1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Шаардах хуудсанд зориулсан программ

Байгууллагын 529 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Шаардах хуудсанд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Шаардах хуудсанд зориулсан программын боломжууд

 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Та захиалга нэг бүрийг хялбархан хянаж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Юуг ч мартахгүйн тулд харилцагч нэг бүрээр ямар ажил төлөвлөсөн эсвэл хийснийг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Захиалга нэг бүрээр гүйцэтгэлийн үе шатууд ба ажилтнуудын оролцоог хянах боломжтой
  Хувиарлалт

  Хувиарлалт
 • Танд дурын үйлчилгээгээр тооллогыг явуулах боломжийг өгдөг
  Бүх үйлчилгээнүүд

  Бүх үйлчилгээнүүд
 • Та дурын барааг худалдах боломжийг авдаг. Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно.Бүх салбарууд интернэтээр нэгдсэн базад ажиллах болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Бүх ажиллагсад Таний хяналтын дор байх болно
  Ажилтны хяналт

  Ажилтны хяналт
 • Манай программ Таньд бүх чухал ажлуудын тухай сануулах болно
  Сануулах

  Сануулах
 • Өөрийн мэргэжилтэн нэг бүрээр дурын хугацаанд ажлуудын жагсаалтыг харж болно
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • СМС – илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Танай менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавраар : харилцагчдын тоо, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын товчоон

  Ажилтнуудын
  товчоон
 • Захиалгуудын статистик таньд компаний үйл ажиллагаа ба орлогыг дүгнэхэд тусалдаг
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Танай ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн санхүүгийн бүх харилцаанууд бүрэн хяналтанд байх болно
  Үйлчилгээ үзүүлэгчид

  Үйлчилгээ
  үзүүлэгчид
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахын тулд танай сайтанд хэрэгтэй өгөгдлүүдийг ачаалж, ажилтнуудын хуваарь эсвэл барааны үлдэгдлийг агуулахаар харуулж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Бизнесийг тохиромжтой болгох урьд нь танигдсан программын суурин дээр хийгдсэн захиалгуудын хяналтанд зориулсан манай компьютерийн хавсралт нь практикт өөрийн үр дүн ба найдвартайгаа харуулсан!
 • Бид үргэлж худалдан авагчдад үйлдвэрлэлд туршигдсан бэлэн бүтээгдхүүнийг санал болгодог!
 • Программыг удирдахад мэргэжилтэн хэрэггүй бөгөөд тэр нь тусгай мэдлэг шаардахгүйгээр зохиогдсон байдаг.
 • Нэмэлтийг тохируулах болон түүний суулгалтыг манай компани өөртөө авдаг.
 • Программ хангамж нь бүрэн автоматжуулагдсан хажуугаас нь анхаарал тавих шаардлагагүй бөгөөд робот өөрийн үүргийг нарийн мэдэж түүнд туслалцаа хэрэггүй байдаг.
 • Захилагчийн базад өгөгдлүүдийг ачаалахад бага цаг ордог ба өгөгдлүүдийн импорт автоматаар явагдана.
 • Нэмэлт нь дурын тооны мэдээлэлүүдийг хүлээн авах ба боловсруулах чадвартай.
 • Нэг программаар том үйлдвэр ба түүний салбаруудыг удирдахад хангалттай.
 • Захиалгыг бүх шатнуудад хянаж шат бүрт тайлан хийгдэж, захиалагч хэдэн захиалга гүйцэтгэхээр төлөвлөгдсөн, хэд нь үйлдвэрлэлд байгааг программ хэрэглэгч мэдэж болно.
 • Захиалагчийн баз нь интернетэд байгаа учраас худалдан авагч захиалгаа интернетээр хийж болно. Хийсэн захиалгаа Qiwi -р шууд төлж болно.
 • Төлөөгүй ба өртэй хүмүүсийн тайланг тусад нь хийнэ.
 • Захиалагчийн нэгдсэн баз нь захиалагчидтай өргөн хүрээнд харьцах: утсаар, мессенжерээр, цахим шуудангаар, харин эдгээрийг офист уягдалгүйгээр бүх дэлхийн сүлжээгээр хийж боломжийг олгодог.
 • Компанийг интернеттэй дурын газраас удирдаж болно.
 • Захиалгын анализ нь хүн амд хамгийн хэрэгцээтэй үйлчилгээ ба хамгийн ашигтай бизнесийн чиглэлийг үзүүлнэ.
 • Компаний удирдлага компаний удирдлагын тусгай тайлангуудыг авч тэнд нь ажилтнуудын ажлын анализыг үзүүлэлтүүдээр нь, менеджментийн үр нөлөө ба ханган нийлүүлэгчдийн ажлын чанарын талаар тусгасан байдаг.
 • Нэмэлт нь захиалгын дагуу ажиллахад материал ба түүхий эд хангалтай эсэхийг хянадаг.
 • Робот нэр төрлийн хүрээг хэзээ нэгтгэх эсвэл дүүргэх шаардлагатайг урьдчилан сануулдаг. Арилжааны ба кассын хэрэгслүүдийг дэмждэг.
 • Захиалгуудын тооллогонд зориулсан манай программ нь компаний үр бүтээмжийг бүрэн хянах тул -нэмэлт программыг захиалж компаниа цэцэглэн хөгжүүлээрэй!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Шаардах хуудастай ажиллах нь юуны өмнө хүмүүстэй харьцана гэсэн үгээ. Тэгэхээр энд робот өөрөөр хэлбэл манай шинэхэн программ " Шаардах хуудсанд зориулсан программ" энд ямар хамаатай юм вэ?

Асуудал юунд байна гэхээр хүнээс робот илүү ойлгоно! Роботтой маргах аргагүй түүнийг хуурч болохгүй, бас компьютер хэзээ ч алддаггүй. Энд шууд итгэхэд хэцүү ч ийм л байдаг. Программистын бичсэн программаас роботы үйлдлүүд хамаарна гэдгийг зүгээр л ойлгох хэрэгтэй. Мэргэжилтэн программд " Бүү алд!" гэсэн тушаал өгдөггүй, гэхдээ программын техникийн загварчлалаар алдахгүй байхаар хийгдсэн. Манай программын тохиолдолд таньд нарийн хэсгүүд сонирхолтой байвал өгөгдлүүдийг бүртгэхэд захиалга бүрт төгс тоо, кодыг өгөх бөгөөд цаашдаа үүгээр нь таньдаг. Ийм нөхцөлд алдаа эсвэл будлиан үүсэхгүй. Хуурах боломжийн талаар ярихад тохироогүй тоог систем ердөө л оруулдаггүй. Шаардах хуудаснуудад зориулсан компьютерийн программ хангамж нь нэрнээс нь харахад л компаний шаардах хуудаснуудыг бий болгон боловсруулах ажилтай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, орон сууц-нийтийн үйлчилгээний удирдах газар, хотын захиргаа ба үйлдвэрүүд хүн амд үйлчилгээ үзүүлэх буюу тодорхой бүтээгдхүүнийг захиалгаар үйлдвэрлэдэг. Программ хангамж нь аж ахуйн өвөрмөц байдлаас баримжаалаагүй харин хяналтын системд тулгуурласан байдаг. Зах зээлд өөрийн оршин тогтносон олон жилийн түүхийн явцад манай компани нь янз бүрийн чиглэлийн үйлдвэрлэлд зориулан программыг гүйцэтгэсэн бөгөөд "Шаардах хуудсанд зориулсан программ" нь хуудастай ажилладаг компаний бүх системийг дэмжигддэг нь батлагдсан. Программын зориулалт нь хэрэгслүүдээс өгөгдлүүдийг авч тэдгээрт анализ хийхэд оршино. Хавсралтаар хэрэгсэл бүрийн үзүүлэлтүүдийг ба захиалга бүрийн үзүүлэлтүүд(менеджер, захиалагч, ханган нийлүүлэгч, компани г.м)-г тооцоолно. Манай сайжруулалт нь зөвхөн шаардах хуудаснуудад биш үйлдвэрлэлийн бүх процессуудыг бүхэлд нь хянадаг. Систем нь үйлчилгээ(бараа) нэг бүрийн өөрийн өртөгийг тооцож, түүхий эдийг тоогоор нь тэнцлээс хасаж өөрөө хуудасны бланкийг бөглөдөг. Бүтээгдхүүний өөрийн өртөгийг мэдснээр барааны үнийг зохицуулах боломжтой бөгөөд программ нь үйлдвэрлэлд хангалттай хэмжээний материал байгаа эсэхийг хянадаг. Систем нь захиалга бүрийг бүх шатуудад нь: захиалгын хуудас авах, түүнийг биелүүлэхэд бэлтгэх ба ажил өөрөө, бэлэн бүтээгдхүүнийг хүлээж авах зэргийг бэхэлдэг. Захиалгын тоо ба ажилтнуудын ачаалалын байдлыг, захиалга бүрийг биелүүлэх мэргэжилтнүүд ба техникийг нарийн мэдснээр программ нь захиалгыг цаашдаа төлөвлөж болох ба өөрөөр хэлбэл, үйлдвэрлэлийг бүхэлд нь бүрэн дүүрэн төлөвлөх боломжтой. Программын суулгалт ба тохируулалтыг манай инженерүүд хийнэ. Суулгасны дараа захиалагчийн базад өгөгдлүүдийг ачаалах ба үүнд хэдхэн минут зарцуулагдана. Программ хангамж нь бүх төрлийн файлуудыг дэмжиж тэдгээрийг системд импортлоно. Бүртгэлийн шатанд программын ой санамжинд захиалгын зураг эсвэл барааны зургийг хийнэ. Программын ой санамж нь олон тооны өгөгдлүүдийг хадгалах ба боловсруулах боломжийг өгдөг. Дээр дурьдсанаас гадна манай боловсруулалт нь санхүүгийн тоолллогыг бүрэн дүүрэн хийх ба автоматаар ажилтны цалинг хуримтлуулдаг. Захиалгатай ажиллаж байна уу?

Тийм бол Та манай программыг тойрох аргагүй!

Программын харагдах байдал

Шаардах хуудсанд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Шаардах хуудсанд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Захиалгын тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хүн амтай хамтран ажилладаг төрийн байгууллага

  Хүн амтай
  хамтран ажилладаг
  төрийн байгууллага
 • Дурын хувийн компани

  Дурын хувийн
  компани
 • Үйлчилгээний төв

  Үйлчилгээний төв
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Барилгын компаниуд

  Барилгын компаниуд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Шаардах хуудсанд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

bm

ТОО «Издательская компания Бизнес Медиа»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай хэвлэх үйлдвэр "Хэвлэлийн компани Бизнес Медиа" ХХК нь олон төрлийн полиграфийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг.

Энэхүү программыг худалдан авахаас өмнө мэдээллийн са болон нягтлан бодох бүртгэлдээ Excel программыг ашигладаг байв. Гэхдээ хэвлэх үйлдвэрийн үйл явц болон ажиллагааг хэвийн байлгахын тулд 2017 оны дундуур НББЕС-ийг худалдан авсан."Хэвлэх үйлдвэрт зориулсан программ " нь өндөр түвшинд хийгдсэн ашиглахад хялбар байсан. Энэ программд ихэнх ажилчид амархан дассан. Компанийн техникийн туслалцаа нь үргэлж хариуцлагатай байсан. Өргөдөл бүрийг тэр дор нь хурднаар гүйцэтгэдэг.

Бид чин сэтгэлээсээ талархаж ба танай компани хөгжиж дэвшихийг хүсэж байна.

Ерөнхий захирал ТОО «ИК Бизнес Медиа» Исмаилов З.М.


esfir

Гоо сайхны салон «Эсфирь»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Гоо сайхны салондоо программыг «УСУ – Универсальная Система Учета» 2012 оны 3 сараас ашиглаж эхэлсэн. Үнэндээ программыг ойлгох, хэрэглэхэд тун хялбар ба хэрэглэхэд тун эвтэйхэн байдаг. Энэ программын ачаар бид байнгын үйлчлүүлэгч нартаа бонусын системийг бий болгож энэ нь байнгын болон шинэ хэрэглэгчдийг татах үйлчилгээний нэг болсон. «УСУ» теперь просто незаменима в системе ручных расчетов, что дает возможность больше уделять времени для развития бизнеса. Понравилось, что разработчики данной программы учли все пожелания, например, теперь мы можем отслеживать все дни рождения клиентов, поздравлять их и дарить подарки, тем самым стимулируя «сарафанное радио». Также, имея полную базу данных, мы можем работать с клиентами, которые по каким-то причинам перестали посещать наш салон, таким образом повысили процент возврата клиентов. Ну, и конечно, программа хороша тем, что дает возможность легко проводить анализ и по периодам, и по услугам, и по сотрудникам.

Эцэст нь, «УСУ» зөвхөн ажлыг хөнгөвчлөөд зогсохгүй орлогыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан.

Ерөнхийдөө би үүнийг санал болгож байна!

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Гоо сайхны салоны бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Эсфирь»


grenadine

ТОО «Grenadine»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Талархлын бичиг

Компани «Grenadine» Онцгой программ Нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн системд талархлаа илэрхийлж байна.

Мэргэжлийн байдлын ачаар, программ нь бидний хүсэл шаардлагад нийцсэн байсан.

Энэхүү ажлын нэг сайн чанар нь менежер бүртэй оператороос эргэн холбогдож байсан юм.

Тусдаа талархалыг Николай Николаевич Акуловт хувь хүн талаасаа бидний төсөлд оролцсонд талархаж байна.

НББЕС нь програм хангамж хөгжүүлэх салбарт найдвартай түнш болж, бидний хэрэгцээг бүрэн ойлгодог болсон.

Бид цаашдаа хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлж, өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна!

Хүндэтгэсэн, Ерөнхий захирал ТОО «Grenadine» С.И. Оспанов

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Сургалтын төвийн бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх Grenadine


kurakova

ИП Куракова О.Н.

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Талархлын бичиг.

Бид " ИП Акулов Н.Н " болон түүний багт бизнесийг бүтээхэд, ялангуяа НББЕС-ийн программыг хувцасны жижиглэн худалдаанд тохируулж өгсөнд маш их талархаж байна.

Өнөөдрийн байдлаар программ хангамжийг зах зээл дээр хангалттай олон төрлийн бизнесийг дэмжих бүтээгдэхүүн байгаа ч, тэдгээр нь нэг бол өндөр үнэтэй эсвэл шаардлагатай тохиргоо байхгүй болон нэмэлт ажиллагаа шаардлагатай байдаг нь төслийн хугацаа болон үнэ өртөгт нөлөөлдөг байна.

Бид НББЕС-ийг хэд хэдэн шалтгааны улмаас сонгосон, тухайлбал:

1) чөлөөт үнэ.

2) төлбөрийн ил тод байдал.

3) Бүтээгдэхүүний demo хувилбарыг ашиглаж үзэх боломжтой.

4) Бүтээгдэхүүнийг сонгохоос эхлээд төсөл дуусах хүртэлх ажлын явц маш хурдан (5 хоногоос бага).

Зах зээл дээрх бусад программ хангамжийн бүтээгдэхүүнүүдээс энэхүү программ нь хэрэглэгчийн хүсэлтээр уян хатан байдалтайгаар дурын хэсгийг бизнесийн онцлогт тохируулан өөрчилж болдог байна. Түүнчлэн нэг ашигтай тал нь онцгой тоног төхөөрөмжийг ашиглах шаардлагагүй болно. Тусдаа талархлыг бидний асуултанд маш хурдан шуурхайгаар хариулсан багийханд хүргэж байна.

Танай багийн хамт олонд хөгжил цэцэглэлт болон мэргэжлийн шинэ амжилтыг хүсье!!

Хүндэтгэсэн,

Хувиараа бизнес эрхлэгч Куракова Ольга Николаевна.


silavoli

Фитнесс төв «Сила воли»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Өдрийн мэнд! Миний нэрийг Сергей Семынин гэдэг ба , би бол "Хүч чадал" гэсэн фитнесийн төвийн тэргүүн юм. "Хүч чадал" фитнес төвийг нээсний дараа бид үйлчлүүлэгчдийг хянах программыг сонгох хэрэгтэй болсон. Спортын нягтлан бодох бүртгэлийн программын туршилтын хувилбарыг хэрэглэсний дараа бид фитнесийн төвд зориулсан программыг хөгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурахаар шийдсэн юм. НББЕС-ын мэргэжилтнүүд программуудыг суулгах, тохируулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Та бүхний программын ачаар үйлчлүүлэгчдийн их урсгалыг хянах хялбар болсон тул бид цаас бөглөхөд цаг хугацаа зарах шаардлагагүй болсон. Бид өдрийн туршид хэдэн хүн нэвтэрснийг мэдэж болно, ямар дасгалжуулагчаар дасгалжуулагдаж байгааг, хэдэн удаагийн бэлтгэл үлдсэнийг, хэний хугацаа дууссаныг программ мэдэгдэх болно. Энэ хөтөлбөрийн тусламжтайгаар та бараагаа хянах боломжтой. Дасгалжуулагч нарын цалин хөлс, захиргааны ажилтны цалин хөлс нь заагдсан хувиар автоматаар тооцогдоно.

Та бүхний хийсэн ажилд баярлалаа! Бид та бүхэнтэй хамтран ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна.

Бид таныг түншүүддээ санал болгох болно!

04.10.2017 Семыкин С.А.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Шаардах хуудсанд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: