1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Үсчний газрын тооллого

Байгууллагын 323 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Үсчний газрын тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Үсчний газрын тооллогонд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Урьдчилсан бичлэгийг хэрвээ ашиглаж байгаа бол танай харилцагчид дараалалд зогсох шаардлагагүй
  Харилцагчдын бичлэг

  Харилцагчдын бичлэг
 • Танайд холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн баз үүснэ
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Дурын харилцагчийн хандалтын түүхийг хялбар оруулж, түүний сонирхолыг харж болно
  Хандалтын түүх

  Хандалтын түүх
 • Харилцагчид бонус хуримтлуулах ба хөнгөлөлт үзүүлэхэд зориулан клубын картуудыг нэвтрүүлж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та төрсөн өдрийн мэндчилгээг олныг хамарсан байдлаар болон хувь хүнд зориулсан мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр мастерт тухайн үйлчлүүлэгч цаг авсан байгаа тухай илгээж болно
  SMS

  SMS
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессэнджерээр илгээлт явуулан таны орчин үеийн загварын салоны нэр хүндийг дэмжиж болно
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Таны бүх төлбөрүүд бүрэн хяналтанд байх болно. Үйлчилгээнүүдийн өртөг бонус, сертификатууд ба харилцагчдын бонусаар тооцогдоно
  Төлбөрүүд

  Төлбөрүүд
 • Дурын бараа ба материалуудыг худалдаж мөн түүнчлэн тодорхой ажилбарт бичиж болно
  Материалуудын тооллого

  Материалуудын
  тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Таны зочид ямар үйлчилгээг илүү сонгож байгааг тэр бүү хэл, харилцагчдын хувийн хэрэгцээг хялбар мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын
  өсөлт
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Таныг санал болгосон таны түнш эсвэл харилцагчийг шинэ үйлчилгээнүүдийг туршиж үзэхийг санал болгосон ажилтан тэмдэглэгдэх бөгөөд шагнагдах болно
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар ажилтанд үйлчлүүлэгчид давтан хандаж байгаа болон хэн танай харилцагчдыг алдаж болохыг Та мэдэх болно
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мастеруудын хэлцэлт цалинг автоматаар ажилтны ноогдол хувиар тооцогдох болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Ажилчин нэг бүр эсвэл салбарт та хандалтын ба дурын хугацааны огтлолд үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийн динамикийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Тусгай тайлан ямар хэсгүүд танигдаагүй байгааг мэдэж болно. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохирох шийдвэрийг гаргаж болно
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Харилцагчдаар, үйлчилгээгээр ба ажилтнуудаар та хугацааны дурын огтлолд бүх статистикийг мэдэж дүрслэлтэй тайлангуудын тусламжтай үнэлгээг хийж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Программ бараа нэг бүрээр түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгааг урьдчилан хэлэх тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжтой болдог
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Шинэ технологиудтай ойртон нэгдүүлснээр зочдыг гайхшруулж орчин хамгийн танигдсан салоны нэр хүндийг авахад тусалдаг
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг : видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Бусад систем, сайтуудтай мэдээлэл солилцох боломжтой цахим мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэгддэг.
 • Сүлжээ үсчний газрын бүх салбарууд, тэр дундаа өөр хотод ч буй салбаруудыг нэг программмд нэгтгэх боломжтой.
 • Бүртгэлийн картад харилцагчдын фото зураг, бичиг баримтын сканердсан хуулбар, будагны бүтэц, найрлага, үйлчлүүлэгчдийн хүсэл сонирхол болон бусад мэдээллийг агуулсан файлууд хадгалагдана.
 • Бүртгэлийн картад веб-камернаас ирсэн зургууд мөн хадгалагдана. Ингэснээр шинээр нийлүүлэгдсэн бараа, материалын гаднах байдал эсвэл үйлчүүлэгчийн үйлчилгээ авахаас өмнөх болон үйлчилгээ авсны дараах дүр төрхийг харж болно.
 • Үсчин бүр дээр урьдчилсан тэмдэглэлийг оруулсан ээлжийн график үүсгэгдэх ба тэдний ажлаа хийж байх үедээ үзүүлсэн үйлчилгээ, үйлчлүүлэгчдийн тоо болон ажилласан бодит цагийн бүртгэл бичигддэг.
 • Тооллогын систем нь ажилтан бүр дээр төрөл бүрийн шалгуур үзүүлэлтүүд (ажлын бүтээмж, үйлчлүүлэгчдийг татаж чадсан үзүүлэлтийн хувь, оруулсан орлого гэх мэт)-ээр үнэлгээ гаргадаг.
 • Программ нь ажилтнуудад олгох цалин, урамшуулал, амралтын мөнгө болон бусад тооцоог автоматаар боддог.
 • Үйлчилгээнээс гадна ямар нэгэн бараанууд (гоо сайхны бүтээгдэхүүн, арьс, үсэнд зориулсан тусгай бүтээгдэхүүн г.м.)-ын зарцуулагдаагүй үе гарах боломжтой. Программ хангамж нь тэдгээр бүтээгдэхүүнүүдэд баркодыг үүсгэж тусгай хэвлэгчээр шошгуудыг хэвлэх боломжтой байдаг. Штрих код уншигч нь бусдын кодыг ашиглан бараануудын бүртгэлийг хийж болно.
 • Урьдчилгаа төлбөр, хямдрал, урамшуулал, өр авлага, торгууль зэргийг тооцоолон үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг автоматаар гаргадаг.
 • Үйлчлүүлэгчид олгох бонус урамшуулал нь тэдний бүртгэлийн картад автомат горимоор тооцогдон орно. Үйлчилгээнд олгох бонус урамшууллыг солих боломжтой (үйлчилгээг гүйцэд болон хэсэгчилэн төлсөн тохиолдолд).
 • Тухайн газар нутгийн хүн амын төлбөрийн чадварт дүн шинжилгээ хийх зорилгоор төлбөрийн чекийг дундаж үзүүлэлтүүдээр анализын бүх цэгүүдэд судалж тохирох үнийн бодлогыг гаргана.
 • Төлбөрийн чек дээрх мэдээллийг өөрчлөх боломжтой. Мөн үйлчлүүлэгчдэд үзүүлсэн үйлчилгээ, үнэ, үзүүлсэн хөнгөлөлтийн талаарх нарийвчилсан мэдээлэл бүхий энгийн квитанцийг олгож болно.
 • Мэдээллийн баз дахь бүх харилцагчдад эсвэл тэдний зарим хэсэгт Viber, цахим шуудан, үүрэн телефон (дуут зурвас, мессеж) ашиглан мэдээлэл илгээх сонголтууд бий.
 • Танилцуулгын хувилбарыг гаргаж өөрсдийн үйл ажиллагааг үнэгүй сурталчлах боломжтой.
 • Хүчинтэй хугацаа үгүй, сунгалт хийх шаардлагагүй бүрэн хувилбарийг нэг удаагийн төлөлтөөр худалдан авч болно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Үсчний газрууд нь ихэвчлэн харьцангуй өндөр бус үнэлгээ, орлоготой үйлчилгээ үзүүлдэг. Орлогоо үргэлж өндөр үзүүлэлттэй, эерэг динамикаар явуулахын тулд үсчний газрууд нь тусгай софт программмыг ашиглан бүртгэл, тооцоогоо явуулах нь маш чухал юм. Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхэд“Тооллогын Төгс Систем” компаний олон чиг үүрэг бүхий тусгай программм “төгс” тохирно. Энэхүү программм нь бизнесийг илүү өндөр түвшинд хүргэж өрсөлдөгчдөөсөө түрүүлж алхах боломжийг олгодог.

Программм хангамжид үйлчлүүлэгч, харилцагчид, бараа материал, ажилчид болон ажил үйлчилгээний бүх мэдээллийг оруулах боломжтой. Цахим мэдээлэл нь төлөвлөгдсөн үйл ажиллагаанд урьдчилан бэлтгэж мэргэжилтнүүдийнхээ ажлын өдрийг оновчтойгоор зохион байгуулахад тусладаг. Программд мэдээлэл оруулахын хамт тухайн үйлчилгээнд шаардагдах материал, хэрэгслийг (будаг, хиймэл үс, сормуус,лав гэх мэт) нэгэн зэрэг тодорхойлж болно. Ингэснээр бараа, материалын хэмжээ, хүрэлцээг хянах боломжтой. Мөн программ дээр үйлчлүүлэгчдийн дуудлага, захиалгын баталгаажуулалтыг тусгай товчлуурын (утсан хэлбэртэй) тусламжтай хянах боломжтой.

Үсчний газрын тооллогыг гүйцэтгэхэд зориулагдсан энэхүү систем нь мэдээллийн санд бүртгэгдсэн обьект, субьектүүдийн талаар цахим карт үүсгэх хязгааргүй нөөц боломжийг агуулж байдаг. Жишээ нь, хэрэглэгчдийн хувьд тэдний зөвхөн нэр, холбоо барих дугаар эсвэл дэлгэрэнгүй мэдээллийг программмд оруулж болно. Ингэснээр сурталчилгаагаа явуулах зорилтот хэрэглэгчдийг илүү нарийн тодорхойлох боломжийг олгодог. Үйлчлүүлэгчдээс өөрийнх нь талаарх мэдээллийг хялбархан авахын тулд тэдэнд хөнгөлөлт, урамшууллын карт олгож болно.

Программм нь бар кодыг сканераар унших эсвэл дугаарыг гараар оруулж байх үед систем автоматаар тооллогыг явуулж байдаг. Софт программм нь бэлэн мөнгө, банкны карт болон бэлгийн картаар хийгдсэн төлбөрийг кассчины ажлын байраар дамжуулан гүйцэтгэж, баримтжуулж байдаг. Байгууллагын банкны дансанд орсон бусад төлбөр мэдээллийн санд бодит цагийн горимоор тусгагдаж байдаг. Системийн тусламжтайгаар Qiwi болон Kaspi зэрэг төлбөрийн терминал, харилцан тооцооллын буюу бартерийн, интернет, мобайл хэлбэрээр шилжүүлсэн төлбөрийг хүлээн авч болно.

Байгууллагын вэбсайттай программ хангамжийг нэгтгэн холбосноор бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар онлайн сонголтыг тухайлбал интернэтээр бичилт оруулж болно. Мэдээллийн санд мөн материалын тооцоог гаргаж норм, хэмжээг суулгаж, хасалт хийж болно. Ингэснээр үйлчилгээ үзүүлэх үеийн материал (нэг удаагийн хэрэгсэл, үс угаах, будах, засахад зориулагдсан материал, хэрэгсэл зэрэг) зарцуулалт автоматаар тооцоологдон хасалт хийгдэнэ. Мэдээллийн сан дахь үнийн жагсаалтуудыг автоматаар бий болсон албан маягт ба баримтуудад байрлуулах боломжтой. Программ хангамж дээр та ямар ч бичилт, өгөгдөлийг автомат гүйцэтгэлийн горимд үүсгэж болно. Үсчний газрын тооллогын программмд бэлэн загвар маягтуудын дагуу орлого, зарлага, үйлчлүүлэгчдээс авах авлага, урсгал орлого, зарлагын гүйлгээ болон бусад тооцооны тайланг гаргаж болно.

Систем нь шилдэг үйлчлүүлэгч, үйл ажиллагааны чиглэл, үйлчилгээний төрөл, ажилтнуудын рейтинг үнэлгээг гаргах чадамжтай. Мөн агуулахад буй материал, хэрэгслийн тоо хэмжээг оновчтой тооцоолж, шинээр хангалт хийх шаардлагатай үед автомат сануулга өгнө. Тодорхой хугацаанд мэдээллийн эх сурвалжийг тодруулан харилцагчдын тоо нэмэгдсэн талаар мэдээлэл өгөх ба ингэснээр зар сурталчилгааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд тусална.

Программын харагдах байдал

Үсчний газрын тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Үсчний газрын тооллогонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Гоо сайхны салонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Гоо сайхны салон

  Гоо сайхны салон
 • Гоо сайхны академи ба хүрээлэн

  Гоо сайхны академи
  ба хүрээлэн
 • Амьтны груминг ба салон

  Амьтны груминг
  ба салон
 • Арьс борлуулах болон хиймэл нарны тусгалтай студи

  Арьс борлуулах
  болон хиймэл нарны
  тусгалтай студи
 • Стиль тодорхойлох төв

  Стиль тодорхойлох
  төв
 • Гоо сайхны төв ба эмнэлэг

  Гоо сайхны төв
  ба эмнэлэг
 • Үсчин ба үсчин гоо сайхан

  Үсчин ба үсчин
  гоо сайхан
 • Хумсны студи болон хумсны салон

  Хумсны студи болон
  хумсны салон
 • Гоо зүйн төв

  Гоо зүйн төв
 • Эрэгтэйчүүдийн үсчин

  Эрэгтэйчүүдийн үсчин
 • Спа салон болон төв

  Спа салон
  болон төв
 • Эрүүл мэнд болон гоо сайхны тоног төхөөрөмжтэй гоо сайхны танхим

  Эрүүл мэнд болон
  гоо сайхны тоног
  төхөөрөмжтэй гоо
  сайхны танхим
 • Шивээсний салон болон шивээсний студи

  Шивээсний салон
  болон шивээсний студи
 • Худалдаа болон арилжааны компани

  Худалдаа болон
  арилжааны компани
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Үсчний газрын тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

esfir

Гоо сайхны салон «Эсфирь»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Гоо сайхны салондоо программыг «УСУ – Универсальная Система Учета» 2012 оны 3 сараас ашиглаж эхэлсэн. Үнэндээ программыг ойлгох, хэрэглэхэд тун хялбар ба хэрэглэхэд тун эвтэйхэн байдаг. Энэ программын ачаар бид байнгын үйлчлүүлэгч нартаа бонусын системийг бий болгож энэ нь байнгын болон шинэ хэрэглэгчдийг татах үйлчилгээний нэг болсон. «УСУ» теперь просто незаменима в системе ручных расчетов, что дает возможность больше уделять времени для развития бизнеса. Понравилось, что разработчики данной программы учли все пожелания, например, теперь мы можем отслеживать все дни рождения клиентов, поздравлять их и дарить подарки, тем самым стимулируя «сарафанное радио». Также, имея полную базу данных, мы можем работать с клиентами, которые по каким-то причинам перестали посещать наш салон, таким образом повысили процент возврата клиентов. Ну, и конечно, программа хороша тем, что дает возможность легко проводить анализ и по периодам, и по услугам, и по сотрудникам.

Эцэст нь, «УСУ» зөвхөн ажлыг хөнгөвчлөөд зогсохгүй орлогыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан.

Ерөнхийдөө би үүнийг санал болгож байна!

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Гоо сайхны салоны бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Эсфирь»


notabene

Гоо сайхны салон «Nota Bene»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Гоо сайхны салоны бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Nota Bene»


ok

Гоо сайхны студи «OK!»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Гоо сайхны студи "ОК!"

Бид НББЕС-ийг гоо сайхны салондоо хэрэглэсэн.

Бид танай компанийн ажилтнуудад нягтлан бодох бүртгэл, дүн шинжилгээ болон бүтээгдэхүүний орчин үеийн хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн, хэрэглэхэд тохиромжтой, бодитой программ хийсэнд талархаж байна. Программын ачаар бараа материал худалдан авахаас эхлээд үйлчлүүлэгчидтэй харьцах хүртэлх бүхий л ажлын явцыг хянах боломжийг олгосон юм. Бизнесийг олон талаас нь бүх л өгөгдлөөр зөв шийдвэр гаргахын тулд дүн шинжилгээ хийж болно.

Гоо сайхны бизнесд дасан зохицож байгаад нь маш сэтгэл хангалуун байна.

Бидний хэрэгцээнд тохирсон программыг цаг тухайд нь бидний хүсэлтээр хийж дуусган, мэргэжлийн болон мэдээллийн зөвөлгөөг хэрэглэгчдэд өгсөнд талархал илэрхийлье. Мөн би программист Анатолийг биднийг тэвчээртэйгээр сургасанд онцгой талархал илэрхийлье.

НББЕС-ийн багийн нийт хамт олонд энэхүү программыг хийсэнд маш их талархаж байна!

Захирал Гоо сайхны студи "ОК!" Кан О.А.


yagoda

Гоо сайхны студи «YaGoDa»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Бид НББЕС-ийг 2015 оны 9 сараас эхэлж ашигласан. Энэхүү программ нь ойлгоход энгийн, ажиллахад тохиромжтой тул бид сонгосон. Хамгийн гол нь программ нь бүхий л шаардлагатай мэдээллийг системчилж тохируулсан байдаг ба ойлгомжтойгоор авахад тусалдаг.

Энэхүү программын ачаар бид дараахь зүйлийг хялбархан хийж чадна: зарлагын материалын бүртгэл, ажлын явцыг системчилж, удирдах (ажилтнуудын хуваарь), үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн сан (нарийвчилсан мэдээлэл бүхий) үйлчилгээний чанарыг эрс сайжруулж, шинэ харилцагчдыг татах боломжийг олгодог.

НББЕС нь орлуулашгүй бөгөөд бидэнд бизнесийн бусад асуудлуудад илүү их цаг заваа зориулах боломжийг олгодог.

Энэ программын хөгжүүлэгчид бидний бүх хүсэл тэмүүллийг харгалзан программд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Жишээлбэл, бид одоо үйлчлүүлэгчдийнхээ төрсөн өдрийг урьдчилан мэдэж, сайхан бэлэг өгөхийн тулд урьдчилан бэлдэж болно. Өөр нэг жишээ нь: Бид студи рүү ямар нэгэн шалтгаанаар үйлчлүүлэх нь зогссон үйлчлүүлэгчидтэйгээ холбоо тогтоож буцаж ирсэн тоог нэмэгдүүлж байна. Програм нь салоны үйл ажиллагаа болон тодорхой цаг хугацаа нь дах үйлчилгээ, төрөл бүрийн хэлбэрийн нөхцлүүд, хувь хүний мэдээлэл болон зар суралчилгаа худалдан авсан байдал зэргээр дүн шинжилгээ хийдэг.

НББЕС нь уг ажлыг хөнгөвчлөх төдийгүй студигийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд тусалсан.

Хүн бүр өөрийн үйлдвэрлэл ялангуяа үйлчилгээний салбартаа ашиглахыг зөвлөж байна.

Техникийн дэмжлэгийн багт бидэнд тулгарсан асуудлуудад түргэн шуурхай хариулж байсанд, цаг хугацаатай нийцсэн болон шалгарсан зөвлөгөөнүүдийг өгсөнд тусдаа талархал хүргүүлж байна.

Удирдагч «Ягода»

ФЛП Леонтьев Г.А.

05.04.2016 г.


teach

Үс засах урлагийн орчин үеийн сургууль

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Эрхэм хүндэт Николай Николаевич!

Та бүхнийг “Гоо сайхны салонд зориулсан нягтлан бодох бүртгэл“-ийнпрограммыг үйлдвэрлэсэнд талархлаа илэрхийлмээр байна. Энэхүү программыг ашиглахад бид үнэхээр тухтай, энгийн байдлаар программыг удирдаж, бүртгэл болон хяналтыг хурднаар эзэмшиж болдгийг мэдсэн юм. Ойлгомжтой интерфэйс, тохиромжтой тайлангийн сонголт, гол функцүүд рүү хурдан орох, аюулгүй байдлын тодорхой түвшин, статистикийн барьсан систем зэрэг нь - бидэнд манай сургууль, салоны үйл ажиллагааг эхлүүлэх боломж болон ирээдүйд маш хурдан, үр дүнтэйгээр зардлыг багасгаж ашиг нэмэгдэх бий болгож байна. Хувь хүний мэдээллийн санг бий болгосноор үйл ажиллагааны улирлын болон аудитыг бусад онцлгийг ажиглах боломжийг үүсгэж манай байгууллагын маркетинг болон зар сурталчилгааны бодлогыг өөрчлөх боломжийг олгосон. Энэ нь "Гоо сайхны салоны нягтлан бодох бүртгэлийн систем" нь хэрэглэгчдийн үнэлгээгээр ажилтнуудыг үнэлж жагсаадаг ба энэ нь ажилтнуудын ажлын ачааллыг тохируулах нэмэлт хүчин зүйл болж өгдөг.

Манай багийхнаас талархал илэрхийлж байна АНОДПО "Үс засах урлагийн орчин үеийн сургууль".


platinum

Хумсны гоо сайхан «Платинум»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Юуны түрүүнд “Платинум” маникюрын салоны ажилтнуудынхаа өмнөөс НББЕС-ийн багийн хамт олонд чанартай үйлчилгээ үзүүлсэнд маш их талархаж байгаагаа болон шинэ амжилтуудын эзэн болохыг хүсэж байна.

Бид жилийн хугацаанд уламжлалт схемээр нягтлан бодох бүртгэлээ явуулж байсан бөгөөд өөрөөр хэлбэл дэвтэр дээр бичдэг байсан ч хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр хэрэглэгчдийн бүртгэл, санхүүгийн гүйлгээ болон бусад зүйлийн орхигдуулж эхэлсэн. Түүчлэн хэрэглэгчдэд урамшууллын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг хүссэн. Интернет дээр зохих програм эрж хайж эхэлмэгц вэбсайттай танилцлаа НББЕС. Программыг худалдан авсны дараа бид өмнө нь хүссэн хэмжээнээсээ илүү олон боломжийг олсон. Тухайлбал:

- Бонусны тогтолцоог эхлүүлсэн;

- Ажилтны цалин, өдөр тутмын орлого, зарлага болон төлбөрийг нэг товшилтоор тооцоолж болно;

- Үйлчлүүлэгчээр гаргасан тайлан;

- Ямар үйлчилгээ илүү хэрэгтэй байдаг вэ

Шинэ боломжууд бий болгох:

- банкны картаар төлбөр хийх;

- Байнгын нийлүүлэгчдийн нягтлан бодох бүртгэл.

Хамгийн чухал нь НББЕС программд өөрийг санаагаа хэрэгжүүлэх боломжтой байдаг.

Удирдагч: Кенжибаев А.А.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Үсчний газрын тооллогонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: