1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Мөнгөний хэрэгслүүдийн тооллого

Байгууллагын 461 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Мөнгөний хэрэгслүүдийн тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Мөнгөний хэрэгслүүдийн тооллогонд зориулсан системийн боломжууд

 • Дурын валюттай ажиллахыг дэмждэг
  Дурын валютууд

  Дурын валютууд
 • Байгууллагын бүх нэгжүүд интернэтээр дамжин мэдээлэлийн нэгдсэн системд ажиллаж болно
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Программ дурын касс эсвэл банкны дансаар бодит хугацааны үлдэгдлийг харуулдаг
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Та санхүүгийн бүрэн хэмжээний тооллогыг явуулж : орлого, дурын зардлууд, ашгийг харах ба янз бүрийн дүн шинжилгээний тайлангуудыг үзэж болно
  Орлого, зарлаганууд

  Орлого, зарлаганууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Гэрээт талууд

  Гэрээт талууд
 • Та дурын харилцагчаар ажил хэргээ төлөвлөж болно
  Ажил хэрэг

  Ажил хэрэг
 • Программ тодорхой үед зардлуудыг төлөвлөх боломжийг өгдөг
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • Касс нэг бүрээр эсвэл данс бүрээр нарийвчилсан тайлан нь үргэлж “таны “гарын дор байх болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Программ таньд зардлуудын хэтрэл эсвэл хэмнэлтийн статистикийг харуулдаг
  Хэмнэлт

  Хэмнэлт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Хандалтын эрхийн хуваалтыг дэмждэг. Ажилчин нэг бүр нь түүнд зөвшөөрсөн зүйлийг харах болно
  Хандалтын эрх

  Хандалтын эрх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно.
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тохиргоо нь аж ахуйд мөнгөний хэрэгслүүдийг үр дүнтэй зарцуулах, шуурхай тооллого ба зохицуулалтын баримтуудын оруулалтыг хяналтандаа авах боломжийг өгдөг.
 • Хэрэглэгч нь байгууллагын санхүү- удирлагын үндсэн үзүүлэлтүүдээр тайлангуудыг хүлээн авдаг. Анхдагч өгөгдлүүдийг маягтуудтайгаар оруулах болон маягтуудын хэлбэрийг оруулах нь автоматаар хийгдэнэ.
 • Валютыг тухайн үеийн ханшаар хөрвүүлэх нь хэдхэн секундэд хийгдэж тооцоололд хүний оролцоог шаардахгүй.
 • Программ хангамж нь аж ахуйг өргөн сүлжээгээр үйлдвэрлэлийн хохирол ба шуурхай байдлын алдагдалгүйгээр нэгтгэж болно. Энэ үед программ нь мэдээлэлийн нэгдсэн төвийн үүргийг гүйцэтгэнэ.
 • Хавсралт программ нь системд орсон касс нэг бүрээр мөнгөний хэрэгслүүдийн тухайн үеийн тооллогыг явуулдаг. Энд тооллогын өгөгдлүүд нь бодит хугацааны хэмнэлд боловсруулагдана.
 • Санхүүгийн үр дүнгүүд, зардлын ба орлогын үзүүлэлтүүд дүн шинжилгээт тайлангуудын хэлбэрээр гардаг.
 • Тохиргоо нь ажлын процесс нэг бүрийн төлөвлөлтийг хийж, тавигдсан зорилтын биелэлтийг хянаж, хувь хүний бүтээмжийн үр дүнгүүдийг гаргаж өгдөг.
 • Гэрээт талуудаар лавлагааны мэдээлэлүүдийг оруулах явц нь нарийвчлалын зохих төвшинд хийгдэж, холбоо барих өгөгдлүүдийг зааж, ажиллагааны түүхийг хэвлэж, дурслэлээр харуулах боломжтой байдаг.
 • Программ хангамжийн нэгдүгээр зэргийн зорилтуудын нэг нь ашгийн нэмэгдэлт ба зардлын төрлийн илүүдлийг хайх байдаг.
 • Мөнгөний хэрэгслүүдийн хөдөлгөөн нь системд тэр дороо бүртгэгдэх тул аж ахуйн удирдлагад богино хугацаанд тайланг илгээх боломжийг өгдөг.
 • Программ хангамж нь аж ахуйн үйл ажиллагааны чухал бүх процессуудын талаар сэрэмжлүүлэг илгээхийг хангадаг. Нэг ч төлөвлөгдөөгүй арга хэмжээ программын анхаарлын гадна үлдэхгүй.
 • Хандалтын эрхийг удирдлага өгөх бөгөөд тухайн ажилтны ажил мэргэжлийн үүргийг тооцон өгдөг.
 • Эдийн засгийн статистик, ашгийн үзүүлэлтүүд ба зардлын төрлийн хэтрэлт нь байгууллагын хяналтанд зориулсан программ шуурхай ирүүлдэг сэрэмжүүлэгт тусгагдсан байдаг.
 • Хавсралтын гадаад байдлыг тусгай захиалгаар өөрчлөн байгууллагын загварт оруулж ажлын ширээн дээр байгууллагын логог гаргаж болно.
 • Танилцуулгын хувилбар нь сорилын ачаалалд төгс тохирдог. Хувилбарыг үнэгүйгээр татах боломжтой.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Төрөл бүрийн салбаруудын орчин үеийн аж ахуйнуудад санхүүгээ үр бүтээлтэйгээр захиран зарцуулахын тулд үйлдвэрлэлийн буюу бизнесийг автоматжуулах систем зайлшгүй шаардлагатай. Систем нь алдаа гаргахгүй, цаг тухайд нь мэдээлэл - лавлагааны дэмжлэгийг үзүүлж зохицуулгын баримтуудын хадгалалтыг хариуцдаг. Мөнгөний хэрэгслүүдийн тооллого нь бизнес-үйл ажиллагааны түлхүүр үзүүлэлтүүдийн тухайн төрлийн нэрийн дор хувийн сектор болон төсвийн байгууллагуудад хийгддэг. Хэрвээ бүтэц нь нөөцөө зохисгүй ашиглаж байвал энэ нь зайлшгүй алдагдалд хүргэдэг. Программ хангамж үүнээс зайлсхийх боломжийг өгдөг.

"Тооллогын Төгс Системийн" (ТТС) хавсралтын шийдэлт нь хаа саагүй тархсан байдаг. Тэдний ашиг нь мэдээж мөнгөний хэрэгслүүдийг зохистой түгээн хүргэх, ажилтны хяналтын үр дүнтэй зэмсэг болж, байгууллагын тооллогыг автоматжуулахад таатайгаар нөлөөлдөг. Урьд нь мөнгөний тооллогыг тусгай бэлтгэгдсэн хүн хэрвээ хийдэг байсан бол одоо цагт зардлын төрлийг өсгөх ба боловсон хүчнийг шинээр нэмэх шаардлагагүй. Энэ хүндрэлтэй үүргийг тусгай программ өөртөө авдаг. Хэдхэн секундэд солилцоо хийх шаардлагатай газарт мөнгөний хэрэгслүүд нь валютын ханштай нягт холбоотой нь нууц бишээ. Программ нь тухайн үеийн ханшийг болон санхүүгийн бусад алгоримтыг тооцон алдаагүй, бас гайхалтай төгс солилцоог баталгаатай хийдэг. Хавсралт программ нь хэрэглэгч нэг бүр мэдээлэлийн нэгдсэн орон зайд орох хандалтыг авдаг, аж ахуйг бүхэлд нь хамарсан өргөтгөсөн сүлжээнд нэгтгэлийг хялбархан хийж болно. Мөнгөний хэрэгслүүдийн тоон удирдлага нь өөртөө тухайн үеийн үлдэгдлүүдийн тооцоололыг агуулдаг. Энд кассын тоо хэд байсан ч программын шуурхай байдалд нөлөөлөхгүй. Тэдгээрийн нэг бүр нь системд орсон бөгөөд энэ нь өгөгдлүүдийн тооллогыг хурдан боловсруулах болон статистикийг онлайнаар харах боломжийг өгдөг. Тохиргоо гол том ач холбогдолыг төлөвлөлтөнд өгдөг. Энд зөвхөн зорилтот үзүүлэлтүүд эсвэл төсвийн талаар яригдаагүй боловсон хүчний жагсаалт, уулзалтуудыг болон ажиллагааг, хувь хүний ажлын графикууд, ажилтнуудын дундах хувь хүний зорилтуудын тухай мөн л ярьж байгаа болно. Лавлахуудын оруулалт нь гэрээт талуудын бүлгээр хязгаарлагдаагүй ч хамтын ажиллагааны энэ төрөлд илүү төвлөрч, гэрээнүүдийг тусгай каталогт хадгалж түүний хүчинтэй хугацааг тасралтгүй хянаж болно. Мөнгөний хэрэгслүүдийн хөдөлгөөнийг тодорхой харуулсан байдаг. Тохиргоо нь ашгийн хөдлөл зүй, гэрээт талуудын базын өсөлт, санхүүгийн ажиллагаанууд, зардлын төрлүүд ба байгууллагуудын үйл ажиллагаанд багагүй ач холбогдолтой бусад үзүүлэлтүүдийн тооллогыг бүрэн хэмжээгээр хийхийн тулд дүн шинжилгээний ажлуудыг хангалттай их хэмжээгээр явуулдаг. Хавсралтын шийдэлт нь нэг байран дээрээ зогсдоггүй тэр дундаа хувь хүнд зориулсан боловсруулалтын ачаар байнга хөгжиж байдаг. Түүний тусламжтайгаар мөнгөний хяналтын боломжуудыг өргөтгөж, тооллогын шинэ дэд системүүдийг нэвтрүүлэн, программ хангамжийн гадаад хэлбэржилтийг өөрчилж болно. Танилцуулгын хувилбараас эхлэхийг зөвлөж байна. Энэ нь стандарт үйлдлүүдийн дизайн ба хэрэгжилтийг үнэлэх, программ хангамжийн онцлогийг тэмдэглэх, бүртгэх үйл ажиллагаатай танилцах хамгийн ардчилсан арга мөн. Энэ тохиолдолд программ хангамжийг үнэгүйгээр хүргэдэг.

Программын харагдах байдал

Мөнгөний хэрэгслүүдийн тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Мөнгөний хэрэгслүүдийн тооллогонд зориулсан системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Санхүүгийн тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими
  цэвэрлэгээ
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн
  байгууллага
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Мөнгөний хэрэгслүүдийн тооллогонд зориулсан системийн талаархи сэтгэгдлүүд

aurora

TOO Торговый дом «Аврора»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Компанийн удирдлага болон хамт олны зүгээс чанартай үйлчилгээ болон программ талаар мэргэжлийн туслалцаа болон дэмжлэгийг үзүүлсэнд талархаж байна «Управлении финансами».

Манай компани маш эрэлт хэрэгцээтэй юм. Энэ нь манай компаний хурдацтай өсөлт болон хэрэглэгч, нийлүүлэгчдийнхээ өмнө өндөр хариуцлагатай байдаг тул програм хангамжийн гол шаардлага нь мэргэжлийн, найдвартай байдал, бидний хэрэгцээг сонсох болон ойлгох хүсэл эрмэлзэлтэй байх явдал ба танай баг хамт олон бидний хайж байсан хамтрагч байгууллага мөн байсан юм. Техникийн туслалцааны үйлчилгээ нь маш тодорхой ажиллаж гомдол бүрийнхээ хариуг бид хүлээн авдаг ба хурдан, чанартай гүйцэтгэлтэй бидний зорилготой нийцэж байсан.

Амжилттай хөгжил болон бизнесийн шинэ оргилд хүрэхийг хүсэж байна.


avrora

Компани «Аврора Холдинг»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Байгууллага нь хялбар бөгөөд хэрэглэхэд хялбар програм хангамжийг уян хатан тохируулах, цаашид үйл ажиллагааг өргөтгөх чадвартай байх шаардлагатай. Программ хангамжийн зах зээл дээрх компьютерийн программыг хянаж үзсэний дараа дээр дурьдсан шаардлагуудыг хамгийн сайн хангасан "санхүүгийн удирдлага"-ын программ нь энэ байсан. Программын стандарт хувилбарт багтсан нягтлан бодох бүртгэл болон үйл ажиллагааны ихэнх хэрэгсэл байгаа нь түүнийг ашиглахад хялбар болгож байна.

Тус компани мэргэжлийн ба чанартай үйлчилгээ үзүүлсэнд чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна.


maxcom

Компани «Макском СПб»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Хэсэг хугацааны өмнө бид НББЕС программыг худалдан авсан. Программ нь компаний санхүүгийн эх үүсвэртэй илүү хялбар, хурдан ажиллаж боломжийг бий болгосон. Үүгээр бүх орлого, зарлагыг харгалзан үзэж, дурын үеийн тайланг харж болно. Үүнээс гадна, та "Төслүүд" гэх мэт зүйлийг ашиглаж болох ба ингэснээр төсвийн хөдөлгөөн нь төсөл эсвэл гэрээний нөхцөл бүрт харагдана. НББЕС нь бүх зээлдэгчийг тогтоосон байдаг. Тодорхой, ойлгомжтой график тайлангийн ачаар та санхүүгийнхээ талаар амархан дүн шинжилгээ хийх боломжтой. Мөн программын хялбар интерфэйсийг дурдахыг хүсэж байна. Үүнийг ойлгоход амархан. Маш сайн программ хангамжийг бүтээсэн "Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий систем" -ийн багийн олон талархал илэрхийлье!


edelveis_akva

Нийтийн үйлчилгээний байгууллага «Эдельвейс – АКВА»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай компани хөдөөгийн хүн амд ундны усыг хүргэх болон түгээх үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ төрлийн үйл ажиллагааны өвөрмөц байдал нь зохих програм хангамжийн хэрэгцээ шаардлагатай тулгарсан юм. Нягтлан бодох бүртгэлийг бид энгийн оффисын програмууд дээр туршиж үзсэн боловч энэ нь маш их төвөгтэй байдалд хүргэсэн. Тиймээс програмыг сонгохдоо бид програм хангамжинд байх хэд хэдэн шалгуурыг тавьсан. Үүнд:

 • хэд хэдэн тарифын бүртгэл хөтлөх боломж;
 • өгөгдлийн аюулгүй байдлыг хангах баталгаа;
 • цэвэр ба бохир усны бүртгэл;
 • хүмүүсийн тоог үндэслэн аккруал суурь бодолт;
 • залруулах боломж;
 • орлого хүлээн авах.

НББЕС-ын программыг сонгохоос өмнө бид олон бусад компаниудад хандаж байсан ч бидний шаардлагад нийцэхгүй байсан. НББЕС-ийн мэргэжилтнүүдийн санал болгосон программ нь бидний шалгуурыг бүрэн хангаж, илүү олон төрлийн тайлан гаргах боломжтой байсан. НББЕС-ийн чадварлаг, эелдэг ажилтнуудын ачаар бид компанидаа нягтлан бодох бүртгэлийг цогцлоосон. Үнэндээ бол тэд ажлынхаа мэргэжилтнүүд байдаг.

Программыг боловсруулагч нь олон функцтэй программыг бий болгосонд маш их талархалтай байна.

Сонголтонд нөлөөлсөн нэг чухал зүйлийг онцломоор байна энэ нь программын дундаж үнэ юм. Ерөнхийдөө бол өндөр чанартайгаар бага үнэтэй байсан юм.

НББЕС-ийн компанийн багт хамт олонд чанартай үйлчилгээ болон үйл ажиллагаа, цогц программыг хийсэнд талархаж байна!


spc

Хэвлэх үйлдвэр «South Print Corporation»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Компанийн удирдлага болон баг хамт олон ТОО «South Print Corporation» Та бүхэнд чанартай үйлчилгээ болон мэргэжлийн тусламж, дэмжлэлийг программ суурилуулахад үзүүлсэнд талархаж байна «НББЕС»

Манай хэвлэх үйлдвэр нь өндөр чанартайгаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг юм. Бид өргөн хүрээг хамарсан хэвлэлийн санал болгодог. Бид зар сурталчилгааны салбарт хатуу байр сууриа эзэлж буй анхны хэвлэх үйлдвэрүүдийн нэг юм. Үйлдвэрлэлийн гол үүргийн нэг бол үр ашгийг нэмэгдүүлэх явдал юм. Үйлдвэрлэлийн процессийг оновчтой зохион байгуулж, зардлыг бууруулж, бүтээгдэхүүний чанарыг бууруулахгүйгээр аж ахуйн нэгжийн ажлыг тэнцвэржүүлж, цех бүрийг хянах зэрэг энэ бүгдийг системийн тусламжтайгаар хийж болно «НББЕС» танай байгууллагын менежерүүдтэй ажиллах явцад манай бүсийн үйлдвэрлэлийн үйл явцыг автоматжуулахад тохирсон цогц системийг боловсруулсан.

Бид маш их шаардлагатай үйлчлүүлэгч юм. Энэ нь бидний хурдацтай өсөж дэвшиж байгаа байдал болон захиалч болон нийлүүлэгчдийн өмнөх хариуцлагатай холбоотой ба НББЕС программ эхний ээлжийн шаардлагаар мэргэжлийн байдал, итгэлтэй байдал болон бидний шаардлагыг сонсож ойлгох багт хамт олныг хайсны эцэст яг ийм хамтрагчийг олсон. Техникийн туслалцааны үйлчилгээ нь өргөдөл тус бүрт тодорхой тусгагдсан бөгөөд бид санал хүсэлтийг хүлээн авч, зорилгодоо хурдан биелүүлэх болно.

Бизнесийн шинэ оргилд хүрч өсөж дэвшихийг бид хүсч байна.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Мөнгөний хэрэгслүүдийн тооллогонд зориулсан системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: