1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Эм бэлдмэлүүдийн тооллого

Байгууллагын 369 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Эм бэлдмэлүүдийн тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Эм бэлдмэлийн тооллогонд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Эмзүйчид бүх аналогиудыг цээжлэх хэрэггүй бөгөөд ижил гэсэн үгийг оруулахад л программ өөрөө байгаа бүх бараануудыг зааж өгнө
  Ижил төстөй

  Ижил төстөй
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Та хайрцагаар, нэг капсулаар сэвэл таблеткаар хялбархан зарж болно. Систем өөрөө хэрэгтэй барааг бичиж ширхгийг нь заах болно
  Ширхэгийн борлуулалт

  Ширхэгийн
  борлуулалт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба аптекууд

  Агуулахууд
  ба аптекууд
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж , өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Эмзүйчийн хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Эмзүйчдийн цалин

  Эмзүйчдийн цалин
 • Танай эмзүйчдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар: харилцагчдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Программ танай аптекийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Аптекийн сүлжээ

  Аптекийн сүлжээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагддаггүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахын нөөцүүдээ оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Автоматжуулалтын хавсралт нь эмзүйн бүтцийн удирдлагыг хялбар болгож тооллогыг шуурхай хийн, үйлчлүүлэгчдэд болон эмзүйчид лавлагааны мэдээлэлийг гаргаж өгнө.
 • Бүтээгдхүүний катологи нь энгийн ба мэдээлэлээр баялаг хийгдсэн байна. Энд бэлдмэлийн фото зургийг байрлуулж, хэлбэр, үйлдвэрлэгчийг нь зааж, хадгалах хугацаа ба бусад үзүүлэлтүүдийг байрлуулж болно.
 • Программ хангамж нь хэд хэдэн хэлээр шууд ажиллаж болно. Хүсвэл интерфейсийг орчуулж болох бөгөөд баримт бичгүүдийг янз бүрийн хэлээр бөглөж болно.
 • Бүтээгдхүүний түлхүүр онцлог нь ижил төстэй бэлдмэлүүдийг автоматаар хайх бөгөөд эмзүйчид хэрэгтэй эмүүдийг хурдан олоход тусалдаг. Харгалзах лавлагааг бий болгоход л хангалттай.
 • Арилжааны тооллогын хэсгээр систем нь өөртөө буцаалтыг бий болгох боломжтой бөгөөд эмийн бэлдмэлүүдийг асуудалтай эсвэл илүү танигдсан гэсэн төрлүүдэд хувааж тодорхойлдог.
 • Эмүүдийн байрлалыг автомат хэмнэлээр бичиж болох ба ажилтанд энэ хүндрэлтэй үйл ажиллагаанаас зайлсхийх боломжийг олгодог.
 • Сэрэмжлүүлэгийн систем нь өөрийгөө үр дүнтэйгээ харуулсан бөгөөд энэ нь эмзүйчид байгууллагын ажлын бүх процессуудын зохион байгуулалтыг хянах боломжийг олгох ба нэг ч өчүүхэн зүйлийг орхигдуулдаггүй.
 • Бүтээгдхүүний бүртгэлийн хурдад өгөгдлүүдийн оруулалт нөлөөлдөг. Үүнд зориулан импорт/экспортын сонголтыг ашиглаж болох эсвэл штрих код уншигчийг хавсралттай холбож болно.
 • Баримтуудыг автомат хэмнэлээр бөглөж болно. Бүх албан маягтууд өгөгдлүүдийн базад ачаалагдсан байна.
 • Санхүүгийн тооллогыг хариуцдаг дэд систем нь харилцан тооцоололыг удирдах боломжийг өгдөг. Эргэлзэх хэрэггүй бөгөөд программ хангамж нь эмзүйчид хэлцэлт цалинг зөв, шуурхай хуримтлуулдаг.
 • Тохируулга нь эмийн бэлдмэлүүдээр хангагдах магадлалыг бий болгоно. Хэрвээ ямар нэгэн байрлалд аль нэг хүрээнээс дутагдалтай байвал программ мэдэгдэх хуудсыг ирүүлдэг.
 • Нэмэлт хуримтлалыг бий болгохын тулд анагаахын ажилтаны ажлын бүтээмжийн анализыг хийж болно.
 • Анализыг зөвхөн ажилтнуудаар биш санхүүгийн эсвэл эмийн нэр төрлийн хүрээгээр хийдэг. Программын боломжуудыг арай илүү ашигтай ханган нийлүүлэгчийг тодорхойлоход ашиглаж болно.
 • Тохируулга нь аптекийн сайттай ижилсүүлэлт хийж хуудсанд болон интернетэд бэлдмэлийн өртөгийг хэвлэж сурталчилгааны мэдээлэлүүдэд хуваагдан захиалгыг хүлээн авна.
 • Идэвхитэй ачаалалд яг одоо орж болно. Программын танилцуулгын хувилбарыг татан суулгах шаардлагатай.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Аптекийн нэр төрлийн хүрээг хөдөлгөх , заавал гаргах тайлангуудыг хийж, харилцан тооцоолол, боловсон хүчний нөөцийг мэргэжлийн төвшинд удирдах г.м-д түлхүүр ач холбогдол өгдөг эм зүйн аж ахуйн үйл ажиллагааг автоматжуулалтын шилдэг систем нь үндсээр нь өөрчилсөн болно. Эм бэлдмэлүүдийн тооллого шинээр ирсэн барааг бүртгэхэд нэмэлтээр оруулсан төхөөрөмжүүдээр штрих код уншигчаар бүтээгдхүүнүүдийн мэдээлэлийг программд оруулан бэлдмэлүүдийн тооллогыг явуулдаг тул нилээд олон үйлдэлтэй байдаг. Мөн түүнчлэн эмзүйч нь өгөгдлүүдийн импорт ба экспортын сонголтыг ашиглаж болно. «Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) нь салбарын шийдвэрүүдийг боловсруулахдаа тохирсон өвөрмөц арга барилыг ашиглахыг хичээдэг. Программистууд ачаалалын нөхцөлүүдийг, эмийн бэлдмэлүүд, баримт бичгүүдэд тавигдах шаардлагын жагсаалтыг гарган нямбай судалж хавсралтын анализын боломжуудыг тооцоолдог. Манай мэргэжилтнүүдийн зорилго нь өдөр тутмын ачаалалыг тооцоолох үйлдэлтэй бүтээгдхүүн гаргах байдаг. Хэрэглэгч ямар нэгэн хүндрэлтэй тулгарах ёсгүй. Иймээс интерфейсийг энгийнээр бол нөхөрсөг гэж хэлэхээс өөр аргагүй. Цэсний бүх сонголтууд ойлгомжтой бөгөөд хүртээмжтэй. Эмийн бэлдмэлүүд нь маш их хэмжээний мэдээлэлүүдийг агуулдаг бөгөөд тэдгээрийн тооллогын чанараас бүтцийн орлого нилээд хэмжээгээр хамаардаг. Эмийн бэлдмэлүүдийн үйлдлийн хугацаа, үйлдвэрлэгч орон, үйлдвэрлэн гаргадаг хэлбэрүүд, сертификатууд, дүрслэл ба бусад мэдээлэлүүдийн талаар энд яригдаж байна. Эмзүйч аптекийн нэр төрлийн хүрээг заавал цээжээр мэдэх шаардлагагүй боллоо. Хавсралт нь автоматаар ижил төстэй бэлдмэлүүдийг сонгох ба хайлтын хугацааг мэдэгдэхүйц хэмнэдэг. Хэдийгээр, нарийн мэргэжлийн байдаг ч программ нь арилжааны функцийн багцыг агуулан үүгээр эмзүйч эмүүдийг хойшлуулсан хэмнэлд хадгалж, нэр төрлийн хүрээний явцыг тодорхойлон асуудалтай нэр төрлийн хүрээг илрүүлж, буцаалт хийж, агуулахын тооллогын сонголтыг идэвхижүүлдэг. Программ хангамж автомат сэрэмжүүлэгээр хэрэглэгчид эм агуулахад дуусаж байгаа талаар мэдээлэн, худалдан авалтын мэдэгдэл үүсгэн, анагаахын хэрэгслүүдийг аптекийн лангуун дээр ирсэн эсэхийг хянана. Үүний үр дүнд эмийн нөөц илүү зохистой зарцуулагдана. Харилцан тооцоололын хувьд программ хангамж нь санхүүгийн хэсгийн зорилтыг мэдэгдэхүйц хөнгөвчилдөг. Энд программ нь эмзүйн бүтэц шаардлагатай гэж үздэг ажилтны цалинг, хувиудыг, бонусны хуримтлалуудыг ба санхүүгийн бусад алгоритмуудад тулгуурладаг. Тохиргоо нь компаний үйл ажиллагааны байр суурийг тодорхойлдог: төлбөрийн статистик, орлогын хөдлөл зүй, илүү ирээдүйтэй эмүүд, сурталчилгааны бодлогын үр өгөөжийн тооллогонд тусгайлан ач холбогдол өгдөг. Интеграцийн боломжуудыг тусгайлан дурьдах хэрэгтэй байдаг. Эмийн үйлдвэрлэл, худалдаа нь интернетэд төлөөлгүй бол орших аргагүй бөгөөд тэнд хэрэглэгч нь эмийн бэлдмэлүүдийн байгаа эсэхийг шалгаж, үнийг судлах ба бусад мэдээлэлүүдийг авч болно. Өгөгдлүүдийн мэдээлэл нь тооллогын үр дүнд шуурхай боловсруулагдан сайтанд байнга шинэчлэгдэнэ. Үүнээс гадна, төлбөрийн терминалууд, ажиглалтын камерууд ба бусад төхөөрөмжүүдийг программд холбох боломжтой.

Программын харагдах байдал

Эм бэлдмэлүүдийн тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Эм бэлдмэлийн тооллогонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Аптект зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Эмийн агуулах

  Эмийн агуулах
 • Эмийн үйлдвэр

  Эмийн үйлдвэр
 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Эм бэлдмэлийн тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Эм бэлдмэлийн тооллогонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: