1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Баримтуудын тооллогонд зориулсан программ

Байгууллагын 529 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Баримтуудын тооллогонд зориулсан программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийн боломжууд

 • Цахим баримтуудыг өндөр хамгаалалтанд хадгалж, сонгогдсон ажилтнуудад зориулан найдвартай хандалтыг хангадаг
  Хадгалах

  Хадгалах
 • Манай программ хэрэгтэй баримтыг заагдсан шалгавруудаар түргэн олох боломжийг өгдөг
  Хайлт

  Хайлт
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Чухал файлууд харилцагчийн, ажилтны эсвэл захиалгын хуудсанд бэхлэгдэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Та холбоо барихад шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй гэрээт талуудын нэгдсэн базтай болно
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг амжилттайгаар хоорондоо харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тохиргоо нь баримтуудын урсгалын хөдөлгөөнийг цэгцэлж, цагийн удирдлага ба төлөвлөлтийг хариуцан гэрээт талууд ба тооллогын бусад байрлалуудаар лавлагааг нарийвчлан хөтөлдөг.
 • Баримтууд нь тоон хэлбэрээр хадгалагдана. Файлуудыг архивд оруулж, хянан засварлаж, зөөвөрлөгчид ачаалж, хэвлэж, шуудангаар илгээж болно.
 • Хэрэгтэй гэрээгээ хайхад хэдхэн секунд шаардлагатай. Тохирох хүсэлтийг оруулахад л хангалттай.
 • Тохиргооны уян хатан байдал нь удирдлагыг илүү нарийн тааруулах боломжийг өгдөг. Тооллогонд зориулсан программ хангамж нь явагдаж байгаа гэрээт зөвшилцлүүдийн хүчинтэй хугацааг хянах ба сунгалтын талаар сэрэмжлүүлнэ.
 • Автомат бөглөлтийн сонголт нь ажилтныг хүнд ажлаас ангижруулахын тулд анхдагч мэдээлэлүүдийг баримтуудад оруулна. Тооллогын өгөгдлүүдийн боловсруулалт нь тэр дороо хийгдэнэ.
 • Хавсралт нь ирж байгаа захидлуудыг боловсруулж, баримтуудыг тохиромжтойгоор катологижуулахад тусалдаг.
 • График ба бичиглэлийн мэдээллүүдийг агуулсан тодорхой файлууд нь сануулах үр дүнтэй багатай аргуудыг хэрэглүүлэхгүй эсвэл стикер ашиглуулахгүйн тулд программд нэмэлт хавсралтаар ордог.
 • Тооллогонд зориулсан хавсралтанд нэг зорилгыг шийдэхэд хэд хэдэн мэргэжилтнүүдийг оруулж болох бөгөөд энэ нь олон хэрэглэгчидтэй горим ба сануулгын харагдалттай системийн ачаар хангагдах болно.
 • Комьютерийн хулганыг 2 удаа дараад л хэрэгтэй гүйцэтгэгчийг базаас сонгож болно. Программ хангамж нь ажлын процесс дууссан тухайд мэдээлэх болно.
 • Баримтуудын хувилбарын тооллого нь алдаанаас сэргийлэх ба шаардлагатай засварыг цаг тухайд нь хийхийн тулд тодорхой файлын өөрчлөлтүүдийг бүх үе шатуудад нь хянах боломжийг өгдөг.
 • Тохиргооны гол давуу талуудын нэг нь бэлэн материалын чанарыг дээшлүүлэх бөгөөд үүнээс гадна нөөц ба цаг хугацааг зохистой зарцуулах боломж байдаг.
 • Систем нь үйл хэргийн бүтээмж ба баримтуудын эргэлтийг хийдэг янз бүрийн салбаруудын аж ахуйнуудад тохирно.
 • Ажилтнууд нь программ хангамжийн үйлдлүүдийг суулгасны дараа шууд үнэлдэг. Үүний дүнд тэдний ажил илүү цэгцтэй болж, үр дүн нь удаан хүлээгдэхгүй байх болно.
 • Программ хангамжинд хандалтын эрхийг ажил үүргийн зарчмаар тарааж, ажилтны хариуцлагын бүсийг нарийн тодорхойлон албаны өгөгдлүүдийг хамгаалахад тусалдаг.
 • Программ хангамжийн үндсэн хувилбар нь өндөр бүтээмжтэй бөгөөд үүнийг танилцуулгын хувилбарыг суулган практик дээр хялбархан нотолж олно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Баримтуудыг үр дүнтэйгээр удирдах нь ихэнхидээ аж ахуйнуудын амжилттай үйл ажиллагааны түлхүүр шинж болдог. Салбарын өвөрмөц байдлыг тооцолгүйгээр хэлэхэд тэдний олонхи нь автоматжуулалтыг сонгох болсонд гайхах зүйл алгаа. Баримтуудын тооллого нь үйл хэргийн бүтээмжинд нөлөөлдөг бөгөөд тэнд нь ажилтанд хэрэгтэй гэрээг болон алдагаа анхааралтай хайхад их хугацаа зарцуулах шаардлагагүй байж, ажлуудын нөөцүүдийг зохисгүйгээр зарцуулахгүй байхад зориулагдсан байдаг. Программ хангамжийн тохиромжтой, бүтээмж ба үр дүнтэй нь нэг бус удаа практикт нотлогдсон.

"Тооллогын Төгс Систем" (ТТС) нь салбарын шийдлийн бүтээгдхүүнүүдийг гаргаад зогсоогүй, аж ахуйн эрхлэлтийн янз бүрийн шатны хариуцлагын хүрээнд хавсралтын шийдэлтүүдийг гаргасан. Бүтээгдхүүний каталогит санхүүд, харилцагчид, баримтанд, CRM ба тооллогын бусад үзүүлэлтүүдэд байр олдсон байдаг. Бүтээгдхүүний давуу талуудын дунд нэг- цорын ганц давуу талыг олж заахад төвөгтэй байдаг. Автоматжуулалт нь үнэхээр иж бүрэн байдаг. Энэ нь гэрээт зөвшилцлүүдийн хүчинтэй хугацааг хянаж, сэрэмжлүүлэгийн систем ба автомат бөглөлтийн сонголттой байдаг. Баримтуудыг төрөл бүрийн шалгаваруудаар ялгаж, архивд оруулан, бүрэн дуусгаж, цахим шуудангаар илгээж, флеш ба зөөвөрлөгчид ачаалж, хэвлэх зэрэг хэдэн зуун ажилбаруудыг хийж болно. Энэ бүх үйлдлүүдийг хавсралтаар хийж болно. Хэд хэдэн хэрэглэгчийн тооллогыг шууд хийдэг нь бүлэг мэргэжилтнүүдийг нийтлэг зорилгыг биелүүлэхэд хамтран ажиллах боломжийг өгч тэдний хүчин чармайлтыг хугацаагаар зохицуулах боломжийг өгдөг. Тохиргоо нь үйлдвэрлэлийн үе шат дууссан тухай сэрэмжлүүлэгийг илгээх тул энэ нь төсөлд дараагийн ажилтныг оруулах боломжийг өгдөг.

Цаг хугацаа ба төлөвлөлтийн тооллогыг өндөр нарийвчлалтайгаар хийснээр программын боломжууд нь хязгаарлагдахгүй. Тэр нь загваруудтай сайн ажиллаж, нэг баримтыг зуун удаа бөглөх хэрэггүй ч өгөгдлүүдийн нэг л багцыг олон удаа зөөвөрлөх шаардлагатай байгаа үед хавсралтанд л үүнийг даатгах хэрэгтэй. Хэрэглэгч нь зөвхөн шинэ загварыг өгөөд зогсохгүй графикт болон бичиглэлтэй мэдээлэлийн тухай яригдаж байгаа үед нэмэлт хавсралтыг бас хийж болно. Урьд нь ажилтан өөртөө сануулах, чухал хэсгийг мартахгүйн тулд цаас наадаг байсан бол одоо ингэх шаардлагагүй боллоо. Тохиргоог хэрэглэсний үр дүнг суулгасны дараа шууд боловсон хүчнүүд баримтуудтай илүү эмх цэгцтэй ажиллаж эхлэнгүүтээ мэдэрч болно. Нэг ч файл ерөнхий урсгалд алдагдахгүй. Хайлтанд хэдхэн секунд зарцуулагдана. Программын зорилго нь бэлэн материалуудын чанарыг дээшлүүлэн, тооллогонд ордог өгөгдлүүдийг шуурхай боловсруулан, гэрээт талуудын бүлгээр мэдээлэлийн лавлагааг гаргаж, хэсгүүдийн хоорондын харьцааг зохицуулж, зардлыг бууруулах ба оновчтой болголтыг дээд зэргээр зохистойгоор явуулахад оршино.

Хавсралтын шийдлүүд нь нарийн мэргэшснээрээ ихэнхидээ баримтуудын эргэлт, харилцан тооцоолол, харилцагчдын базтай харьцахад түлхүү анхаарч бүтээмжийн өндөр төвшинд хүргэдэг. Энд бүтээмжийг өргөсгөж болно. Энэ тохиолдолд тодорхой хүсэлтүүдийг тооцсон хувийн боловсруулалт илүү тохиромжтой. Энэ нь зөвхөн дэд системүүд ба үйлдлийн модулиуд биш, мөн түүнчлэн программын гадаад үзэмжийн хэлбэржилтийн том биш өөрчлөлтүүд, корпороцийн дизайн ба бусад ялгаанууд мөн.

Программын харагдах байдал

Баримтуудын тооллогонд зориулсан программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Баримт бичгүүдийн тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны компани

  Худалдааны компани
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Спорт төв

  Спорт төв
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими
  цэвэрлэгээ
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Эмнэлгийн байгууламж

  Эмнэлгийн байгууламж
 • Бичил санхүүгийн байгууллага

  Бичил санхүүгийн
  байгууллага
 • Жуулчны фирмүүд

  Жуулчны фирмүүд
 • Сургалтын төв

  Сургалтын төв
 • Засварын газар

  Засварын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд

abulhair

Шүдний эмнэлэг «Dr. Абулхаир &Со»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Талархлын бичиг

Стоматологическая клиника «Dr. Абулхаир &Со» выражает огромную благодарность «Системы учета» за их плодотворную работу по созданию и разработки USU.

Энэхүү программ нь өвчтөний өгөгдлийн санг үүсгэх, үзлэгийн бүртгэл, мөнгө хүлээн авах арга зам, эм тарианы зарцуулалт, өвчтөний картыг хөтлөх зэрэг үйл ажиллагааг автоматжуулснаар олон асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой болгож дотоод нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоог гаргадаг болсон. Программ нь шүдний эмнэлгийн дээрх ажлын байрыг тохиромжтой болгохын тулд бараг бүх асуултуудыг багтаасан.

Энэ программын ачаар манай эмнэлгийн үйл ажиллагаа хялбар болсон! Програм нь маш хялбар ба ашигладаг ойлгомжтой юм.

USU Манай шүдний эмнэлэгт маш чухал үүрэгтэй байна!

Бид танай компанийн мэргэжлийн үйлчилгээ болон хамтын ажиллагаанд талархаж цаашдаа олон жил хамтран ажиллана гэж итгэж байна.

Хүндэтгэсэн, Захирал Абулхаирова Б.Н.


beibars

Нийтийн үйлчилгээний байгууллага «Beibars Group»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Эрхэм хүндэт Николай Николаевич!

Манай “BeibarsGroup” ХХК нь телевиз харилцаа холбооны салбарт ажиллаж байгаа залуу мэргэжилтнүүдийн, чадварлаг баг юм. Манай нээлтээс хойш 1 жилээс илүү хугацаа өнгөрсөн ба энэ хугацаанд бид НББЕС-ийг захиалгуудынхаа нягтлан бодох бүртгэлд ашиглаж маш эерэг туршлагатай байгаа.

Ажлын туршлагагүй байсан тул бид "тэг" –ээс эхлэн суралцаж, нягтлан бодох бүртгэл, харилцагчийн үйлчилгээтэй холбоотой бүхий л асуултуудыг судалж, сурах хэрэгтэй байсан. Энэ нь зүгээр л "2 + 2" биш, арифметикийн энгийн тооцоололоор хийж болох зүйл биш юм. Гэсэн хэдий ч, НББЕС програм хангамж хялбар нөхөрсөг интерфэйс, өндөр гүйцэтгэл, ойлголт хялбар байх болон бидний бизнесийн ажлын үйл явцыг эхнээс нь оруулаж боломтой байсан.

Бидний хувьд ажиллагсдын програм хангамжийг үүсгэхэд үзүүлж буй үйлчилгээний өндөр түвшинд чухал юм USU.

Үүнтэй холбогдуулан бид танд үзүүлсэн болон үзүүлж байгаа үйлчилгээнүүдэд талархлаа илэрхийлэхийг хүсч байна. Ямар ч эргэлзээгүйгээр, бид таныг бүх хамтрагч болон найз нөхөддөө компаний менежментийн програм хангамжийг найдвартай үйлдвэрлэгчээр санал болгохдоо баяртай байх болно. Өсөн нэмэгдэж буй хамтын ажиллагааны үр дүнд талархаж байгаагаа илэрхийлье.


chistota

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Центр Чистоты»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


ИП Акулову Николаю Николаевичу

Эрхэм хүндэт Николай Николаевич, Хуурай хими цэвэрлээний үйл ажиллагааг автоматжуулахын тулд программ хангамжийг бэхжүүлэх.

Өнөөдөр бизнесийн үйл ажиллагаанд тулгарч буй сорилтууд, ялангуяа үйлчилгээний салбарт тулгардаг, гадны хүчин зүйлсэд түргэн шуурхай хариу өгөх, дотоод бүх үйл ажиллагаа болон бизнесийн үйл явцыг тодорхой гүйцэтгэж, үйлчилгээний чанарыг байнга сайжруулж байхыг шаарддаг.

Зах зээл дээрх олон тоглогчид байх нь үйлчилгээний чанарыг нягт баримтлах, өөрсдийн захиалагч нартаа шинэ шинэ үйлчилгэнүүдийг санал болгох, үйлчилгээнүүдийг цаг тухайд бүрэн гүйцэд үзүүлэх болон үйлчлүүлэгчидтэйгээ эргэн холбогдох зэрэг шаардлагууд тулгардаг.

Бусад зүйлээс гадна үйлчилгээний салбарт ажиллах нь тогтмол зар сурталчилгааны ажил, урамшуулал, бонус хөтөлбөр, лоялти хөтөлбөрийг бий болох шаардлагатай байдаг.

Дурын хэмжээний ядахдаа хамгийн бага хэмжээтэй байсан ч хамаагүй мэдээллийн сангийн бүртгэл болон мөнгөн дүнгийн хөдөлгөөн, орлого болон зарлагын бүртгэл зэргийг шаардаж байдаг.

Ийм нөхцөлд бизнесийг амжилттай явуулахын тулд аж ахуйн нэгж шаардлагатай бүхий л үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжтой бөгөөд үүнтэй зэрэгцэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд стандарт бус программ хангамж хэрэгтэй болно. Хуучны аргаар бүртгэлийн цаасан дээр бүртгэх нь хяналт болон удирдлагын үйл явцыг алдагдуулдаг ба, түүнчлэн тайлангийн баримт бичгүүд гарах үед их хэмжээний алдаанууд гарж, удирдлагын зүгээс буруу шийдвэр гарахад нөлөөлж болдог.

Хуурай хими цэвэрлэгээний "Цэвэрлэгээ төв"-өөс энэхзз программыг сонгох чухал хүчин зүйл нь тухайн улс оронд нутагшуулах байсан ба, үнэн хэрэгтээ баримтуудыг украин хэл дээр украин валютаар тооцон гаргах, тодорхой цэгийн хаягуудыг ашиглах болон бусад хүчин зүйлүүд орно.

"Цэвэр байдлын төв" төрөл бүрийн өгөгдлүүдийн шийдвэрлэлтийг харсны дараа үүнийг сонгох шийдвэрийг гаргасан ИП Николая Акулова: Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем – Хуурай хими цэвэрлэгээний ажлыг автоматжуулах.

Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем Орлого, зарлагын бүртгэлийг хөтлөх, захиалгын гүйцэтгэлийг хянах, захиалга тус бүрээр ажилчдыг хянах боломжтой болгосон. Бүртгэл болон дүн шинжилгээг өгөгдсөн нөхцлүүд буюу дурын цаг хугацааны мөчлөгөөр, ажилтан бүрээр эсвэл байгууллагаар гаргаж болдог.

" Цэвэр байдлын төв " хуурай хими цэвэрлэгээний хамгийн үнэ цэнэтэй зүйлсийн нэг нь санхүүгийн тайлан юм. Үүний тусламжтайгаар бид кассан дах мөнгийг хянах, захиалга бүрийн мөнгөн дүн, касс бүрийн ажиллагааны хяналт буюу бэлэн болон бэлэн бус мөнгөний тооллого, нийт бэлэн мөнгө цуглуулах зэрэг хийж байна.

Бид програм хангамжийн багцыг байрлуусан хурд болон програм хангамжийг хэрэгжүүлсэн багийн мэргэжлийн ур чадварыг тусад нь онцолмоор байна. Хүлээн авагчийн бүрэн ажиллагаатай ажлын байрыг бий болгох үйл явц, түүний дотор програм хангамж болон зааврыг суурилуулах зэрэг нь төлбөр төлснөөр эхлэн ажлын 1 өдөр шаардана. Энэхүү ажлын арга барил нь бизнесийн өргөн хүрээний шатанд мөнгө хэмнэх боломж олгодог.

Уян хатан систем нь хэрэглэгчдэд суурь үйлчилгээ болон үнийн жагсаалтыг янз бүрийн түвшинд үүсэж (VIP, ахмад, оюутан) үйлчлүүлэгчдэд зориулсан урамшуулал хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болон тэдний хэрэглээг хянах боломжтой болгосон.

Тохируулсан мэссэжийн мэдээлэл болон илгээмж нь тэр дор нь захиалга болон урамшууллын эрхийн талаар, шинэ үйлчилгээ, бонус хөтөлбөр болон бусад зүйлсийг мэдэгдэх боломжийг олгодог. Энэ үйл ажиллагааны үнэ цэнэ нь шууд үнэнч үйлчлүүлэгч нартайгаа ямар нэгэн зуучлагч буюу интернэт зар сурталчилгаа, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өлгөсөн эсвэл том самбар дээрх зар сурталчилгаа ашиглахгүйгээр холбогдох юм. Иймэрхүү мэдээллээр "Цэвэр байдлын төв" нь үйлчлүүлэгч нар нь үнэн мэдээллийг хүлээн авдагт итгэж болохоор байна.

Хуурай хими цэвэрлэгээний газрын автоматжуулалтыг чанартайгаар хэрэгжүүлж бий болгосон НББЕС багийн хамт олонд баярласнаа илэрхийлье.

Хүндэтгэсэн

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Центр Чистоты»

ФО-П Киевской Елены Валериевной.


maria

Ателье «Maria-Style»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Разработка программного обеспечения для автоматизации бизнеса ателье «Maria-Style»


river

ТОО «РИВЕР»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Хэсэг хугацааны өмнөд бид программыг худалдаж авсан «Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем». Программ ажлын бүх үйл явцыг хялбаршуулж өгсөн: систем нь хэрэглэгчдийн гүйлгээний бүхий л түүхийг хадгалж байдаг, төлбөрийн баримтууд автоматаар бүртгэгдэж, төлбөр төлөлт амархан тэмдэглэгдэж, хэрэглэгчдийн төлбөрийг дахин тооцоолох болон өрийг харж болдог. Түүнчлэн энэ нь хэрэглэгчээс ирсэн дурын программын талаарх гомдолыг хүлээн авч, гомдол шийдэгдэх үйл явцыг бид хялбархнаар хянаж болох юм. Удирдлагын тогтолцоонд олон ашигтай тайланууд байдаг. Хэрэглэгчдийн мэдээллийн сантай ажиллах тохиромжтой : бүлгүүд, статусыг Excel форматаар импорт / экспортыг явуулна. Интерфэйс нь тохиромжтой, хялбар ашиглагддаг!

Тусдаа талархалыг Фёдор Юдин, Анатолии Шкирич, Роман Хойло нарт манай компаний хэрэгцээ шаардлагыг зөвөөр ойлгож, бидний хүнд хүсэлтүүдэд анхаарал хандуулж,зөвхөн мэргэжлийн өндөр түвшинд төдийгүй стандарт бус даалгаваруудтай ажиллахад бэлэн байсанд талархаж байна.

Таныг болон танай нөхөрсөг багийн хамт олонд мэргэжлийн талбарын амжилт болон хөгжил цэцэглэлтийг хүсье!

Захирал ТОО «RIVER.KZ» Сырымбетова Д.М.

Хэрэглэгчдийн бүртгэлийн программын тухай LLP "Ривер"ХХК -ний видео-шүүмж. Нийтийн үйлчилгээний бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Баримт бичгүүдийн тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: