1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Өвчтөнүүдийн тооллогонд зориулсан программ

Байгууллагын 439 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Өвчтөнүүдийн тооллогонд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Өвчтөний тооллогонд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Программд өвчний цахим түүхийг оруулж болно
  Өвчний түүх

  Өвчний түүх
 • Программд Өвчний олон улсын ангилалаар хуваагдсан академик мэдлэгийг орлуулсан байдаг
  Өвчний олон улсын ангилалын оношилгоо

  Өвчний олон улсын
  ангилалын оношилгоо
 • Төрөл бүрийн оношилгоогоор шаардлагатай шинжилгээ ба эмчилгээний төлөвлөгөөг оруулсан байдаг
  Эмчилгээний тэмдэглэл

  Эмчилгээний
  тэмдэглэл
 • Шинжилгээнүүдийн бүх үр дүнгүүд программд хадгалагдаж болно
  Шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүд

  Шинжилгээнүүдийн
  үр дүнгүүд
 • Загваруудыг бөглөх тохиргоо нь танай бүх мэргэжилтнүүдийн ажлыг оновчтой болгож цаасан баримтуудаас ангижруулдаг
  Хэт авиан оношилгоо

  Хэт авиан
  оношилгоо
 • Өвчтөний түүхэнд зурагнууд ба дурын файлуудыг бэхлэж болно
  Зурагнуудыг хадгалах

  Зурагнуудыг хадгалах
 • MS Word форматын дурын маягтууд нь бөглөх загварууд болж болно
  Загваруудыг бөглөх

  Загваруудыг бөглөх
 • Өвчтөнүүд үзлэгт дугаарлахгүйн тулд урьдчилан бичүүлж болно
  Өвчтөнүүдийн бүртгэл

  Өвчтөнүүдийн бүртгэл
 • СМС –илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр үзлэгт орох тухай илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлт явуулах нь таньд дурын цахим баримтыг харилцагчид илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдаж, өвчтөнд дурын чухал мэдээлэлийг дуутайгаар сонордуулж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Хөнгөлөлтийн картыг ашиглах боломж байгаа
  Карт ашиглах

  Карт ашиглах
 • Автоматаар ба гараар эмнүүд ба шинжилгээний материалуудыг бичихийг дэмждэг. Борлуулалт аптекийн хэмнэлд байгаа
  Эмнүүдийн тооллого

  Эмнүүдийн тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Өвчтөнүүдтэй ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтнуудад бүх чухал ажлуудаа яг хугацаанд нь гүйцэтгэх боломжийг өгдөг
  CRM

  CRM
 • Та танай харилцагчдын баз яаж хурдан өсөж байгааг харж орчин үеийн программаар шинэ хүмүүсийг татаж байгаагаа хардаг
  Өвчтөнүүдийн өсөлт

  Өвчтөнүүдийн өсөлт
 • Систем нь өвчтөнүүдийн хэн нь таньлд илүү ашиг авчирсныг харуулж, та ийм харилцагчдыг үнийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Өвчтөнүүдийн рейтинг

  Өвчтөнүүдийн рейтинг
 • Тайлан өвчтөнүүдийн хэн нь бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Та 7 хоногийн ямар өдөрт, сарын аль өдөрт илүү олон өвчтөн байдгийг мэдэж, энэ нь тасаг нэг бүрийн ачаалалыг хялбархан удирдах боломжийг өгдөг
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Явсан өвчтөнүүд

  Явсан өвчтөнүүд
 • Явалтын шалтгааны статистик өвчтөнүүдийн явалтаас зайлсхийх боломжийг өгдөг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр нэг бүр нь тооцогдон, шин өвчтөнүүд ба төлбөрүүдээр дүгнэгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таныг зөвлөсөн түнш эсвэл тодорхой ажилбар эсвэл үйлчилгээг харилцагчид зөвлөсөн танай ажилтан мэдэгдэж урамшуулагдана
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мэргэжилтнүүдийг төрөл бүрийн шалгаваруудаар :өвчтөнүүдийн тоо, үзүүлсэн тусламж, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар эмчид өвчтөн давтан ирж байгаа, хэн нь танай харилцагчдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мэргэжилтнүүдийн хэлцэлт цалинг автоматаар тухайн хүний үнэлэмжээр тооцдог
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Эмч нэг бүрт эсвэл тасаг бүрт та хандалт ба хугацааны тодорхой үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно.
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Өвчтөнүүдээр, үйлчилгээгээр, мэргэжилтнүүдийн статистикийг та хугацааны дурын үед мэдэж болох ба тэдгээрийг тайлангаар дүгнэж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны хөдлөл зүй
 • Эм эсвэл бараа нэг бүрт программ түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгаа хэлж өгдөг тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжийг өгдөг
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг.
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Бүх өвчтөнүүд сайтаас шинжилгээнүүд бэлэн болсон тухай мэдэж, үр дүнгүүдийг татаж авч болно
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах.
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Дэлгэц дээр ажилтнууд ба кабенитаар хуваарь хийснээр та өөрийн компаний нэр хүндийг эргэлзээгүйгээр өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Хавсралт нь эмнэлгийн байгууллагуудын тооллогыг хийж, өвчтөнүүдийн урсгалыг зохицуулж , лавлагааг хөтөлж, нөөц ба цаг хугацааг хэмнэх боломжийг өгдөг.
 • Тохиргоо нь лавлагааны мэдээлэлийг хангалттай хэмжээгээр өгч Өвчний олон улсын ангилалын дагуу оношилгооны жагсаалт, өвчний түүх өөрөө тоон хэлбэрээр танилцуулагдсан байдаг.
 • Хэрвээ баримтууд байгууллагат хэд хэдэн хэлээр шууд хийгддэг бол энэ нь программ хангамжийн хувьд асуудал болохгүй.
 • Өвчтөнүүдийн захиалгуудын нарийвчлалын өндөр төвшин нь шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүд, рентген зургууд зэрэг нэмэлт хавсралтуудаар дэмжигддэг.
 • Тооллогын цахим хэлбэр нь байгууллагыг хуучин цаасан хэлбэрээр баримтуудын эргэлтийг хангадаг байсан үе шиг өвчтөний талаархи өгөгдлүүдийг алдахаас сэргийлдэг.
 • Нормативын бүх хэлбэрүүд автомат горимоор бөглөгдөн хүний хүчин зүйлийн сөрөг нөлөөг үгүйсгэж байдаг.
 • Базаар дамжуулан өвчтөнүүдтэй шуудангийн олныг хамарсан илгээлтээр холбогдож болно. Үүнээс гадна, хэрэглэгч нь сурталчилгааны мэдээлэлийг Viber эсвэл SMS -р дамжуулан хуваалцаж болно.
 • Хавсралтын дүн шинжилгээний боломжууд нь өөртөө үйлчилгээний орлого, хамгийн сул байрлалыг илрүүлэх, үнэнч байдлыг дээшлүүлэх янз бүрийн программын харилцан үйлчлэлийг г.м-г агуулж байдаг.
 • Тохиргооны хамгийн хэрэгцээтэй дэд системийн нэг нь төлөвлөлт ба урьдчилсан бичиглэлийг хариуцдаг модуль байдаг.
 • Тооллогын түлхүүр үзүүлэлтүүд тэр дундаа санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг тайлангийн хэлбэрээр харж бас удирдлагад цахим шуудангаар хурдан илгээж болно.
 • Ашиглагчдын хандалтын эрх албаны өгөгдлүүдийн нууцлал алдагдахаас сэргийлж хатуу хязгаарлалттай байдаг.
 • Харилцан тооцоолол нь мөн л хавсралтын хариуцлагын бүсэд багтаж байгууллагыг хөндлөнгийн мэргэжилтнүүдийг татан оролцуулах ажлаас чөлөөлдөг.
 • Хүссэн үедээ IT бүтээгдхүүнийг борлуулалтын горимд оруулж болно. Энэ нь өөрийн дотоод бүтэцдээ аптектай аж ахуйд туйлын тохиромжтой байдаг.
 • Өвчтөнүүдэд мэдээлэлийн тусламж үзүүлэх, ажилтныг байнгын хуваарийг олон шалгахаас ангижруулахын тулд өвчтөнийг хүлээн авах графикийг цахим дэлгэц дээр амархан гаргаж болно.
 • Ойртуулан нэгтгэх боломжуудыг судлахын өмнө өөрийн практикт танилцуулгын хувилбарыг "татаж" авахыг зөвлөж байна.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Орчин үеийн эмнэлэгийн байгууллагууд нь эрх зүйн хэвийн хэмжээг ба баримтуудын ерөнхий эргэлт, өвчний тоон түүх, харилцан тооцоолол, төлөвлөлт ба удирдлагын бусад хөдөлмөр их шаарддаг ажиллагаануудыг хариуцдаг автоматжуулалтын сайжруулагдсан системийг тойрч гарах боломжгүй. Өвчтөнүүдийн тооллого нь өвчтөнүүдийн урсгалыг үр дүнтэйгээр зохицуулан эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрийн орж ирэлтийг хянан, үзлэгт хүлээн авах цагийг тохиромжтойгоор заан өгч, цахим дараалал үүсгэн ажилтны бүтээмж ба байгууллагын материал техникийн базын байдлыг хянах боломжийг өгдөг.

"Тооллогын Төгс Систем" (ТТС)-н хавсралтаар хийгддэг шийдлүүдийн дунд анагаахын төслүүд нь онцгой байр суурийг эзэлдэг. Тэдэнд дасан зохицолтын илүү хугацаа шаардагдахгүй байж, өвчтөнийг чанартай үйлчлэн өвчтөн нэг бүрийн эвтэйхэн бүртгэх боломж бүрдэнэ. Хэрэглэгч өвчний түүх, амбулаторийн ба шүд судлалын картуудыг оруулж, академик мэдлэг ба эмчилгээний тэмдэглэгээнд орох хандалттай байдаг. Өвчтөнүүдийн захиалгууд нь мэдээлэл сайтай байж, түүнд шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүдийг хавсралт хийн оруулж, рентген зургийг ачаалж болно.

Өвчтөнүүд хувийн цагтаа тэвчээргүй хандаж түүнийгээ дараалалд зогсон өнгөрөөхийг хүсдэггүй бөгөөд энэ нь анагаахын салбарын олон бүтцүүдийн хамгийн эмзэг хэсэг байдаг. Хугацааны тооллого нь программд хангалттай энгийн нэвтэрсэн байдаг. Дэд системийн өгөгдлийн тусламжтайгаар төлөвлөлтийн хялбар алдаанаас зайлсхийх боломжтой. Энд автоматаар хийгддэг урьдчилсан бичиглэлийн талаар яригдаж байна. Энэ үед хавсралт программ нь боловсон хүчний хувиарлалтыг хийж эмнэлгийн ажилтны графикт дүн шинжилгээ хийж шаардлагатай материалууд, эмнүүд ба төхөөрөмжүүдийн бэлэн байгаа эсэхийг шалгадаг.

Тооллогыг системд орсон хэд хэдэн эмнэлгийн байгууллагат нэгэн зэрэг шууд хийж болно. Энэ тохиолдолд программ нь мэдээлэлийн нэгдсэн төвийн үүргийг гүйцэтгэж, тэнд нь өвчтөнүүд, эмч ажилтнууд, санхүүгийн идэвхижилт ба материалын хангалтын талаархи өгөгдлүүдийг оруулсан байдаг. Хандалтын эрхийг ажил үүргийн зарчмаар зааж өгч болно. Тодорхой хэсгийн үйл ажиллагааны өвөрмөц байдалтай-хүлээн авах, бүртгэх хэсэг, эмнэлгийн мэргэжлийн ажилтан, касс, дүн бүртгэлийн хэсэг ба бүтцийн бусад нэгжүүдтэй энэ нь юуны өмнө холбоотой байдаг. Нэг ч автоматжуулалтын хавсралт CRM-н чиг хандлагаас зайлсхийх боломжгүй бөгөөд энэ нь өвчтөнүүдтэй илүү нягт холбоо тогтоож, өвчтөнд мэдээлэлийн эсвэл сурталчилгааны SMS зурвасыг олныг хамарсан байдлаар илгээж, сурталчилгааны акцийн ба маркетингийн арга хэмжээний үр дүнг үнэлэх боломжийг өгдөг. Хэрэглэгч нь дүн шинжилгээний хүрээнд үнэнч байдлыг дээшлүүлэх хөтөлбөрүүдийн тооллоготой ажиллан хөнгөлөлтийн картуудыг ашиглан, үйлчилгээний хөнгөлөлтийг зааж, үр дүнг нь тэр дор нь үнэлж, хугацааны тодорхой огтлолд статистикийг дээшлүүлж, өвчтөнүүдийн базын өсөлтийн үзүүлэлтүүдийг судалж болно.

Аптекийн эмнүүдийн нэр төрлийн хүрээний жижиглэнгийн борлуулалтыг хийдэг аж ахуйд нэлээд ашигтай борлуулалтын тооллогын бий болсон горимыг мартахгүй байх нь зүйтэй. Арижааны бүх хэлцэлүүд, тайлангууд, санхүүгийн болон бусад ангилалын үзүүлэлтүүд тусгай интерфейсэд танилцуулагдсан байдаг. Өвчтөнүүд өөрсдөө бие даан эмнэлгийн байгууллагын сайтаар дамжуулан үзлэгт бичүүлж болдог нь веб нөөц ба хавсралт программын ижилсүүлэлтийг шаардаж байдаг. Хэрвээ бүтээгдхүүний үйлдлүүд нь таний хэрэгцээг хангахгүй байвал хувийн хүсэл ба сонирхолыг тооцсон боловсруулалтын талаар бодох нь зүйтэй.

Программын харагдах байдал

Өвчтөнүүдийн тооллогонд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Өвчтөний тооллогонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Эмнэлгийн байгууллагад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Поликлиник ба диспансер

  Поликлиник
  ба диспансер
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Лаборатори ба анагаах ухааны-оношлогооны төв

  Лаборатори ба анагаах
  ухааны-оношлогооны
  төв
 • Сувилалын болон нөхөн сэргээх төв

  Сувилалын болон
  нөхөн сэргээх төв
 • Диспансер ба урьдчилан сэргийлэх төв

  Диспансер ба
  урьдчилан сэргийлэх
  төв
 • Хувийн эмч нар

  Хувийн эмч нар
 • Нүдний төв ба хараа зүйн төв

  Нүдний төв ба
  хараа зүйн төв
 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Нөхөн үржихүйн болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төв, амаржих газар

  Нөхөн үржихүйн
  болон жирэмсэн
  эмэгтэйчүүдийн төв,
  амаржих газар
 • Гоо сайхны болон гоо зүйн мэс засал

  Гоо сайхны болон
  гоо зүйн мэс засал
 • НИИ - научно-исследовательский институт

  НИИ - научно-
  исследовательский
  институт
 • Сэтгэл судлал болон сургалт

  Сэтгэл судлал
  болон сургалт
 • Эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө

  Эмэгтэйчүүдийн
  зөвлөгөө
 • Эрүүл мэндийн цогцолбор болон төв

  Эрүүл мэндийн
  цогцолбор болон төв
 • Мэс заслын төв

  Мэс заслын төв
 • Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, логопункт болон дефектолог

  Сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага, логопункт
  болон дефектолог
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Өвчтөний тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Өвчтөний тооллогонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: