1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Программ хангамжийн боловсруулалт

Байгууллагын 749 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Программ хангамжийн боловсруулалт

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Программ хангамжийн сайжруулалтын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тусгай программ хангамжийн боловсруулалт нь хувийн шинжтэй байж, аж ахуйн онцлогууд, удирдлагын нөхцөлүүд, дэд бүтцүүд г.м-г тооцоолдог.
 • Систем нь лавлахуудыг янз бүрийн сонголтоор: харилцагчид, ханган нийлүүлэгчид, тээврийн хэрэгслүүд, хамтрагчид, гэрээт талууд, боловсон хүчний жагсаалтаар бий болгодог.
 • Программ хангамж нь цагийн удирдлагын зохион байгуулалтыг өөрчлөн шинэчилж, төлөвлөж байгаа ажлын хэмжээг тэмдэглэн дууссан процессуудыг бүртгэдэг.
 • Автоматжуулалтыг аж ахуй эрхлэлтийн дурын төвшинд оруулж, хэлцэлт цалингийн тооцоо, нийтийн ахуйн үйлчилгээгээр хуримтлуулал, баримтуудын эргэлтийг оруулдаг.
 • Программ хангамжийг хэрэглэх нь бүтцийн янз бүрийн хэсгүүдийг нэг цул болгон нэгтгэдэг нь төсөлд төрөл бүрийн мэргэжилтнүүдийг татан оруулах боломжийг олгодог.
 • Шинэ төслийг боловсруулахдаа туршлагын замаар олж авсан тэргүүний технологи ба мэдлэгийг ашигладаг.
 • Системийн явуулдаг дүн шин-жилгээний ажлын хэмжээ нь харагдалтын төвшин ба өндөр чанараараа ялгагддаг.
 • Модулиуд нь өгөгдлүүдийг шуудангаар хурдан өгөх боломжийг хариуцаж файлуудыг засварлан, хугацааны тодорхой үед статистикийг судалдаг.
 • Тохиргоо нь найрсаг интерфейстэй байж, нийлмэл байдлын өндөр төвшингөөрөө ялгардаггүй.
 • Шинэ проектын боловсруулалт нь өөртөө ойртон нэгдүүлэх боломжуудыг агуулсан байдаг. Хэрвээ суурин программ таний хэрэгцээг хангахгүй байвал нэгтгэлийн жагсаалтыг судлах нь зүйтэй.
 • Систем нь өөртөө орчин үеийн бизнес-орчинд өндөр эрэлттэй байдаг CRM функцийг байлгадаг. Тухайн зэмсэг нь үйлчлүүлэгчидтэй харилцах харьцааны чанарыг хариуцдаг.
 • Хавсралт нь олон тооны форматуудыг байлгаж, мэдээлэлийн гар оруулалтыг үгүйсгэж, хугацааг хэмнэх боломжийг өгдөг.
 • Хандалтын төвшин ба мэдээлэлийн аюулгүй байдлыг хувийн нэвтрэх нэр ба нууц үгээр дэмжих ба тэдгээрийг зөвхөн удирдлага өгдөг.
 • Тайлангууд интрактив хэлбэрээр хийгдэж ашгийн динамикийг харуулж, зардлын төрлүүдийг үнэлж, байгууллагын өрүүд ба санхүүгийн бусад онцлогуудыг харуулдаг. Хавсралтын үндсэн хувилбар нь олон үйл ажиллагаатай. Түүнийг ажил хэрэг дээрээ шалгахад энгийн. Зөвхөн танилцуулгын хувилбарыг нь л суулгах хэрэгтэй.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Автоматжуулалтын орчин үеийн чиг хандлагууд үйлдвэрлэлийн удирдлага, бага бизнес, төсвийн байгууллагууд ба бусад олон бүтцүүдийг оролцуулан үйл ажиллагааны янз бүрийн хүрээнд нэвтэрч байна. Энэ үед ойртон нэгдэхийн үндэс нь харилцагчидтай чанартай ажиллах ашгийн нэмэгдэлт байдаг. Программ хангамжийн боловсруулалт нь ачаалалын тодорхой нөхцөлийн дор хийгдэх нь IT зах зээлийн хамгийн сэтгэл татам саналуудын нэг бөгөөд мэргэжилтнүүд нь аж ахуйн дэд бүтцүүдийн тооцоололд оролцон түүний хэрэгцээг тодорхойлох ба салбарын хамгийн өндөр стандартыг хангадаг.

" Тооллогын Төгс Систем"(ТТС) нь тусгай программ хангамжийн боловсруулалтаар баялаг туршлагыг эзэмшдэг. Манай мэргэжилтнүүдэд богино хугацаанд олон үйл ажиллагаатай хавсралтыг хийх нь асуудал биш бөгөөд түүнийг хамгийн туршлагагүй хэрэглэгч ч ашиглаж болно. Программистуудын зорилго нь хэрэглэгчид ойлгомжтой интерфейсийг бий болгох, программын үйл ажиллагааг аж ахуй эрхлэлтийн янз бүрийн төвшинг хамарсан өргөн хүрээний байлгах явдал мөн.Цаг хугацаа ба нөөцийн эдийн засагт тусгайлан ач холбогдлыг өгдөг. Тэдгээр нь зохистой зарцуулагдах ёстой.

IT бүтээгдхүүний боловсруулалтыг орчин үеийн олон байгууллагууд хийж байгаа нь нууц биш бөгөөд гэхдээ программ хангамж нэг бүр нь өөрийн үр дүнтэйг практикт нотлох чадваргүй. Зарим хувилбарууд ердөө л хуучирсан, салбарын хөгжлийн чиг хандлагыг тооцоолоогүй, мэдээлэлийн дэмжлэгийг үзүүлдэггүй. Сонголт үнэ ба чанарын сонгодог хослолоор үндэслэн хийгдэхгүй бөгөөд ойртуулан нэгтгэх боломжуудыг анхааралдаа авч тэдгээр нь ойрын ирээдүйд байгууллагын хөгжилд эерэгээр тусаж: биенес - процессуудыг интернетэд гаргаж, тодорхой төхөөрөмжүүдтэй ижилсүүлэх хэрэгтэй. Урьд нь хэрвээ программ хангамжинд бизнес- орчны хэрэгцээг хангах шаардлагагүй байсан бол аж ахуй нэг бүр нь дутагдалтай талуудаараа хэмжигддэг байсан бол одоо боловсруулалт нь хувийн шинжтэй байж захиалагчаас хамаардаг болсон. Зарим элементүүд нь үйл ажиллагааны ачаалалуудыг үүсгэхгүй бөгөөд имиджийг нэмэгдүүлэх ба худалдааны шүншиглэлтийг сайжруулахад баримжаалдаг. Захиалагч программын гадаад хэлбэржилтэнд анхаарал тавьж, дэлгэц дээрх шинэчлэгдэх хуваарийг хийж, программ хангамж ба видео ажиглалтын камерийг холбож болно.

Боловсруулалтын процесс нь аж ахуйн боломжуудыг нарийвчлан судлах боломжийг агуулж программ хангамжийн дасан зохицолтын хамгийн бага хугацааг баталгаажуулж байдаг.

Тэр нь суулгасны дараа шууд ашиглахад бэлэн болдог. Программ хангамжийг танилцуулгын хувилбараар нь татаж болно. Манай мэргэжилтнүүд захиалагчид өөрсдийн үндсэн гол гэж үзсэн зорилтуудаа тодорхойлохыг зөвлөдөг. Энэ үүрэгт ашгийг нэмэгдүүлэх, захиалагчийн базтай харилцан үйлчлэх эсвэл чанартай үйлчлэх, маркетингийн зэмсэгүүд, зохицуулалтын баримтууд г.м нь ордог.

Энэ үед боловсруулалтанд эдгээрээс нэгийг нь сонгох хэрэггүй. Орчин үеийн аж ахуйн хэрэгцээг бүрэн хэмжээгээр хангуулахын тулд аж ахуй эрхлэлтийн үе шатнуудын нэг бүрт нь амжилттайгаар хийгддэг программын шийдлүүдийг иж бүрэн байдлаар нэвтрүүлэхээр захиалж болно. Хувийн боловсруулалт нь зөвхөн ардчилсан байдлаараа сэтгэл татам биш харин боломжийн өртөгтөйгөөс гадна, удирдлагын үр бүтээмжээрээ сэтгэл татам байдаг. Ачаалалтын бүх нөхцөлүүдийг тооцон хэрэглэгч шуурхай тооллогын энгийн байдалд таатай байдлыг дорхноо мэдрэх бөгөөд бүтээгдхүүний агууламж ба түүнийг боломжуудыг үнэлнэ.

Программын харагдах байдал

Программ хангамжийн боловсруулалт

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Программ хангамжийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими цэвэрлэгээ
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн байгууллага
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Программ хангамжийн сайжруулалтын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Программ хангамжийн сайжруулалтыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: