлөсөн ажлын хугацааг мөн хянаж тэднийг зүгээр суухыг зөвшөөрдөггүй. Өөр нэг багагүй гайхамшигтай шинж нь харилцагчийн түүхүүдийг хадгалах бөгөөд худалдан авалтын, захиалгын түүхүүд, тэдгээрт хавсрах баримт бичгүүд квитанци, чек, тооцоог хадгалах явдал байдаг. Ийм архив худалдан авагчийн бүх хэрэгцээ ба сонголт зэргийг тооцон нэр төрлийн саналыг гаргахад зайлшгүй хэрэгтэй. Электрон холбооны 4 төрөл: гарны утасны зурвас, цахим шуудан, Viber, дуут шуудан зэргийг санал болгон харилцагсадтай хэрхэн холбогдохыг урьдчилан харсан байдаг. Дурын форматаар илгээсэн зар харилцагсдын файланд хадгалагдан хандалтын түүхийг үргэлжлүүлнэ. Илгээлт олныг хамарсан эсвэл хувь хүнд, харилцагсдын аль нэг төрлийн сонгогдсон хэсэгт зориулан зохион байгуулагдсан байж болно. CRM систем худалдан авагчдыг төрлөөр нь ангилан ижил төстэй шинжүүдээр нь бүлгүүдэд хуваадаг. Арилжааны программ нь тайлангийн баримтын тохирсон маягтуудын багцтайгаас гадна тухайн тохиолдолд сонгон авах боломжтой илгээлтийн бичиглэлийн маягтын багцыг мөн агуулдаг.

Программ бичих эрхийг хадгалдаг тул илгээлтүүдийн зөв бичих дүрмийг шалгах боломжтой. Программ - бонусны программыг харилцагсдын анхаарлыг татах ба тэднийг барьж, шинэ худалдан авалт хийх тэдний сонирхолыг дээшлүүлэхэд санал болгодог нь бас нэг давуу тал нь юмаа. Дараагийн ээлжит худалдан авалтын төлбөрт ашиглуулах зорилготойгоор худалдан авагчийн өмнөх төлбөрийн хэсгийг харилцагчийн дансанд шилжүүлэх форматыг санал болгоход бэлэн байдаг. Арилжааны программд CRM системийн файлд байгаа хамгийн чухал харилцагчдад хувийн үнийн хуудсаар үйлчлүүлэхийг санал болгох явдлыг урьдчилан харсан байдаг. Худалдан авалтын өртгийг тооцохдоо үндсэн эсвэл өөр ямар үнийн хуудсыг хэрэглэх нь зүйтэйг тодруулдаг.Үүнийг заасан тохиолдолд тооцоо автоматаар заасан замаар явна.

Программын харагдах байдал

Арилжаанд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Арилжаанд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Арилжаанд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Арилжаанд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: