1. Гол хэсэг
  2.  › 
  3. Техникийн дэмжлэг

Техникийн дэмжлэг

Техникийн тусламжийн манай алба Таний асуусан дурын асуултанд хариулах болон шаардлагатай байгаа хөтөлбөрөөр презентаци хийдэг. Бид таалагдсан программаа худалдан авах захиалгыг эсвэл программ хангамжийн боловсруулалтын талаархи захиалгыг шуурхай хүлээн авдаг. Хугацаа өнгөрөхийн хэрээр манай орчин үеийн программ хангамж нь шаардлага хангахгүй болох тул Таний хүссэнээр шинэ боломжуудыг нэмэлтээр хийх болно.

Энд Та программтай холбоотой техникийн дэмжлэгээ татаж болно: