1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Шаардах хуудсанд зориулсан программ

Байгууллагын 529 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Шаардах хуудсанд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Шаардах хуудсанд зориулсан программын боломжууд

 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Та захиалга нэг бүрийг хялбархан хянаж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Юуг ч мартахгүйн тулд харилцагч нэг бүрээр ямар ажил төлөвлөсөн эсвэл хийснийг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Захиалга нэг бүрээр гүйцэтгэлийн үе шатууд ба ажилтнуудын оролцоог хянах боломжтой
  Хувиарлалт

  Хувиарлалт
 • Танд дурын үйлчилгээгээр тооллогыг явуулах боломжийг өгдөг
  Бүх үйлчилгээнүүд

  Бүх үйлчилгээнүүд
 • Та дурын барааг худалдах боломжийг авдаг. Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно.Бүх салбарууд интернэтээр нэгдсэн базад ажиллах болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Бүх ажиллагсад Таний хяналтын дор байх болно
  Ажилтны хяналт

  Ажилтны хяналт
 • Манай программ Таньд бүх чухал ажлуудын тухай сануулах болно
  Сануулах

  Сануулах
 • Өөрийн мэргэжилтэн нэг бүрээр дурын хугацаанд ажлуудын жагсаалтыг харж болно
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • СМС – илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Танай менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавраар : харилцагчдын тоо, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын товчоон

  Ажилтнуудын
  товчоон
 • Захиалгуудын статистик таньд компаний үйл ажиллагаа ба орлогыг дүгнэхэд тусалдаг
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Танай ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн санхүүгийн бүх харилцаанууд бүрэн хяналтанд байх болно
  Үйлчилгээ үзүүлэгчид

  Үйлчилгээ
  үзүүлэгчид
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахын тулд танай сайтанд хэрэгтэй өгөгдлүүдийг ачаалж, ажилтнуудын хуваарь эсвэл барааны үлдэгдлийг агуулахаар харуулж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Бизнесийг тохиромжтой болгох урьд нь танигдсан программын суурин дээр хийгдсэн захиалгуудын хяналтанд зориулсан манай компьютерийн хавсралт нь практикт өөрийн үр дүн ба найдвартайгаа харуулсан!
 • Бид үргэлж худалдан авагчдад үйлдвэрлэлд туршигдсан бэлэн бүтээгдхүүнийг санал болгодог!
 • Программыг удирдахад мэргэжилтэн хэрэггүй бөгөөд тэр нь тусгай мэдлэг шаардахгүйгээр зохиогдсон байдаг.
 • Нэмэлтийг тохируулах болон түүний суулгалтыг манай компани өөртөө авдаг.
 • Программ хангамж нь бүрэн автоматжуулагдсан хажуугаас нь анхаарал тавих шаардлагагүй бөгөөд робот өөрийн үүргийг нарийн мэдэж түүнд туслалцаа хэрэггүй байдаг.
 • Захилагчийн базад өгөгдлүүдийг ачаалахад бага цаг ордог ба өгөгдлүүдийн импорт автоматаар явагдана.
 • Нэмэлт нь дурын тооны мэдээлэлүүдийг хүлээн авах ба боловсруулах чадвартай.
 • Нэг программаар том үйлдвэр ба түүний салбаруудыг удирдахад хангалттай.
 • Захиалгыг бүх шатнуудад хянаж шат бүрт тайлан хийгдэж, захиалагч хэдэн захиалга гүйцэтгэхээр төлөвлөгдсөн, хэд нь үйлдвэрлэлд байгааг программ хэрэглэгч мэдэж болно.
 • Захиалагчийн баз нь интернетэд байгаа учраас худалдан авагч захиалгаа интернетээр хийж болно. Хийсэн захиалгаа Qiwi -р шууд төлж болно.
 • Төлөөгүй ба өртэй хүмүүсийн тайланг тусад нь хийнэ.
 • Захиалагчийн нэгдсэн баз нь захиалагчидтай өргөн хүрээнд харьцах: утсаар, мессенжерээр, цахим шуудангаар, харин эдгээрийг офист уягдалгүйгээр бүх дэлхийн сүлжээгээр хийж боломжийг олгодог.
 • Компанийг интернеттэй дурын газраас удирдаж болно.
 • Захиалгын анализ нь хүн амд хамгийн хэрэгцээтэй үйлчилгээ ба хамгийн ашигтай бизнесийн чиглэлийг үзүүлнэ.
 • Компаний удирдлага компаний удирдлагын тусгай тайлангуудыг авч тэнд нь ажилтнуудын ажлын анализыг үзүүлэлтүүдээр нь, менеджментийн үр нөлөө ба ханган нийлүүлэгчдийн ажлын чанарын талаар тусгасан байдаг.
 • Нэмэлт нь захиалгын дагуу ажиллахад материал ба түүхий эд хангалтай эсэхийг хянадаг.
 • Робот нэр төрлийн хүрээг хэзээ нэгтгэх эсвэл дүүргэх шаардлагатайг урьдчилан сануулдаг. Арилжааны ба кассын хэрэгслүүдийг дэмждэг.
 • Захиалгуудын тооллогонд зориулсан манай программ нь компаний үр бүтээмжийг бүрэн хянах тул -нэмэлт программыг захиалж компаниа цэцэглэн хөгжүүлээрэй!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Шаардах хуудастай ажиллах нь юуны өмнө хүмүүстэй харьцана гэсэн үгээ. Тэгэхээр энд робот өөрөөр хэлбэл манай шинэхэн программ " Шаардах хуудсанд зориулсан программ" энд ямар хамаатай юм вэ?

Асуудал юунд байна гэхээр хүнээс робот илүү ойлгоно! Роботтой маргах аргагүй түүнийг хуурч болохгүй, бас компьютер хэзээ ч алддаггүй. Энд шууд итгэхэд хэцүү ч ийм л байдаг. Программистын бичсэн программаас роботы үйлдлүүд хамаарна гэдгийг зүгээр л ойлгох хэрэгтэй. Мэргэжилтэн программд " Бүү алд!" гэсэн тушаал өгдөггүй, гэхдээ программын техникийн загварчлалаар алдахгүй байхаар хийгдсэн. Манай программын тохиолдолд таньд нарийн хэсгүүд сонирхолтой байвал өгөгдлүүдийг бүртгэхэд захиалга бүрт төгс тоо, кодыг өгөх бөгөөд цаашдаа үүгээр нь таньдаг. Ийм нөхцөлд алдаа эсвэл будлиан үүсэхгүй. Хуурах боломжийн талаар ярихад тохироогүй тоог систем ердөө л оруулдаггүй. Шаардах хуудаснуудад зориулсан компьютерийн программ хангамж нь нэрнээс нь харахад л компаний шаардах хуудаснуудыг бий болгон боловсруулах ажилтай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, орон сууц-нийтийн үйлчилгээний удирдах газар, хотын захиргаа ба үйлдвэрүүд хүн амд үйлчилгээ үзүүлэх буюу тодорхой бүтээгдхүүнийг захиалгаар үйлдвэрлэдэг. Программ хангамж нь аж ахуйн өвөрмөц байдлаас баримжаалаагүй харин хяналтын системд тулгуурласан байдаг. Зах зээлд өөрийн оршин тогтносон олон жилийн түүхийн явцад манай компани нь янз бүрийн чиглэлийн үйлдвэрлэлд зориулан программыг гүйцэтгэсэн бөгөөд "Шаардах хуудсанд зориулсан программ" нь хуудастай ажилладаг компаний бүх системийг дэмжигддэг нь батлагдсан. Программын зориулалт нь хэрэгслүүдээс өгөгдлүүдийг авч тэдгээрт анализ хийхэд оршино. Хавсралтаар хэрэгсэл бүрийн үзүүлэлтүүдийг ба захиалга бүрийн үзүүлэлтүүд(менеджер, захиалагч, ханган нийлүүлэгч, компани г.м)-г тооцоолно. Манай сайжруулалт нь зөвхөн шаардах хуудаснуудад биш үйлдвэрлэлийн бүх процессуудыг бүхэлд нь хянадаг. Систем нь үйлчилгээ(бараа) нэг бүрийн өөрийн өртөгийг тооцож, түүхий эдийг тоогоор нь тэнцлээс хасаж өөрөө хуудасны бланкийг бөглөдөг. Бүтээгдхүүний өөрийн өртөгийг мэдснээр барааны үнийг зохицуулах боломжтой бөгөөд программ нь үйлдвэрлэлд хангалттай хэмжээний материал байгаа эсэхийг хянадаг. Систем нь захиалга бүрийг бүх шатуудад нь: захиалгын хуудас авах, түүнийг биелүүлэхэд бэлтгэх ба ажил өөрөө, бэлэн бүтээгдхүүнийг хүлээж авах зэргийг бэхэлдэг. Захиалгын тоо ба ажилтнуудын ачаалалын байдлыг, захиалга бүрийг биелүүлэх мэргэжилтнүүд ба техникийг нарийн мэдснээр программ нь захиалгыг цаашдаа төлөвлөж болох ба өөрөөр хэлбэл, үйлдвэрлэлийг бүхэлд нь бүрэн дүүрэн төлөвлөх боломжтой. Программын суулгалт ба тохируулалтыг манай инженерүүд хийнэ. Суулгасны дараа захиалагчийн базад өгөгдлүүдийг ачаалах ба үүнд хэдхэн минут зарцуулагдана. Программ хангамж нь бүх төрлийн файлуудыг дэмжиж тэдгээрийг системд импортлоно. Бүртгэлийн шатанд программын ой санамжинд захиалгын зураг эсвэл барааны зургийг хийнэ. Программын ой санамж нь олон тооны өгөгдлүүдийг хадгалах ба боловсруулах боломжийг өгдөг. Дээр дурьдсанаас гадна манай боловсруулалт нь санхүүгийн тоолллогыг бүрэн дүүрэн хийх ба автоматаар ажилтны цалинг хуримтлуулдаг. Захиалгатай ажиллаж байна уу?

Тийм бол Та манай программыг тойрох аргагүй!

Программын харагдах байдал

Шаардах хуудсанд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Шаардах хуудсанд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Захиалгын тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хүн амтай хамтран ажилладаг төрийн байгууллага

  Хүн амтай
  хамтран ажилладаг
  төрийн байгууллага
 • Дурын хувийн компани

  Дурын хувийн
  компани
 • Үйлчилгээний төв

  Үйлчилгээний төв
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Барилгын компаниуд

  Барилгын компаниуд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Шаардах хуудсанд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Шаардах хуудсанд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: