1. Главная
 2.  › 
 3. Программы для учета
 4.  › 
 5. Бараанд зориулсан программ

По мнению 657 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Бараанд зориулсан программ

 • Возможности
 • Описание
 • Скриншот
 • Видео
 • Скачать
 • Презентация
 • Для кого?
 • Клиенты
 • Отзывы
 • Язык
 • Заказать

Бараанд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • Программ нь төрөл бүрийн тайлангуудыг тэр дундаа дүн шинжилгээний тайланг гаргаж өгөх тул эдгээрийн ачаар компаний үйл ажиллагааны талаар тухайн цаг мөчид бодитой дүгнэлт хийх боломжтой болдог.
 • Программ нь бараануудын нөөцийн явцын тайланг гаргаж ямар бараа, ямар тоогоор компаний бүртгэлд байгаа болон ямар агуулахад хэд байгааг тодорхой заан гаргадаг.
 • Программ нь эрэлтийн тайланг барааны төрлөөр гаргаж өгдөг бөгөөд энэ хугацаанд ямар бараа хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй байгаа болон ямар нь илүү нь ашигтай байгааг тодорхойлсон тайлан гаргана.
 • Программ нь барааг нийлүүлэх хугацааг тооцоолж, барааны илүүдлийг бууруулж, гүйлгээгүй барааг илрүүлж, түүнээс салахыг санал болгох замаар агуулахын үйл ажиллагаааг удирдана;
 • Программ нь ханган нийлүүлэгчдийн үнийн хуудсуудыг байнга хянаж, бараа бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээг үнэлэн, гүйлгээгүй барааг борлуулах боломжтой үнийг тооцоолдог;
 • Программ нь бүтээгдхүүн дуусч буйг урьдчилан мэдээлж, дүн бүртгэлд суурилан тооцоолж шаардагдах тоо хэмжээгээр нь худалдан авах захиалгыг автоматаар бэлтгэнэ;
 • Программ нь арилжааны бүхий л үйл ажиллагааны дүн бүртгэлийг хөтөлж, нарийвчилсан тооцоолол хийн, бараа тус бүрийн борлуулалтанд эзлэх байр сууринд нь үнэлгээ өгч, ажлаа бодитоор төлөвлөх боломжийг олгодог;
 • Программ нь тайлангийн хугацаанд бараа тус бүрийн чекийн дундажийг тогтоон, илүү эрэлт хэрэгцээтэй барааг нийт хүрээгээр(ассортимент) нь тодорхойлох замаар борлуулалтын цэг бүрийн ажлыг үнэлдэг.
 • Компани нь хэрвээ үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн базыг хөтөлж тэнд ажилладаг бол программ нь хамгийн үр ашигтай салбар, хамгийн амжилттай худалдагч, худалдан авагч бүрийн худалдан авалтын чекийн дундажийг тодорхойлно;
 • Программ нь худалдан авагчидтай үр дүнтэй харилцахад суурилсан өөрийн гэсэн аргаар тодорхойлсон CRM системийг үр дүнтэй харилцаа тогтооход санал болгодог.
 • Программ нь хамгийн ирээдүйтэй худалдан авагчдад цаашдаа үйлчилгээний тооцоог хийх боломжтой тусгайлсан үнийн санал-жагсаалтыг гаргаж, тэднийг дэмжихийг санал болгодог.
 • Программ нь үнийн хуудсанд байж болох үнийн бууралтыг хувилбараар нь тодорхойлон гаргаж, хувь хүн бүрийн үнийн хуудсыг харилцагсдын файлд бэхэлдэг;
 • Программ нь үнийн хөнгөлөлт, бонусын хуримтлалын системийг нэвтрүүлэх замаар худалдан авагчийн дансанд худалдан авалт бүрийн төлбөрийн хэсгийг шилжүүлэн дэмжлэг үзүүлэхийг санал болгоно;
 • Программ нь худалдан авагчдыг ялган таних ба хуримтлагдсан бонус, түүгээр төлбөр хийсэн эсэхийг тодорхойлохын тулд штрихкодтой хэрэглэгчийн нэртэй картыг нэвтрүүлэхийг санал болгодог.
 • Программ нь харилцагчтай харилцах харилцаанд ихээхэн анхаарал тавьж, цахим харилцаа холбооны дөрвөн төрлийг: мессеж, цахим шуудан, Viber, дуут шууданг санал болгодог.

Описание программного обеспечения

Барааны программ нь бүтээгдэхүүний худалдан авалт, хадгалалт, борлуулалтын үйл ажиллагааг зохицуулах, дотоод харилцаа холбоог цэгцэлж, бэлэн байгаа бараа бүтээгдэхүүний хөдөлгөөнийг баримтжуулах боломжийг олгодог. Барааг хүлээж аваад хадгална, дэлгүүрт хүргэнэ, борлуулна харин эрэлт хангаагүйн улмаас буцаасан эсвэл худалдан авагч буцаасан тохиолдолд агуулахад буцаан авч болно.

Барааны программ нь хэрэглэгчийн эрэлтийг барааны нэр төрлүүдээр, янз бүрийн хугацааны турш дахь ханган нийлүүлэлтийн болон борлуулалтын хэмжээний мэдээлийг багтаасан оруулсан "бараа бүтээгдэхүүн"-ий үйл ажиллагааны мэдээллийн базыг бүрдүүлэх замаар барааны бүх хөдөлгөөнийг бүртгэн, барааны харгалзах дагалдах бичгийг тухай бүрд нь автоматаар бүрдүүлж, мэдээллийн бүтцэд хадгална. Ийм төрлийн дурын бичиг баримтыг бүртгэлийн дугаар болон огноогоор нь олоход хялбар.

Энд "Тооллогын Төгс Систем" (БТС) компанийн боловсруулсан Барааны программын тухай яригдаж байна. Энэ программ нь ашиглахад хялбар байдлаараа ялгардаг давуу талтай ба боловсруулах мэдээллийн хэмжээнээс хамаарахгүйгэээр дурын үйлдлийг гүйцэтгэхэд маш бага хугацаа зарцуулдаг, өндөр хүчин чадалтай. Барааны программыг захиалагчийн боломжтой тоон төхөөрөмж дээр суурин болон зөөврийн компьютерт хялбархан суулгаж болох ба энэ программ нь ямар ч төхөөрөмж дээр тэдгээрийн үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдээс хамаарахгүйгээр ижил чанартай, сайн ажилладаг. Зөвхөн нэг шаардлага нь үйлдлийн Windows системийг ашиглахыг шаарддаг.

Барааны программын ачаар агуулахын үйл ажиллагааны ажлын горимыг оновчтой болгож, эрэлт муутай бүтээгдэхүүнийг ихээр хуримтлахыг багасган, арилжааны компани нь аль нэг үнэт цаасны талаар, барааны үлдэгдэл, борлуулалтын хэмжээ, бараа тус бүрээр ээлжит нийлүүлэлтийн хэрэгцээний тухай мэдээллэлийг шуурхай хүлээн авч байх боломжтой болно.

Барааны программ нь өгөгдлийн хуваарилалтын тодорхой ойлгомжтой бүтэцтэй тул компанийн ажиллагсад тухайн программтай ажиллахад ямар нэг ачаалал үүсэхгүй.

Энэ нь барааны бүртгэлийг автоматжуулахад оролцдог дарааллынхаа дагуу мэдээлэлүүд байрладаг "Лавлахууд", "Модулиуд", "Тайлангууд" гэсэн дараалсан зохион байгуулалттай гурван блокоос бүрдэнэ.

Ажиллагсдын бүрэн эрхийн дагуу ажиллах бүсийг тодорхойлсон нэвтрэх нэр ба нууц үгийг компаний программ дээр ажиллах зөвшөөрөлтэй ажиллагсад авна.

Энэ үед хэрэглэгчид нь зөвхөн модулиудын блок дээр ажиллах бөгөөд Модулиуд нь хэд хэдэн хавтас болон хуваагдах ба хавтаснуудыг хооронд нь андуурахгүйгээр "Мөнгө", "Дэлгүүрүүд", "Ажил" гэх мэтээр нэр нь өөрөө заагаад өгөхөөр ойлгомжтойгоор нэрлэсэн байдаг.

Программыг ажилтанд өөрийн үйл ажиллагааны бүртгэл ба явцын үед бий болсон үзүүлэлтүүдээр тайлангаа оруулахад хувь хүн бүрийн цахим хэлбэрүүдийг программ санал болгодог.

Ажиллагсдын оруулсан тухайн тоон өгөгдлийн үнэн магадлалтай эсэхийг баталгаажуулах, гүйцэтгэлийн чанарыг үнэлэх, ажлын явцыг хянах зорилгоор эдгээр маягтуудад удирдлага л зөвхөн хандах боломжтой.

Ажилтнууд нь өөрсдийн цахим тайлангаа ашигладаг бөгөөд зөвхөн тухайн ажилтанд зориулсан ажлын бүсэд ажилладаг. Ажилтан ажлын байраа түр орхих үед ч барааны программ нь компьютер дээрх мэдээлэлийн орон зайд нэвтрэх боломжийг хязгаарлах бөгөөд ингэснээрээ албан болон худалдааны мэдээлэлийн нууцлалыг хамгаалдаг байна.

Барааны программ нь 1-рт, Барааны баз-нэр төрлийн жагсаалтыг бүрдүүлэх бөгөөд энд ажилтнуудын оруулсан өгөгдлийн дагуу байгаа барааны бүх багцыг тоочсон байдаг.

Эдгээр нь тухайн барааны нэр, үнэ, бренд, тоо, ирсэн огноо, штрихкод, хаана хадгалагдаж байгаа талаархи өгөгдлүүд бөгөөд эдгээрийг ашиглан олон мянган ижил төстэй бараануудын дундаас хэрэгтэй бүтээгдхүүнээ ганц үзүүлэлт тодорхой байхад л хурдан олж болно.

Мөн агуулахад шуурхай хайлт хийхэд зориулж барааны баазад хадгалсан бараа бүрд штрих код өгч болно.

Программ хоорондоо алслагдсан нэгжүүдийг интернетээр холбон тэдний ажлыг нэгтгэн мэдээлэлийн нэгдсэн сүлжээ бий болгодог тул программд байгаа барааны мэдээлэл нь компани хэд хэдэн агуулахтай байсан ч бүгдэд танилцуулагдана.

Тиймээс нэгж бүрт хичнээн тооны бараа байгааг маш хурдан тодорхойлж болно. Дээр дурьдсанчлан, барааны хөдөлгөөн бүрт автоматаар дагалдах бичиг баримтыг нь бүрдүүлж хавсаргана.

Цөөн тооны бараа ирсэн үед нэр төрлийн жагсаалтыг бөглөхдөө гараар хийдэг ч импорт функцийг ашиглан автоматаар хийж бас болно. Эхний тохиолдолд, программ нь шаардлагатай тусгай хэлбэрүүдийн үүрнүүд ба тэдгээрээс өгч болох хариултуудын хувилбарыг гаргадаг учраас жагсаалтыг бөглөхөд их хугацаа хэрэггүй, хэдхэн секундэд хийгдэнэ.

Хоёрдох тохиолдолд программ барааны мэдээлэлийг дурын форматтай файлаас өөрийн мэдээлэлийн системд шилжүүлэх бөгөөд энэ үедээ мэдээлэлүүдийг тэдгээрийн бүтцээр нь тараан байрлуулах ба энэ нь ажилтны оролцоогүйгээр хэдхэн секундэд хийгдэнэ.

Бие даан их хэмжээний ажил гүйцэтгэдэг өөр нэг функц бол автомат дүүргэлт бөгөөд үүний ачаар компаний дотоод болон гадаад үйл ажиллагаанд шаардлагатай бүх бичиг баримтууд бэлэн болдог.

Программын автоматаар бүрдүүлэн бэлтгэсэн барааны баримт бичиг нь тэр дундаа харилцагч талуудад зориулагдсан баримтууд нь тэдний шаардлага, хүсэлтийг бүрэн хангасан, өндөр нарийвчлалтай хийгдсэн байдаг онцлогтой. Үүний зэрэгцээ, бэлэн болсон бичиг баримт дээр тухайн компаний албан лого тэмдэг ба реквизитийг(банкны мэдээлэл) оруулан байршуулж компанийн албан маягт болгон гаргаж болно.

Программын харагдах байдал

Бараанд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Бараанд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Бараанд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Бараанд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: