1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Баримтуудын тооллогонд зориулсан программ

Байгууллагын 529 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Баримтуудын тооллогонд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийн боломжууд

 • Цахим баримтуудыг өндөр хамгаалалтанд хадгалж, сонгогдсон ажилтнуудад зориулан найдвартай хандалтыг хангадаг
  Хадгалах

  Хадгалах
 • Манай программ хэрэгтэй баримтыг заагдсан шалгавруудаар түргэн олох боломжийг өгдөг
  Хайлт

  Хайлт
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Чухал файлууд харилцагчийн, ажилтны эсвэл захиалгын хуудсанд бэхлэгдэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Та холбоо барихад шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй гэрээт талуудын нэгдсэн базтай болно
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг амжилттайгаар хоорондоо харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тохиргоо нь баримтуудын урсгалын хөдөлгөөнийг цэгцэлж, цагийн удирдлага ба төлөвлөлтийг хариуцан гэрээт талууд ба тооллогын бусад байрлалуудаар лавлагааг нарийвчлан хөтөлдөг.
 • Баримтууд нь тоон хэлбэрээр хадгалагдана. Файлуудыг архивд оруулж, хянан засварлаж, зөөвөрлөгчид ачаалж, хэвлэж, шуудангаар илгээж болно.
 • Хэрэгтэй гэрээгээ хайхад хэдхэн секунд шаардлагатай. Тохирох хүсэлтийг оруулахад л хангалттай.
 • Тохиргооны уян хатан байдал нь удирдлагыг илүү нарийн тааруулах боломжийг өгдөг. Тооллогонд зориулсан программ хангамж нь явагдаж байгаа гэрээт зөвшилцлүүдийн хүчинтэй хугацааг хянах ба сунгалтын талаар сэрэмжлүүлнэ.
 • Автомат бөглөлтийн сонголт нь ажилтныг хүнд ажлаас ангижруулахын тулд анхдагч мэдээлэлүүдийг баримтуудад оруулна. Тооллогын өгөгдлүүдийн боловсруулалт нь тэр дороо хийгдэнэ.
 • Хавсралт нь ирж байгаа захидлуудыг боловсруулж, баримтуудыг тохиромжтойгоор катологижуулахад тусалдаг.
 • График ба бичиглэлийн мэдээллүүдийг агуулсан тодорхой файлууд нь сануулах үр дүнтэй багатай аргуудыг хэрэглүүлэхгүй эсвэл стикер ашиглуулахгүйн тулд программд нэмэлт хавсралтаар ордог.
 • Тооллогонд зориулсан хавсралтанд нэг зорилгыг шийдэхэд хэд хэдэн мэргэжилтнүүдийг оруулж болох бөгөөд энэ нь олон хэрэглэгчидтэй горим ба сануулгын харагдалттай системийн ачаар хангагдах болно.
 • Комьютерийн хулганыг 2 удаа дараад л хэрэгтэй гүйцэтгэгчийг базаас сонгож болно. Программ хангамж нь ажлын процесс дууссан тухайд мэдээлэх болно.
 • Баримтуудын хувилбарын тооллого нь алдаанаас сэргийлэх ба шаардлагатай засварыг цаг тухайд нь хийхийн тулд тодорхой файлын өөрчлөлтүүдийг бүх үе шатуудад нь хянах боломжийг өгдөг.
 • Тохиргооны гол давуу талуудын нэг нь бэлэн материалын чанарыг дээшлүүлэх бөгөөд үүнээс гадна нөөц ба цаг хугацааг зохистой зарцуулах боломж байдаг.
 • Систем нь үйл хэргийн бүтээмж ба баримтуудын эргэлтийг хийдэг янз бүрийн салбаруудын аж ахуйнуудад тохирно.
 • Ажилтнууд нь программ хангамжийн үйлдлүүдийг суулгасны дараа шууд үнэлдэг. Үүний дүнд тэдний ажил илүү цэгцтэй болж, үр дүн нь удаан хүлээгдэхгүй байх болно.
 • Программ хангамжинд хандалтын эрхийг ажил үүргийн зарчмаар тарааж, ажилтны хариуцлагын бүсийг нарийн тодорхойлон албаны өгөгдлүүдийг хамгаалахад тусалдаг.
 • Программ хангамжийн үндсэн хувилбар нь өндөр бүтээмжтэй бөгөөд үүнийг танилцуулгын хувилбарыг суулган практик дээр хялбархан нотолж олно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Баримтуудыг үр дүнтэйгээр удирдах нь ихэнхидээ аж ахуйнуудын амжилттай үйл ажиллагааны түлхүүр шинж болдог. Салбарын өвөрмөц байдлыг тооцолгүйгээр хэлэхэд тэдний олонхи нь автоматжуулалтыг сонгох болсонд гайхах зүйл алгаа. Баримтуудын тооллого нь үйл хэргийн бүтээмжинд нөлөөлдөг бөгөөд тэнд нь ажилтанд хэрэгтэй гэрээг болон алдагаа анхааралтай хайхад их хугацаа зарцуулах шаардлагагүй байж, ажлуудын нөөцүүдийг зохисгүйгээр зарцуулахгүй байхад зориулагдсан байдаг. Программ хангамжийн тохиромжтой, бүтээмж ба үр дүнтэй нь нэг бус удаа практикт нотлогдсон.

"Тооллогын Төгс Систем" (ТТС) нь салбарын шийдлийн бүтээгдхүүнүүдийг гаргаад зогсоогүй, аж ахуйн эрхлэлтийн янз бүрийн шатны хариуцлагын хүрээнд хавсралтын шийдэлтүүдийг гаргасан. Бүтээгдхүүний каталогит санхүүд, харилцагчид, баримтанд, CRM ба тооллогын бусад үзүүлэлтүүдэд байр олдсон байдаг. Бүтээгдхүүний давуу талуудын дунд нэг- цорын ганц давуу талыг олж заахад төвөгтэй байдаг. Автоматжуулалт нь үнэхээр иж бүрэн байдаг. Энэ нь гэрээт зөвшилцлүүдийн хүчинтэй хугацааг хянаж, сэрэмжлүүлэгийн систем ба автомат бөглөлтийн сонголттой байдаг. Баримтуудыг төрөл бүрийн шалгаваруудаар ялгаж, архивд оруулан, бүрэн дуусгаж, цахим шуудангаар илгээж, флеш ба зөөвөрлөгчид ачаалж, хэвлэх зэрэг хэдэн зуун ажилбаруудыг хийж болно. Энэ бүх үйлдлүүдийг хавсралтаар хийж болно. Хэд хэдэн хэрэглэгчийн тооллогыг шууд хийдэг нь бүлэг мэргэжилтнүүдийг нийтлэг зорилгыг биелүүлэхэд хамтран ажиллах боломжийг өгч тэдний хүчин чармайлтыг хугацаагаар зохицуулах боломжийг өгдөг. Тохиргоо нь үйлдвэрлэлийн үе шат дууссан тухай сэрэмжлүүлэгийг илгээх тул энэ нь төсөлд дараагийн ажилтныг оруулах боломжийг өгдөг.

Цаг хугацаа ба төлөвлөлтийн тооллогыг өндөр нарийвчлалтайгаар хийснээр программын боломжууд нь хязгаарлагдахгүй. Тэр нь загваруудтай сайн ажиллаж, нэг баримтыг зуун удаа бөглөх хэрэггүй ч өгөгдлүүдийн нэг л багцыг олон удаа зөөвөрлөх шаардлагатай байгаа үед хавсралтанд л үүнийг даатгах хэрэгтэй. Хэрэглэгч нь зөвхөн шинэ загварыг өгөөд зогсохгүй графикт болон бичиглэлтэй мэдээлэлийн тухай яригдаж байгаа үед нэмэлт хавсралтыг бас хийж болно. Урьд нь ажилтан өөртөө сануулах, чухал хэсгийг мартахгүйн тулд цаас наадаг байсан бол одоо ингэх шаардлагагүй боллоо. Тохиргоог хэрэглэсний үр дүнг суулгасны дараа шууд боловсон хүчнүүд баримтуудтай илүү эмх цэгцтэй ажиллаж эхлэнгүүтээ мэдэрч болно. Нэг ч файл ерөнхий урсгалд алдагдахгүй. Хайлтанд хэдхэн секунд зарцуулагдана. Программын зорилго нь бэлэн материалуудын чанарыг дээшлүүлэн, тооллогонд ордог өгөгдлүүдийг шуурхай боловсруулан, гэрээт талуудын бүлгээр мэдээлэлийн лавлагааг гаргаж, хэсгүүдийн хоорондын харьцааг зохицуулж, зардлыг бууруулах ба оновчтой болголтыг дээд зэргээр зохистойгоор явуулахад оршино.

Хавсралтын шийдлүүд нь нарийн мэргэшснээрээ ихэнхидээ баримтуудын эргэлт, харилцан тооцоолол, харилцагчдын базтай харьцахад түлхүү анхаарч бүтээмжийн өндөр төвшинд хүргэдэг. Энд бүтээмжийг өргөсгөж болно. Энэ тохиолдолд тодорхой хүсэлтүүдийг тооцсон хувийн боловсруулалт илүү тохиромжтой. Энэ нь зөвхөн дэд системүүд ба үйлдлийн модулиуд биш, мөн түүнчлэн программын гадаад үзэмжийн хэлбэржилтийн том биш өөрчлөлтүүд, корпороцийн дизайн ба бусад ялгаанууд мөн.

Программын харагдах байдал

Баримтуудын тооллогонд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Баримт бичгүүдийн тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими
  цэвэрлэгээ
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн
  байгууллага
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд

aleko

Тээврийн компани «Алеко Транс»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Талархлын бичиг

Алеко компани НББЕС багийн хамт олонд чанартай болон мэргэжлийн ур чадвар гарган үйл ажиллагааг үүсгэж, хэрэгжүүлэх болон тээвэр-логистикийн аж ахуй нэгжид нягтлан бодох бүртгэлийг үүсгэсэнд талархлаа илэрхийлж байна.

Мэргэжилтнүүд USU техникийн даалгаврыг судлах үе шатанд өөрсдийн чадамжийг тэр дор нь харуулж, янз бүрийн хувилбаруудыг санал болгож, ингэснээр даалгаврын оновчтой шийдлийг олоход тусалсан.

Үүний үр дүнд бид өөрсдийн шаардлагыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүнийг боловсруулж, ажлын үйл явцыг боловсронгуй болгож, боловсруулалтын баримт бичигт шаардагдах хугацааг багасгах боломжийг олгосон. Программын интерфейс нь хялбар, ойлгомжтой тул хувийн компьютероос бага туршлагатай хүн ч хялбар дүрмүүд болон алгоритмуудыг удирдана.

Ялангуяа тогтсон шалгуураар тайлан гаргах систем, сонгож авсан хугацаанд тодорхой хугацаагаар болон хэсэглэн гаргах чадварыг тэмдэглэх нь зүйтэй юм. Ерөнхийдөө бүх НББЕС-ийн чадавхи нь үйл явцыг удирдахад хялбар болгож, хүний алдаа гаргах магадлалыг багасгаж, цаг хугацаа их шаардсан баримт бичгийн ажлыг хөнгөвчлөх, шинэ чиглэл болон чанарыг хөгжүүлэхэд хүчин чармайлтаа чиглүүлдэг.

Ажлын байрнуудад системийг суурилуулж, гүйцэтгэсэн ажилтнуудад талархал илэрхийлье. Тэд харилцааны, мэргэжлийн ур чадвар болон асуудлын гүнийг ойлгох гайхалтай мэдрэмжтэй байдаг. Би Николай Акуловын багийн залууст хөгжил болон дэвшлийг хүсэж байна.


beibars

Нийтийн үйлчилгээний байгууллага «Beibars Group»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Эрхэм хүндэт Николай Николаевич!

Манай “BeibarsGroup” ХХК нь телевиз харилцаа холбооны салбарт ажиллаж байгаа залуу мэргэжилтнүүдийн, чадварлаг баг юм. Манай нээлтээс хойш 1 жилээс илүү хугацаа өнгөрсөн ба энэ хугацаанд бид НББЕС-ийг захиалгуудынхаа нягтлан бодох бүртгэлд ашиглаж маш эерэг туршлагатай байгаа.

Ажлын туршлагагүй байсан тул бид "тэг" –ээс эхлэн суралцаж, нягтлан бодох бүртгэл, харилцагчийн үйлчилгээтэй холбоотой бүхий л асуултуудыг судалж, сурах хэрэгтэй байсан. Энэ нь зүгээр л "2 + 2" биш, арифметикийн энгийн тооцоололоор хийж болох зүйл биш юм. Гэсэн хэдий ч, НББЕС програм хангамж хялбар нөхөрсөг интерфэйс, өндөр гүйцэтгэл, ойлголт хялбар байх болон бидний бизнесийн ажлын үйл явцыг эхнээс нь оруулаж боломтой байсан.

Бидний хувьд ажиллагсдын програм хангамжийг үүсгэхэд үзүүлж буй үйлчилгээний өндөр түвшинд чухал юм USU.

Үүнтэй холбогдуулан бид танд үзүүлсэн болон үзүүлж байгаа үйлчилгээнүүдэд талархлаа илэрхийлэхийг хүсч байна. Ямар ч эргэлзээгүйгээр, бид таныг бүх хамтрагч болон найз нөхөддөө компаний менежментийн програм хангамжийг найдвартай үйлдвэрлэгчээр санал болгохдоо баяртай байх болно. Өсөн нэмэгдэж буй хамтын ажиллагааны үр дүнд талархаж байгаагаа илэрхийлье.


buranbaev

ИП «Буранбаев»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Үнэлгээ: 5/5

Бүтээгдэхүүн: Худалдаа, агуулахад зориулсан программ.

Манай компани автомашины сэлбэг борлуулдаг.

"Буранбаев" ИП компанийн удирдлага болон баг хамт олон нь программыг тогтвортой байлгахын тулд өндөр чанартай үйлчилгээ, мэргэжлийн арга барилаар хангасанд талархлаа илэрхийлж байна УСУ – универсальная система учета.

Бидэнд зориулсан программ хангамжийн туршлагаас харахад програм хангамжийн үр ашигтай, тогтвортой байдлыг онцлох боломжтой. Үүсгэгдсэн программ нь хүссэн параметрүүдээр бүрэн хангагдсан. Танай компаний мэргэжилтнүүд өндөр мэргэжлийн ур чадвараар программ суурилуулалтыг чанартайгаар хийж болон ажилдчдад сургалт явуулсан.

Танай компаний ажилчид мэргэжлийн ур чадвар гарган ажилласанд талархлаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ цаашдаа хамтран ажиллана гэж итгэж байна.

Захирал ИП «Буранбаев» Буранбаев У.А.


den

Хуурай хими цэвэрлэгээ «ДЭН»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


БИДНИЙ АМЖИЛТ НЬ АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ «USU»

Манай хуурай хими цэвэрлэгээний газар нь ИП “Акулов”-ын үүсгэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн системийг 2 жил ашиглаад байна. Бид анх захиалсан зүйлсээ одоог хүртэл 2 жилийн хамтын ажиллагааны туршид хэрэглэж одоо маш өргөн хүрээг хамарч байна! Фирм нь бидний бүхий л хүсэлтийг харгалзан, бид чадах чинээгээрээ шилдэг нь болсон! Бид ийм мэдээлэл хүсч, бидэнд ийм мэдээлэл хэрэгтэй, мэссежээр мэдээлэл авч ирсэн үйлчлүүлэгчдийн тоо, түүнчлэн бид ямар үеэр ямар үйлчилгээ эрэлттэй байгааг мэдмээр байна гэх мэтээр! Бүх хүсэл нь ид шидийн мэтээр гүйцэлддэг байсан.

Хуурай хими цэвэрлэгээнд зориулсан программ нь асар их хэмжээний мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог бөгөөд бид бүртгэгдсэн том үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн сантай бөгөөд бид ашигласан материал, химийн бүтээгдэхүүн, цалин хөлсийг хялбархан хянах боломжтой. Гоо сайхны салон болон ательегээ автоматжуулахаар шийдсэн үедээ би хэнд итгэж, программ бүтээлгэнэ гэдгээ маш сайн мэдэж байсан. Мэдээжийн хэрэг, «USU»!

Энэ компаний чадвар маш их бөгөөд ирээдүйд биднийг гайхуулах болно гэж бодож байна. Бүтээгч хамт олон, цаг хугацаатайгаа хөл нийлүүлдэг. Тиймээ, ажил нь тэднийг тодорхойлно. Сайн байна!

Хуурай хими цэвэрлэгээ «ДЭН», ИП Пупченко, 26.05.2015 г.

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Хуурай хими цэвэрлэгээний бизнесийг автоматжуулалт программ хангамжийг хөгжүүлэх «ДЭН»


eco_style

Компани «ЭКОSТИЛЬ»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


«Экостиль» ХХК-ны жинхэнэ зөвлөмж захидал нь энэхүү программын хэрэглэгч гэдгийг батална «НББЕС».

Бидэнд боловсруулсан программын туршлагаас харахад програм хангамжийн үр ашигтай болон тогтвортой байдлыг тэмдэглэх боломжтой. Агуулахад зориулсан программыг захиалахад програм хангамжийг боловсруулалт товлогдсон хугацаанд дууссан. Боловсруулагдсан программ асуугдсан утгуудаар бүрэн хариулт өгдөг ба, компанийн мэргэжилтнүүд өндөр мэргэжлийн ур чадвар гаргаж, чанартайгаар программын суурилуулалт, зохицуулалтыг хийж ажилчдад хэрэглээний сургалтыг явуулсан.

Энэ програм хангамжийн ачаар бараа материалын менежментийг удирдах, хянах бүх процесс оновчтой болсон.

НББЕС–ийн программ хангамжийг аливаа аж ахуйн нэгжийн найдвартай, үр ашигтай удирдлагын хэрэгсэл болох боломжтойгоор санал болгож болно.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: