1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Эмч нарт зориулсан программ

Байгууллагын 511 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Эмч нарт зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Эмч нарт зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Программд өвчний цахим түүхийг оруулж болно
  Өвчний түүх

  Өвчний түүх
 • Программд Өвчний олон улсын ангилалаар хуваагдсан академик мэдлэгийг орлуулсан байдаг
  Өвчний олон улсын ангилалын оношилгоо

  Өвчний олон улсын
  ангилалын оношилгоо
 • Төрөл бүрийн оношилгоогоор шаардлагатай шинжилгээ ба эмчилгээний төлөвлөгөөг оруулсан байдаг
  Эмчилгээний тэмдэглэл

  Эмчилгээний
  тэмдэглэл
 • Шинжилгээнүүдийн бүх үр дүнгүүд программд хадгалагдаж болно
  Шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүд

  Шинжилгээнүүдийн
  үр дүнгүүд
 • Загваруудыг бөглөх тохиргоо нь танай бүх мэргэжилтнүүдийн ажлыг оновчтой болгож цаасан баримтуудаас ангижруулдаг
  Хэт авиан оношилгоо

  Хэт авиан
  оношилгоо
 • Өвчтөний түүхэнд зурагнууд ба дурын файлуудыг бэхлэж болно
  Зурагнуудыг хадгалах

  Зурагнуудыг хадгалах
 • MS Word форматын дурын маягтууд нь бөглөх загварууд болж болно
  Загваруудыг бөглөх

  Загваруудыг бөглөх
 • Өвчтөнүүд үзлэгт дугаарлахгүйн тулд урьдчилан бичүүлж болно
  Өвчтөнүүдийн бүртгэл

  Өвчтөнүүдийн бүртгэл
 • СМС –илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр үзлэгт орох тухай илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлт явуулах нь таньд дурын цахим баримтыг харилцагчид илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдаж, өвчтөнд дурын чухал мэдээлэлийг дуутайгаар сонордуулж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Хөнгөлөлтийн картыг ашиглах боломж байгаа
  Карт ашиглах

  Карт ашиглах
 • Автоматаар ба гараар эмнүүд ба шинжилгээний материалуудыг бичихийг дэмждэг. Борлуулалт аптекийн хэмнэлд байгаа
  Эмнүүдийн тооллого

  Эмнүүдийн тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Өвчтөнүүдтэй ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтнуудад бүх чухал ажлуудаа яг хугацаанд нь гүйцэтгэх боломжийг өгдөг
  CRM

  CRM
 • Та танай харилцагчдын баз яаж хурдан өсөж байгааг харж орчин үеийн программаар шинэ хүмүүсийг татаж байгаагаа хардаг
  Өвчтөнүүдийн өсөлт

  Өвчтөнүүдийн өсөлт
 • Систем нь өвчтөнүүдийн хэн нь таньлд илүү ашиг авчирсныг харуулж, та ийм харилцагчдыг үнийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Өвчтөнүүдийн рейтинг

  Өвчтөнүүдийн рейтинг
 • Тайлан өвчтөнүүдийн хэн нь бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Та 7 хоногийн ямар өдөрт, сарын аль өдөрт илүү олон өвчтөн байдгийг мэдэж, энэ нь тасаг нэг бүрийн ачаалалыг хялбархан удирдах боломжийг өгдөг
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Явсан өвчтөнүүд

  Явсан өвчтөнүүд
 • Явалтын шалтгааны статистик өвчтөнүүдийн явалтаас зайлсхийх боломжийг өгдөг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр нэг бүр нь тооцогдон, шин өвчтөнүүд ба төлбөрүүдээр дүгнэгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таныг зөвлөсөн түнш эсвэл тодорхой ажилбар эсвэл үйлчилгээг харилцагчид зөвлөсөн танай ажилтан мэдэгдэж урамшуулагдана
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мэргэжилтнүүдийг төрөл бүрийн шалгаваруудаар :өвчтөнүүдийн тоо, үзүүлсэн тусламж, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар эмчид өвчтөн давтан ирж байгаа, хэн нь танай харилцагчдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мэргэжилтнүүдийн хэлцэлт цалинг автоматаар тухайн хүний үнэлэмжээр тооцдог
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Эмч нэг бүрт эсвэл тасаг бүрт та хандалт ба хугацааны тодорхой үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно.
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Өвчтөнүүдээр, үйлчилгээгээр, мэргэжилтнүүдийн статистикийг та хугацааны дурын үед мэдэж болох ба тэдгээрийг тайлангаар дүгнэж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны хөдлөл зүй
 • Эм эсвэл бараа нэг бүрт программ түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгаа хэлж өгдөг тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжийг өгдөг
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг.
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Бүх өвчтөнүүд сайтаас шинжилгээнүүд бэлэн болсон тухай мэдэж, үр дүнгүүдийг татаж авч болно
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах.
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Дэлгэц дээр ажилтнууд ба кабенитаар хуваарь хийснээр та өөрийн компаний нэр хүндийг эргэлзээгүйгээр өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Эмч нарт зориулсан манай программ нь бизнесиййн процессуудыг оновчтой болгоход зориулсан урьд нь танигдсан программуудын үндсэн дээр бүтээгдсэн.
 • Янз бүрийн мэргэжлийн эмнэлгийн байгууллагуудад туршигдан программ найдвартай ба үр дүнтэйгээ нотолсон!
 • Комьютерийн тооллогыг дурын эмч, сувилагч эсвэл жор баригч хийж болно.
 • Захиалагчийн баз нь хязгааргүй ой санамжтай тул бүх өгөгдлүүдийг хичнээн тооны байсан ч боловсруулж чадна!
 • Нэг программ нь том эмнэлэг ба түүний бүх салбаруудад хангалттай ажиллана.
 • Нарийвчлалтай тооллого ба эмнэлгийн болон түүний салбар нэгжүүдийн( аптекууд, оптикийн дэлгүүр эсвэл эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдийн дэлгүүр) ажилтны ажлын бүх талуудын хяналтыг хийдэг.
 • Эмчийн ашигладаг хяналтын бүх системүүдийн дэмжлэг байдаг.
 • Кассын болон арилжааны төхөөрөмжүүдтэй ажилладаг.
 • Өгөгдлүүдийн базад анагаахын оношилгооны академик лавлах ДЭМБ-ын хувилбараар байдаг.
 • Баз нь өвчтөний талаар бүх өгөгдлүүд : түүний ирэлтийн түүх, оношилгоо ба шинжилгээний үр дүнгүүд хадгалагдаж байдаг. Эмчид давтан хандах үед өвчтөний картыг удаан хайх хэрэггүй : тэр нь базад хэдхэн секундэд олдоно.
 • Робот үйлчилгээ нэг бүрийг тооцоолох ба автоматаар зарцуулсан материалуудын тоо хэмжээг эмнэлгийн ажилбар нэг бүрээр тооцох чадвартай.
 • Эмнэлэгт үргэлж хүрэлцээтэй хэмжээгээр байлгахын тулд эмнүүдийн ба зарцуулсан материалуудын тоо хэмжээг программ хянадаг. Робот агуулахад дүүргэлт хийх шаардлагатай үед урьдчилан сануулдаг.
 • Программын агуулахын тооллогыг бас хийдэг(шалгахад хэдхэн минут хэрэгтэй).
 • Эмч нар ба мэргэжилтнүүдийн ачаалалыг бууруулахын тулд өвчтнүүдийн идэвхижлийн анализыг цагаар ба 7 хоногийн өдрүүдээр хийдэг.
 • Программ эмнэлгийн ажилтан нэг бүрт зориулан ажлын хуваарийг хийх ба түүнийг биелэлтийг шалгадаг.
 • Эмч нэг бүрийн ажлын ачаалалыг тооцон робот эмчийн өвчтөн хүлээн авах хуваарийг хийдэг.
 • Хүлээн авах хуваарь нь интернетэд байх ба зочинд хэрэгтэй эмчийн үзлэгт хялбар бичүүлэх боломжтой.
 • Үйлчилгээний анализ нь хамгийн ашигтай ба илүү хэрэгцээтэй болон тухайн байгууллагат ашиггүй үйлчилгээг харуулдаг.
 • Эмнэлгийн байгууллагын удирдлагад ортой эмнэлгийг(поликлиник, хувийн эмнэлэг) удирдах талаархи тусгай тайлангуудыг гаргадаг.
 • Манай программыг үнэгүйгээр сорьж үзэх боломж байгаа - бидэнд хандан энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээрэй!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Ортой эмнэлгүүд ба поликлиникуудыг өвчтөнүүдийг эмчлэхийн тулд байгуулдаг. Эмч нарыг хэн нэгний өвчнийг эмчлүүлэхээр сургадаг. Эмч нарт өөрсдөд нь зориулан юуг бүтээсэн юм бол багахан цалин хүнд ажлаас өөр... Манай компани нь эмч нарт зориулсан программ бий болсонд бүхнийг итгүүлэхдээ баяртай байна! Тухайн программ нь юуны өмнө эмч нарын ажлыг оновчтой болгоход зориулагдсан. Үгүй, манай программ нь эмчийн өмнөөс өвчтөнийг хүлээн авахгүй, мэс заслын хагалгааг хийхгүй бөгөөд программ нь харин эмчийг ажлаас нь юу ч хөндийрүүлэхгүй байхын тул бүхнийг хийдэг. Бид «юуг ч» гэж ярих үедээ мэргэжилтнийг заавал тэвчих хэрэгтэй болдог цаасны ажлаас бүрэн чөлөөлөгдөх талаар хэлж байна. Робот бүх «хүнд суртлын бүх ажлууд»-г цагаан нөмрөгтэй хүний өмнөөс хийдэг тул түүнд өвчтөндөө болон өөртөө гаргах илүү цаг гардаг- эмчид ч гэсэн амралт хэрэгтэй! Манай төлөвлөгөө хэн нэгэнд илүү амбицтай байхад нь туслах бөгөөд итгээрэй бид юуны тухай ярьж байгаагаа мэдэж байна! Одоо бол та мэдэх болно.

Манай программ нь эмч нарын ашиглагдаг тооллого ба хяналтын дурын системүүдтэй хамтран ажиллана. Үүнээс гадна, софт нь арилжааны ба кассын төхөөрөмжүүдийг дэмжин ажиллах ба анагаахад өнөөдөр борлуулалтгүйгээр байх аргагүй. Программаар удирдах нь захиалагчийн базаар явагдаж тэр нь өөрийн үйл ажиллагааг интернетээр явуулдаг. Эмчид өөрийн ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд программист болох хэрэг байхгүй: программ нь ердийн хүнээр удирдуулах чадвартай. Тэгээд ч программ бүрэн автоматжуулагдсан бөгөөд «удирдлагын» үйл явц нь системийн тайланг шалгасны дараа тохирох шийдвэрийг гаргахаар хязгаарлагдсан байдаг. Өгөгдлүүдийг цахим зөөвөрлөгчид ба хэрэгслүүдээс аван статистикийг бий болгон эзэмшигчид энэ талаар мэдээлнэ. Хэдхэн үгээр хэлбэл ийм байдаг. Программын тухай 2-хон үгээр зөвхөн түүний нэр: «Эмч нарт зориулсан программа» ярьж байгаа бөгөөд энэ нь туйлын хангалтгүй байдаг.

Худалдан авагчийн комьютерт программыг суурилуулах ба түүний тохиргоог манай компаний мэргэжилтнүүд хийнэ. Хэрэглэгч өгөгдлүүдийг захиалагчийн базад ачаалахыг л хянаж байхад болно. Программ хангамж нь дурын төрлийн цахим баримтыг хүлээн авч мэдээлэлүүдийг хэдхэн минутанд автоматаар импортолдог. Баз хэмжээний хувьд хязгаарлалтгүй учраас эмнүүдийн нэр төрлийн дурын хүрээ ба өвчтөнүүдийг тоог хянадаг - мэдээжээр дурын эмнэлгүүдэд эхний болон 2 дахийн тоо хангалттай олон байдаг. Робот бүртгүүлэх үед захиалагч нэг бүрт төгс дугаарыг өгч дараа нь түүгээр нь систем таньдаг. Ийм зарчим нь программыг юуг ч будлихгүй эсвэл алдахгүй байх боломжийг өгөх ба өгөгдлүүдийн хайлтаар товчлуурыг 2 дарахад л(программ тухайн үсгийн хослолуудын байж болох бүх хувилбаруудыг гаргадаг) гаргаж өгнө. Базад ДЭМБ-ын хувилбараар анагаахын оношилгооны лавлах байдаг бөгөөд энэ нь ахлах сувилагч болон дунд төвшний бусад ажилтнуудад хэрэгцээтэй байдаг. Программ өвчтөн нэг бүрийн бүх өвчний түүхүүдийг хадгалж өөрөөр хэлбэл, өвчний цаасан түүхийн бүрэн хэлбэрүүдийг хадгалах ба ялгаа нь гэвэл программд зөвхөн үндсэн бичиглэлүүд(онош ба жор) биш харин өвчний бүх түүхийг эмчилгээний тэмдэглэл, шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүдийг нь оролцуулан бүгдийг нь хадгалж болдог. Эмчийн үйлчилгээ нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцсоноор, программ өөрөө дурын хэлбэрийн маягтыг бий болгодог. Программ олон улсын интернет төлбөрийн систем - Qiwi-түрийвч -н дэмжлэгтэй байж төлбөр хийхэд асуудалгүй байдаг. Хандагсдын идэвхижлийн анализыг цагаар, 7 хоногийн өдрүүдээр хийснээр эмчийн ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах боломжтой. Ерөнхий эмчид зориулсан эмнэлгийн удидлагын дүн шинжилгээт тайлан программд бий. Программд зөвхөн эзэмшигч биш түүний хамтран ажиллагсад - эмч нар, тасгийн эрхлэгчид, ахлах сувилагч нар ажиллаж болно. Программ хангамж нь дурын мэргэжилтэнд хандалтыг түүний боломжийг мэдээлэл ашиглалтаар нь хязгаарлан өгөхийг зөвшөөрдөг. Хэрэглэгч бүр өөрийн хэсэгт өөрийн нууц үгээр ажиллан хандалтын эрхээр зөвшөөрөгдсөн тэр мэдээлэлүүдийг л зөвхөн харах боломжтой.

Эмчид туслахад зориулсан манай программ нь дурын эмнэлгийн мужийн эмнэлгээс эхлээд хувийн кабинетын ажилтанд тусладаг. Утасдааарай, манай программыг захиалаарай : эмчид ашигтай зүйлийг хийгээрэй!

Программын харагдах байдал

Эмч нарт зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Эмч нарт зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Эмнэлгийн байгууллагад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Поликлиник ба диспансер

  Поликлиник
  ба диспансер
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Лаборатори ба анагаах ухааны-оношлогооны төв

  Лаборатори ба анагаах
  ухааны-оношлогооны
  төв
 • Сувилалын болон нөхөн сэргээх төв

  Сувилалын болон
  нөхөн сэргээх төв
 • Диспансер ба урьдчилан сэргийлэх төв

  Диспансер ба
  урьдчилан сэргийлэх
  төв
 • Хувийн эмч нар

  Хувийн эмч нар
 • Нүдний төв ба хараа зүйн төв

  Нүдний төв ба
  хараа зүйн төв
 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Нөхөн үржихүйн болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төв, амаржих газар

  Нөхөн үржихүйн
  болон жирэмсэн
  эмэгтэйчүүдийн төв,
  амаржих газар
 • Гоо сайхны болон гоо зүйн мэс засал

  Гоо сайхны болон
  гоо зүйн мэс засал
 • НИИ - научно-исследовательский институт

  НИИ - научно-
  исследовательский
  институт
 • Сэтгэл судлал болон сургалт

  Сэтгэл судлал
  болон сургалт
 • Эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө

  Эмэгтэйчүүдийн
  зөвлөгөө
 • Эрүүл мэндийн цогцолбор болон төв

  Эрүүл мэндийн
  цогцолбор болон төв
 • Мэс заслын төв

  Мэс заслын төв
 • Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, логопункт болон дефектолог

  Сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага, логопункт
  болон дефектолог
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Эмч нарт зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Эмч нарт зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: