1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Хүүхдийн цэцэрлэгийн тооллогын программ

Байгууллагын 608 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тооллогын программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тооллогын системийн боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагч нэг бүрийн фото зургийг программд хадгалж болно
  Камераас зураг авах

  Камераас зураг авах
 • Харилцагчдыг ялган танихад клубын картыг ашиглаж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • СМС зурвасыг Та олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд ,жишээ нь өнөөдөр захиалгаа сунгах хэрэгтэйг сануулсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Та хичээлийн хуваарийг цахим хэлбэрээр хийснээрээ өөрийн өрөө тасалгааг зохистой ашиглах болно
  Хуваарь

  Хуваарь
 • Программд дурын дамжаануудыг хичээлийн тоогоор эсвэл тодорхой хугацааны огтлолд хянаж болно
  Дамжаанууд

  Дамжаанууд
 • Хэрвээ та харилцагчид ямар нэг юмыг зардаг эсвэл өгдөг бол Та нарийвчилсан тооллогыг явуулж болно
  Барааны тооллого

  Барааны тооллого
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Танайд хэрвээ борлуулалтын менеджер ажилладаг бол тэдний ажил ба үр дүнгүүдийг манай программд хамаарагдах болно
  Менеджерүүдийн ажил

  Менеджерүүдийн ажил
 • Танай зочид ямар дамжааг илүү сонгож байгааг болон харилцагчдын хувийн эрэлт хэрэгцээг хялбархан мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын өсөлт
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Багш нарын хэлцэлт цалинг тухайн ажилтны үнэлэмжийг тооцон автоматаар хялбархан тооцоолж болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Танай багш нар ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар : харилцагчдын тоо, заасан хичээлүүд, ашиг ба бүтээмж г.м - р хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар багшид ихэнхидээ харилцагчид давтан бүртгүүлж байгаа, хэн танай зочдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Тусгай тайлан ямар дамжаанууд илүү эрэлттэй байгааг харуулдаг. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохиромжтой шийдвэрийг гаргах боломжтой
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Ажилчин эсвэл салбар нэг бүрээр та хандалтын ба захиалгуудын борлуулалтын өсөлтийн хөдлөл зүйг дурын хугацааны огтлолд мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлан хамгийн ашигтай эсвэл хамгийн танигдсан дамжааг харуулдаг
  Дамжаануудын дүн шинжилгээ

  Дамжаануудын
  дүн шинжилгээ
 • Харилцагчид, захиалгууд ба багш нараар бүх статистикийг мэдснээр та дуртай үедээ тайлангуудын тусламжтай хөдлөл зүйг үнэлж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын
  тооллого
 • Та зарсан эсвэл хичээлд өгсөн барааны бүрэн статистикийг авах болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Төлбөрүүдийн дүн шинжилгээгээр захиалга ба барааны үнийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тохиргоо нь хүүхдийн цэцэрлэгийн удирдлагыг автоматжуулан, лавлагааны мэдээлэлийг хүмүүжигчдээр хөтлөхийг хариуцан, байгууллагын материал - техникийн базын байдлын тооллогыг явуулдаг.
 • Хүмүүжигчид болон тэдний эцэг эхчүүдийн талаархи мэдээлэлүүдийн бүртгэл нь мэдээлэл сайтай байж, тэнд холбоосын өгөгдлүүд, хоололтын талаар эмнэлгийн эсрэг заалтуудыг оруулан зааж, фото зургуудыг ачаалж болно.
 • Байгууллагын хүсэлтээр суралцагсдыг шуурхай ялган танихын тулд клубын картуудыг ашиглаж болно.
 • Харилцагчдын базтай холбооны янз бүрийн хэрэгслүүдээр SMS ба шуудангийн илгээлт, бичиглэлийн илгээлтийг Viber-р хийх эсвэл байгууллагын өмнөөс дуут мэдээлэлээр харилцан үйлчилж болно.
 • Систем нь өөрөө бие даан хүүхдийн цэцэрлэгийн боловсон хүчний хувиарлалтыг янз бүрийн шалгаваруудыг - хүмүүжигчдийн хичээлэлт, шаардлагатай материалууд, төхөөрөмжүүд, өрөө тасалгааны бэлэн байгаа эсэхийг тооцоолон гаргадаг.
 • Бүлгүүдийн дүүргэлт, хооллолт, ирцийн талаархи түлхүүр үзүүлэлтүүдийг дэлгэц дээр гаргаж, форматыг нь өөрчлөн, хэвлэж болно.
 • Хүүхдийн цэцэрлэгийг удирдахад зориулсан программ хангамж нь хөдөлмөрийн нөөцийг зөвхөн зохистой зарцуулахад биш мөн материалын нөөцийг зохистой захиран зарцуулах боломжийг өгдөг. Үүний тулд базад аргачлалын материалууд, төхөөрөмжүүд эсвэл өөр байршлуудыг оруулахад л хангалттай.
 • Боловсролын хүрээний үйлчилгээ нэг бүрт санхүүгийн хувьд ирээдүйтэй эсэх, зардал ба ашиг, харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагуудын үүднээс дүн шинжилгээ хийгдэнэ.
 • Ажиллагсадтай хийх харилцан тооцоолол нь хавсралтанд урьдчилан оруулсан санхүүгийн алгоритм, ноогдол хувь, нэмэлт хуримтлалуудаар тооцогдоно.
 • Боловсон хүчний тооллого нь өөртөө хүүхдийн цэцэрлэгт ажилд авах, төрөл бүрийн тушаалууд, амралтын график ба бусад баримт бичгүүдийн тоон архивыг агуулж байдаг.
 • Цагийн удирдлага нь боловсон хүчний хувиарлалтыг зөвхөн хийгээд зогсохгүй, энд хүмүүжигчдийн өмнө тодорхой зорилтуудыг тавьж, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянаж болно.
 • Тохиргоо нь дүн шинжилгээний дэмжлэгийг бүрэн хэмжээгээр бүтээх боломжийг өгдөг.
 • Борлуулалтын горим тусгай интерфейсийн хэлбэрээр хийгддэг нь байгууллагат хавсарсан бүтээгдхүүн ба үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг өгдөг.
 • Бүтээгдхүүний ойртуулан нэгтгэх чадвар нь тоон дэлгэцээр хуваарийг гаргаж, янз бүрийн төхөөрөмжүүд, видео камер ба утаснуудыг оруулах боломжийг өөртөө агуулдаг.
 • Тооллогын программын үндсэн хувилбар нь үйлдэл сайтай бөгөөд үүнд итгэхийн тулд танилцуулгын хувилбараар сорилын ачаалал хийж болно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Орчин үеийн сургуулийн өмнөх байгууллагууд автоматжуулалтын олон үйлдэлт системийг ашиглахыг урьдал болгон байгууллагуудыг үр дүнтэйгээр удирдахад хүмүүжигчдэд лавлагааг явуулж, санхүүгийн урсгал ба зардлуудыг хянан баримт бичгүүдийг хийдэг. Хүүхдийн цэцэрлэгийн тооллого нь өөртөө байнгын хуваарийг автоматаар хэлбэржүүлдэг нь тархмал алдаанаас зайлсхийх боломжийг өгдөг. Ажиллагаанд программ хангамж нь шаардлагатай материалууд, спортын тоног төхөөрөмж, аудиториуд бэлэн байгаа эсэхийг хянаж, хүмүүжүүлэгчдийн хувийн графикт дүн шинжилгээ хийдэг.

"Тооллогын Төгс Систем" (ТТС) нь боловсролын хүрээний бодит байдалтай сайн танил бөгөөд захиалагчдад автоматжуулалтын хавсралтын олон тооны шийдлүүдийг санал болгож байдаг. Компаний бүтээгдхүүний шугамаар хүүхдийн цэцэрлэгийн удирдлагыг хариуцдаг программ хангамж байдаг. Түүний давуу талын тоонд - мэдээлэлүүдийг хүмүүжигчдээр нарийвчлан тодруулж , тэнд нь хүүхэд нэг бүр нь холбоосын өгөгдлүүд, суралцах чадварын байдал, хооллолт ба бусад үйлчилгээний төлбөр, өнгөт фото зургууд, эцэг эхчүүд ба асран хамгаалагчдын тухай мэдээлэлүүдтэй тусгай захиалгын хэсгийг гаргаж өгдөг.

Хүүхдийн цэцэрлэгт өгөгдлүүдийн аюулгүй байдлын талаар онцгой шаардлагууд тавигддаг нь нууц биш. Иймээс хэрэглэгчийн хариуцлагын бүсийг нарийн зааж, тодорхой ажиллагааг явуулах боломжийг тооцох ба мэдээлэлүүдийг харахад зориулан хандалтын эрхийг ажил үүргийн зарчмын дагуу түгээдэг. Хүмүүжигчдийг хурдан ялган танихын тулд бүтцийн хүсэлтийн дагуу клубын картуудын тооллоготой ажиллаж болно. Хандалтын статистик, төлбөрийн байдал, бүлгийн дүүргэлт ба бусад үзүүлэлтүүдийг дэлгэцэнд хялбар гарган хэрэгтэй форматанд оруулан хэвлэж болно.

Хүүхдийн цэцэрлэг нь хүүхдийн амжилтууд, эрүүл мэндийн байдал, спортын ба соёлын арга хэмжээнүүдийн тухай шуурхай мэдээлэхийн тулд эцэг эхчүүд ба асран хамгаалагчдын бүлэгтэй холбоо барьж байх ёстой. Хэрвээ арилжааны орчинд CRM зэмсэг нь ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхаардаг бол энд анхаарал харилцан ярианд чиглэдэг. Эцэг эхчүүдтэй харилцан үйлчлэх нь маркетингийн сууриас татгалзах боломж олгоно. Хэрэглэгч SMS-мэдээлэлийг шуудангийн илгээлтээр хийж, мэдээлэлийн илгээлтийг Viber -р явуулдаг. Холбооны нэр хүндтэй хэрэгслийн сонголт нь хаягийн хэрэглэгчийн хувийн хүсэлтээс хамаардаг.

Хүүхдийн цэцэрлэгийн ажиллагсдыг автоматжуулалтын удирдлагад мөн хамрагдаж, ажилтны ноогдол хөлс, сургалтын хуваарь, төлөвлөлт, бүтээмжийн үзүүлэлтүүдийн үнэлгээний харилцан тооцоололыг араасаа дагуулж байдаг. Программ хангамж нь байгууллагын материал-техникийн базын байдлыг хариуцах ба дүн шинжилгээний ажлыг том хэмжээгээр хийж, үүний ачаар илүү хэрэгцээтэй үйлчилгээний хүрээ, хичээлийн нэр төрлүүд, дугуйлангууд ба аж ахуй эрхлэлтийн бусад байршлуудыг тодорхойлж өгдөг.

Хүүхдийн байгууллагын зохицуулгын баримтууд нь тохиргооны бүрэн хяналтын дор байж, өөртөө ажил хэргийн бүтээмж, гэрээнүүд ба хэлцэлүүд, ирж байгаа болон гарч байгаа захидлуудыг ялган дугаарлах, тооллогын анхдагч өгөгдлүүдийг автоматаар маягтуудад бусад үзүүлэлтүүдэд зөөвөрлөдөг. Бүтээгдхүүний үндсэн хувилбар нь олон үйлдэлтэй. Энэ үед ажилтнуудын хүсэлт ба шаардлагуудыг тооцоолон удирдлагад тааламжтайгаар нөлөөлөх нэмэлт дэд системүүдийг авч болно. Хавсралтын боломжуудын жагсаалттай манай сайтанд танилцаж болно.

Программын харагдах байдал

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тооллогын программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Сургалтын байгууллагуудад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Сургалтын ба боловсролын төв

  Сургалтын ба
  боловсролын төв
 • Дурын сургалтын дамжаанууд

  Дурын сургалтын
  дамжаанууд
 • Цэцэрлэг, сургуулийн өмнөх боловсролын систем болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага

  Цэцэрлэг, сургуулийн
  өмнөх боловсролын
  систем болон
  сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага
 • Хүүхдийн хөгжүүлэх болон эрт хөгжлийн төв

  Хүүхдийн хөгжүүлэх
  болон эрт
  хөгжлийн төв
 • Хэлний сургалтууд

  Хэлний сургалтууд
 • Школа моделей

  Школа моделей
 • Хувийн багш, багш, багш нар

  Хувийн багш,
  багш, багш нар
 • Лицей, коллеж, сургууль

  Лицей, коллеж,
  сургууль
 • Бүтээлийн студи, дугуйлан

  Бүтээлийн студи,
  дугуйлан
 • Жолооны сургууль

  Жолооны сургууль
 • Мэргэшил дээшлүүлэх төвүүд болон курсууд

  Мэргэшил дээшлүүлэх
  төвүүд болон курсууд
 • Боловсролын сан ба агентлаг

  Боловсролын сан
  ба агентлаг
 • Их сургууль, факультет, дээд боловсролын байгууллага, институт, академи

  Их сургууль, факультет,
  дээд боловсролын
  байгууллага, институт,
  академи
 • Зөвөлгөөний болон сургалтын-зөвлөгөөний академи

  Зөвөлгөөний болон
  сургалтын-
  зөвлөгөөний академи
 • Харилцааны удирдлагын газар

  Харилцааны
  удирдлагын
  газар
 • Техникум, сургууль болон техник мэргэжлийн сургууль

  Техникум, сургууль
  болон техник
  мэргэжлийн сургууль
 • Сургалтын компани ба төв

  Сургалтын компани
  ба төв
 • Бизнесийн сургууль

  Бизнесийн сургууль
 • Бизнесийг хөгжүүлэх, сургалт явуулах төв

  Бизнесийг хөгжүүлэх,
  сургалт явуулах төв
 • Дээд ба мэргэжлийн боловсролын байгууллагууд

  Дээд ба мэргэжлийн
  боловсролын
  байгууллагууд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: