1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Валют арилжааны төвийн тооллогын систем

Байгууллагын 437 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Валют арилжааны төвийн тооллогын систем

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Солилцооны цэгийн тооллогонд зориулсан системийн боломжууд

 • Дурын валюттай ажиллах боломж
  Дурын валютууд

  Дурын валютууд
 • Бүх нэгжүүд интернетээр дамжуулан мэдээлэлийн нэгдсэн системд ажиллах болно
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Та бодит хугацааны хэмнэлд мөнгөний хэрэгслүүдийн тухайн үеийн үлдэгдлийг харах болно
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Солилцооны ажиллагааны үед та харилцагчийн өгөгдлүүдийг зааж өгч болно
  Харилцагчид

  Харилцагчид
 • Кассчид хандалтын эрхээр хязгаардлагдсан байх бөгөөд тэдэнд зөвшөөрсөн зүйлийг л харах болно
  Хандалтын эрх

  Хандалтын эрх
 • Валют солих ажиллагаа энгийн : нийлбэрийг орууллаа, явагдлаа гэсэн байдлаар хийгдэнэ
  Солилцооны ажиллагаа

  Солилцооны
  ажиллагаа
 • Программ үндэсний төв банкны шаардлаганд бүрэн нийцдэг
  Үндэсний төв банк

  Үндэсний төв банк
 • Бүх хийгдсэн төлбөрүүд орж ирсэн, зардлууд ба касс нэг бүрийн үлдэгдлийн тооцоололтойгоор таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Үндэсний төв банканд зориулсан шаардлагатай хавсралтуудыг программ автоматаар бий болгон хэвлэх боломжтой
  Заавал хийгдэх тайлангууд

  Заавал хийгдэх
  тайлангууд
 • Танай дурын салбарын касс нэг бүрт ямар валют дуусаж байгааг та үргэлж мэдэх болно
  Дуусаж байна

  Дуусаж байна
 • Танай компаний ашгийг та хялбархан хянаж болно
  Ашиг

  Ашиг
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Автоматжуулалтын систем нь валют арилжааны төвийн үйл ажиллагааны шуурхай тооллого, үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн санг хөтлөх, эрх зүйн зохицуулалтын бичиг баримтыг боловсруулах зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг.
 • Кассын ажилтанд тухайн үеийн бодит үлдэгдлийг тооцоолоход ямар ч хүндрэл учрахгүй. Мөн гүйцэтгэлийн хурдад тухайн байгууллагын салбар, нэгжүүдийн тоо хэмжээ нөлөөлөхгүй.
 • Компанийн үйл ажиллагааны тооллогын энэхүү программд ямар ч валютын гүйлгээг хийх боломжтой. Шилжүүлгийг хэдхэн секундэд гүйцэтгэдэг.
 • Хэрэглэгч шилжүүлэг хийхийн тулд зөвхөн мөнгөн дүнг зааж, валютыг сонгон үр дүнг хүлээн авахад л болно.
 • Аюулгүй байдлыг тооцон систем нь зөвхөн удирдлагын зүгээс олгосон хандах эрхийг баталгаажуулан валют арилжааны төвийн ажилчдад хувийн нууц үг, логинийг үүсгэх боломжийг олгодог.
 • Программын тохиргоо нь зөвхөн тухайн салбарын стандартуудад төдийгүй үндэсний төв банкнаас тавьж буй шаардлагуудад нийцүүлэн мэдээллийг боловсруулдаг.
 • Аль нэг кассын мөнгө дуусаж байгааг программ хангамж анхааралгүй орхих боломж үгүй. Операторт нөөцийг түргэн нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа талаар санамж ирнэ.
 • Программын ажлын хэсгийг өөрөө тохируулах боломжтой. Загвар маягтуудыг өөрчилж, загваруудад байгууллагын дизайны элементүүдийг оруулах болон бусад шийдлүүдийг нэмж болно.
 • Бичиг баримтын тооллогын системийн давуу талд компанийн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын маягт, загваруудын баялаг сан байгааг оруулж болно.
 • Валют арилжааны төвийн бүх төлбөрийн гүйлгээг программ хянах бөгөөд түүнээс юуг ч нуух боломжгүй юм. Ингэснээр үйл ажиллагааг оновчтой болгож, зардлыг бууруулахад боломжтой болдог.
 • Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн төлөвийг удирдлагад тайлан хэлбэрээр харуулах боломжтой. Үүний тулд Е-шуудан ашиглах эсвэл зөөврийн хэрэгсэлд мэдээллийг хуулж болно.
 • Программыг ашиглах сургалт их цаг шаардагдахгүй. Хэрэглэгч нь ур чадвар багатай байж болно.
 • Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн сан эсвэл статистик үзүүлэлтүүдийг компанийн аль ч салбараас харах боломжтой ба ингэснээр бүхий л шаардлагатай өгөгдлүүдийг агуулсан мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх боломж олгож байна.
 • Хэрэв шаардлагатай бол тооцооллын программыг нэмэлт дэд системүүд болон төхөөрөмжүүдийн тусламжтайгаар өргөтгөх боломжтой. Дэд систем, төхөөрөмжийн жагсаалтыг манай сайтаас харж болно.
 • Программ ашиглалтыг үнэгүй тараагддаг танилцуулгын хувилбараас эхлэхийг санал болгож байна.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Валют арилжааны төвийн үйл ажиллагаанд автоматжуулалтын систем улам бүр нэвтрэх болсон нь тооцоог буруу бодох, түгээмэл алдаа гарах магадлалыг арилгах, операторын эрх зүйн зохицуулалтын бичиг баримт хөтлөх нарийн төвөгтэй ажлыг хөнгөвчлөх, лавлагаа мэдээллийн санг бүрдүүлэх зэрэг боломжуудыг олгож байна.

Валют арилжааны төвийн тооллогын системийн чиг үүрэг нь хүний үйл ажиллагааг орлох бус тухайн ажилтанд гүйлгээ бүртгэх, бодит үлдэгдлийг тооцоолох, удирдлагын аналитик (дүн шинжилгээний) тайлан бэлтгэх зэрэг үйл ажиллагаанд бүх төрлийн туслалцаа үзүүлэхэд оршиж байна. Үүнд ашиг, зарлагын үзүүлэлтүүд, ажилтантай хийх харилцан тооцооллын ажиллагааг хамааруулж болно.

“Тооллогын Төгс Систем” (TТС) нь хавсарга шийдлүүдийн хүрээнд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрүүлж чадсан бөгөөд валют арилжааны төвийн программ нь онцгой байр суурийг эзэлж байна. Тэрээр ашиглаж эхлэх үед дасан зохицох хугацаа шаардахгүй бөгөөд өдөр тутам хэрэглэхэд амар хялбар байхаар бүтээгдсэн. Оператор нь тухайн салбарын стандартууд, тэр дундаа үндсэний төв банкны зүгээс тавигдах шаардлагуудад нийцсэн автоматжуулалтын энэхүү системийн давуу талыг хормын дотор мэдрэх боломжтой. Валют солих үйл ажиллагаа нь шаардлагатай мөнгөн дүнг оруулснаар гарах үр дүнг хүлээн авах үйл явцыг илэрхийлнэ.

Валют арилжааны төв нь тухайн үйлчлүүлэгчдийн өгөгдлүүдийн нууцлалыг нэн тэргүүнд тавьдаг нь нууц биш юм. Тиймээс зөвхөн удирдлага нэвтрэх, хандах эрхийг олгодог. Үүргийн хуваарилалтын зарчмын тусламжтайгаар тодорхой нэг операторын хандалтын түвшинг хязгаарлан хувийн логин, нууц үгийг үүсгэх боломжтой. Программын ямар ч өгөгдлийг хэвлэж, загвар болгон хадгалж, форматыг нь өөрчилж, Е-шуудангаар илгээх боломжтой. Бичиг баримтын бүрдүүлэлт нь өөртөө маш олон тооны эрх зүйн зохицуулалтын загвар маягтуудыг агуулж байдаг. Шаардлагатай тохиолдолд мэдээллийн санд шинэ загваруудыг өөрөө оруулж болно.

Валют арилжааны төвийн үйл ажиллагаа явуулах үед бодит үлдэгдлийг тооцоолох, хамгийн ашигтай валютын ханшийг тодорхойлох нь гол хүндрэлийг үүсгэж байдаг ч эдгээр асуудлыг нь программын тусламжтайгаар амжилттай шийдэж болно. Тэрээр тооллогын өгөгдлүүдийг нэлээд хурдан хугацаанд боловсруулж тухайн байгууллагыг санхүүгийн алдагдалд орохоос сэргийлж чаддаг. Бүх гүйлгээг дэлгэцээр, тэр дундаа тусгай дүн шинжилгээний тайлан хэлбэрээр харах боломжтой. Тэдгээр нь мөнгөн орлогын динамик, хамгийн эрэлттэй валют, байнгын үйлчлүүлэгчид болон бусад үзүүлэлтүүдийг багтаасан нэлээд өргөн мэдээллээр хангадаг.

Кассын ажилтанд валют арилжааны төвийн санхүүгийн нөөцийг урьдчилан тооцоолж, үнэлэхэд ямар ч хүндрэл гарахгүй. Хэрэв аль нэг валютын үлдэгдэл дуусаж байвал сэрэмжлүүлэг дэлгэц дээр гарч ирнэ. Энэхүү сэрэмжлүүлэгийн дэд систем нь практик дээр нэлээд амжилт олсон бөгөөд өндөр эрэлттэй байдаг. Программ нь гадаад улс орнуудын мөнгөний нэгжийн тооллогонд нэлээд анхаарал хандуулдаг ба зөвхөн гүйлгээ ихтэй төдийгүй “сонин хачин” валютыг ч санд оруулах боломжийг олгодог. Валютын тухайн үеийн ханшийн мэдээллийг тусгай захиалгаар үйлчлүүлэгчдийн танхимд дэлгэцээр харуулж болно. Бүтээгдэхүүний интеграцын чадамж нь валютын ханшийг дижитал дэлгэц дээр харуулах боломжоор хязгаарлагдахгүй бөгөөд программыг веб-сайттай холбож өгснөөр үйлчлүүлэгчидтэй холбоо тогтоох, эсвэл төлөвлөлт хийх үйлдлүүдийг хариуцах нэмэлт дэд системүүдийг суулгаж болох юм.

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь кассын ажилтны зүгээс маш их цаг зарцуулалт, анхаарал шаардаж байдаг үйл ажиллагааны шуурхай тооллоготой холбоотой өдөр тутмын үйлдлийг хялбаршуулахад чиглэгдсэн.

Та программын ажиллагааг туршаад үзээрэй. Үүний тулд танилцуулгын хувилбарыг татаж аваад, суулгахад л хангалттай.

Программын харагдах байдал

Валют арилжааны төвийн тооллогын систем

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Солилцооны цэгийн тооллогонд зориулсан системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Валют солих цэгт зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Солилцооны оффис

  Солилцооны оффис
 • Банкууд

  Банкууд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Солилцооны цэгийн тооллогонд зориулсан системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Солилцооны цэгийн тооллогонд зориулсан системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: