1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Валют солилцооны тооллого

Байгууллагын 515 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Валют солилцооны тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Валют солилцооны тооллогонд зориулсан программын боломжууд

 • Дурын валюттай ажиллах боломж
  Дурын валютууд

  Дурын валютууд
 • Бүх нэгжүүд интернетээр дамжуулан мэдээлэлийн нэгдсэн системд ажиллах болно
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Та бодит хугацааны хэмнэлд мөнгөний хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үлдэгдлийг харах болно
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Солилцооны ажиллагааны үед та харилцагчийн өгөгдлүүдийг зааж өгч болно
  Харилцагчид

  Харилцагчид
 • Кассчид хандалтын эрхээр хязгаардлагдсан байх бөгөөд тэдэнд зөвшөөрсөн зүйлийг л харах болно
  Хандалтын эрх

  Хандалтын эрх
 • Валют солих ажиллагаа энгийн : нийлбэрийг орууллаа, явагдлаа гэсэн байдлаар хийгдэнэ
  Солилцооны ажиллагаа

  Солилцооны
  ажиллагаа
 • Программ үндэсний төв банкны шаардлаганд бүрэн нийцдэг
  Үндэсний төв банк

  Үндэсний төв банк
 • Бүх хийгдсэн төлбөрүүд орж ирсэн, зардлууд ба касс нэг бүрийн үлдэгдлийн тооцоололтойгоор таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Үндэсний төв банканд зориулсан шаардлагатай хавсралтуудыг программ автоматаар бий болгон хэвлэх боломжтой
  Заавал хийгдэх тайлангууд

  Заавал хийгдэх
  тайлангууд
 • Танай дурын салбарын касс нэг бүрт ямар валют дуусаж байгааг та үргэлж мэдэх болно
  Дуусаж байна

  Дуусаж байна
 • Танай компаний ашгийг та хялбархан хянаж болно
  Ашиг

  Ашиг
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Автоматжуулалтын тооллогын систем нь тодорхой цэгийн шуурхай тооллогыг хянаж, валютын солилцооны ажиллагааг бүртгэн, зохицуулгын баримтуудыг бөглөдөг.
 • Хэрэглэгч тооцоолол ба тухайн үеийн ханшийг шалгахад цагаа үрэхгүй. Программ хангамж бүгдийг автоматаар хийдэг. Мөнгөн дүнг оруулан үр дүнг нь харахад л хангалттай.
 • Хавсралт программд гадаад орнуудын эрэлтэт мөнгөний нэгжүүдийг болон явцын үеийн ба илүү тархаагүй мөнгөний нэгжүүдийг ч гэсэн оруулж болно.
 • Программын нэгтгэл нь солилцооны аж ахуйн бүх сүлжээнд хүртээмжтэй байдаг. Өгөгдлүүдийг боловсруулах хурд нь хэсэг нэгжүүдийн тооноос хамаарахгүй.
 • Бүтээгдхүүний боломж нь валютын солилцоогоор зөвхөн хязгаарлагдахгүй. Оператор тухайн үеийн үлдэгдлүүдийн тооцоололыг хийхэд хэцүү биш байдаг. Энд кассын тоо хэдэн арваар тоологдож болно.
 • Солилцооны үйлдлүүдийн бүртгэл нь харилцагчийн тодорхой өгөгдлүүдийг заасан байж болох ба тодорхой хүнийг зааж өгөлгүйгээр хийгдэж болдог.
 • Бүтээгдхүүний аюулгүй байдал нь эрхийн хязгаарлагдсан хандалтаар дэмжигдэн удирдлагын мэдлийн хүрээнд байдаг. Программистууд хандалтын төвшинг ажил үүргийн зарчмаар нь зохицуулахыг зөвлөж байна.
 • Хэрвээ мөнгө дуусаж байгаа бол тохируулгын анхаарлын гадна үлдэхгүй. Хэрэглэгч дэлгэцэн дээр харгалзах сэрэмжүүлэгийг тухайн үед нь хардаг.
 • Систем нь салбарын стандартыг хариуцаад зогсохгүй программ хэрэглэгдэж байгаа орнуудын тодорхой шаардлагануудыг тооцсон үндэсний төв банкны стандартанд нийцсэн байдаг.
 • Төлбөрийн тооллого нь валют солилцооны илүү танигдсан байрлалуудыг тогтоож хандалтын хөдлөл зүй ба тодорхой цэгийн ашгийг даган хянадаг.
 • Заавал байх тайлангууд нь загваруудын дагуу бий болдог. Баз нь хэрвээ бүрэн хангалтгүй байвал дурын шинэ баримтыг загвар болгон хүлээн авч, цаашдаа бөглөхдөө их хугацаа зарцуулдаггүй.
 • Операторыг программын гадаад байдал залхаавал хэдхэн секундэд өөрчилж болно.
 • Аж ахуй эрхлэлтийн түлхүүр үзүүлэлтүүд нь удирдлагын тайланд байж тэдгээрийг удирдлагад цахим шуудангаар илгээж болно.
 • Тохируулгыг өргөтгөж болно. Хувийн төслөөр программ боловсруулалтын хэлбэржилтийн загвар нь өөрчлөгдөн үйл ажиллагааны янз бүрийн төвшингүүдийг хариуцдаг үйлдлийн модулиуд нь зөөвөрлөгддөг.
 • Танилцуулах хувилбаруудыг үнэгүйгээр ашиглаж болно. Бүтээгдхүүнтэй танилцсаны дараа лизенцитэй хувилбарыг хэрэглэхийг зөвлөж байна.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Орчин үед солилцооны ажиллагаанууд автоматжуулалтын системээр дамжин хийгдэх болсон бөгөөд энэ нь мөнгөний шилжүүлэгийн шуурхай байдал ба хурдыг ханган харилцагчидтай удаан хугацааны харьцааг бий болгон операторыг мэдээлэлийн байх ёстой төвшингийн дэмжлэгээр хангадаг. Валют солилцооны тооллого нь заавал хийх ёсой тайлангуудтай байж тэдгээрт нь ашгийн ба хандалтын динамик тусгагдан касс нэг бүрээр явцын үлдэгдлүүд, ажилтны ажлын бүтээмжийн талаархи болон бусад дүн шинжилгээт өгөгдлүүд тайланд тусгагдсан байдаг. «Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) нь салбарын асуудлын шийдэлтээр шаардлагатай туршлага ба мэргэжлийн мэдлэгтэй. Тэдний эрэлтүүд нь өөрсдөө хэлээд өгөх болно. Олон бүтцүүдэд аль эртнээс цахим валют солилцоо амжилттайгаар ашиглагдсаар байгаа. Бүтээгдхүүнийг нэвтрүүлэхэд ямар ч асуудал байхгүй. Тэр нь дизайн ба үйл ажиллагааны хувьд үнэхээр гайхалтай сайн. Өдөр тутмын ачаалалын нөхцөлийг тооцон элемент бүрийг нь оруулсан тул оператор нь солилцооны шилжүүлгийг дуусган квитанцийг хэвлэн, төлбөрийн түүхийг харилцагчийн базад оруулахад л болно. Валютын солилцоог олон байгууллага хийдэг нь нууц биш бөгөөд зах зээлийн нөхцөлд өрсөлдөгч олонтой байдаг нь тодорхой. Тооллогын автоматжуулалтын систем нь бизнесийн процессыг эмх цэгцтэй болгож аж ахуйн бүх төвшинд оновчтой болгодог. Энэ нь мөн баримтуудын тооллогонд ч хамаарах бөгөөд энд заавал байх ёстой хэлбэрүүд ба маягтуудын бэлтгэлт программын бүтцэнд суугдсан байдаг. Энд загварыг нь заах нь хялбар байдаг. Цаашдаа баримтыг бөглөх хугацааг хэмнэхийн тулд дурын шинэ баримтыг ийм байдлаар хүлээн авдаг. Тооллогонд зориулсан хавсралтанд дурын валютын солилцооны шилжүүлэлтийг хийж болох ба тухайн үеийн ханшийн нарийвчлалыг тооллогын өгөгдлүүдийг зохицуулгатай эх үүсвэрүүдтэй ижилсүүлэх замаар дэмждэг. Үр дүнд нь ханшийн өөрчлөлтийг шуурхай хийгээгүйгээс солилцооны тодорхой цэг санхүүгийн алдагдал хүлээхгүй байж болдог. Мэдээжээр, үйл ажиллагааны өвөрмөц тал нь аюулгүй байдлын онцгой нөхцөлийг тодорхойлж харилцагч нэг бүр нууц мэдээлэлийг харах ёсгүй. Иймээс хандалтын эрхүүдийг зөвхөн удидлага зохицуулж бүрэн эрхийн төвшинг илүү нарийвчлан тогтооно.

Тухайн зориулалтаар хийгдэх тооллогын системд тавигдах өөр бас нэг чухал шаардлага нь үндэсний төв банкны валют солилцооны явцыг зохицуулдаг тохирох стандартанд нийцэх байдаг. Программ хангамж нь улс орнуудад мэдэгдэхүйц ялгаатай байдаг эдгээр ялгааг тооцоолон боловсруулагдсан байдаг. Кассанд мөнгө дуусаж байвал хавсралт нь операторт тохирох мэдэгдлийг явуулна. Үүний үр дүнд цэг шаардлагатай мөнгөөр дутахгүй, ажлын процесс тасралтгүй явагдаж байгууллага нь бодит алдагдалд орохгүй.

Автоматжуулалтын программын зориулалт нь ихэнхидээ ажилтны хүнд үүргийг хөнгөвчлөхөд чиглэгдсэн байдаг ч бодит байдалд бүрэн биш байдаг. Тохируулгын үйл ажиллагаа нь хязгаарлагдмал бөгөөд солилцооны үйлдлийн хяналт ба нэгтгэх боломжийн хувьд харьцангуй хязгаарлагдсан байдаг. Дурын мөчид түүнийг боловсон хүчний ажлын хуваарь, харилцагчидтай CRM-р харьцан, маркетингийн тооллого ба бусад зүйлүүдийг хариуцдаг дэд системүүдээр хангаж болно. Танилцуулах хувилбарыг үнэгүй суулгаж болно.

Программын харагдах байдал

Валют солилцооны тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Валют солилцооны тооллогонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Валют солих цэгт зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Солилцооны оффис

  Солилцооны оффис
 • Банкууд

  Банкууд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Валют солилцооны тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Валют солилцооны тооллогонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: