1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Аптекийн тооллогын программ

Байгууллагын 539 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Аптекийн тооллогын программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Аптекийн тооллогонд зориулсан системийн боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Эмзүйчид бүх аналогиудыг цээжлэх хэрэггүй бөгөөд ижил гэсэн үгийг оруулахад л программ өөрөө байгаа бүх бараануудыг зааж өгнө
  Ижил төстөй

  Ижил төстөй
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Та хайрцагаар, нэг капсулаар сэвэл таблеткаар хялбархан зарж болно. Систем өөрөө хэрэгтэй барааг бичиж ширхгийг нь заах болно
  Ширхэгийн борлуулалт

  Ширхэгийн
  борлуулалт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба аптекууд

  Агуулахууд
  ба аптекууд
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж , өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Эмзүйчийн хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Эмзүйчдийн цалин

  Эмзүйчдийн цалин
 • Танай эмзүйчдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар: харилцагчдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Программ танай аптекийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Аптекийн сүлжээ

  Аптекийн сүлжээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагддаггүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахын нөөцүүдээ оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Хавсралтын тусламжтайгаар шуурхай тооллогыг явуулж, эмүүдийг захиран зарцуулж, арилжааны ажиллагааг бүртгэж, аптекийн зохицуулгын баримтуудыг бүрдүүлж болно.
 • Дурын эмийг катологижуулж, тэр дундаа дүрслэлийг нь оруулж, үйлдвэрлэгч орон, гардаг хэлбэрүүд, хадгалах хугацаа ба бусад их хэмжээний мэдээлэлүүдийг заан оруулж болно.
 • Систем нь автоматаар ижил төстөй хэлбэрүүдийг сонгох тул эмзүйчээс нэр төрлийн хүрээний талаархи гоц мэдлэгтэй байхыг шаарддаггүй.
 • Арилжааны байршлын бичиглэлт автоматаар хийгддэг. Энэ үед яг ямар хэлбэрээр: ширхгээр нь, хайрцагаар нь, жингээр нь борлуулсан нь ердөө чухал биш.
 • Хавсралт программ нь агуулахын тооллогыг явуулж, хэрэгцээт эмийн бэлдмэлгүй болгохгүйн тулд аптекийн нэр төрлийн хүрээг нөхөн дүүргэх шаардлагатай тухай мэдээлдэг.
 • Программ хангамж нь хамгийн хөдөлгөөнтөй байрлалуудыг тодорхойлж, хамгийн хөдөлгөөнгүй ба дутагдалтай байгаа барааг олж илрүүлдэг.
 • Бүтээгдхүүний тооллого ба нэгтгэлийг агуулахын төхөөрөмжүүдийг программд оруулан штрих код нэг бүрийг тооцон хийж болно. Иймэрхүү төхөөрөмжүүдийн жагсаалт манай сайтанд хэвлэгдсэн байгаа.
 • Өгөгдлүүдийг гараар оруулах шаардлагагүй бөгөөд программ хангамж нь аптекийн анхдагч өгөгдлүүдийг импорт ба экспортын сонголтоор төрөл бүрийн маягтанд зөөвөрлөнө.
 • Борлуулалт нь тохирох зохицуулгын баримтуудын дэмжлэгийг шаардах бөгөөд тэдгээрийн загварууд нь программд оруулагдсан байдаг.
 • Тохиргоо нь харилцагчдын бүлгүүдээр мэдээлэлийн лавлагааг өргөн хэмжээгээр өгөх боломжийг олгон эдгээр өгөгдлүүдийг өөрийн бодлоор зохицуулан: SMS илгээлтийг явуулж, дүн шинжилгээ хийж, маркетингын ажлыг хийж болно.
 • Хэрэглэгч нь үнэнч байх төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, хөнгөлөлт ба бонусын хуримтлалыг нэвтрүүлж, худалдан авах чадварыг тооцоолж болно.
 • Эм зүйчтэй хийх харилцан тооцоололыг хавсралт бас хариуцан, мэргэжилтний хөндлөнгийн оролцоог шаардахгүй.
 • Эм зүйн байнгын үйлдвэрлэлийг хавсралт бүртгэж, санхүүгийн түлхүүр үзүүлэлт байдлаар: ашгийн хөдлөл зүй, хангалтын албаны зардлын төрлүүд, харилцагчдын базын өсөлт г.м -р бүртгэдэг.
 • Ойртон нэгтгэх боломжуудын дунд сайтанд оруулах, интернетэд мэдээлэлийг хэвлэх, захиалгуудыг хүлээн авах, сурталчилгааг байрлуулах зэрэг нь давамгайж байдаг.
 • Бүтээгдхүүний үйлдлүүдэд итгэхийн тулд эхлээд танилцуулгын хувилбарыг суулгахыг зөвлөж байна.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Орчин үеийн эм үйлдвэрлэлийн аж ахуйг нөөц ашиглалт, эмийн нэр төрлийн хүрээг хянах, шинээр ирсэн бүтээгдхүүнийг бүртгэх чиглэлээр болон мэдээлэлийн лавлагааг оруулахад автомат системээр удирдах нь илүү зохистой болоод байна. Аптекийн цахим тооллого нь, өдөр тутмын ачаалалд тохитой байх болон худалдан авагчидтай харилцан ажиллахад онцгой анхаарлыг хандуулдаг автоматжуулалтын сүүлийн үеийн хандлагуудыг хавсруулан боловсруулагдсан болно. Үүний үр дүнд эм зүйч нь чанартай ажиллахад зориулсан бүхнийг авах болно. «Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) нь салбарын олон бүтээгдхүүнүүдийг үйлдвэрлэсэн бөгөөд тэдгээр нь өндөр чанар ба олон үйлдэл, энгийн дизайн, аптекийн аж ахуйн нөхцөлд хурдан дасан зохицдогоороо ялгардаг. Эм зүйчид нэр төрлийн хүрээг бүртгэхэд хүндрэл учрахгүй бөгөөд үүний тулд агуулахын төхөөрөмжүүдийг эсвэл өгөгдлүүдийн импорт ба экспортыг ашиглаж болно. Хүнд ажилд хугацаа зарцуулан мэдээлэлүүдийг гараар оруулах шаардлага огт байхгүй бөгөөд үүнийг программд бүрэн даатгаж болно. Аптект ихэнхидээ чанартай ижил төстөй бэлдмэлийг олох хэрэг гардаг бөгөөд үүний тулд эмзүйч тухайн эмүүдийг цээжилсэн байх шаардлагатай байдаг. Тооллогын энэ байрлалыг хавсралтанд хийж өгч болно. Тэр нь шуурхайгаар ижил төстөй бэлэн байгаа эмнүүдийг хэлж өгдөг. Эмийн бүтээгдхүүнийг автомат хэмнэлээр бичиж болно. Энэ үед программ шаардлагатай эмнүүдийг байлгахын тулд барааны шугамыг нөхөн дүүргэх шаардлагатайг программ сэрэмжлүүлдэг. Систем нь явцын сонголтуудын рейтингийг тогтоож хөдөлдөггүй барааны талаархи өгөгдлүүдийг гаргаж өгдөг.

Аптекийг удирдахад зохицуулгын баримтуудын асуудлуудтай тулгарч болох ба энд хүний хүчин зүйл мэдээлэлүүдийг зохимжтойгоор харуулахын баталгаа болж чаддаггүй. Программ хангамж нь бэлдмэлүүдийн хадгалах хугацааны тооллого явагддаг баримтуудын эргэлтийг үндсээр нь өөрчилдөг. Сэрэмжлүүлэгийн систем нь асуудалгүйгээр ажилладаг. Хэрвээ хугацаа нь дуусаж байвал та тэр дор нь энэ тухай мэдэх болно. Чек, квитанц ба бусад хэлбэрийн баримтуудыг загварын хувьд бол тэдгээрийг бүгдийг нь программд зөөвөрлөсөн байдаг. Эмийн татан авалтын шинэ гэрээг загвар болгон хүлээн авч болно. Санхүүгийн янз бүрийн алгоритмуудыг тооцон хэлцэлт цалинг хуримтлуулах нь харьцангуй энгийн байдаг. Харилцан тооцоололоор тусгай систем ажилладаг тул хэрэглэгч заавал санхүүгийн мэдлэгтэй байж тооцооллолыг явуулах шаардлагагүй. Хавсралт программ нь үүнийг хурдан ба нарийвчлалтайгаар хийдэг. Ажилтны хяналт нь зөвхөн харилцан тооцоололоор хязгаарлагдахгүй. Дэлгэц дээр эмзүйч нэг бүрийн борлуулалтын үзүүлэлтүүдийг гаргаж, статистикийг дээшлүүлж, үнэнч байх хөтөлбөрийн үйлдлийн тухай мэдэж, дүн шинжилгээт тайланг хүсэн авч түүнийгээ цахим шуудангаар илгээх эсвэл хэвлэж болдог.

Тооллогын илүү хэрэгцээтэй байрлалуудын тоонд -санхүүгийн тайлан орох бөгөөд энд ашгийн хөдлөл зүй, аптекийн зардлууд, худалдан авагчдын базын өсөлт, байнгын ажилтнуудын бүтээмжийн үзүүлэлтүүд ба эм судлалын бүтцийн үйл ажиллагааны бусад онцлогуудыг харуулдаг. Харилцагчидтай удаан хугацааны итгэмжлэгдсэн харьцааг тогтоох, мөн түүнчлэн бүтээгдхүүнүүдийг веб нөөц, олон төрлийн зэмсэгүүд ба терминалуудтай ойртуулан нэгтгэх олон тооны боломжуудыг өгдөг CRM тооллогын зэмсэгийн талаар мартах аргагүй. Нэгтгэлтийн бүрэн жагсаалт нь манай сайтанд хэвлэгдсэн байгаа.

Программын харагдах байдал

Аптекийн тооллогын программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Аптекийн тооллогонд зориулсан системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Аптект зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Эмийн агуулах

  Эмийн агуулах
 • Эмийн үйлдвэр

  Эмийн үйлдвэр
 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Аптекийн тооллогонд зориулсан системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Аптекийн тооллогонд зориулсан системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: