1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Авто үйлчилгээний тооллогын программ

Байгууллагын 506 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Авто үйлчилгээний тооллогын программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Авто үйлчилгээний тооллогын системийн боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Авто машины картанд шаардлагатай бүх өгөгдлүүдийг хөдөлгүүрийн мэдээлэл, дугаар, загвар, одоогийн гүйлт ба явах үеийн асуудлуудыг оруулж болно
  Авто

  Авто
 • Дурын харилцагчаар үйлчилгээний түүхийг хялбархан оруулж, зарцуулсан материал, хийсэн ажлууд, төлбөрүүд, хийгдсэн ажлууд хуримтлагдсан бонус эсвэл өрүүдийн талаархи бүх мэдээлэлүүдийг харж болно
  Хандалтын түүх

  Хандалтын түүх
 • Та олныг хамарсан СМС- илгээлт ба хувь хүнд хандсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно, жишээ нь, Танай авто үйлчилгээнд техникийн төлөвлөгөөт үзлэгт орохын тулд хандаж болох талаар
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессэнджерээр танай орчин үеийн ирээдүйтэй авто үйлчилгээний төвийн нэр хүндийг дэмжиж болно
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Харилцагчид бонус хуримтлуулах ба хөнгөлөлт үзүүлэхэд зориулан клубын картуудыг нэвтрүүлж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Урьдчилсан бичлэгийг хэрвээ ашиглаж байгаа бол танай харилцагчид дараалалд зогсох шаардлагагүй
  Харилцагчдын бичлэг

  Харилцагчдын бичлэг
 • Авто машиныг хүлээн авахдаа зурган дээр автомашины гадна хэсгийн үзлэгийн талаар шаардлагатай зүйлүүдийг тэмдэглэж болно. Энэ дүрслэл нь тээврийн хэрэгслийг хүлээн авах үед нэмэгдэнэ
  Дүрслэл

  Дүрслэл
 • Ажлын өртөг нь хувь ажилтны ажлын үнэлэмж ба бусад зүйлүүдийг тооцоолон хийгдэнэ
  Ажлуудын тооллого

  Ажлуудын тооллого
 • Үйлчилгээ нэг бүрийн үед та нормт цагийг оруулж болох бөгөөд харилцагчийн ирэлт бүр түүнд зарцуулсан цагаар тооцогдох болно
  Нормт цагууд

  Нормт цагууд
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Дурын авто сэлбэгийг нийт тооцоонд гараар нэмж болох ба харилцагчаас авсан материалуудыг зааж өгч болно
  Сэлбэгийн тооллого

  Сэлбэгийн тооллого
 • Харилцагчийг ирэх үед захилагын наряд ба үйлчилгээ үзүүлсэн тухай бусад гэрээнүүдийг бөглөх болно
  Захиалгын наряд

  Захиалгын наряд
 • Гүйцэтгэсэн ажлын актуудыг оролцуулан Та нягтлангийн бүх баримтуудыг хэвлэж болно
  Нягтлангийн баримтууд

  Нягтлангийн
  баримтууд
 • Тээврийн хэрэгслийн хүлээн авсан актыг программ бий болгож түүнд шаардлагатай бүх өгөгдлүүдээр бөглөдөг
  Тээврийн хэрэгслийн хүлээн авсан тухай акт

  Тээврийн хэрэгслийн
  хүлээн авсан тухай акт
 • Квитанциуд, төлбөрийн тооцоо, нэхэмжлэхүүдийг бүх үнэлгээнүүдийг тооцон автоматаар бөглөнө
  Квитанциуд ба тооцоо

  Квитанциуд ба тооцоо
 • Авто дэлгүүрт зориулсан программын тусгай цонхонд дурын борлуулалтуудыг тохиромжтой үйлдлүүдээр амархан хийх боломжтой
  Авто дэлгүүр

  Авто дэлгүүр
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Программд харилцагчаас авах шаардлагатай сэлбэг хэрэгслүүдийн худалдан авалтын хуудсыг бэхлэж болох ба тэр дор нь маягтыг хэвлэж бас болно
  Захиалгын хуудсууд

  Захиалгын хуудсууд
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Таны бүх төлбөрүүд бүрэн хяналтанд байх болно. Үйлчилгээний өртөг бонус, үнийн хуудаснууд, тухайн үед үйлчилж байгаа акциуд ба харилцагчдын бонусаар тооцоологдоно
  Төлбөрүүд

  Төлбөрүүд
 • Та өөрийн ажилдаа арилжааны ба агуулахын төрөл бүрийн төхөөрөмжүүдийг ашиглах боломжтой болно
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд

  Агуулахууд
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Таны зочид ямар үйлчилгээг илүү сонгож байгааг тэр бүү хэл, харилцагчдын хувийн хэрэгцээг хялбар мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын өсөлт
 • Та дуртай үедээ боломжит харилцагчидтайгаа хийгдсэн бүх харилцаанд дүн шинжилгээ хийж тэдгээрээс хэд нь таны захиалагчид болсныг тодорхойлж болно
  Үр дүн

  Үр дүн
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын
  шалтгаан
 • Таныг санал болгосон түнш эсвэл бусад үйлчилгээнүүдийг зөвлөсөн танай ажилтан тодорхой болж шагнагдах болно
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар ажилтанд үйлчлүүлэгчид давтан хандаж байгаа болон хэн танай харилцагчдыг алдаж болохыг Та мэдэх болно
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мастеруудын хэлцэлт цалинг автоматаар ажилтны ноогдол хувиар тооцогдох болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Ажилчин эсвэл авто машины үйлчилгээ нэг бүрээр та тухайн үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүд ба хандалтын өсөлтийн динамикийг мэдэж болно
  Хандалтын динамик

  Хандалтын динамик
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Баталгаат засврын бүх статистикийг та хялбархан мэдэж болно
  Баталгаат засвар

  Баталгаат засвар
 • Тусгай тайлан ямар хэсгүүд танигдаагүй байгааг мэдэж болно. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохирох шийдвэрийг гаргаж болно
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Харилцагчдаар, үйлчилгээгээр ба ажилтнуудаар та хугацааны дурын огтлолд бүх статистикийг мэдэж дүрслэлтэй тайлангуудын тусламжтай үнэлгээг хийж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Бараануудын дүн шинжилгээ

  Бараануудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагддаггүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахын нөөцүүдээ оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Программ бараа нэг бүрээр түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгааг урьдчилан хэлэх тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжтой болдог
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь үйлчилгээний үнийг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг : видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно.
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ хангамж нь авто үйлчилгээний ажлыг автоматжуулж, хандалтын тооллогоор, дүн шинжилгээний өгөгдлүүдөөр хангаж, зохицуулгын баримтуудын эргэлтийг зохион байгуулдаг.
 • Тээврийн хэрэгслүүдээр гаргадаг лавлагаанууд нь өндөр нарийвчлалтайгаараа онцгойрч, тэнд нь авто машины зургийг ачаалж, марк ба модель, тоноглол ба үйлдвэрлэсэн оныг зааж, засварлах шинжүүдийг тодорхойлж болно.
 • Систем нь харилцагч нэг бүрээр санхүүгийн зардлуудын, хандалтын, ашигласан сэлбэг хэрэгслүүдээр өгөгдлүүдийг нээн тэдгээрт дүн шинжилгээг цуглуулдаг.
 • Хэрэглэгч засврын газарт хандагсдын холбоос, мэдээлэлийн илгээлтийг VIber, SMS ба E-mail-р хийхийг хариуцдаг CRM дэд системд хандалтыг авдаг.
 • Тохиргоо нь авто үйлчилгээнд үнэнч байхыг дээшлүүлэх янз бүрийн зэмсэгүүдийг ашигладаг бөгөөд бонусын хуримтлалын тооллогыг явуулж, хөнгөлөлт, акци ба клубын картыг хэрэглэдэг.
 • Тусгай модуль заавал хийгдэх үйлчилгээний төлөвлөлт ба урьдчилан бичүүлэх боломжийг олгодог.
 • Программ хангамж нь байгууллагын ачаалалыг нийтэд нь тооцох ба ажилтны бүтээмжийг тэмдэглэхийн тулд ажилтны хувийн графикт дүн шинжилгээ хийдэг.
 • Үнийн хуудсыг тооцохоос гадна засварын арга хэмжээг цаг хугацаагаар зөв төлөвлөх боломжтой байхын тулд нормт цагийг тооцдог.
 • Зохицуулгын баримтууд нь өөртөө шаардлагатай засварын газрын үйл ажиллагаанд зайлшгүй хэрэгтэй бүх актууд, квитанциудыг агуулж байдаг.
 • Авто үйлчилгээний бүтцийн бүх элементүүдийг авто сэлбэгийн дэлгүүр, кафе,авто угаалга ба дотоод бүтцийн бусад объектуудыг автоматжуулсан тооллогонд оруулж болно.
 • Чухал ажил хэргүүд, уулзалтууд ба үйл явцын талаар зүгээр л мартахгүйн тулд ажлын дурын процесс нь дэмжлэгийг автомат сэрэмжлүүлэгийн хэлбэрээр авдаг.
 • Хүсвэл хавсралтанд хэд хэдэн ажлын процессуудыг хөнгөвчлөх нэмэлт төхөөрөмжүүдийг оруулж болно
 • Санхүүгийн түлхүүр үзүүлэлтүүдийг дүн шинжилгээний тайлангууд хэлбэрээр гаргаж, тэдгээрийг цахим шуудангаар удирдлагын хаягаар амархан илгээж болно.
 • Харилцан тооцоололыг мөн автоматжуулдаг. Тэдгээр нь хөндлөнгийн программ хангамжийг ашиглах эсвэл мэргэжилтэнг ажилд татан оролцуулахыг шаарддаггүй.
 • Үндсэн хувилбарын бүтээмж маш өндөр. Танилцуулгын хувилбарыг санал болгож байна.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Техникийн үйлчилгээний орчин үеийн олон станциуд шуурхай болон удирдлагын хяналтын хуучирсан аргуудаас татгалзаж, хөгжлийн бодлогоо автоматжуулалтын чиг хандлагат нийцүүлэх боллоо. Тооцооны ийм системийг сонгох нь хангалттай ойлгомжтой. Авто үйлчилгээний тооллого нь хэрэглэгчид байгууллагаа үр дүнтэйгээр удирдах шаардлагатай зэмсэгүүдийг гаргаж өгдөг. Программ нь зочидтой ирээдүйтэй харилцан ажиллах боломжийг өгч, лавлагааны дэмжлэгийг харилцагчаар , тээврийн хэрэгслээр, үйлчилгээгээр хангалттай хэмжээгээр өгдөг.

"Тооллогын Төгс Систем" (ТТС) IT шийдлийн салбарт сайн танигдсан бөгөөд түүний зориулалт нь аж ахуйн удирдлагыг автоматжуулахад оршино. Программ хангамж нь авто үйлчилгээний үйл ажиллагааг цэгцэлж, нөөцийн зарцуулалтын нарийвчлалыг хангаж, ажилтны ачаалал ба хугацааг тооцоолдог. Хавсралтын нарийвчлал өндөр чанартай төвшинд байдаг. Хэрэглэгч авто машин нэг бүрт тусгай картыг бий болгож, моделийн зургийг ачаалж, маркийг ба хөдөлгүүрийн дугаарыг зааж, үйлчилгээний түүхийг, төлбөрийн статистик ба бусад үзүүлэлтүүдийг хэвлэж болно. Орчин үеийн авто үйлчилгээ нь төлөвлөлтөнд онцгой анхаарч тэнд нь программын дэмжлэгийн зорилго нь ажлын цагийн ба урьдчилсан бичлэгийн сонголтыг үр дүнтэйгээр ашиглах бөгөөд харилцагч засварт хувийн хүслээ тооцон бичүүлж болно. Техникийн заавал хийгдэх ёстой үйлчилгээнд урт дараалал үүсдэг нь харилцагчийг өөр газрыг сонгоход хүргэдэг. Систем нь байгууллагын зүгээс гарах энэ алдаанууд ба санхүүгийн алдагдлаас сэргийлж үндсэн горимоор төвийн ачаалалыг тооцоолон, механикуудын график ба бусад алгоритмуудыг тооцдог. Орчин үеийн нэг ч программ авто үйлчилгээний харилцагчидтай үр бүтээлтэй харилцааг дэмждэг CRM боломжуудгүйгээр байх боломжгүй болсон. Харилцагч SMS -илгээлтийг сурталчилгааны мэдээлэлтэйгээр, засварын хугацаа, үйлчилгээний өртөгтөйгөөр авч болно. Үнэнч байдлын төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдтэй программ хангамж нь сайн харилцан үйлчилж хуримтлал ба бонуснуудын тооллогыг явуулж, хөнгөлөлт ба клубын картуудыг хэрэглэх боломжийг өгдөг. Энэ бүх зэмсэгүүд нь хавсралтын маркетингийн чадварыг дээшлүүлж, ашиг, харилцагчийн базын өсөлтөнд зайлшгүйгээр хүргэдэг.

Авто үйлчилгээний удирдлага нь зочидтой чанартай ажиллахыг зөвхөн хангаад зогсохгүй бас зохицуулгын баримтуудын эргэлтийг шаарддаг. Санхүүгийн ба татварын тайлангуудын бүх загварууд тооллогын хавсралтанд танилцуулагдсан байгаа. Шаардлагатай үед базад шинэ загварууд, захиалгын нарядууд, квитанициуд, тээврийн хэрэгслийг хүлээн авсны актуудыг оруулж болно. Хэрэглэгчид тодорхой засварын арга хэмжээ нь цаг тухайд нь хийгээгүйн алдаанаас зайлсхийх зорилгоор хугацааны тооллоготой холбоотой явагдах тул нормт цагийг үнэн сэтгэлээсээ тооцох хэрэгтэй болдог. Үр дүнд нь программ хангамж хүлээлгэн өгөх хугацааг аль эрт үйлчилгээнд урьдчилан бичүүлэх үед нь тооцоолдог.

Авто үйлчилгээ нь хөгжсөн дотоод бүтэцтэй байвал удирдлаганд нь кафе, авто угаалга, сэлбэг хэрэгслийн дэлгүүр байгаа бол программ бизнесийн бүх салаа мөчрүүдийн нэгтгэн төлбөрийн төвлөрсөн тооллогоор хангадаг. Системийн хурдан үйлдэл нь аж ахуйн нэгжүүдийн тооноос хамаарахгүй. Ойртуулан нэгтгэх боломжуудын жагсаалтыг нарийвчлан судлах хэрэгтэй. Энд байгууллагын үйл ажиллагааг үйлчилгээний огт өөр төвшинд гаргах төрөл бүрийн төхөөрөмжүүдийг ашигладаг. Үндсэн хувилбараас эхэлж автоматжуулалтыг үе шаттайгаар нэтрүүлэхийг зөвлөж байна. Танилцуулгын хувилбар нь үнэгүй тараагддаг.

Программын харагдах байдал

Авто үйлчилгээний тооллогын программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Авто үйлчилгээний тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Авто үйлчилгээнд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Машины үйлчилгээ

  Машины үйлчилгээ
 • Техникийн үйлчилгээний газар

  Техникийн үйлчилгээний
  газар
 • Автомашин болон мотоциклийн засвар ба үйлчилгээ

  Автомашин болон
  мотоциклийн засвар
  ба үйлчилгээ
 • Сэлбэгийн худалдаа

  Сэлбэгийн худалдаа
 • Дугуйн худалдаа

  Дугуйн худалдаа
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Авто үйлчилгээний тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Авто үйлчилгээний тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: