1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Эмнүүдийн тооллого

Байгууллагын 514 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Эмнүүдийн тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Эмнүүдийн тооллогонд зориулсан программын тухай

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Эмзүйчид бүх аналогиудыг цээжлэх хэрэггүй бөгөөд ижил гэсэн үгийг оруулахад л программ өөрөө байгаа бүх бараануудыг зааж өгнө
  Ижил төстөй

  Ижил төстөй
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Та хайрцагаар, нэг капсулаар сэвэл таблеткаар хялбархан зарж болно. Систем өөрөө хэрэгтэй барааг бичиж ширхгийг нь заах болно
  Ширхэгийн борлуулалт

  Ширхэгийн
  борлуулалт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба аптекууд

  Агуулахууд
  ба аптекууд
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж , өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Эмзүйчийн хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Эмзүйчдийн цалин

  Эмзүйчдийн цалин
 • Танай эмзүйчдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар: харилцагчдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Программ танай аптекийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Аптекийн сүлжээ

  Аптекийн сүлжээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагддаггүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахын нөөцүүдээ оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тооллогын автоматжуулагдсан систем нь аптекийн нэр төрлийн хүрээг удирдан, эмнүүдийг бүртгэж, өөртөө шуурхай ба удирдлагын тооллогыг авдаг.
 • Бэлдмэлийн талаар шаардлагатай бүх мэдээлэлүүдийг оруулж, зургаар ачаалж, үйлдвэрлэдэг хэлбэрүүд, үйлдвэрлэгч, хадгалах хугацаа г.м-г оруулахын тулд өгөгдлүүдийн баз хангалттай багтаамжтай.
 • Тохиргоо нь олон хэлтэй. Түүнийг өөр хэлээр хялбархан орчуулж,мөн түүнчлэн баримтуудыг хөтлөлтөнд энэ нь хамаардаг.
 • Ижил төстөй хэлбэрүүдийн автоматаар сонгогдон эм зүйчийг илүү ажлаас чөлөөлдөг. Хэрэглэгч тохирох хүсэлтийг бий болгож лавлагааны дэмжлэгийг хангалттай хэмжээгээр авах болно.
 • Программ нь бүтээгдхүүний тооллогыг бодит хугацаанд явуулдаг. Мэдээлэл эм судлалын бүтцийн нэгжүүдийн тооноос хамаарахгүйгээр байнга шинэчлэгдэж байдаг.
 • Хэрвээ тодорхой эм агуулахад дуусаж байвал хавсралт тухайн үед нь энэ тухай мэдээлэх болно.
 • Өгөгдлүүдийг заавал гараар оруулах шаардлагагүй. Программ хангамж өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалуудтай харилцан ажиллаж, түгээмэл тархсан форматуудаас хийх импорт|экспортын сонголттой.
 • Зайлшгүй шаардлагатай баримтууд төрөл бүрийн загварууд байдлаар базад танилцуулагдсан бөгөөд тэдгээрийг автоматаар бөглөдөг. Хэрэглэгчид зөвхөн сонгосон файлаа хэвлэх л үлддэг.
 • Харилцагчдын базыг бүх холбоосын өгөгдлүүдтэйгээр өргөтгөх боломжтой.
 • Тооллогын дүн шинжилгээний сонголтоор эмнүүдийн борлуулалтын хөдлөл зүйг судлан, хандалтын статистикийг, үнэнч байдлыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн үр дүнг мэдэж болно.
 • Эмзүйчидтэй хийх харилцан тооцоололыг программд найдаж бас болно. Санхүүгийн алгоритмууд нь өөртөө ажилтны албан тушаалын ноогдол хөлс, хувь, борлуулалтаас ирэх хувь ба тооцооны бусад аргачлалуудыг агуулж байдаг.
 • Эм зүйчийн бүтээмж тохиргооны анхаарлын гадна үлдэхгүй.
 • Санхүүгийн хэрэгслүүдийн дурын хөдөлгөөн нь хавсралтанд бэхлэгдэж, ашгийн орж ирэлт, зардлууд ба аж ахуйн өрийг бүрэн хэмжээгээр хянах боломжийг өгдөг.
 • Нэгдүүлэх боломжууд нь бүтээгдхүүний борлуулалтыг сүлжээнд оруулах, мэдээ ба сурталчилгааны мэдээлэлүүдийг хэвлэхийн тулд өөртөө интернет - сайттай ижилсүүлэлтийг агуулж байдаг.
 • Танилцуулгын хувилбар нь үнэгүй. Түүний тусламжтайгаар программ хангамжийн үйлдлүүдтэй танилцаж болно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Эм судлалын салбарын аж ахуйнууд нь эмзүйчид мэдээлэл - лавлагааны зохих дэмжлэгийг үзүүлж, зохицуулгын баримтуудыг бий болгож, аптекийн нэр төрлийн хүрээг удирддаг автоматжуулалтын системийг тойрч гарах боломжгүй. Эмнүүдийн тооллого нь дурын байрлалыг катологижуулж, үйлдвэрлэгч орныг, гардаг хэлбэрүүд,бэлдмэлийн хадгалах хугацааг зааж, санхүүгийн алдагдал хүлээхгүйн тулд системийг түүнийг хянахаар тохируулдаг. Базад мөн түүнчлэн эмийн бэлдмэлийн дүрслэлийг оруулан ачаалж болно.

«Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) нь аптекийн удирдлагын үр өгөөжийг дээшлүүлж, эмнүүдийг зохистойгоор захиран зарцуулж мөнгөний урсгалуудыг хянахын тулд эм үйлдвэрлэлийн нарийн ширийн зүйлүүд ба ялгаануудыг сайн мэддэг. Нэг ч ийм төстөй программ нь үйл ажиллагааны өвөрмөц байдлыг тооцож чаддаггүй. Хэрэглэгчид ачаалалын нөхцөлд бүрэн тохирохгүй байснаас байнга тохиргооны оновчтой шийдлийг хайж, олон дахин тохиргоо хийх хэрэгтэй болдог.Салбарын IT- төслүүд нь практикт нэг бус удаа өөрийн ашигтайг батласан.

Эм - эм судлалын бүтцийн аж ахуй эрхлэлтийн суурь гэдэг нь нууц бишээ. Иймээс программ хангамж нь энэ байрлалд илүү ач холбогдол өгч, тэнд эмчилгээний бэлдмэлүүдийн шинэ цувралуудыг бүртгэж, штрих код уншигчийг эсвэл өгөдлүүдийн импорт ба экспортын сонголтыг ашигладаг. Нэр төрлийн хүрээний ангилал нь хангалттай тохиромжтой нэвтэрсэн байдаг. Анагаахын дурын бэлдмэл нь бүтээгдхүүний борлуулалтын хэлбэрээс хамааралгүйгээр автоматаар бичигддэг.

Ийм хавсралтанд тусгай шаардлаганд ижил төстөй бэлдмэлүүдийн шуурхай хайлт орох бөгөөд энэ нь эм зүйчийн өдөр тутмын зорилгыг хөнгөвчилж хэрэгтэй эмийг хайхад их хугацаа зарцуулах шаардлагаас ангижруулдаг. Системд бүгд байгаа. Хэрэглэгч зөвхөн хүсэлтээ оруулахад л хангалттай. Тооллогын өгөгдлүүдийг хэдхэн секундэд боловсруулдаг. Мэдээлэл үргэлж шинэчлэгдэнэ. Нэг аптекийн тухай яригдаж байна уу эсвэл эм судлалын аж ахуйн бүхэл бүтэн сүлжээний тухай ярьж байна уу. Санхүүгийн тухайн үеийн үлдэгдлүүдийг тооцож, нэр төрлийн хүрээний тодорхой байрлалыг бэлэн байгаа талаар мэдээлж болно. Нэгдүүлэлтийн хэд хэдэн боломжуудыг ашиглах үед хөдөлмөр ихээр шаарддаг ажиллагаануудаас ангижирч болно гэдгийг мартах хэрэггүй. Жишээ нь, тэнцэтгэл мэдэгдэхүйц энгийн болно. Бүх эмнүүдийг базад агуулахын терминалууд ба сканераар оруулж болно. Зайлшгүй шаардлагатай баримтуудын урсгалын хувьд бол загваруудыг тохиргоонд оруулсан байдаг. Тооллогын сонголт нь өөртөө цахим хэлбэрээр хадгалагдаж байдаг чек ба квитанцийг, гэрээнүүд ба сертификатуудыг хэвлэх боломжийг агуулж байдаг. Уян хатан тохиргоо нь таньд яг хэрэгтэй баримтуудын эргэлтийг хангадаг.

Дүн шинжилгээний тооллого нь хэд хэдэн төрлийн тайланг агуулж, тэдгээр нь ашгийн хөдлөл зүйг харуулж, илүү зарагддаг эмнүүд, буцаалтын төрөл ба хойшлуулагдсан худалдаа, хандалтын статистик, хөнгөлөлтийн, сурталчилгааны ба үнэнч байдлын бусад хөтөлбөрүүдийн үр дүнг харуулдаг. Харилцан тооцоололыг мөн хавсралт хийж, нягтлангийн зардлуудыг мэдэгдэхүйц бууруулдаг. Тохиргоор сайттай холбож, худалдан авагчидтай интернэтээр дамжуулан харилцаж болдог. Ийм төрлийн нэгдүүлэх боломж нь тусгай захиалгаар зөвхөн хийгдэх боломжтой.

Программын харагдах байдал

Эмнүүдийн тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Эмнүүдийн тооллогонд зориулсан программын татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Аптект зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Эмийн агуулах

  Эмийн агуулах
 • Эмийн үйлдвэр

  Эмийн үйлдвэр
 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Эмнүүдийн тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Эмнүүдийн тооллогонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: