1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Тээвэрлэлттэй түгээлт

Байгууллагын 716 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Тээвэрлэлттэй түгээлт

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Тээвэрлэн түгээх газарт зориулсан программын боломжууд

 • Таньд харилцагчид ба зөөвөрөлөгчдийн холбоо барих шаардлагатай өгөгдлүүд ба баримтуудтай нэгдсэн баз бий болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та олныг хамарсан Email ба СМС-илгээлтийг явуулж, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, ачаа хүргэгдсэн тухай мэдээлэхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Шаардлагатай бүх өгөгдлүүд ба ажлын тооллогыг захиалгаар хийнэ. Биелүүлэлтийн байдал ба авсан төлбөрөөр дүрслэлтэй тайланг гаргана
  Захиалгын хуудсууд

  Захиалгын хуудсууд
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Чухал файлуудыг харилцагчид, зөөвөрлөгчид, жолооч нар ба захиалгын хуудаснуудад бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Программ бүх процессыг автоматжуулж: авто машиныг заах, захиалгыг харилцагчид зориулан хийх, рейсийн тооцоо ба ачилтын төлөвлөгөөг дурын огноогоор хийж болно
  Ачилтын төлөвлөгөө

  Ачилтын төлөвлөгөө
 • Тусгай цонхны тусламжтай та өөрийн машин нэг бүрийг хянаж, ачилтанд байна уу, эсвэл маршрутын ямар хэсэгт байгаа, эсвэл техникийн үйлчилгээнд байна уу гэдгийг хянаж болно. Нэг товшилтоор та цонхноос хэрэгтэй рейс эсвэл ачилтын төлөвлөгөөг олж болно
  Рейсы

  Рейсы
 • Программ автоматаар рейсэд зарцуулсан бүх зүйлээр төлөвлөгөөт тооцоог хийж бодит зарцуулалтыг тооцон санхүүгийн дүгнэлтийг хийдэг
  Зарцуулалтын тооцоо

  Зарцуулалтын тооцоо
 • Та тээврийн хэрэгслээр бүх өгөгдлүүдийг тооцож, тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээг ба төрөл бүрийн баримтуудыг хянаж болно
  Дурын тээвэрлэлт

  Дурын тээвэрлэлт
 • Та дурын нэгжийн шатах тослох материал, рейсийн зарцуулалт, татан авалт ба тухайн үеийн үлдэгдлээр бүрэн тооллогыг авах болно
  Шатах тослох материал

  Шатах тослох материал
 • Хэрвээ таньд өөрийн механикийн хэсэг байгаа бол тэр нь манай программд ажиллаж тээврийн хэрэгслийн засврыг тэмдэглэх болно. Систем өөрөө төлөвлөгөөт үйлчилгээг явуулах шаардлагатайг сануулах болно
  Засварын тооллого

  Засварын тооллого
 • Программ автоматаар ажилтнуудад зориулан төлөвлөлтийг бүх чухал процессуудаар хийх болно
  Хувиарлалт

  Хувиарлалт
 • Систем шатах тослох материал, сэлбэг ба бусад бараануудын худалдан авалтыг оновчтой болгодог
  Худалдан авалт

  Худалдан авалт
 • Захиалгаар бүх хэрэгтэй мэдээлэлүүд : ачаилт ба буулгалтын огноо, нийт зардлууд, орлогонууд, ашиг – бүгд “Таны” гар дор байх болно"
  Захиалгын хуудасны дүгнэлт

  Захиалгын
  хуудасны дүгнэлт
 • Систем харилцагч нэг бүрээр статистикийг харуулна
  Харилцагчийн товчоон

  Харилцагчийн
  товчоон
 • Та ямар чиглэлүүд илүү танигдсан байгааг мэдэж болно
  Чиглэлүүд

  Чиглэлүүд
 • Программ зөөвөрлөлтөөр бүх тоон болон санхүүгийн өгөгдлүүдийг харуулна
  Зөөвөрлөгчид

  Зөөвөрлөгчид
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн захиалгыг бүрэн төлөөгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлангууд танайд ямар тээврийн хэрэгсэл илүү ашиглагдаж байгаа болон түүнтэй холбоотой захиалгуудын нийт мөнгөн дүнг харуулдаг
  Тээврийн товчоон

  Тээврийн товчоон
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танай ажиллагсдыг төрөл бүрийн шалгавараар : захиалгын хуудсаар, харилцагчидтай хийсэн ажил, төлөвлөсөн ба бодит орлого г.м “р хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Системд танай тээврийн хэрэгслийн үзүүлэлтийг гүйлт, шатах тослох материал ба км хэмжигчээр дүгнэлт хийхэд зориулан нарийвчлалтайгаар хянадаг
  Зохицуулга

  Зохицуулга
 • Программ танай автопаркийн ашигт ажиллагаанд нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашигт ажиллагаа

  Ашигт ажиллагаа
 • Программ ямар гэрээний хугацаа дуусаж байгааг хэлдэг
  Гэрээнүүдийн хугацаанууд

  Гэрээнүүдийн
  хугацаанууд
 • Та захиалгын ямар баримт дутуу байгааг үргэлж мэдэж, ямар нь батлагдсаныг ч бас мэднэ
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг захиалгын байдлыг хянах, ачааны байрлалыг тодорхойлох болон бусад олон боломжуудад зориулан танай сайтанд ачаалж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ тээвэрлэлттэй түгээлтийн зорилтуудыг амжилттайгаар шийдэн, маршрутыг төлөвлөн, ажилтантай хийгдэх харилцан тооцоололыг хариуцаж, рейсийн зардлуудыг тооцоолдог.
 • Хавсралтанд харилцагчдаар, зөөвөрлөгчөөр, авто машинаар нарийвчлан бөглөсөн лавлагааг оруулж болно. Байрлал нэг бүрт фото зураг эсвэл бичиглэлийн хавсралтыг хийж болно.
 • Тохиргоо нь баримтуудыг янз бүрийн форматаар ашиглахыг санал болгон өгөгдлүүдийн импорт ба экспортын функцийг оруулсан байдаг.
 • CRM - боломжуудыг хавсралт нь SMS(зурвас) илгээлтийг харилцагчдад хүргэлтийн хугацааны тухай, төлбөр хийгдснийг баталгаажуулахаар, сурталчилгааны зориулалттай мэдээлэлүүдийг хуваалцах зорилгоор ашигладаг.
 • Тээвэрлэлттэй түгээлтийн бүтцийн маркетингийн ажил сурталчилгааны компаний автомат үнэлгээгээр, өгөгдсөн шалгаваруудаар зорилтот бүлгүүдийг тодорхойлж, харилцагчдын базын өсөлтөөр дэмжигддэг.
 • Программ хангамж нь зөөвөрлөлтийн гинжийг бий болгон олон модулиудын сонголтыг эзэмшин, ачаануудын нэгтгэлийг хийдэг.
 • Тухайн мөчид гүйцэтгэгдэж байгаа захиалгуудыг программд хянаж болно. Хэрэглэгч төлбөрийг хянаж болох бөгөөд хүргэлтийн хугацааг баримталж байгаа эсэхийг шалгаж болно.
 • Цагийн менеджментийн дэд систем нь бүтцийн байнгын хуваарийг хариуцан, ажилтны ачаалал, ачилтын төлөвлөлт ба арай илүү тохиромжтой маршрутыг тодорхойлдог.
 • Анхдагч өгөгдлүүд нь зохицуулалтын маягтуудад авто хэмнэлээр зөөгдөх тул алдаа гарах боломжийг үгүйсгэдэг.
 • Тээвэрлэлттэй түгээлтийн шуурхай тооллого нь өөртөө рейс нэг бүрийн түлш, хугацаа, жолоочид тооцогдох хоногууд ба бусад үзүүлэлтүүдийн нарийвчилсан тооцоололыг агуулдаг.
 • Харилцагчаар хийгдсэн хураангуй тайланг хэдхэн секундэд авч болно. Үүнээс гадна, хэрэглэгчид дүн шинжилгээний өгөгдлүүдийг харагдалтын боломжтой хэлбэрүүдээр авах өргөн боломжийг өгдөг.
 • Тохиргоо нь ашгийг их хэмжээгээр татахын тулд танигдсан болон санхүүгийн хувьд хамгийн ашигтай маршрутуудын бүртгэлд дүн шинжилгээ хийдэг.
 • Тохиргооны зорилтод нөөц ба хугацааны зохистой ашиглалт зөвхөн орохгүй бөгөөд норматив - лавлагааны зохих дэмжлэгтэйгээр санхүүгийн үр дүнтэй удирдлагыг оруулсан байдаг.
 • Программ хангамж нь байгууллагын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд өгөгдлүүдийн терминалуудтай бараа хүргэлтийн чиглэлээр хялбар ижилсэнэ.
 • Үндсэн хувилбарт системийн үйл ажиллагаа хангалттай өндөр төвшинд байдаг. Танилцуулгын хувилбар нь үнэгүйгээр тараагдана.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Түгээлтийн орчин үеийн хүрээ цахим систем зохицуулгын баримтуудын эргэлтийг хариуцдаг, автопарктай холбоотой байхыг дэмжиж, хүргэлт нэг бүрийн байдлыг бодит хугацааны хэмнэлд хянадаг салбарын шийдэлийн шилдгүүдийг ашиглахаас татгалзах нь утгагүй. Тээвэрлэлттэй түгээлт нь автомат хэлбэрээр аж ахуй эрхлэлтийн нэг ч жижиг зүйлийг орхигдуулалгүйгээр: зөөвөрлөгчидтөй итгэмжлэгдсэн харьцааг тогтоох, авто машин нэг бүрээр лавлагааг гаргах, нэгтгэл, зөөвөрлөлтийн хэлхээг бий болгох, олон модулиудын тулгалтыг хийх зэргээр хангалттай сайн зохион байгуулагдсан байх ёстой.

"Тооллогын Төгс Систем" (ТТС) нь үйл ажиллагаатай бүтээгдхүүнүүдийн үйлдвэрлэлийг өөрсдийн нэр хүндийн баталгаа болгох зорилтыг тавьсан бөгөөд тэр нь тээвэрлэлттэй түгээлтийн зорилтуудыг шуурхай шийдэн - түгээлтийн процессуудыг төлөвлөн, зөөвөрлөлтийн төрөл ба гүйцэтгэгчийг автоматаар сонгодог. Программ хангамж нь норматив - лавлагааны дэмжлэгийг хариуцдаг, замын чиглэлийг төлөвлөдөг, рейсүүдийг тооцоолдог, материал - техникийн хангалтыг хийдэг олон төрлийн дэд системийг өөртөө агуулдаг. Хүсвэл үйл ажиллагааны модулиудын тоог нэмэгдүүлж программыг сайжруулж болно. Тээвэрлэлттэй түгээлтийг хийдэг аж ахуй нь цагийн удирдлагад онцгой анхаарлыг хандуулдаг. Ажлыг чадвартайгаар зохион байгуулснаар компанид хэсэг хугацааны дараа ашгийг авчрах бөгөөд харилцагчдын дунд сайн нэр хүндийг олж, ажилтнуудын хүндэтгэлийг хүлээх болно. Үүнд хүргэдэг хэд хэдэн зэмсэгүүд байдаг. Тэдний тоонд захиалга нэг бүрийг нарийвчлан бичдэг төлөвлөгч ордог. Программ хангамж нь захиалгыг биелүүлэхэд хэрэгтэй түлшний шаардлагатай тоо хэмжээг тооцон, захиалгын байдлыг төлбөрөөр ба бусад шалгаваруудаар бодит хугацааны хэмнэлд тодорхойлно. Амжилттай тээвэрлэлттэй түгээлтийг нөөцийг нь зохистойгоор ашиглахгүйгээр төсөөлөх аргагүй бөгөөд систем энд рейсийн зардлыг тооцоолон, тэдний зарцуулалтын тохиромжтой төвшинг тодорхойлж, санхүүгийн өгөгдлүүдийг ашигтай болгохын тулд маршрутанд орлогын дүн шинжилгээ хийдэг. Энд байгууллагын автопаркыг хэдэн арван тээврийн хэрэгслүүдийн хамт программд оруулж болно. Программ засварыг тоолон ачаалах үед ээлж дараалал үүсэхээс зайлсхийж, ажилтны завгүй үеийг зохицуулан захирч, зөөвөрлөгчдийн найдвартай байдлын рейтингийг гаргадаг. Тээвэрлэлттэй түгээлтэд зохицуулгын баримт бичгүүдийн эргэлтийг тоон хэлбэрээр санал болгон анхдагч өгөгдлүүдийг автоматаар оруулж, жолоочийн замын хуудсыг бий болгон, хэлцэлт хөлсний мэдэгдэх хуудсуудыг үүсгэн, тусдаа байгаа захиалганд хавсралтыг хийж, явагдаж байгаа гэрээнүүдийн хөдлөлийг хянаж болно. Хавсралт нь дүн шинжилгээний ажилд илүү ач холбогдлыг өгч, аж ахуйн санхүүгийн үйл ажиллагааны түлхүүр үзүүлэлтүүд нь дүрслэлтэйгээр танилцуулагдсан байдаг. Энэ ашиг ба захиалгуудын зорилтот үзүүлэлтүүд нь автопаркын байдал ба зардлууд, ажилтны бүтээмжийн үзүүлэлт байдаг. Тээвэрлэлттэй түгээлтийн хөгжсөн дэд бүтэц нь автоматжуулалтын системд онцгой шаардлагуудыг тавьдаг. Түр хугацаанд хадгалах агуулах, агуулахын тэргүүний төхөөрөмжүүд, интернет - сайтийг оруулах нэгтгэлийн боломжуудад анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Энэ нь зөвхөн байгууллагын нэр хүндэд нөлөөлөөд зогсохгүй үйлчилгээний чанарыг огт өөр төвшинд аваачих болно. Программын үнэгүй тараагддаг танилцуулах хувилбартай танилцахыг зөвлөж байна.

Программын харагдах байдал

Тээвэрлэлттэй түгээлт

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Тээвэрлэн түгээх газарт зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Тээврийн компаний тооллогонд зориулсан презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Тээврийн компани

  Тээврийн компани
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Хүргэлтийн үйлчилгээ

  Хүргэлтийн үйлчилгээ
 • Яаралтай шуудан

  Яаралтай шуудан
 • Худалдагч компани

  Худалдагч компани
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Тээвэрлэн түгээх газарт зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Тээвэрлэн түгээх газарт зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: