1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Харилцагчдын тооллого

Байгууллагын 403 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Харилцагчдын тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Харилцагчдын тооллогонд зориулсан системийн боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Манай систем нь Таньд дурын чухал ажил хэргийн талаар сануулах болно
  Сануулах

  Сануулах
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Ажилчин нэг бүр нь өөрийн ажлыг төлөвлөж, харин удирдлага нь даалгавруудыг нэмж өгч болох ба бүх ажиллагсдын ажлыг хянаж болно
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • Та олныг хамарсан СМС-зурвасын илгээлтийг явуулж болох ба хувь хүнд жишээ нь, захиалга бэлэн болсон талаар мэдээлэлийг явуулахаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар явуулах илгээлт нь харилцагчид дурын цахим баримтыг явуулах боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Программ Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдаж, өвчтөнд дурын чухал мэдээлэлийг дуутайгаар сонордуулж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Та танай ажилтнуудын харилцагчидтай явуулж байгаа ажлуудыг хурдан үнэлж, ямар даалгаврууд удааширч эсвэл гүйцэтгэлийн ямар шатандаа байгааг мэдэж болно
  Анализ работы

  Анализ работы
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тохируулга нь харилцагчийг удирдах процессыг автоматжуулж зохицуулах эсвэл заавал байх тайлангуудыг бөглөж, мэдээлэл - лавлагааны дэмжлэгийг үзүүлдэг.
 • Өгөгдлүүдийн базын ангилал нэг бүрээр бүрэн хэмжээний дүн шинжилгээт болон тооллогын бусад үзүүлэлтүүдийн мэдээлэл бүхий тусдаа захиалгыг үүсгэж болно.
 • Программ нь тодорхой захиалагчаар хийх ажлын арга хэмжээнүүдийг төлөвлөх, тодорхой зорилтыг биелүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгохыг өөртөө авдаг.
 • Ажлын хуанлигаар баримжаалах нь бизнесийн бүх чухал процессуудын талаар мэдээлдэг сэрэмжлүүлэгийн системийн ачаар нилээд хялбар болдог.
 • Харилцагчдад тухайн байгууллагаас мэдээлэлийн зурвасыг SMS илгээлт байдлаар, цахим шуудангаар захиа, Viber-р бичиглэлийн байдлаар эсвэл аудио мэдээлэл байдлаар ухаалаг утсанд илгээж болдог.
 • Ажилтны бүтээмжийн тооллого нь аж ахуйн ажилтнуудын бүтээмжийн үзүүлэлтүүдийн дүн шинжилгээг агуулж байдаг.
 • Компаний ажилтнуудын өмнө тодорхой зорилтуудыг тавьж болно. Энэ үед удирдлагад бодит хугацааны хэмнэлд тавигдсан зорилтын биелэлтийг хянахад хүндрэл учрахгүй.
 • Статистик мэдээлэлүүдийг дэлгэц дээр амархан гаргаж болно. Хүсэлтээ явуулахад л хангалттай. Энэ үедээ хандалтын төвшингөө өөрөө бие даан тохируулж болно.
 • Түлхүүр үзүүлэлтүүдийн анализыг тайлан байдлаар хийж удирдлагад дамжуулж болно.
 • Баримт нэг бүрт тоон хуулбарууд хийгдэж тооллогын өгөгдлүүдийг маш сайн хамгаалдаг. Программ тоон архив бий болгох боломжийг өгдөг.
 • Харилцагчийн талаархи мэдээлэлүүд баримтуудын ерөнхий урсгалд гээгдэхгүй бөгөөд анхдагч өгөгдлүүдийн оруулалт автоматаар хийгдэнэ.
 • Системийн уян хатан тохиргоо нь аж ахуйн эрхлэлтийн шат бүрт байгууллагын удирлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжийг өгдөг.
 • Өдөр тутмын ачаалалтын үед хүндрэлтэй процессуудын хэсэг нь программ хангамжийн хяналтанд байх тул хэрэглэгч автоматжуулалтын хүчтэй талуудыг хангалттай хурдан үнэлдэг.
 • Хавсралт программын үйлдлүүдийг нэмэгдүүлэх нь хэцүү биш. Бүтээгдхүүнийг хувийн боловсруулалт хийлгэхээр хандахад л хангалттай бөгөөд энд программын хэлбэржилтийг өөрчилж эсвэл идэвхитэй дэд системүүдийн бүртгэлийг бөглөж бас болдог.
 • Программ хангамжийн танилцуулгын хувилбар нь үнэгүй. Захиалгын төлбөрийн зарчим бүрэн үгүйсгэгдсэн.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Харилцагчдын базтай үр дүнтэйгээр харьцах нь бизнесийн процессын амжилтыг тодорхой хэмжээгээр тодорхойлох бөгөөд үүнд автоматжуулалтын системийг ашигладаг. Түүний тусламжтайгаар орчин үеийн аж ахуйнууд зорилтот бүлгийг бий болгон маркетингийн дүн шинжилгээг хийж, SMS илгээлтийг хийдэг. Үйл ажиллагааны хувьд харилцагчдын тооллого нь хэдийгээр хаа саагүй тархсан бас хэрэгцээтэй байдаг ч гэсэн зөвхөн CRM зэмсэгүүдийг ашиглахаар хязгаарлагдахгүй. Юуны өмнө, энэ нь норматив - лавлагааны дэмжлэгийг авах боломж бөгөөд өгөгдлүүдийг мэдээлэлээр ханасан базад оруулан байрлал нэг бүрээр нь картыг нарийвчлан бөглөдөг.

«Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) нь салбарын болон хавсарсан зорилтуудыг төсвийн хүрээнд болон худалдааны чиглэлд үр дүнтэйгээр шийдвэрлэхийг хичээж байгаа. Тэднийг автоматжуулалтын үед илүү үр дүнтэй болдог шуурхай тооллогын ажиллагаануудаар нэгтгэдэг. Харилцагчид хэрвээ хүндэтгэлгүй хандан, тооцоонд алдаа гаргах, зохицуулгын тайлангуудыг буруу бөглөх, системтэйгээр хугацааг сунжруулбал үр дүн нь удаан хүлээлгэхгүйгээр эрэлтийн ба ашгийн урсгалын бууралтаар илэрдэг. Энэ байдлаас тусгай программын тусламжтайгаар зайлсхийж болно.

Тохируулганд харилцагчдыг тусдаа каталогуудад оруулсан бөгөөд тэнд нь дүн шинжилгээт болон лавлагааны мэдээлэлүүдийг дурын хэмжээгээр оруулж, төлбөрийн түүх ба арилжааны ажиллагааг нэмэгдүүлж, фото зургаар ачаалан, ажлын тодорхой процессыг төлөвлөж, үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэх аргачлалын үйлчлэлийг бодитойгоор хэрэгжүүлж болно. Үйлдлийн багц нь хэрэглэгчийн ур чадвараас хамаардаг ч комьютер ашиглах чадвараас хамаарахгүй, учир нь бүтээгдхүүнийг өдөр тутмын ачаалалд тохиромжтой байхаар тооцон боловсруулсан. Иймээс интерфейс нь ойлгоход хялбар, үйл ажиллагааны модулиуд болон илүүдэл дизайнуудаар ачаалагдаагүй байдаг. Нэгдүгээр зэргийн зорилтыг төлөвлөлтийн дэд систем биелүүлж, харилцагч нэг бүрт үйлдлийн төлөвлөлтийг хийж, арилжаа болон уулзалтыг товлож, ажилтны ажлын хувийн графикийг тооцон нэмэлт хэмжээний мэдээлэлүүдийг зааж оруулна. Чухал бизнес-процессуудын талаар цаг тухайд нь сануулахын тулд программд сэрэмжлүүлэгийн системийг нэвтрүүлсэн байдаг. Тэр нь хугацааны дуусалт, бүтцийн чухал үйл явдлууд, үйлдвэрлэлийн процессын төгсгөл, удирлагад тайланг танилцуулах шаардлагатай талаар болон бусад үйлдлүүдийн талаар хормын дотор урьдчилан сануулдаг. Харилцагчдын категорийн дүн шинжилгээ нь хэд хэдэн төрлийн тайлангуудтай бөгөөд тэдгээрийн харагдах байдлыг тухайн компаний өвөрмөц байдлыг тооцон өөрсдөө тохируулан хийж болно. Хавсралтын уян хатан тохиргоог аж ахуй эрхлэлтийн бусад төвшингүүдэд хэрэглэж болно. Ийм тохируулга нь хувь хүний бүтээмжинд дүн шинжилгээ хийдэг. Хэрэглэгч боловсон хүчний ажлын ачаалалыг удирдаж, боловсон хүчний хувиарлалтыг хийж тодорхой зорилтын дор гүйцэтгэгчийг сонгож, аж ахуйн зорилтот үзүүлэлтүүдийн амжилтыг бодит цагийн хэмнэлд гаргана.

SMS илгээлтээс гадна зах зээл судлаачид шуудангийн илгээлт эсвэл харилцагчид илгээхийн тулд аудио мэдээлэлүүдийг байгууллагын нэрийн өмнөөс бичиж болно. IT- хавсралт бүтээгдхүүнүүдийн гол давуу тал нь автоматжуулалт шаталсан буюу иж бүрэн биш байх үед харилцааны тодорхой төвшинд төвлөрөх байдаг. Энэ нь программ хангамжийн давуу талыг бүрэн хэмжээгээр үнэлэн түүний бүх боломжууд ба бүтээмжийг нарийвчлан судлах боломжийг олгодог.

Программын харагдах байдал

Харилцагчдын тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Харилцагчдын тооллогонд зориулсан системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Харилцагчдын тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Худалдааны байгууллага

  Худалдааны
  байгууллага
 • Үйлдвэрлэгч компаниуд

  Үйлдвэрлэгч
  компаниуд
 • Оффисын аж ахуйн нэгжүүд

  Оффисын аж
  ахуйн нэгжүүд
 • Хүн амтай хамтран ажилладаг төрийн байгууллага

  Хүн амтай
  хамтран ажилладаг
  төрийн байгууллага
 • Барилгын компаниуд

  Барилгын компаниуд
 • Үйлчилгээний төв

  Үйлчилгээний
  төв
 • Эмнэлгийн байгууллагууд

  Эмнэлгийн
  байгууллагууд
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Харилцагчдын тооллогонд зориулсан системийн талаархи сэтгэгдлүүд

edelveis_akva

Нийтийн үйлчилгээний байгууллага «Эдельвейс – АКВА»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай компани хөдөөгийн хүн амд ундны усыг хүргэх болон түгээх үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ төрлийн үйл ажиллагааны өвөрмөц байдал нь зохих програм хангамжийн хэрэгцээ шаардлагатай тулгарсан юм. Нягтлан бодох бүртгэлийг бид энгийн оффисын програмууд дээр туршиж үзсэн боловч энэ нь маш их төвөгтэй байдалд хүргэсэн. Тиймээс програмыг сонгохдоо бид програм хангамжинд байх хэд хэдэн шалгуурыг тавьсан. Үүнд:

 • хэд хэдэн тарифын бүртгэл хөтлөх боломж;
 • өгөгдлийн аюулгүй байдлыг хангах баталгаа;
 • цэвэр ба бохир усны бүртгэл;
 • хүмүүсийн тоог үндэслэн аккруал суурь бодолт;
 • залруулах боломж;
 • орлого хүлээн авах.

НББЕС-ын программыг сонгохоос өмнө бид олон бусад компаниудад хандаж байсан ч бидний шаардлагад нийцэхгүй байсан. НББЕС-ийн мэргэжилтнүүдийн санал болгосон программ нь бидний шалгуурыг бүрэн хангаж, илүү олон төрлийн тайлан гаргах боломжтой байсан. НББЕС-ийн чадварлаг, эелдэг ажилтнуудын ачаар бид компанидаа нягтлан бодох бүртгэлийг цогцлоосон. Үнэндээ бол тэд ажлынхаа мэргэжилтнүүд байдаг.

Программыг боловсруулагч нь олон функцтэй программыг бий болгосонд маш их талархалтай байна.

Сонголтонд нөлөөлсөн нэг чухал зүйлийг онцломоор байна энэ нь программын дундаж үнэ юм. Ерөнхийдөө бол өндөр чанартайгаар бага үнэтэй байсан юм.

НББЕС-ийн компанийн багт хамт олонд чанартай үйлчилгээ болон үйл ажиллагаа, цогц программыг хийсэнд талархаж байна!


ind_chistoty

Хуурай хими цэвэрлэгээ «Индустрия чистоты»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


«Индустрия чистоты» НББЕС-ийн програм хангамж хөгжүүлэгчдэд хуурай хими цэвэрлэгээ болон угаалгын үйлчилгээ үзүүлсэнд талархаж байна.

Программын нэр - Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий систем - өөрөө өөрийгөө илэрхийлж байна.

Программ нь хуурай хими цэвэрлээний бүхий л үйл ажиллагааг хамардаг. Химийн болон угаалгын бодисын зарлагаас хэрэглэгчдэд мессэж мэдэгдэл хүрэх хүртэлх бүх шат дамжлагуудыг оруулж өгсөн . Үнийн жагсаалт болон өртөгийг оруулсны дараа программ нь захиалгын зардлыг тооцоолж, цалин хөлс тооцох зэргээр бидний ажилд ихээхэн хөнгөвчилж байна.

Программ нь үнэхээр цогц бөгөөд хөгжүүлэгч нь программын үндсэн суурийг бий болгосноор аж ахуйн нэгжийн техникийн даалгаврын дагуу дасан зохицоход бэлэн байдаг.

Программ нь ерөнхийдөө тодорхой болон ойлгомжтой байдаг. Аж ахуйн нэгжийн бүх дотоод нягтлан бодох бүртгэлийг хийж, статистикийн тайлангуудыг гаргаж, хэд хэдэн ажилтнууд сүлжээнд зэрэг ажиллах боломжийг олгодог.

Сайн бодож бүтээгдсэн бүтээгдэхүүн зөв хэрэглээндээ хэрэгцээтэй үр дүнгүүдийг өгдөг.

ИП «Индустрия чистоты» програм хангамж боловсруулагч нартаа хийсэн ажилд нь талархал илэрхийлж, цаашдаа хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.


lavka

Худалдааны байгууллага «Суурь үнэ»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Би жижигхэн гал тогооны өрөөндөө бизнесээ эхэлж байсан. Эхний баглаа. Эхний сэтгэл зовинол. Ээж минь декриттэй. Стандарт түүх. Хэмжээнүүд нэмэгдэх цаг хугацаа ирлээ. Хэрэглэгчид ихсэж эхэлсэн. Эхлээд бүх зүйл миний толгойд тогтдог байсан. Дараа нь Excel дээр хийж эхэлсэн. Дашрамд хэлэхэд, түүнийг хөтлөх тийм ч амар байгаагүй. Бүх томьёо, нэр, мөрийг бүгдийг нь бие даасан байдлаар бодох хэрэгтэй байв. Excel-ийг сольсноос болж дахин их хэмжээний солилцоо хийгдэх болж, бодолтууд нэмэгдсэн. Энэ бол аз жаргал байв. Гэвч энэ нь тодорхой болсон. Тийм биш байлаа. Тоо нь буурч байлаа. Үлдсэн үлдэгдэлийг тодруулахад маш их цаг зарцуулсан. Тэгээд автоматжуулах санаа гарч ирэв. Шинжилгээ хийж, дуудлага хийж эхэллээ. Би НББЕС-ийг сонгосон. Өдөр бүр гомдоллоо больсон. Би үүнийг сар хагасын турш ашиглаж байна. Илүү дэлгэрэнгүйгээр бол: хамгийн аз жаргал үе бол тайлангаа гаргаж авах явдал юм. Үлдэгдлийг дор бүр нь бодож, хөнгөлөлт хэрэглэж, бонус хасуулах болон аливаа диаграмыг харах боломжтой. Өнөөдөр би энэ программгүйгээр аль хэдийнэ алхам ч хөдөлж чадахгүй болсон. Хэрэв миний зөөврийн компьютерт ямар нэг зүйл тохиолдвол би лав таталт өгөх байх.

Ямар бэрхшээлүүд байгаа вэ. 1. Та надтай адилхан "Нөөцлөа эмгэгтэй" бол бэлэн байгаарай. Мэдээллийн сан луу мянга гаруй жижиг зүйлсийг оруулах шаардлагатай. Гэхдээ энэ нь 3-4 хоногийн хүнд хөдөлмөрийн асуудал юм. Энэ хугацаанд та программыг илүү нарийн мэдэж, мэдэрч эхэлдэг. Би миний дуудлагад хариу өгсөн Иринад: юу, яаж, хаана, юу өгдөгийг хэлсэнд талархаж байна. Дараа нь программистууд. Дашрамд хэлэхэд тэд маш тэвчээртэй, ухаантай байсан. Тиймээс программ нь миний хувьд эерэг байна. Хэрвээ сөрөг зүйл гэвэл би үүнээс хамааралтай болж, тайлангууд маш таалагдаж байгааг хэлж болно. За яахав, одоо би ухамсартайгаар тайлангаа гаргаж, хурал цуглаан хийдэг болсон. НББЕС нь миний хувьд шинэ түвшин юм. Энэ нь миний дэвшлийг харуулсан. Ажлын үр ашиг. Бүртгэлээр юу ч дутуу орхигдохгүй. Зоос бүр, бараа бүр өөрийн байр сууриа мэддэг. НББЕС нь надад бизнесмен болох боломжийг олгосон. Хэн мэдэх юм бэ: үа яахав, би үүнийг тоолохгүй. За яахав, би үүнийг өгнө. Тэвчих үе шат өнгөрсөн. Өсөлтийн болон өөрийнхөө хөдөлмөрийг хүндэтгэх үе шат эхэлсэн. Намайг өөрийн хувийн ялалтад хүргэсэн ажилтан бүрт би талархаж байна.


notabene

Гоо сайхны салон «Nota Bene»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Гоо сайхны салоны бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Nota Bene»


sd

Стоматологи «Сервис Дентал»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


"Шүдний үйлчилгээ" шүдний эмнэлгийн зүгээс Николай Акулов болон тэдний баг хамт олонд үр бүтээлтэй ажлыг хийж, үүсгэсэнд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна USU.

USU шүдний эмч нарын ажилд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг!

Программ нь үнэхээр нийтлэг бөгөөд энэ нь аж ахуйн нэгжийн дотоод нягтлан бодох бүртгэлийг харгалзан статистикийн тайланг гаргаж, хэд хэдэн ажилтан сүлжээнд нэгэн зэрэг ажиллах боломжийг олгодог.

Шүдний мэс засал хийлгэсний дараа манай баг карт, дэвтэр хөтлөх, засварлах зэрэг өдөр тутмын цаасны ажлаасаа хөндийрсөн. Шүдний эмч нарын программ нь төрөл бүрийн эрүүл мэндийн маягтуудыг автоматаар бөглөдөг ба маягт №043 / "Шүдний эмнэлгийн өвчтний карт", маягт №037 / "Шүдний эмчийн хуудас" маягт № 039-2 / "Эмч шүдний (шүдний эмч) чөлөөт хөтлөлт" болон бусад. Түүнчлэн өвчтөнд урьдчилан үзлэг хийх, электрон хэлбэрт байгаа өвчний түүхийг ашиглаж болно. Ялангуяа шүдний эмчийн хяналтын тогтолцоог бий болгож эмнэлгийн өр төлбөр болон цалингийн тооцоог ашиглаж болно.

Хэрвээ энэ программтай холбоотой ямар нэгэн асуудал үүсвэл бид үргэлж НББЕС-ийн багийхан хандаж шийдвэрлүүлж болно.

Хүндэтгэсэн Захирал ТОО «Chipmunk»

Имамдунов Н.З.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Харилцагчдын тооллогонд зориулсан системийг татах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: