1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Мөнгөний тооллогонд зориулсан программ

Байгууллагын 434 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Мөнгөний тооллогонд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Мөнгөний тооллогын программын боломжууд

 • Дурын валюттай ажиллахыг дэмждэг
  Дурын валютууд

  Дурын валютууд
 • Байгууллагын бүх нэгжүүд интернэтээр дамжин мэдээлэлийн нэгдсэн системд ажиллаж болно
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Программ дурын касс эсвэл банкны дансаар бодит хугацааны үлдэгдлийг харуулдаг
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Та санхүүгийн бүрэн хэмжээний тооллогыг явуулж : орлого, дурын зардлууд, ашгийг харах ба янз бүрийн дүн шинжилгээний тайлангуудыг үзэж болно
  Орлого, зарлаганууд

  Орлого, зарлаганууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Гэрээт талууд

  Гэрээт талууд
 • Та дурын харилцагчаар ажил хэргээ төлөвлөж болно
  Ажил хэрэг

  Ажил хэрэг
 • Программ тодорхой үед зардлуудыг төлөвлөх боломжийг өгдөг
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • Касс нэг бүрээр эсвэл данс бүрээр нарийвчилсан тайлан нь үргэлж “таны “гарын дор байх болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Программ таньд зардлуудын хэтрэл эсвэл хэмнэлтийн статистикийг харуулдаг
  Хэмнэлт

  Хэмнэлт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Хандалтын эрхийн хуваалтыг дэмждэг. Ажилчин нэг бүр нь түүнд зөвшөөрсөн зүйлийг харах болно
  Хандалтын эрх

  Хандалтын эрх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно.
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ хангамж нь мөнгөний хөдөлгөөнийг хянахаар зөвшөөрөгдсөн бөгөөд тооллогын материал- удирдлагын түлхүүр үзүүлэлтүүдийг дүн шинжилгээ ба статистикийн байдлаар харуулдаг.
 • Тохируулга нь өдөр тутмын ачаалалд мөн түүнчлэн төрөл бүрийн валютуудтай ажиллахад дурын хэлийг ашиглахыг санал болгодог.
 • Системийн бүтээмж нь салбар нэгжүүдийн ба хандалтын цэгүүдийн тооноос хамаарахгүй. Тэдгээр нь хэдэн арваар тоологдож болно.
 • Программын чухал хэрэгцээтэй сонголтуудын нэг нь тухайн үеийн үлдэгдлүүдийг тооцоолох бөгөөд энэ нь цагийг дэмий өнгөрөөхгүй байж ажилтны анхаарлыг сарниулахгүй байх боломжийг олгодог.
 • Мөнгөний зарцуулалтын үр дүнгүүд нь компаний үйл ажиллагааны дурын чиглэлээр тодорхой дүрслэлтэйгээр харагдах бөгөөд энэ тохиолдолд харагдах байдлыг өөрөө тохируулж болно.
 • Тохиргоонд дүн шинжилгээ томоохон байрыг эзэлнэ. Хэрэглэгчид тайлангийн хэд хэдэн хэлбэрүүд хүртээмжтэй байдаг. Базыг шинэ загваруудаар бүрдүүлж бас болно.
 • Лавлахын дэмжлэг орсноор гэрээт талууд нэг бүрээр дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй картуудыг нарийвчлан бөглөж, холбоо барих өгөгдлүүдийг, харилцан тооцоололын түүхүүд ба бусад онцлогуудыг хэвлэх боломжтой болгоно.
 • Цагийн удирдлагын дэд систем нь ажлуудын тодорхой арга хэмжээний төлөвлөлтийг цаг хугацаагаар хийдэг. Энэ үед нэг зорилтыг шийдвэрлэхэд хэд хэдэн мэргэжилтнүүдийг оруулж болно.
 • Төлөвлөлтийн сонголт нь мөн түүнчлэн зардлын төрөл ба зорилтот үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохоор ажилладаг.
 • Хавсралт программ нь зөвхөн мөнгөний тооцоололыг хийгээд зогсохгүй мөн түүнчлэн байгууллагын нөөцийг зохистой хувиарлан ашиг ба зардлын тооллогыг явуулдаг.
 • Тайлангуудын нарийвчлал хамгийн өндөр төвшинд байдаг. Хэрэглэгч хүсвэл тодорхой касс эсвэл ажилтны ажлын тайланг авч болно.
 • Мөнгөний зохистой зарцуулалтанд зориулсан систем нь эдийн засгийн бусад статистик ба зардлын төрлүүдийн хэтрэлтийн талаар тэр дор нь сэрэмжлүүлдэг.
 • Хэрэглэгдэж байгаа баримтууд нь хүний хүчин зүйлийн хөнөөлт нөлөө, алдаанууд ба тооцоололын буруу байдлыг үгүйсгэн хүний оролцоогүйгээр автомат горимоор удирдагдана.
 • Мэдээлэлийн нууцлал нь ажил үүргийн зарчмаар олгогддог хандалтын эрхээр дэмжигдэнэ. Энэ ажиллагааны хариуцлагыг удирдлага хүлээнэ.
 • Сорилын ачаалалыг хийхэд хэцүү бишээ. Хавсралт программын танилцуулах хувилбарыг комьютертоо суулгаарай!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Аж ахуйн санхүү - удирдлагын үзүүлэлтүүдийн хяналт нь автоматжуулалтын системийн тусламжтайгаар хийгдэж, энэ нь нөөцийг үр дүнтэйгээр хувиарлах, лавлагааны мэдээлэлүүд болон зохицуулалтын баримтуудыг их хэмжээгээр хийж, дүн шинжилгээт тайлангуудыг бий болгох боломжийг өгдөг. Мөнгөний тооллогыг бүх салбаруудад ашиглаж болох бөгөөд байгууллага нь санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг л бол ашиглаж болно. Хэрэглэгч программ хангамжийг санхүүгийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөн нэг бүрийг хянахын тулд богино хугацаанд ашигладаг болж чадах ба оновчтой болголтын зарчмыг үнэхээр бодитойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой. " Тооллогын Төгс Систем" (ТТС) нь салбарын шийдэлтийн төгс боловсруулалтаар зөвхөн алдаршаагүй тодорхой үйл ажиллагааны автоматжуулалтын программаараа нэрд гарсан. Яг ийм төрлийн нэрийн дор мөнгийг хянадаг хавсралт программыг боловсруулсан. Тэр нь дасан зохицолтын хугацааг шаардахгүй. Зарим нь дизайн хэтэрхий энгийн гэж хэлж болох ч энд хэргийн гол нь программын бүтээмжинд л байдаг. Хувийн захиалгаар боловсруулалтын хүсэлт ирсэн тохиолдолд хийж болно. Сонголт бүр өөрийн байртай байдаг. Стандарт үйлдлүүдийг гол цэснээс эхэлж болно. Тэдгээр нь хүртээмжтэй бас ойлгомжтой. Мөнгийг хэрхэн удирдахаас нилээд хэмжээгээр тухайн аж ахуйн амжилт тодорхой нөхцөлд хамаардаг. Иймээс аж ахуйн түлхүүр үзүүлэлтүүдийн үр дүнтэй тооллогыг хийдэг автоматжуулалтын ач тусаас татгалзах хэрэггүй. Тохируулга нь янз бүрийн валюттай харилцан үйлчилж чек ба квитанцийг хэвлэж мөнгөний нэгжүүдийг хурдан шилжүүлдэг.Энд хэсгүүдийн тоо хэдэн арваар тоологдож болно. Программ хангамж нь бүтээмжээ алдахгүй бас үйлдлийн хурдаа ч алдахгүйгээр ажиллах болно. Мөнгөний тухайн үеийн үлдэгдлүүдийг тооцоолоход урьд нь маш их хугацаа зарцуулдаг байсан бол одоо касс бүр онлайн болсон тул тооллогын тухайн ажиллагаа нь нилээд энгийн бас шуурхай болсон. Тооцоолол нь хэдхэн секундэд хийгдэнэ. Аж ахуйн санхүүгийн үйл ажиллагааны суурь үзүүлэлтүүд тайлангийн хэлбэрээр хүртээмжтэй болдог. Тэд гайхалтай харагддаг. Энэ графикууд, диаграммуудыг комьютерийн товчлуурыг 2 дараад л цахим шууданд оруулан удирлага руу илгээж болно. Мөнгөний хөдөлгөөний бүртгэл нь программ хангамжийн боломжуудыг хязгаарладаггүй. Систем нь төлөвлөлтийн талаар өргөн боломжуудыг өгдөг. Энэ нь хугацааны өвөрмөц тооллого бөгөөд уулзалт товлон энэ үйл явдлын талаар хугацаанд нь мэдэгдэл хүлээн авч түүний дууссаныг хуанлид тэмдэглэж болно. Үүний үр дүнд компани нөөцөө илүү итгэлтэйгээр захиран зарцуулдаг болно. Энд хувь хүний бүтээмжийн онцлогуудыг дэлгэц дээр гаргаж, хэлцэлт цалинг хувь хүн бүрийн ноогдол хөлс ба бусад нэмэлт санхүүгийн хөшүүргүүдийг тооцоолон хуримтлуулна.

Хандалтын эрхийг эзэмшигч өгдгийг мартаж болохгүй. Хэрэглэгч бүр санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг нээх шаардлагагүй. Хариуцах бүсийг тохируулж болно. Энэ нь тооллогын өгөгдлүүдийн нууцлал ба бизнесийн процессыг гадны хүсээгүй алдаанаас хамгаалдаг. Танай аж ахуйд шаардлагатай дэд системд мөнгөний тоон хяналт хийгдэхгүй байвал хувийн төслийг боловсруулах талаар бодох нь зүйтэй. Манай программистууд шаардлагуудын жагсаалттай анхааралтай танилцан хамгийн өндөр шаардлага ба хүлээлтийг хангасан бүтээгдхүүнийг гаргах болно.

Программын харагдах байдал

Мөнгөний тооллогонд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Мөнгөний тооллогын программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Санхүүгийн тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими
  цэвэрлэгээ
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн
  байгууллага
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Мөнгөний тооллогын программын талаархи сэтгэгдлүүд

aurora

TOO Торговый дом «Аврора»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Компанийн удирдлага болон хамт олны зүгээс чанартай үйлчилгээ болон программ талаар мэргэжлийн туслалцаа болон дэмжлэгийг үзүүлсэнд талархаж байна «Управлении финансами».

Манай компани маш эрэлт хэрэгцээтэй юм. Энэ нь манай компаний хурдацтай өсөлт болон хэрэглэгч, нийлүүлэгчдийнхээ өмнө өндөр хариуцлагатай байдаг тул програм хангамжийн гол шаардлага нь мэргэжлийн, найдвартай байдал, бидний хэрэгцээг сонсох болон ойлгох хүсэл эрмэлзэлтэй байх явдал ба танай баг хамт олон бидний хайж байсан хамтрагч байгууллага мөн байсан юм. Техникийн туслалцааны үйлчилгээ нь маш тодорхой ажиллаж гомдол бүрийнхээ хариуг бид хүлээн авдаг ба хурдан, чанартай гүйцэтгэлтэй бидний зорилготой нийцэж байсан.

Амжилттай хөгжил болон бизнесийн шинэ оргилд хүрэхийг хүсэж байна.


avrora

Компани «Аврора Холдинг»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Байгууллага нь хялбар бөгөөд хэрэглэхэд хялбар програм хангамжийг уян хатан тохируулах, цаашид үйл ажиллагааг өргөтгөх чадвартай байх шаардлагатай. Программ хангамжийн зах зээл дээрх компьютерийн программыг хянаж үзсэний дараа дээр дурьдсан шаардлагуудыг хамгийн сайн хангасан "санхүүгийн удирдлага"-ын программ нь энэ байсан. Программын стандарт хувилбарт багтсан нягтлан бодох бүртгэл болон үйл ажиллагааны ихэнх хэрэгсэл байгаа нь түүнийг ашиглахад хялбар болгож байна.

Тус компани мэргэжлийн ба чанартай үйлчилгээ үзүүлсэнд чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна.


maxcom

Компани «Макском СПб»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Хэсэг хугацааны өмнө бид НББЕС программыг худалдан авсан. Программ нь компаний санхүүгийн эх үүсвэртэй илүү хялбар, хурдан ажиллаж боломжийг бий болгосон. Үүгээр бүх орлого, зарлагыг харгалзан үзэж, дурын үеийн тайланг харж болно. Үүнээс гадна, та "Төслүүд" гэх мэт зүйлийг ашиглаж болох ба ингэснээр төсвийн хөдөлгөөн нь төсөл эсвэл гэрээний нөхцөл бүрт харагдана. НББЕС нь бүх зээлдэгчийг тогтоосон байдаг. Тодорхой, ойлгомжтой график тайлангийн ачаар та санхүүгийнхээ талаар амархан дүн шинжилгээ хийх боломжтой. Мөн программын хялбар интерфэйсийг дурдахыг хүсэж байна. Үүнийг ойлгоход амархан. Маш сайн программ хангамжийг бүтээсэн "Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий систем" -ийн багийн олон талархал илэрхийлье!


edelveis_akva

Нийтийн үйлчилгээний байгууллага «Эдельвейс – АКВА»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай компани хөдөөгийн хүн амд ундны усыг хүргэх болон түгээх үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ төрлийн үйл ажиллагааны өвөрмөц байдал нь зохих програм хангамжийн хэрэгцээ шаардлагатай тулгарсан юм. Нягтлан бодох бүртгэлийг бид энгийн оффисын програмууд дээр туршиж үзсэн боловч энэ нь маш их төвөгтэй байдалд хүргэсэн. Тиймээс програмыг сонгохдоо бид програм хангамжинд байх хэд хэдэн шалгуурыг тавьсан. Үүнд:

 • хэд хэдэн тарифын бүртгэл хөтлөх боломж;
 • өгөгдлийн аюулгүй байдлыг хангах баталгаа;
 • цэвэр ба бохир усны бүртгэл;
 • хүмүүсийн тоог үндэслэн аккруал суурь бодолт;
 • залруулах боломж;
 • орлого хүлээн авах.

НББЕС-ын программыг сонгохоос өмнө бид олон бусад компаниудад хандаж байсан ч бидний шаардлагад нийцэхгүй байсан. НББЕС-ийн мэргэжилтнүүдийн санал болгосон программ нь бидний шалгуурыг бүрэн хангаж, илүү олон төрлийн тайлан гаргах боломжтой байсан. НББЕС-ийн чадварлаг, эелдэг ажилтнуудын ачаар бид компанидаа нягтлан бодох бүртгэлийг цогцлоосон. Үнэндээ бол тэд ажлынхаа мэргэжилтнүүд байдаг.

Программыг боловсруулагч нь олон функцтэй программыг бий болгосонд маш их талархалтай байна.

Сонголтонд нөлөөлсөн нэг чухал зүйлийг онцломоор байна энэ нь программын дундаж үнэ юм. Ерөнхийдөө бол өндөр чанартайгаар бага үнэтэй байсан юм.

НББЕС-ийн компанийн багт хамт олонд чанартай үйлчилгээ болон үйл ажиллагаа, цогц программыг хийсэнд талархаж байна!


silavoli

Фитнесс төв «Сила воли»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Өдрийн мэнд! Миний нэрийг Сергей Семынин гэдэг ба , би бол "Хүч чадал" гэсэн фитнесийн төвийн тэргүүн юм. "Хүч чадал" фитнес төвийг нээсний дараа бид үйлчлүүлэгчдийг хянах программыг сонгох хэрэгтэй болсон. Спортын нягтлан бодох бүртгэлийн программын туршилтын хувилбарыг хэрэглэсний дараа бид фитнесийн төвд зориулсан программыг хөгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурахаар шийдсэн юм. НББЕС-ын мэргэжилтнүүд программуудыг суулгах, тохируулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Та бүхний программын ачаар үйлчлүүлэгчдийн их урсгалыг хянах хялбар болсон тул бид цаас бөглөхөд цаг хугацаа зарах шаардлагагүй болсон. Бид өдрийн туршид хэдэн хүн нэвтэрснийг мэдэж болно, ямар дасгалжуулагчаар дасгалжуулагдаж байгааг, хэдэн удаагийн бэлтгэл үлдсэнийг, хэний хугацаа дууссаныг программ мэдэгдэх болно. Энэ хөтөлбөрийн тусламжтайгаар та бараагаа хянах боломжтой. Дасгалжуулагч нарын цалин хөлс, захиргааны ажилтны цалин хөлс нь заагдсан хувиар автоматаар тооцогдоно.

Та бүхний хийсэн ажилд баярлалаа! Бид та бүхэнтэй хамтран ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна.

Бид таныг түншүүддээ санал болгох болно!

04.10.2017 Семыкин С.А.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Мөнгөний тооллогын программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: