1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Баримтуудын тооллогонд зориулсан программ

Байгууллагын 529 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Баримтуудын тооллогонд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийн боломжууд

 • Цахим баримтуудыг өндөр хамгаалалтанд хадгалж, сонгогдсон ажилтнуудад зориулан найдвартай хандалтыг хангадаг
  Хадгалах

  Хадгалах
 • Манай программ хэрэгтэй баримтыг заагдсан шалгавруудаар түргэн олох боломжийг өгдөг
  Хайлт

  Хайлт
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Чухал файлууд харилцагчийн, ажилтны эсвэл захиалгын хуудсанд бэхлэгдэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Та холбоо барихад шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй гэрээт талуудын нэгдсэн базтай болно
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг амжилттайгаар хоорондоо харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тохиргоо нь баримтуудын урсгалын хөдөлгөөнийг цэгцэлж, цагийн удирдлага ба төлөвлөлтийг хариуцан гэрээт талууд ба тооллогын бусад байрлалуудаар лавлагааг нарийвчлан хөтөлдөг.
 • Баримтууд нь тоон хэлбэрээр хадгалагдана. Файлуудыг архивд оруулж, хянан засварлаж, зөөвөрлөгчид ачаалж, хэвлэж, шуудангаар илгээж болно.
 • Хэрэгтэй гэрээгээ хайхад хэдхэн секунд шаардлагатай. Тохирох хүсэлтийг оруулахад л хангалттай.
 • Тохиргооны уян хатан байдал нь удирдлагыг илүү нарийн тааруулах боломжийг өгдөг. Тооллогонд зориулсан программ хангамж нь явагдаж байгаа гэрээт зөвшилцлүүдийн хүчинтэй хугацааг хянах ба сунгалтын талаар сэрэмжлүүлнэ.
 • Автомат бөглөлтийн сонголт нь ажилтныг хүнд ажлаас ангижруулахын тулд анхдагч мэдээлэлүүдийг баримтуудад оруулна. Тооллогын өгөгдлүүдийн боловсруулалт нь тэр дороо хийгдэнэ.
 • Хавсралт нь ирж байгаа захидлуудыг боловсруулж, баримтуудыг тохиромжтойгоор катологижуулахад тусалдаг.
 • График ба бичиглэлийн мэдээллүүдийг агуулсан тодорхой файлууд нь сануулах үр дүнтэй багатай аргуудыг хэрэглүүлэхгүй эсвэл стикер ашиглуулахгүйн тулд программд нэмэлт хавсралтаар ордог.
 • Тооллогонд зориулсан хавсралтанд нэг зорилгыг шийдэхэд хэд хэдэн мэргэжилтнүүдийг оруулж болох бөгөөд энэ нь олон хэрэглэгчидтэй горим ба сануулгын харагдалттай системийн ачаар хангагдах болно.
 • Комьютерийн хулганыг 2 удаа дараад л хэрэгтэй гүйцэтгэгчийг базаас сонгож болно. Программ хангамж нь ажлын процесс дууссан тухайд мэдээлэх болно.
 • Баримтуудын хувилбарын тооллого нь алдаанаас сэргийлэх ба шаардлагатай засварыг цаг тухайд нь хийхийн тулд тодорхой файлын өөрчлөлтүүдийг бүх үе шатуудад нь хянах боломжийг өгдөг.
 • Тохиргооны гол давуу талуудын нэг нь бэлэн материалын чанарыг дээшлүүлэх бөгөөд үүнээс гадна нөөц ба цаг хугацааг зохистой зарцуулах боломж байдаг.
 • Систем нь үйл хэргийн бүтээмж ба баримтуудын эргэлтийг хийдэг янз бүрийн салбаруудын аж ахуйнуудад тохирно.
 • Ажилтнууд нь программ хангамжийн үйлдлүүдийг суулгасны дараа шууд үнэлдэг. Үүний дүнд тэдний ажил илүү цэгцтэй болж, үр дүн нь удаан хүлээгдэхгүй байх болно.
 • Программ хангамжинд хандалтын эрхийг ажил үүргийн зарчмаар тарааж, ажилтны хариуцлагын бүсийг нарийн тодорхойлон албаны өгөгдлүүдийг хамгаалахад тусалдаг.
 • Программ хангамжийн үндсэн хувилбар нь өндөр бүтээмжтэй бөгөөд үүнийг танилцуулгын хувилбарыг суулган практик дээр хялбархан нотолж олно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Баримтуудыг үр дүнтэйгээр удирдах нь ихэнхидээ аж ахуйнуудын амжилттай үйл ажиллагааны түлхүүр шинж болдог. Салбарын өвөрмөц байдлыг тооцолгүйгээр хэлэхэд тэдний олонхи нь автоматжуулалтыг сонгох болсонд гайхах зүйл алгаа. Баримтуудын тооллого нь үйл хэргийн бүтээмжинд нөлөөлдөг бөгөөд тэнд нь ажилтанд хэрэгтэй гэрээг болон алдагаа анхааралтай хайхад их хугацаа зарцуулах шаардлагагүй байж, ажлуудын нөөцүүдийг зохисгүйгээр зарцуулахгүй байхад зориулагдсан байдаг. Программ хангамжийн тохиромжтой, бүтээмж ба үр дүнтэй нь нэг бус удаа практикт нотлогдсон.

"Тооллогын Төгс Систем" (ТТС) нь салбарын шийдлийн бүтээгдхүүнүүдийг гаргаад зогсоогүй, аж ахуйн эрхлэлтийн янз бүрийн шатны хариуцлагын хүрээнд хавсралтын шийдэлтүүдийг гаргасан. Бүтээгдхүүний каталогит санхүүд, харилцагчид, баримтанд, CRM ба тооллогын бусад үзүүлэлтүүдэд байр олдсон байдаг. Бүтээгдхүүний давуу талуудын дунд нэг- цорын ганц давуу талыг олж заахад төвөгтэй байдаг. Автоматжуулалт нь үнэхээр иж бүрэн байдаг. Энэ нь гэрээт зөвшилцлүүдийн хүчинтэй хугацааг хянаж, сэрэмжлүүлэгийн систем ба автомат бөглөлтийн сонголттой байдаг. Баримтуудыг төрөл бүрийн шалгаваруудаар ялгаж, архивд оруулан, бүрэн дуусгаж, цахим шуудангаар илгээж, флеш ба зөөвөрлөгчид ачаалж, хэвлэх зэрэг хэдэн зуун ажилбаруудыг хийж болно. Энэ бүх үйлдлүүдийг хавсралтаар хийж болно. Хэд хэдэн хэрэглэгчийн тооллогыг шууд хийдэг нь бүлэг мэргэжилтнүүдийг нийтлэг зорилгыг биелүүлэхэд хамтран ажиллах боломжийг өгч тэдний хүчин чармайлтыг хугацаагаар зохицуулах боломжийг өгдөг. Тохиргоо нь үйлдвэрлэлийн үе шат дууссан тухай сэрэмжлүүлэгийг илгээх тул энэ нь төсөлд дараагийн ажилтныг оруулах боломжийг өгдөг.

Цаг хугацаа ба төлөвлөлтийн тооллогыг өндөр нарийвчлалтайгаар хийснээр программын боломжууд нь хязгаарлагдахгүй. Тэр нь загваруудтай сайн ажиллаж, нэг баримтыг зуун удаа бөглөх хэрэггүй ч өгөгдлүүдийн нэг л багцыг олон удаа зөөвөрлөх шаардлагатай байгаа үед хавсралтанд л үүнийг даатгах хэрэгтэй. Хэрэглэгч нь зөвхөн шинэ загварыг өгөөд зогсохгүй графикт болон бичиглэлтэй мэдээлэлийн тухай яригдаж байгаа үед нэмэлт хавсралтыг бас хийж болно. Урьд нь ажилтан өөртөө сануулах, чухал хэсгийг мартахгүйн тулд цаас наадаг байсан бол одоо ингэх шаардлагагүй боллоо. Тохиргоог хэрэглэсний үр дүнг суулгасны дараа шууд боловсон хүчнүүд баримтуудтай илүү эмх цэгцтэй ажиллаж эхлэнгүүтээ мэдэрч болно. Нэг ч файл ерөнхий урсгалд алдагдахгүй. Хайлтанд хэдхэн секунд зарцуулагдана. Программын зорилго нь бэлэн материалуудын чанарыг дээшлүүлэн, тооллогонд ордог өгөгдлүүдийг шуурхай боловсруулан, гэрээт талуудын бүлгээр мэдээлэлийн лавлагааг гаргаж, хэсгүүдийн хоорондын харьцааг зохицуулж, зардлыг бууруулах ба оновчтой болголтыг дээд зэргээр зохистойгоор явуулахад оршино.

Хавсралтын шийдлүүд нь нарийн мэргэшснээрээ ихэнхидээ баримтуудын эргэлт, харилцан тооцоолол, харилцагчдын базтай харьцахад түлхүү анхаарч бүтээмжийн өндөр төвшинд хүргэдэг. Энд бүтээмжийг өргөсгөж болно. Энэ тохиолдолд тодорхой хүсэлтүүдийг тооцсон хувийн боловсруулалт илүү тохиромжтой. Энэ нь зөвхөн дэд системүүд ба үйлдлийн модулиуд биш, мөн түүнчлэн программын гадаад үзэмжийн хэлбэржилтийн том биш өөрчлөлтүүд, корпороцийн дизайн ба бусад ялгаанууд мөн.

Программын харагдах байдал

Баримтуудын тооллогонд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Баримт бичгүүдийн тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими
  цэвэрлэгээ
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн
  байгууллага
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд

classis

Фитнесс-клуб "Classis"

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Фитнесс клубээс анх удаагаа"Classis" фитнесс клуб нь 2015 онд НББЕС-д бизнесээ автоматжуулах болон хамгийн дээд түвшний тохиромжтой үйл явцыг бий болгож, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон хяналтыг чанартааар явуулахын тулд хандсан юм.

Дараа нь дээрх асуудлаар энэхүү компанийн ажилтнуудад хандаж, удирдлагуудтай нь системийг бий болгох огноо товлон зөвшилцсөн юм. ИП Акулов Н.Н. -д ажиллаж буй программистуудын өндөр мэргэжлийн ур чадварыг нэн даруй онцлохыг хүсч байна. Бидний шаардлагыг хангахын тулд программд хэд хэдэн өөрчлөлт хийх саналыг тавьж байсан.

НББЕС-ийг фитнесс клубтээ тавьсан цагаас хойш бид төлөвлөж байснаасаа илүү их зүйлийг олж авсан гэдэгтээ одоогоор бүрэн итгэлтэй байна.

Манай офист тусгай мэргэжилтэн ирж программыг суурилуулж өгсөн. Үүний дараа программист ИП Акулов Н.Н. бидний ажилтнуудад программ хэрхэн ажилладаг талаар харуулсан. Төд удалгүй энэхүү мэргэжилтэн манай дасгалжуулагч нарын ажлыг онцлог бүрийг харгалзан, багахан хэмжээний сургалт явуулсан юм.

Бид өдөр тутмын ажлаа хийхэд тусалдаг чанартай программ хангамжийн эзэд болсон. Хэрвээ бидэнд их хэмжээний нэг бүтэцтэй мэдээллийг хуулах шаардлага тулгарвал үүнийг импорт функц хийнэ. Зарим тайлангууд дээр бидний хүсэлтээр хэд хэдэн ажиллагаануудыг хийж, зарим хэсгүүдийг илүү дэлгэрэнгүй харж болохоор болсон. Бид захиалга болон хэрэглэгчдийн урсгалыг бүрэн хянах боломжтой болсон. Үйлчлүүлэгч бүр өөрсдийн хуваарийг гаргах болон хэрвээ товлосон өдрөө ирж чадаагүй бол заавал тэмдэглүүлэх шаардлагагүй болсон. Хуваарийг үйлчлүүлэгчдэд төдийгүй дасгалжуулагчдад урьдчилан тавих боломжтой юм. Энэ нь манай байгууллагад зохион байгуулалтыг бий болгосон. Бид НББЕС-ийн гаргаж буй бүх үр дүнг ашигладаггүй ч , тэд бидний ажлыг илүү тохитой болон үр ашигтай болгосон.

Бид программист-хөгжүүлэгчдийн баг хамт олонд талархлаа илэрхийлж байна НББЕС. Бид ИП Акулов Н.Н-ын мэргэжилтнүүдийн хязгааргүй тэвчээр болон хамгийн сайн үр дүнтэйгээр ажил хийх боломжийг бидэнд олгосоныг онцолмоор нь хүсч байна. Тэдэнд хандахад маш хурднаар асуудал руу ордог ба, эелдэг болон цэгцтэйгээр бидний алдаануудыг тайлбарлаж, хэрвээ тэд байвал бидний асуудлыг аль болох хурдан шийдэхэд тусалдаг. Бүх маргаантай асуудлууд нээлттэй ярилцлагаар шийдэгддэг.

Танай бизнест хөгжил дэвшил, ажилтнуудад чинь амжилт бүтээл болон мэргэжлийн өсөлт дэвшлийг хүсч байна.


edelveis_akva

Нийтийн үйлчилгээний байгууллага «Эдельвейс – АКВА»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай компани хөдөөгийн хүн амд ундны усыг хүргэх болон түгээх үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ төрлийн үйл ажиллагааны өвөрмөц байдал нь зохих програм хангамжийн хэрэгцээ шаардлагатай тулгарсан юм. Нягтлан бодох бүртгэлийг бид энгийн оффисын програмууд дээр туршиж үзсэн боловч энэ нь маш их төвөгтэй байдалд хүргэсэн. Тиймээс програмыг сонгохдоо бид програм хангамжинд байх хэд хэдэн шалгуурыг тавьсан. Үүнд:

 • хэд хэдэн тарифын бүртгэл хөтлөх боломж;
 • өгөгдлийн аюулгүй байдлыг хангах баталгаа;
 • цэвэр ба бохир усны бүртгэл;
 • хүмүүсийн тоог үндэслэн аккруал суурь бодолт;
 • залруулах боломж;
 • орлого хүлээн авах.

НББЕС-ын программыг сонгохоос өмнө бид олон бусад компаниудад хандаж байсан ч бидний шаардлагад нийцэхгүй байсан. НББЕС-ийн мэргэжилтнүүдийн санал болгосон программ нь бидний шалгуурыг бүрэн хангаж, илүү олон төрлийн тайлан гаргах боломжтой байсан. НББЕС-ийн чадварлаг, эелдэг ажилтнуудын ачаар бид компанидаа нягтлан бодох бүртгэлийг цогцлоосон. Үнэндээ бол тэд ажлынхаа мэргэжилтнүүд байдаг.

Программыг боловсруулагч нь олон функцтэй программыг бий болгосонд маш их талархалтай байна.

Сонголтонд нөлөөлсөн нэг чухал зүйлийг онцломоор байна энэ нь программын дундаж үнэ юм. Ерөнхийдөө бол өндөр чанартайгаар бага үнэтэй байсан юм.

НББЕС-ийн компанийн багт хамт олонд чанартай үйлчилгээ болон үйл ажиллагаа, цогц программыг хийсэнд талархаж байна!


es_clinic

Эрүүл мэндийн төв «ЭС КЛИНИК»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Эмнэлгийн нягтлан бодох бүртгэл нь хэрэглэхэд хялбар, интерфэйстэй холбогдож болдог гайхалтай программ юм.Түүний хүчин чадал нь олон төрлийн асуудлуудыг эмнэлгийн автоматжуулах үйл явцаар шийдэгддэг ба өвчтөнүүдийн мэдээллийн санг бий болгох, үзлэгийн бүртгэл, төлбөр төлөлт, бэлгийн болон бонус карт олгох болон эмийн бүтэгдэхүүний хэрэглээг хянах зэрэг юм.

Программын боломж нь хувь хүний хэрэгцээнд зориулж өөрийн үйл ажиллагааг хялбаршуулж болдог. Олон бусад боломжит үйл явцууд нь одоо байгаа сангаас хамааралгүйгээр үйл явцыг автоматжуулж болно.

Техникийн туслалцаа онцгой анхаарал тавих хэрэгтэй. Тусламж үргэлж түргэн, маш чадварлаг байдаг.

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Эмнэлгийн төвийн бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «ЭС КЛИНИК»


sd

Стоматологи «Сервис Дентал»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


"Шүдний үйлчилгээ" шүдний эмнэлгийн зүгээс Николай Акулов болон тэдний баг хамт олонд үр бүтээлтэй ажлыг хийж, үүсгэсэнд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна USU.

USU шүдний эмч нарын ажилд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг!

Программ нь үнэхээр нийтлэг бөгөөд энэ нь аж ахуйн нэгжийн дотоод нягтлан бодох бүртгэлийг харгалзан статистикийн тайланг гаргаж, хэд хэдэн ажилтан сүлжээнд нэгэн зэрэг ажиллах боломжийг олгодог.

Шүдний мэс засал хийлгэсний дараа манай баг карт, дэвтэр хөтлөх, засварлах зэрэг өдөр тутмын цаасны ажлаасаа хөндийрсөн. Шүдний эмч нарын программ нь төрөл бүрийн эрүүл мэндийн маягтуудыг автоматаар бөглөдөг ба маягт №043 / "Шүдний эмнэлгийн өвчтний карт", маягт №037 / "Шүдний эмчийн хуудас" маягт № 039-2 / "Эмч шүдний (шүдний эмч) чөлөөт хөтлөлт" болон бусад. Түүнчлэн өвчтөнд урьдчилан үзлэг хийх, электрон хэлбэрт байгаа өвчний түүхийг ашиглаж болно. Ялангуяа шүдний эмчийн хяналтын тогтолцоог бий болгож эмнэлгийн өр төлбөр болон цалингийн тооцоог ашиглаж болно.

Хэрвээ энэ программтай холбоотой ямар нэгэн асуудал үүсвэл бид үргэлж НББЕС-ийн багийхан хандаж шийдвэрлүүлж болно.

Хүндэтгэсэн Захирал ТОО «Chipmunk»

Имамдунов Н.З.


stylemix

Урлагийн сургууль «Virtuoso»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Урлагийн "Виртуао" урлагийн сургууль 2015 онд нээгдсэн. Нягтлан бодох бүртгэлийн бид эхлээд Excel дээр хийж эхлэхэд тухтай байсан.Жилийн дараа бид олон сурагчтай болж, бид системээ хянаж чадахгүй болсон ба.

Универсальную Систему Учета интернэтээр үүнийг олсон. Таны бүтээсэн програм бол бидэнд маш сайн тохирч байгаа. Энэ бол бидэнд шаардлагатай байсан зүйл юм. Бид одоо зөвхөн НББЕС-ийг хэрэглэж байгаа, бидний бүх шаардлагад хариулж байгаа нь бидэнд таалагдаж байгаа. Хялбар. Хурдан. Тухтай.

Багийн гишүүдэд талархаж байна!

Хүндэтгэсэн, захирал Медетов Н.М.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: