1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Түгээлтийн тооллого

Байгууллагын 521 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Түгээлтийн тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Түгээлтийн газрын тооллогын системийн боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Зөөвөрлөгчдийг хотоор, найдвартай байдлаар нь ба бусад шалгаваруудаар ангилан тэдний тооллогыг явуулдаг
  Зөөвөрлөгчид

  Зөөвөрлөгчид
 • Та Email ба СМС зурвасаар олныг хамарсан илгээлтийг хийж, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь захиалга бэлэн болсон тухай илгээлт явуулахаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Бүх тээвэрлэлт тусгай лавлахад байж, тэнд нь эзэмшигчдээр нь бүлэглэсэн байдаг
  Дурын тээвэрлэлт

  Дурын тээвэрлэлт
 • Нэг ачаа эхлээд онгоцоор нисэж, цаашаа очих газар луугаа машинаар хүргэгдэж болно
  Олон модульт байдал

  Олон модульт байдал
 • Нэг чиглэлд явж байгаа ачаануудыг нэг рейсэнд нэгтгэж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Та захиалга нэг бүрийг гүйцэтгэлийн үе шатаар ба төлбөрөөр нь хянах боломжтой
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Чухал файлуудыг харилцагчид, зөөвөрлөгчид, жолооч нар ба захиалгын хуудаснуудад бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Вы сможете составлять и просматривать план погрузок на любой день
  Ачилтын төлөвлөгөө

  Ачилтын төлөвлөгөө
 • Захиалгын үед тодорхой рейсийг хоног ба шатах тослох материалаар нь тооцох боломжтой
  Рейсийн тооцоо

  Рейсийн тооцоо
 • ХэрвээТанд өөрийн механикчдын хэсэг байдаг бол тэр нь манай программд ажиллаж тээврийн хэрэгслийн засварыг тэмдэглэн, сэлбэгүүдийн худалдан авалтыг төлөвлөнө
  Засварын тооллого

  Засварын тооллого
 • Систем харилцагч нэг бүрээр статистикийг харуулна
  Харилцагчийн товчоон

  Харилцагчийн
  товчоон
 • Захиалгаар бүх хэрэгтэй мэдээлэлүүд : ачаилт ба буулгалтын огноо, нийт зардлууд, орлогонууд, ашиг – бүгд “Таны” гар дор байх болно
  Захиалгын хуудасны дүгнэлт

  Захиалгын
  хуудасны дүгнэлт
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Та ямар чиглэлүүд илүү танигдсан байгааг мэдэж болно
  Чиглэлүүд

  Чиглэлүүд
 • Программ зөөвөрлөлтөөр бүх тоон болон санхүүгийн өгөгдлүүдийг харуулна
  Зөөвөрлөгчид

  Зөөвөрлөгчид
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн захиалгыг бүрэн төлөөгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Тайлангууд танайд ямар тээврийн хэрэгсэл илүү ашиглагдаж байгаа болон түүнтэй холбоотой захиалгуудын нийт мөнгөн дүнг харуулдаг
  Тээврийн товчоон

  Тээврийн товчоон
 • Ачилтын төлөвлөгөөний ачаар танд өдөр бүрийн ачилтын хуваарийн мэдээлэл байж, та нэг ч захиалга эсвэл машиныг мартахгүй байх болно
  Ачилтын төлөвлөгөө

  Ачилтын төлөвлөгөө
 • Танай ажиллагсдыг төрөл бүрийн шалгавараар : захиалгын хуудсаар, харилцагчидтай хийсэн ажил, төлөвлөсөн ба бодит орлого г.м “р хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та захиалгын ямар баримт дутуу байгааг үргэлж мэдэж, ямар нь батлагдсаныг ч бас мэднэ
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Программ ямар гэрээний хугацаа дуусаж байгааг хэлдэг
  Гэрээнүүдийн хугацаанууд

  Гэрээнүүдийн
  хугацаанууд
 • Өгөгдлийг цуглуулах терминалтай нэгдүүлснээр танай ажилтнуудыг ачилт ба буцаалтыг хурдан нарийвчлалтайгаар явуулахад тусалдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Та хэрвээ өөрийн талбайг Түр Хадгалах Агуулахад өгдөг бол – систем бүх процессуудын нэгдсэн тооллогыг танд хийж өгнө
  Түр Хадгалах Агуулах

  Түр Хадгалах Агуулах
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг захиалгын байдлыг хянах, ачааны байрлалыг тодорхойлох болон бусад олон боломжуудад зориулан танай сайтанд ачаалж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Автоматжуулалтын систем нь түгээлтийн бүтцийг эмхлэн, шуурхай ба удирдлагын тооллогоор хангаж, лавлагааны дэмжлэг ба зохицуулгын баримтуудыг хөтлөхөд зориулагдсан.
 • Өгөгдлүүдийн базад зөөвөрлөгчид, харилцагчид, тээврийн хэрэгслүүд, нөөц сэлбэгүүд ба тоноглолуудаар хязгааргүй их хэмжээний мэдээлэлийг хадгалж болно.
 • Тээврийн компаний дотоод ба гадаад харьцааг SMS – илгээлтээр дэмжиж болно.
 • Программ хангамж нь нэг чиглэлийн ачаануудыг автоматаар сонгоно. Нэгтгэлийн сонголтонд хүргэлт хэд хэдэн тээврийн хэрэгслийн төрлүүдээр хийгдэж байгаа үед мөн түүнчлэн олон модулиудыг оруулж болно.
 • Хийгдэж байгаа захиалгуудын тооллого нь өөртөө өгөгдлүүдийг байнга шинэчлэх функцийг агуулж байдаг нь хүргэлтийн тухайн үеийн байдлыг нарийвчлалтайгаар тогтоох боломжийг өгдөг. Түгээлтийн аж ахуй нь захиалга гүйцэтгэлийн үе шатыг нарийвчлалтайгаар тодорхойлж болно.
 • Зохицуулгын болон заавал хийгдэх актууд, бланкууд нь бүх олон хэлбэрүүдээрээ системд танилцуулагдсан байдаг.
 • Тохиргоо нь рейс нэг бүрийн зардлыг тооцно. Тооцоололд төрөл бүрийн шалгаварууд, түлшний зардлууд, жолоочийн зам хоногийн мөнгө г.м-г оруулдаг.
 • Тусгай модуль төлөвлөлтийг хариуцдаг. Түүний тусламжтайгаар автомашиныг ачааг буулгах дараалалаас ангижруулж, хүргэлтийн эцсийн хугацааг зааж, ажилтнуудын хувиарыг хийж болно.
 • Аж ахуй эрхлэлтийн дурын ангилалаар товч тайлангуудыг хэдхэн секундэд хийдэг.
 • Дүн шинжилгээний тооллого нь өөртөө түгээлийн илүү ирээдүйтэй чиглэлийн анализыг агуулж байдаг. Программ хангамж нь ашигтай чиглэлүүдийг тэмдэглэж, зардлуудын төрөл болон мөнгөний хэрэгслүүдийн дурын бусад хөдөлгөөнийг судалдаг.
 • Хамгийн ашигтай хамтын ажиллагааг тогтоож, цалинд бонусыг хуримтлуулах г.м-г хийх зорилгоор хүссэн үедээ зөөвөрлөгчидтөй хийгдэж байгаа харилцаанд дүн шинжилгээ хийж болно.
 • Харилцан тооцоололыг автоматжуулдаг нь нягтлангийн хэсгийн ажлыг мэдэгдэхүйц хялбаршуулдаг.
 • Хэрвээ ажилчин нь өгөгдлүүдийн базад орсон бол түүний бүтээмжийг үнэлэн, ажилласан хугацааны хэмжээ, шуурхай байдал, амралтын өдрүүд ба бусад онцлогуудыг тодорхойлж болно.
 • Тохиргоог хэрвээ тээврийн компанийг төлөөлсөн вебтэй ижилсүүлвэл хэрэглэгч түгээлтийг шууд сайтанд бодит хугацааны хэмнэлд хянаж болно.
 • Нэгдүүлэх боломжуудыг судлах ба боловсруулалтыг хувийн төслөөр хийлгэхийн өмнө танилцуулгын хувилбарыг ашиглахыг зөвлөж байна.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Автомажуулалтын орчин үеийн системүүд нь түгээлтийн үйлчилгээг үзүүлдэг тээврийн компаний анхаарлын гадна үлдээгүй. Тэдэнд нөөцийг үр дүнтэйгээр захиран зарцуулахаас гадна рейсийн зардлын тооцоог хийж, оновчтой маршрутыг сонгож, харилцагчидтай үр дүнтэйгээр харилцах шаардлага байдаг. Түгээлтийн тооллого нь аж ахуйн эрхлэлтийн хэд хэдэн төвшингийн удирдлагыг өөртөө авахын тулд хангалттай олон үйлдлүүдтэй байх ёстой. IT – бүтээгдхүүний онцлогийн тоонд олон модульт сонголт орох бөгөөд ачаа хэд хэдэн тээврийн хэрэгслүүдээр хүргэгдэж байгаа үед ачаануудыг нэг чиглэлд нэгтгэх ба салбарын бусад шийдлүүдэд энэ сонголт хэрэгтэй байдаг.

«Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) нь тусгай программ нэг бүрийн төлөө хариуцлага хүлээдэг бөгөөд энэ нь манай мэргэжилтнүүдийг ачаалалтын орчин, боломжууд, түгээлтийг хийдэг компаний тодорхой шаардлагуудад хариуцлагатайгаар хандах болгодог. Хэрэглэгчид стандарт ажиллагаа, чиглүүлэгч, хэрэгтэй баримтуудыг хайх, лавлагааны дэмжлэг г.м-г сайжруулахад хэтэрхий их хугацаа шаардагдахгүй байхын тулд Системд өдөр тутмын ашиглалтын нарийн ширийн зүйлүүд ба ялгаануудыг бүгдийг нь тооцон оруулсан байдаг.

Тээвэрлэлт, боловсон хүчнүүд, рейсийн материал - техникийн хангалт, машинуудын засврын тооллого, автомашинуудын хувиарлалт, төлөвлөлтийг оролцуулан түгээлт нь бүтцийн хувьд аж ахуйн эрхлэлтийн хэд хэдэн төвшингөөс тогтдог нь нууц биш. Үе шат нэг бүрт оновчтой болголтын зарчмыг баримтлан энд нь тохиргооны хяналтан дор түлхүүр үзүүлэлтүүд байдаг. Программ нь тээврийн хэрэгслүүдээр, харилцагчдаар, зөөвөрлөгчдөөр гайхалтай мэдээлэлтэй лавлагааг хөтөлж, ажилтнуудтай хийх харилцан тооцоололыг хөтөлдөг.

CRM –зэмсэгүүд нь SMS –илгээлтийн системд хийгдэн түүний тусламжтайгаар түгээлтийн харилцагчидтай харьцан, төлбөрийн байдлыг баталгаажуулж, хүргэлтийн хугацааны тухай эсвэл сурталчилгааны шинжтэй мэдээлэлүүдийг хуваалцаж болно. Өгөгдлүүдийн тооллогын шуурхай боловсруулалтын тусгай давуу талд хийгдэж байгаа захиалгуудыг хянах боломжийг оруулах нь зүйтэй. Мэдээлэлүүд байнга шинэчлэгддэг нь хэдхэн секундэд хүргэлтийн байдлыг тогтоож, харилцагч эсвэл тээврийн компаний дурын ажилтанд мэдээлэлийг өгөх боломжтой. Түгээлт нь тодорхой нөхцлийг агуулж, энд нь автоматжуулалтын программ зах зээл дэх гол давуу тал нь болж болно. Түүний тусламжтайгаар автоматаар зохицуулалтын маягтуудыг бөглөж, цаасан хэлбэрүүдэд хугацаа үрэхгүй болдог. Баримтуудын хийгддэг тооллого нь шаардлагатай загваруудыг агуулж, тэдгээрт хүссэн үед шинэ маягтууд, гэрээнүүд, лавлагаанууд ба тайлангуудаар байнга дүүргэлт хийж болно. Үүнээс гадна, хэрэглэгч тусгай файлд хавсралтыг бичиглэл эсвэл дүрслэлийн хэлбэртэйгээр хялбархан хийж болно. Түгээлт нь дүн шинжилгээний мэдээлэлүүдийг цуглуулахад чухалчлан хандаж, хэрэглэгчийн сонголтонд удирдлагын тайлангуудын хэд хэдэн хэлбэрийг танилцуулдаг. Тэдгээр нь ашгийн хөдлөл зүй, тээвэрлэлтийн заавал хийгдэх ёстой үйлчилгээний зардлууд ба үйл ажиллагааны бусад онцлогуудыг харуулж байдаг. Хэд хэдэн тохиолдолд программ хангамж нь захиалгыг үүсгэн, тохиргоог сайттай ижилсүүлэх шаардлагатай эсвэл агуулахын нэмэлт хэрэгслүүдийг программд оруулах хэрэгтэй болдог. Бид автоматжуулалтын бүтээгдхүүнтэй хурдан танилцахын тулд танилцуулгын хувилбараас эхлэхийг үргэлж санал болгодог.

Программын харагдах байдал

Түгээлтийн тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Посмотрев следующее видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы для транспортных компаний УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Түгээлтийн газрын тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Түгээлтийн төвүүдэд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Тээврийн компани

  Тээврийн компани
 • Дамжуулах компани

  Дамжуулах компани
 • Шуудангийн үйлчилгээ

  Шуудангийн үйлчилгээ
 • Шуудан холбоо

  Шуудан холбоо
 • Хүргэлтийн үйлчилгээ

  Хүргэлтийн үйлчилгээ
 • Яаралтай шуудан

  Яаралтай шуудан
 • Худалдагч компани

  Худалдагч компани
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Түгээлтийн газрын тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Түгээлтийн газрын тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: